Kako meriti bolnikovo sodelovanje pri zdravljenju
Download
1 / 23

KAKO MERITI BOLNIKOVO SODELOVANJE PRI ZDRAVLJENJU? - PowerPoint PPT Presentation


 • 174 Views
 • Uploaded on

KAKO MERITI BOLNIKOVO SODELOVANJE PRI ZDRAVLJENJU?. Prof. Janko Kersnik Asist. Zalika Klemenc-Ketiš. CILJI. Spoznati različne razloge za merjenje sodelovanja bolnika pri zdravljenju Spoznati metode za merjenje sodelovanja bolnika pri zdravljenju

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KAKO MERITI BOLNIKOVO SODELOVANJE PRI ZDRAVLJENJU?' - ethan-chase


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kako meriti bolnikovo sodelovanje pri zdravljenju

KAKO MERITI BOLNIKOVO SODELOVANJE PRI ZDRAVLJENJU?

Prof. Janko Kersnik

Asist. Zalika Klemenc-Ketiš


Cilji
CILJI

 • Spoznati različne razloge za merjenje sodelovanja bolnika pri zdravljenju

 • Spoznati metode za merjenje sodelovanja bolnika pri zdravljenju

 • Spoznati, na kakšne načine lahko rezultate merjenja uporabimo v vsakdanji praksi zdravnika družinske medicine

Kako meriti zadovoljstvo bolnikov?


Kako meriti bolnikovo sodelovanje pri zdravljenju
UVOD

 • Splošno mnenje bolnikov je, da imajo dve možnosti vpliva na kakovost zdravstvene oskrbe: “odhod” in “glas”

 • Zdravniki pa so na splošno skeptični do tovrstnih raziskav, saj imajo po njihovem mnenju dovolj stika z bolniki in jim lahko bolniki svoje mnenje povedo ob posvetu

  Cleary PD. The increasing importance of patient surveys. BMJ 1999; 319: 720-1.

Kako meriti zadovoljstvo bolnikov?


Tirje pristopi k merjenju
ŠTIRJE PRISTOPI K MERJENJU

 • Vključitev bolnikovih stališč v posredovanje informacij tistim, ki iščejo zdravstveno oskrbo

 • Določitev bolnikovih prioritet na različnih stopnjah zdravstvene oskrbe

 • Bolnikove izkušnje z izvajanjem zdravstvene oskrbe

 • Bolnikova stališča glede odločanja v zdravstvenih sistemih

  Wensing M, Elwyn G. Research on patients’ views in the evaluation

  and improvement of quality of care. Qual Saf Health Care 2002; 11: 153-7.

Kako meriti zadovoljstvo bolnikov?


Zakaj meriti
ZAKAJ MERITI?

 • Etični in zakonski razlogi

 • Kakovost zdravstvene oskrbe

 • Finančni in strateški razlogi

  Wensing M, Elwyn G. Methods for incorporating patients’ views in health care. BMJ 2003; 326: 877-9.

Kako meriti zadovoljstvo bolnikov?


Kako meriti bolnikovo sodelovanje pri zdravljenju

Wensing M, Elwyn G. Research on patients’ views in the evaluation

and improvement of quality of care. Qual Saf Health Care 2002; 11: 153-7.

Kako meriti zadovoljstvo bolnikov?


Kaj meriti 1 6
KAJ MERITI? (1/6) evaluation

 • Bolnikova stališča glede kakovosti zdravstvene oskrbe:

  • Prioritete

  • Ocene

  • Poročila

 • Bolnikovo vključevanje in zadovoljstvo

 • Bolnikova stališča glede zdravnikovega dela

Kako meriti zadovoljstvo bolnikov?

Wensing M, Elwyn G. Methods for incorporating patients’ views in health care. BMJ 2003; 326: 877-9.


Kaj meriti 2 6
KAJ MERITI? (2/6) evaluation

 • KLASIFIKACIJA MERJENJ BOLNIKOVIH STALIŠČ

Kako meriti zadovoljstvo bolnikov?

Wensing M, Elwyn G. Research on patients’ views in the evaluation

and improvement of quality of care. Qual Saf Health Care 2002; 11: 153-7.


Kaj meriti 3 6
KAJ MERITI? (3/6) evaluation

 • Bolnikove prioritete:

  • Ideje o tem, kaj naj bi se zgodilo v procesu zdravstvene oskrbe (tudi pričakovanja, potrebe, želje, zahteve)

  • Normativne in napovedane prioritete

Wensing M, Elwyn G. Research on patients’ views in the evaluation

and improvement of quality of care. Qual Saf Health Care 2002; 11: 153-7.

Kako meriti zadovoljstvo bolnikov?


Kaj meriti 4 6
KAJ MERITI? (4/6) evaluation

 • Bowling A, Ebrahim S. Measuring patients’ preferences for treatment and perceptions of risk. Qual Health Care 2001; 10: 2-8.

Kako meriti zadovoljstvo bolnikov?


Kaj meriti 5 6
KAJ MERITI? (5/6) evaluation

 • Bolnikove ocene:

  • To so bolnikove reakcije na njegovo izkušnjo z zdravstveno oskrbo (tudi vrednotenja, zadovoljstvo, neizpolnjene zahteve, presoje, pritožbe, pripombe)

Wensing M, Elwyn G. Research on patients’ views in the evaluation

and improvement of quality of care. Qual Saf Health Care 2002; 11: 153-7.

Kako meriti zadovoljstvo bolnikov?


Kaj meriti 6 6
KAJ MERITI? (6/6) evaluation

 • Bolnikova poročila:

  • To so objektivna opazovanja procesa zdravstvene oskrbe s strani bolnika, ne glede na njegova pričakovanja

Wensing M, Elwyn G. Research on patients’ views in the evaluation

and improvement of quality of care. Qual Saf Health Care 2002; 11: 153-7.

Kako meriti zadovoljstvo bolnikov?


Kako meriti 1 3
KAKO MERITI? (1/3) evaluation

 • Bolnikove prioritete:

  • Kvalitativno: individualni intervjuji, fokusne skupine

  • Kvantitativno: raziskave, metode konsenza (Delphi, tehnike nominalnih skupin)

Wensing M, Elwyn G. Research on patients’ views in the evaluation

and improvement of quality of care. Qual Saf Health Care 2002; 11: 153-7.

Kako meriti zadovoljstvo bolnikov?


Kako meriti 2 3
KAKO MERITI? (2/3) evaluation

 • Bolnikove ocene:

  • Pisni vprašalniki (strukturirana vprašanja, točkovna skala)

  • Kvalitativno: za raziskovanje bolnikovih stališč do različnih segmentov zdravstvene oskrbe (dolgotrajna analiza podatkov)

Wensing M, Elwyn G. Research on patients’ views in the evaluation

and improvement of quality of care. Qual Saf Health Care 2002; 11: 153-7.

Kako meriti zadovoljstvo bolnikov?


Kako meriti 3 3
KAKO MERITI? (3/3) evaluation

 • Bolnikova poročila:

  • Npr. zapiše, koliko časa je čakal v ambulanti (ne glede na to, ali se mu je to zdelo predolgo)

  • Lahko uporabimo tudi za izboljšanje kakovosti

Wensing M, Elwyn G. Research on patients’ views in the evaluation

and improvement of quality of care. Qual Saf Health Care 2002; 11: 153-7.

Kako meriti zadovoljstvo bolnikov?


Te ave pri merjenju 1 4
TEŽAVE PRI MERJENJU (1/4) evaluation

 • Veljavnost meril:

  • Potreba po natančnih kvalitativnih študijah (le 46 % raziskav poroča o nekaterih kazalcih veljavnosti oz. zanesljivosti)

  • Primerjanje z že veljavnim merilom

  • Europep

Wensing M, Elwyn G. Research on patients’ views in the evaluation

and improvement of quality of care. Qual Saf Health Care 2002; 11: 153-7.

Kako meriti zadovoljstvo bolnikov?


Te ave pri merjenju 2 4
TEŽAVE PRI MERJENJU (2/4) evaluation

 • Vzorčenje:

  • Problem neodzivnih: bolj bolni, manj zadovoljni, manj pogosti uporabniki zdravstvenih storitev

  • Na odzivnost lahko vpliva: motivacija zdravnika, zunanji izgled vprašalnika, metoda uporabe vprašalnika na bolnikih, uporaba finančnih spodbud, uporaba informacijske tehnologije za anketiranje

Wensing M, Elwyn G. Methods for incorporating patients’ views in health care. BMJ 2003; 326: 877-9.

Kako meriti zadovoljstvo bolnikov?


Te ave pri merjenju 3 4
TEŽAVE PRI MERJENJU (3/4) evaluation

 • Učinkovitost:

  • Metode za ugotavljanje in uporabo bolnikovih stališč za izboljšanje zdravstvene oskrbe morajo biti dokazano učinkovite (randomizirane raziskave)

  • Rezultati raziskav morajo biti koristni

Kako meriti zadovoljstvo bolnikov?

Wensing M, Elwyn G. Methods for incorporating patients’ views in health care. BMJ 2003; 326: 877-9.


Te ave pri merjenju 4 4
TEŽAVE PRI MERJENJU (4/4) evaluation

 • Morebitne negativne posledice:

  • Nerealna pričakovanja bolnika glede ponudbe zdravstvene oskrbe

  • Odklonilen odnos ponudnikov zdravstvenih storitev

  • Spodkopavanje profesionalne morale

  • Povečevanje stroškov

Wensing M, Elwyn G. Research on patients’ views in the evaluation

and improvement of quality of care. Qual Saf Health Care 2002; 11: 153-7.

Kako meriti zadovoljstvo bolnikov?


Uporaba bolnikovih stali za izbolj anje kakovosti 1 2
UPORABA BOLNIKOVIH STALIŠČ ZA IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI (1/2) evaluation

 • Priskrbeti podatke tistim, ki iščejo zdravstveno oskrbo (zdravstveno izobraževanje, komunikacija po internetu, javna poročila)

 • Ugotoviti bolnikove prioritete na različnih nivojih zdravstvene oskrbe (glede potreb, bolniku prilagojeno izobraževanje, soodločanje bolnika in zdravnika)

Wensing M, Elwyn G. Research on patients’ views in the evaluation

and improvement of quality of care. Qual Saf Health Care 2002; 11: 153-7.

Kako meriti zadovoljstvo bolnikov?


Uporaba bolnikovih stali za izbolj anje kakovosti 2 2
UPORABA BOLNIKOVIH STALIŠČ ZA IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI (2/2) evaluation

 • Bolnikove izkušnje z zdravstveno oskrbo (pisna poročila, pritožbeni postopki, skupine za samopomoč)

 • Vključitev bolnika v zdravstveni sistem (določitev prioritet, upoštevanje bolnikovega mnenja v načrtovanju smernic, različne organizacije bolnikov)

Wensing M, Elwyn G. Research on patients’ views in the evaluation

and improvement of quality of care. Qual Saf Health Care 2002; 11: 153-7.

Kako meriti zadovoljstvo bolnikov?


Priporo ena podro ja raziskovanja
PRIPOROČENA PODROČJA RAZISKOVANJA evaluation

 • Bowling A, Ebrahim S. Measuring patients’ preferences for

 • treatment and perceptions of risk. Qual Health Care 2001; 10: 2-8.

Kako meriti zadovoljstvo bolnikov?


Sklep
SKLEP evaluation

 • Pustimo ob strani predsodke o koristnosti in veljavnosti raziskav stališč bolnikov do zdravstvene oskrbe, saj imamo dandanes veljavne in zanesljive inštrumente, ki bolnikom zastavljajo objektivna vprašanja

 • Novejše raziskave lahko priskrbijo pomembne podatke za izboljšanje kakovosti zdravstvene oskrbe

 • Ne dvomimo v objavo informacij o kakovosti v javnosti, saj to ne ovira njenega izboljšanja

Kako meriti zadovoljstvo bolnikov?

Cleary PD. The increasing importance of patient surveys. BMJ 1999; 319: 720-1.