PROGRAM „UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE”
Download
1 / 18

- PowerPoint PPT Presentation


  • 114 Views
  • Uploaded on

PROGRAM „UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE” Comenius Regio Partnerskie Projekty „Promocja Zdrowia Źródłem Rozwoju Szkoły”.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - etana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Program uczenie si przez ca e ycie comenius regio partnerskie projekty

PROGRAM „UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE”

Comenius Regio Partnerskie Projekty

„Promocja Zdrowia Źródłem Rozwoju Szkoły”


Program uczenie si przez ca e ycie comenius regio partnerskie projekty

Projekt Szkoły Promujące Zdrowie ma m.in. na celu wzmocnienie potencjału rozwojowego regionalnych władz oświatowych na rzecz tworzenia sieci Szkół dla Zdrowia w Europie, a także wymiany doświadczeń w zakresie zarządzania projektami edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia między regionami partnerskimi. Efektami projektu mają być: platforma internetowa służąca wymianie doświadczeń oraz integracji między regionami (docelowo ma być platformą europejską). Dzięki wypracowanym materiałów w Europie zostaną upowszechnione wnioski z Projektu - standardy współpracy między regionalnymi partnerami z obu krajów na rzecz edukacji zdrowotnej, a także przykłady dobrych praktyk.

COMENIUS REGIO


Program uczenie si przez ca e ycie comenius regio partnerskie projekty

COMENIUS REGIO wzmocnienie potencjału rozwojowego regionalnych władz oświatowych na rzecz tworzenia sieci Szkół dla Zdrowia w Europie, a także wymiany doświadczeń w zakresie zarządzania projektami edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia między regionami partnerskimi. Efektami projektu mają być: platforma internetowa służąca wymianie doświadczeń oraz integracji między regionami (docelowo ma być platformą europejską). Dzięki wypracowanym materiałów w Europie zostaną upowszechnione wnioski z Projektu - standardy współpracy między regionalnymi partnerami z obu krajów na rzecz edukacji zdrowotnej, a także przykłady dobrych praktyk.


Program uczenie si przez ca e ycie comenius regio partnerskie projekty

PARTNERZY PROJEKTU wzmocnienie potencjału rozwojowego regionalnych władz oświatowych na rzecz tworzenia sieci Szkół dla Zdrowia w Europie, a także wymiany doświadczeń w zakresie zarządzania projektami edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia między regionami partnerskimi. Efektami projektu mają być: platforma internetowa służąca wymianie doświadczeń oraz integracji między regionami (docelowo ma być platformą europejską). Dzięki wypracowanym materiałów w Europie zostaną upowszechnione wnioski z Projektu - standardy współpracy między regionalnymi partnerami z obu krajów na rzecz edukacji zdrowotnej, a także przykłady dobrych praktyk.

COMENIUS REGIO


Program uczenie si przez ca e ycie comenius regio partnerskie projekty

W ramach Projektu Comenius Regio Kuratorium Oświaty w Poznaniu będzie koordynować i ewaluować procesy rozwoju szkół biorących udział w projekcie. Kuratorium będzie nadzorować wewnętrzne działania szkoły, wspierać przy definiowaniu celów oraz pomagać w realizacji dzięki systemowi wspierania szkół przez Kuratorium Oświaty i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

W wymianie partnerskiej z Brandenburgią poszczególne kroki i działania oraz proces rozwoju szkoły mają zostać porównywane.

Kuratorium Oświaty stworzy wraz z MBJS (Ministerstwo Szkolnictwa, Młodzieży i Sportu) z Brandenburgii grupę sterującą, która będzie koordynować całość projektu.

COMENIUS REGIO


Program uczenie si przez ca e ycie comenius regio partnerskie projekty

Następnie zostanie utworzona regionalna grupa sterująca, która będzie koordynować prace polskich partnerów projektu.

Kuratorium Oświaty będzie sterować i wspierać po polskiej stronie procesy na zróżnicowanych poziomach. Kuratorium jest zainteresowane, aby wyniki współpracy z partnerami z Brandenburgii przekazać do działań rozwojowych innym szkołom.

Kuratorium Oświaty w Poznaniu będzie poza tym na bazie współpracy pomiędzy regionalnymi partnerami tworzyć i upowszechniać materiały, a potem stosować je w edukacji prozdrowotnej w szkołach we współpracy pomiędzy instytucjami partnerskimi z różnych krajów oraz przedstawiać przykłady z „good praxis”.

COMENIUS REGIO


Program uczenie si przez ca e ycie comenius regio partnerskie projekty

Zespól Szkól Gastronomicznych która będzie koordynować prace polskich partnerów projektu.

Szkoła będzie realizowała projekt zarówno podczas praktycznych zajęć w warsztatach gastronomicznych jak również poprzez kształcenie prozdrowotne, przeprowadzi cykl konferencji na temat „Żywienie a choroby cywilizacyjne” oraz warsztaty przygotowania zdrowej żywności.

Szkoła dla przeprowadzenia procesu rozwojowego utworzy grupę sterującą, która będzie współpracowała z partnerami projektu z Wielkopolski i Brandenburgii. Szkoła będzie współpracować w regionalnej grupie sterującej.

COMENIUS REGIO


Program uczenie si przez ca e ycie comenius regio partnerskie projekty

Szkoła Podstawowa nr 88 im. Poznańskich Koziołków która będzie koordynować prace polskich partnerów projektu.

Szkoła Podstawowa nr 88 jest szkołą osiedlową. Środowisko życia naszych uczniów jest zróżnicowane. Wśród nich są uczniowie z rodzin o niskim statusie materialnym i niewydolnych wychowawczo. Dzięki udziałowi w projekcie pragniemy propagować zdrowy styl życia wśród uczniów, pracowników oraz rodziców, umożliwić uczniom lepsze rozwijanie ich potencjału fizycznego, psychicznego, społecznego. Wyposażyć uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania słusznych wyborów dla poprawy i zachowania zdrowia.

COMENIUS REGIO


Program uczenie si przez ca e ycie comenius regio partnerskie projekty

Szkoła Podstawowa nr 88 im. Poznańskich Koziołków która będzie koordynować prace polskich partnerów projektu.

Szkoła należy do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Współdziała z innymi placówkami w tym zakresie. Pragnie w ramach projektu w większym stopniu wymieniać się informacjami i doświadczeniami dotyczącymi działań prozdrowotnych. Pragnie zintegrować środowisko lokalne poprzez wspólne warsztaty, propagowanie przykładów dobrej praktyki.

COMENIUS REGIO


Program uczenie si przez ca e ycie comenius regio partnerskie projekty

Szkoła Podstawowa im. Bojowników o Wolność która będzie koordynować prace polskich partnerów projektu.i Demokrację w Krzyżu Wlkp.

Do szkoły uczęszcza 561 uczniów z miasta i środowiska wiejskiego. Od 2003 roku szkoła należy do Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Każdego roku szkoła opracowuje i realizuje program promocji zdrowia obejmujący zagadnienia z zakresu: zdrowego odżywiania, higieny, bezpieczeństwa, aktywności fizycznej, profilaktyki i ekologii.

W realizacji zadań szkoła współpracuje z różnorodnymi organizacjami i stowarzyszeniami.

Działaniami obejmuje całe środowisko szkolne, a także społeczność lokalną i ponadlokalną.

COMENIUS REGIO


Program uczenie si przez ca e ycie comenius regio partnerskie projekty

W trakcie realizacji projektu chcemy przedstawić, która będzie koordynować prace polskich partnerów projektu.a także poznać sposoby realizacji zadań z zakresu promocji zdrowia. Szczególnie interesuje nas zdrowy styl życia, ochrona środowiska, sposoby spędzania czasu wolnego, miejsce tematyki prozdrowotnej w ofercie programowej szkoły. W projekcie wezmą udział uczniowie różnych grup wiekowych. Nauczyciele będą mieli możliwość wymiany doświadczeń pedagogicznych. Udział szkoły w projekcie umożliwi zbliżenie się uczestników w jednej kulturze europejskiej.

COMENIUS REGIO


Program uczenie si przez ca e ycie comenius regio partnerskie projekty

Zespół Szkół w Klęce która będzie koordynować prace polskich partnerów projektu.

Szkoła znajduje się w małej miejscowości Klęka, znanej z przetwórstwa zielarskiego. Do zespołu uczęszcza 324 uczniów dojeżdżających z dziewięciu okolicznych wsi. Około 20% dzieci szkolnych pochodzi ze środowiska popegeerowskiego, te dzieci szczególnie wymagają edukacji zdrowotnej, która niezbędna jest w wyrabianiu nawyków, które są podstawą utrzymania zdrowia. Szkoła, jako instytucja oświatowa odgrywa ważną rolę w upowszechnianiu profilaktyki zdrowotnej szczególnie wśród dzieci pochodzących z terenów wiejskich. Projekt pozwoli na wymianę doświadczeń z innymi szkołami i instytucjami w zakresie propagowania prozdrowotnych zachowań w społeczeństwie polskim.

COMENIUS REGIO


Program uczenie si przez ca e ycie comenius regio partnerskie projekty

Szkoła będzie realizowała projekt wspólnie ze szkołami i instytucjami, które pozwolą na wymianę doświadczeń w upowszechnianiu wiedzy z zakresu zdrowia człowieka. Wyrabianie nawyków dbałości o własne zdrowie i rozwijanie zainteresowań dzieci zdrowiem jako największego dobra człowieka. W zdrowym „ciele zdrowy duch” to zasada, którą będziemy eksponować w projekcie.

COMENIUS REGIO


Program uczenie si przez ca e ycie comenius regio partnerskie projekty

Wielkopolskie Centrum Onkologii i instytucjami, które pozwolą na wymianę doświadczeń w upowszechnianiu wiedzy z zakresu zdrowia człowieka. Wyrabianie nawyków dbałości o własne zdrowie i rozwijanie zainteresowań dzieci zdrowiem jako największego dobra człowieka. W zdrowym „ciele zdrowy duch” to zasada, którą będziemy eksponować w projekcie.

Wielkopolskie Centrum Onkologii prowadzi działania związane z profilaktyką pierwotną i wtórną nowotworów złośliwych, poprzez realizację 2 programów finansowanych przez Ministerstwo Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych tj.: Program Prewencji Pierwotnej Nowotworów dla Wielkopolski oraz Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi (Wojewódzki Ośrodek Koordynujący).

W związku z powyższym Centrum posiada doświadczenie oraz odpowiednią kadrę do prowadzenia działań profilaktycznych.

COMENIUS REGIO


Program uczenie si przez ca e ycie comenius regio partnerskie projekty

Wielkopolskie Centrum Onkologii może zapewnić kadrę do szkoleń oraz przyjąć gości w ramach wymiany międzynarodowej.

Centrum będzie współpracowania w polskiej grupie projektowej.

COMENIUS REGIO


Program uczenie si przez ca e ycie comenius regio partnerskie projekty

Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna szkoleń oraz przyjąć gości w ramach wymiany międzynarodowej. w Poznaniu

Zadaniem Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej jest poprawa stanu zdrowia ludności. Jej celem jest identyfikacja zagrożeń zdrowia i rozwój narzędzi do prewencji stanu zdrowia, jak również ochrona prze zagrożeniami środowiska i zapobieganie rozpowszechnianiu się chorób.

Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej posiada wydział prewencji i poradnictwa dla szkół.

Współpraca w zakresie organizacji konferencji, szkoleń i wymiany doświadczeń, sposobów działania w obszarze prewencji zdrowia w szkołach.

Przedstawiciele tej organizacji będą zaangażowani w pracę zespołu sterującego – koordynującego.

COMENIUS REGIO


Program uczenie si przez ca e ycie comenius regio partnerskie projekty

PHYTOPHARM KLĘKA S.A. szkoleń oraz przyjąć gości w ramach wymiany międzynarodowej.

Zakład zajmuje się ekstrakcją roślin leczniczych i produkcją leku roślinnego od 60 lat. Uprawia rośliny i zioła w szklarni i na polu na potrzeby zakładu. Współpraca pomiędzy firmą i ZS w Klęce trwa już od wielu lat. Opracowuje się wspólne działania profilaktyczne prowadzące do wspomagania osiągnięć uczniów.

Zakład udzieli pomocy przy wspomaganiu działań prewencyjnych w szkołach. Informować będzie o tematach związanych ze zdrowiem. Przedstawi nauczycielom ofertę dotyczących zdrowia. Przedstawiciele tej organizacji będą zaangażowani w pracę zespołu sterującego – koordynującego.

COMENIUS REGIO


Dzi kuj

Dziękuję szkoleń oraz przyjąć gości w ramach wymiany międzynarodowej.

COMENIUS REGIO