Bogdan Olteanu Viceguvernator Banca Naţională a României - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bogdan Olteanu Viceguvernator Banca Naţională a României PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bogdan Olteanu Viceguvernator Banca Naţională a României

play fullscreen
1 / 10
Bogdan Olteanu Viceguvernator Banca Naţională a României
113 Views
Download Presentation
etenia
Download Presentation

Bogdan Olteanu Viceguvernator Banca Naţională a României

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Se vaoprişirulinsolvenţelorîn 2011? Bogdan Olteanu Viceguvernator Banca Naţională a României

  2. Se vaoprişirulinsolvenţelorîn 2011? NU Banca Naţională a României

  3. Stocul de insolvenţe vacreşteîn 2011 Fluxul de insolvenţe va rămâne celmult constant Mărimeamedie a companiilorintrateîn insolvenţăvacreşte Banca Naţională a României

  4. Piaţa valorificărilorare un lag de 2 ani Insol International – studiicomparate Pentruactiveleimobiliare lag-ulpoatecreştespre 5-6 ani Reinhart, Rogoff – This time is different Practicieniiromâni se grăbescpentru că nu îşi permit să aştepte Banca Naţională a României

  5. Restructurare reuşită ieftin Lichidare Restructurare eşuată Restructurare fărăsfârşit scump Banca Naţională a României

  6. Piaţa matură Companiibinecapitalizate Companii cotate la bursă ROE Separareclară a managementului de acţionariat Banca Naţională a României

  7. Premise locale Subcapitalizare cronică Lipsa de transparenţă corporatistă Confuziuneamanagementului cu acţionariatul Banca Naţională a României

  8. Reducerea beneficiilor patronului Reducereacosturilorcurente Reducereainvestitiilor Prelungireatermenelor de platăpentrufurnizori 0 Întârzieri la plataobligaţiilorbugetare Renegociere cu banca, fără haircut Panică ROE Banca Naţională a României

  9. Soluţii Restructurare internă Concordat preventiv PREA TÂRZIU Reorganizare judiciară Banca Naţională a României

  10. Cecautăbanca Plan de restructurare Analizacomparativă cu scenariullichidării Credibilitateapartenerului Banca Naţională a României