Organitzaci plans i programes
Download
1 / 55

- PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on

ORGANITZACIÓ PLANS I PROGRAMES. C.I.P. LLEBEIG. C.I.P. LLEBEIG. C.I.P. LLEBEIG. C.I.P. LLEBEIG. PLA DE CONVIVÈNCIA. Prevenció: afavorir el clima del centre Actuació amb alumnat que altera la convivència. Actuació en situacions de Bullying.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - etana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Organitzaci plans i programes

ORGANITZACIÓPLANS I PROGRAMES

C.I.P. LLEBEIG

Pla de conviv ncia
PLA DE CONVIVÈNCIA

 • Prevenció: afavorir el clima del centre

 • Actuació amb alumnat que altera la convivència.

 • Actuació en situacions de Bullying


Mesures preventives fam lia m s participaci a l escola
Mesures preventivesFAMÍLIA: més participació a l’escola

 • Projecte incorporació i adaptació alumnat inf-3

 • Activitats conjuntes dintre de l’aula

 • Presència en activitats extra escolars i festives

 • Major comunicació en el procés d’E-A

 • Fomentar l’escola de pares/mares

 • Participació en l’elaboració pla de convivència


Mesures preventives familia projecte incorporaci i adaptaci inf 3
Mesures preventives: FAMILIAProjecte incorporació i adaptació INF-3

Objectiu: Aconseguir una primera experiència escolar positiva.

Presència d’un membre de la família

Activitat de presentació

Activitat cooperativa : mural i esmorzar


Mesures preventives familia activitats conjuntes dins de l aula
Mesures preventives: FAMILIAActivitats conjuntes dins de l’aula

Objectiu: - Empatia amb el/la mestre/a

- Percepció unitat família-escola

Un pare/mare comparteix una experiència a l’aula:

- Elaboració de material

- Explicar una professió o tema d'interès


Mesures preventives familia pres ncia activitats extraescolars festives
Mesures preventives: FAMILIAPresència activitats extraescolars-festives

Objectiu: Compartir experiències

Convidar-los a festivals i altres celebracions

Disposar de la seva ajuda en activitats extraescolars


Mesures preventives familia major comunicaci en el proc s d e a
Mesures preventives: FAMILIAMajor comunicació en el procés d’E-A

Objectiu: Millorar el procés d'Aprenentatge

Fulls de seguiment

Ús de l’agenda

Protocol per a les reunions:

- número mínim

- contingut: acadèmic i socioemocional


Mesures preventives familia fomentar l escola de pares mares
Mesures preventives: FAMILIAFomentar l’escola de pares/mares

Objectiu: Donar pautes educatives comuns família-escola

- Xerrada infantil: “Enriquir el desenvolupament de l’infant”

- Altres xerrades o tallers que responguen als interessos dels pares/mares


Mesures preventives familia participaci elaboraci del pla conviv ncia
Mesures preventives: FAMILIAParticipació elaboració del pla convivència

Objectiu: conèixer la seva opinió i aconseguir implicació

Enquesta a tots els pares/mares del centre


Mesures preventives familia
Mesures preventives: FAMILIA

Estimats pares/mares:

Segons l’ordre de 31 de març de 2006 (DOGV 10-05-06), tots els centres docents que impartim règim general d’ensenyament no universitari, hem de elaborar i desenvolupar un pla de convivència del centre.

Donat que tant professors, pares i alumnes som part de la comunitat educativa i la convivència és una responsabilitat que compartim, volem recollir les seves propostes per a l’elaboració del nostre pla de convivència mitjançant unes breus qüestions:

Què podríem fer tots per tal de previndre conflictes en el centre i millorar el clima:

Quines conductes o comportaments pensa que són les que dificulten la convivència en el centre i senyale on i quan es produeixen:

Quines mesures o actuacions pensa que caldrien per a fer front a aquestos comportaments que alteren lleu o greument la convivència en el centre:

Gràcies per la seva participació

Una cordial salutació

L’equip directiu


Mesures preventives escola p e c p c c p a t acollida
Mesures preventivesESCOLA: P.E.C., P.C.C., P.A.T., Acollida

 • Plà d’acollida alumnat nouvingut

 • Crear clima: condicions òptimes a l’aula

 • Organització i metodologia

 • Pla d’educació socio-emocional


Mesures preventives escola pl d acollida alumnat nouvingut protocol
Mesures preventives: ESCOLAPlà d’acollida alumnat nouvingut: protocol

 • Matricula i entrevista amb la família

 • Incorporació a l’aula d’acollida

 • Avaluació de les competències

 • CCP: adjudicació de grup

 • Benvinguda del grup de referència


Mesures preventives escola crear clima condicions ptimes
Mesures preventives: ESCOLACrear clima: condicions òptimes

 • Distribució de l’aula: petits grups (max 5)

 • Hàbits: puntualitat i material necessari

 • Treball motivador: projectes

 • Aspectes socio-emocionals: reforç positiu


Mesures preventives escola organitzaci i metodologia
Mesures preventives: ESCOLAOrganització i metodologia

 • Reorganitzar classes i nivells: a. flexibles

 • Noves formes de treballar a l’aula:

  • Grups cooperatius

  • Projectes de treball

 • Adaptacions curriculars


 • Mesures preventives escola pla d educaci socio emocional
  Mesures preventives: ESCOLAPla d’educació socio-emocional

  Objectiu: crear espai i temps per a desenvolupar capacitats emocionals-cognitives i socials alhora.

  Espais: àrees curriculars i tutoria (organització assambleària)


  Mesures preventives escola pla d educaci socio emocional pla d educaci socio emocional
  Mesures preventives: ESCOLA: Pla d’educació socio-emocionalPla d’educació socio-emocional

  Estructura: - Autoestima

  - Gestió d’emocions

  - Empatia

  - Resolució de conflictes

  Material: - guia professor

  - propostes d’intervenció

  - pautes per a la família


  Mesures preventives escola pla d educaci socio emocional pla d educaci socio emocional1
  Mesures preventives: ESCOLA: Pla d’educació socio-emocionalPla d’educació socio-emocional

  Temporalització: durant tot el curs

  Avaluació: - continguts actitudinals

  - qüestionari professor

  - qüestionari famílies


  Mesures preventives altres institucions
  Mesures preventives socio-emocionalALTRES INSTITUCIONS

  • Serveis Socials de l’ajuntament

  • Departament família-infància

  • Salut mental

  • Pediatria i Neuropediatria


  Actuaci amb alumnat que altera la conviv ncia escolar p i a
  Actuació amb alumnat que altera la convivència escolar socio-emocionalP.I.A.

  PROGRAMA PER A LA INTEGRACIÓ I NORMALITZACIÓ D’ALUMNAT AMB PROBLEMES D’ADAPTACIÓ ESCOLAR I/O PERSONAL


  Actuacions amb alumnat que altera la conviv ncia escolar p i a
  Actuacions amb alumnat que altera la convivència escolar socio-emocionalP.I.A.

  Objectius:

  - Prevenir la violència

  - Afavorir la integració i adaptació

  - Millorar el clima del centre i de l’aula.


  Actuacions amb alumnat que altera la conviv ncia escolar p i a1
  Actuacions amb alumnat que altera la convivència escolar socio-emocionalP.I.A.

  Selecció de l’alumnat:

  - Demanda de intervenció de l’S.P.E.

  - Informe psicopedagògic

  - Presentació de l’alumnat que formarà part del programa a la CCP o de convivència


  Actuacions amb alumnat que altera la conviv ncia escolar p i a selecci de l alumnat
  Actuacions amb alumnat que altera la convivència escolar socio-emocionalP.I.A.Selecció de l’alumnat

  Inventari de problemes a l’escola:

  Miranda, Martorell,Llacer, Peiró, i Silva

  • Problemes d’aprenentatge

  • Conducta antisocial

  • Retraïment

  • Ansietat- timidesa

  • Inadaptació escolar


  Actuacions amb alumnat que altera la conviv ncia escolar p i a2
  Actuacions amb alumnat que altera la convivència escolar socio-emocionalP.I.A.

  Fases del programa:

  • Avaluació setmanal dels mestres

  • Avaluació i reflexió

  • Elaboració del pla setmanal

  • Reunió amb la família


  Actuacions amb alumnat que altera la conviv ncia escolar p i a3
  Actuacions amb alumnat que altera la convivència escolar socio-emocionalP.I.A.

  Avaluació setmanal:

  • Tots els mestres avaluen en un registre l'actitud i el treball

  • L’alumne lliura la valoració al tutor

  • El tutor dóna la informació a la psicopedagoga


  Organitzaci plans i programes

  ANNEX I socio-emocional

  VALORACIÓ SETMANAL A L’AULA. SETMANA:----------------------------ALUMNE/A:-------------------------------- GRUP I CURS:-----


  Actuacions amb alumnat que altera la conviv ncia escolar p i a4
  Actuacions amb alumnat que altera la convivència escolar socio-emocionalP.I.A.

  Avaluació i reflexió:

  • Sessió d’orientació i autoavaluació.

  • S’ompli el registre mensual.

  • Es treballa mitjançant: reforç positiu, resolució de conflictes(role-playing) feed-back de la resta de companys.

  • HHSS implicades: autoconeixement, autocontrol, esforç, hàbits, gestió d’emocions, autoestima


  Organitzaci plans i programes

  AUTOAVALUACIÓ socio-emocional

  - HE MILLORAT:

  - HE DE MILLORAR:


  Annex ii registre mensual alumne a grup i curs
  ANNEX II socio-emocionalREGISTRE MENSUAL. --------------- ALUMNE/A:-------------------------- GRUP I CURS:-----


  Actuacions amb alumnat que altera la conviv ncia escolar p i a5
  Actuacions amb alumnat que altera la convivència escolar socio-emocionalP.I.A.

  Elaboració del pla setmanal:

  • En la sessió de reflexió l’alumne elabora el seu pla per a la propera setmana en model de contracte

  • Es lliura còpia al tutor/a i s’informa a la resta del professorat


  Organitzaci plans i programes

  ANNEX III socio-emocionalPLA SETMANAL PERSONALSETMANA------------ALUMNE/A:-------------------------------------

  AQUESTA SETMANA EM PROPOSE:

  Actitud en classe:

  Atendre, participar, preguntar dubtes, prendre apunts, realitzar els treballs.

  Comportament. Vaig a intentar que el qualifiquen de:

  Molt bo, bo, acceptable. Y no vaig a interrompre, no molestaré als companys, contestaré de forma adequada al professor i companys.

  Tasques de casa:

  Les faré totes, faré les de……………….. estudiaré el que s’explica, faré dos o tres exercicis.

  Qualitat dels meus treballs, intentaré que siguen:

  Excel·lents, bons, millor que els d’abans.

  ALTRES OBJECTIUS:

  Personals: Faré esport, llegiré, tindré millors hàbits, prendré decisions, etc.

  Relació social: respectaré als demés, faré favors, no m’enfadaré de seguida, aceptaré que els altres no pensen com jo.

  Relació familiar: serémés amable, no discutiré per tot, parlaré col·laboraré fent:.......................................

  Signatura: Nom.......................................................


  Actuacions amb alumnat que altera la conviv ncia escolar p i a6
  Actuacions amb alumnat que altera la convivència escolar socio-emocionalP.I.A.

  Reunió amb la família:

  • Tutor/a-psicopedagoga-pares-mares

  • Reunió inicial: programa i autorització

  • Reunió quinzenal o mensual: seguiment


  Actuacions amb alumnat que altera la conviv ncia escolar p i a7
  Actuacions amb alumnat que altera la convivència escolar socio-emocionalP.I.A.

  Avaluació i seguiment del programa:

  • Coordinació quinzenal: tutors/caporalia d’estudis i psicopedagoga

  • Informar a la CCP/comissió de convivència de la valoració


  Actuaci en situaci d aca ament escolar bullying protocol d actuaci
  Actuació en situació d’acaçament escolar-Bullying socio-emocionalPROTOCOL D’ACTUACIÓ

  • Com detectar el Bullying

  • Protocol a seguir quan es detecta

  • Intervenció: Mètode Pikas


  Actuaci en situaci d aca ament escolar bullying protocol d actuaci1
  Actuació en situació d’acaçament escolar-Bullying socio-emocionalPROTOCOL D’ACTUACIÓ

  Com detectar Bullying: Indicadors

  • Pares amb queixes

  • Alumnat que explica una situació

  • Observacions del clima i de les relacions:

   Insults, alumnat marginat, falta de participació en extraescolars, descendeix el rendiment escolar, atenció a xiquets insegurs, febles, handicaps...


  Actuaci en situaci d aca ament escolar bullying protocol d actuaci2
  Actuació en situació d’acaçament escolar-Bullying socio-emocionalPROTOCOL D’ACTUACIÓ

  Quan es detecta:

  • Comissió de prevenció i intervenció: coord cicle/caporalia d’estudis/tutor/psicopedagoga

  • La persona que detecta informa a la comissió

  • Comprovar la seguretat de la víctima.

  • Diagnòstic de la situació annexos: I,II,II previ

  • Procés d’investigació (entrevistes)

  • Comunicació de la situació a la comissió, professorat i inspecció.


  Actuaci en situaci d aca ament escolar bullying protocol d actuaci3
  Actuació en situació d’acaçament escolar-Bullying socio-emocionalPROTOCOL D’ACTUACIÓ

  Intervenció:

  • Actuacions d’urgència:

   - vigilància

   - víctima segura: xarxa suport/canvi de grup

   - mesures disciplinars cautelars (RRI)


  Actuaci en situaci d aca ament escolar bullying protocol d actuaci4
  Actuació en situació d’acaçament escolar-Bullying socio-emocionalPROTOCOL D’ACTUACIÓ

  Intervenció:

  • Actuacions generals:

   - Des de la tutoria: despertar una actitud crítica

   - Amb la víctima: autoestima, indefensió, cercle amics

   - Amb la família de la víctima:seguiment

   - Amb l’agressor: P.I.A./R.R.I.

   - Amb la família de l’agressor: P.I.A i afavorir un estil educatiu comú.

   - Registre del cas: informe final


  Atenci a la diversitat alumnat amb necessitat espec fica de suport educatiu l o e
  ATENCIÓ A LA DIVERSITAT socio-emocionalALUMNAT AMB NECESSITAT ESPECÍFICA DE SUPORT EDUCATIUL.O.E.

  • Alumnat amb n.e.e.

  • Dificultats específiques d’aprenentatge

  • Altes capacitats

  • Incorporació tardana al sistema educatiu

  • Condicions personals o de hª escolar


  Atenci a la diversitat alumnes amb n e e
  Atenció a la diversitat socio-emocionalAlumnes amb n.e.e.

  Mesures, programes i recursos

  • Adaptació curricular significativa

  • Adaptació curricular no significativa

  • Pedagogia Terapèutica

  • Audició i llenguatge

  • Educador/a


  Atenci a la diversitat dificultats espec fiques d aprenentatge
  Atenció a la diversitat socio-emocionalDificultats específiques d’aprenentatge

  Mesures, programes i recursos

  • Taller de lecto-escriptura i numeració

  • Desdoblaments i agrupaments flexibles

  • Programes específics en P.T.


  Atenci a la diversitat altes capacitats
  Atenció a la diversitat socio-emocionalAltes capacitats

  Mesures, programes i recursos

  • Enriquiment curricular

  • Adaptacions curriculars

  • Flexibilització


  Atenci a la diversitat incorporaci tardana al s e
  Atenció a la diversitat socio-emocionalincorporació tardana al S.E.

  Mesures, programes i recursos

  • Compensació educativa

  • Adaptacions curriculars

  • P.A.S.E.

  • Desdoblament i agrupament flexible

  • P.I.A.

  • Flexibilització (a nivell intern)


  Atenci a la diversitat condicions personals o de h escolar
  Atenció a la diversitat socio-emocionalCondicions personals o de hª escolar

  Mesures, programes i recursos

  • Compensació educativa

  • Adaptacions curriculars

  • P.A.S.E.

  • Desdoblament i agrupament flexible

  • P.I.A.

  • P.A.E. (Programa d’acompanyament escolar)


  Atenci a la diversitat
  Atenció a la diversitat socio-emocional

  TALLER DE LECTO-ESCRIPTURA I NUMERACIÓ


  Atenci a la diversitat taller lectoescriptura i numeraci
  Atenció a la diversitat socio-emocionalTALLER LECTOESCRIPTURA I NUMERACIÓ

  Objectiu:

  Donar resposta educativa a alumnat amb dificultats en els mecanismes de la lectura, escriptura i càlcul.


  Atenci a la diversitat taller de lecto escriptura i numeraci
  Atenció a la Diversitat socio-emocionalTALLER DE LECTO-ESCRIPTURA I NUMERACIÓ

  Selecció de l’alumnat:

  - Demanda de intervenció de l’S.P.E.

  - Informe psicopedagògic


  Atenci a la diversitat taller lectoescriptura i numeraci1
  Atenció a la diversitat socio-emocionalTALLER LECTOESCRIPTURA I NUMERACIÓ

  Perfil de l’alumnat:

  • Capacitat intelectual dintre del promedi

  • Trastorn específic de la lectura i/o escriptura i/o càlcul.

  • Desfase curricular en les competències lecto-escriptores i de càlcul per motius socials/personals o incorporació tardana al S.E.


  Atenci a la diversitat taller lectoescriptura i numeraci2
  Atenció a la diversitat socio-emocionalTALLER LECTOESCRIPTURA I NUMERACIÓ

  Organització del taller:

  • Professorat amb disposició horària i motivació.

  • Professor del mateix cicle que el grup del taller

  • Coordinació setmanal amb D.O.


  Atenci a la diversitat1
  Atenció a la diversitat socio-emocional

  Metodologia: La reeducació

  • Avaluació inicial

  • Lecto-escriptura: lectures-comprensió-localització-dictat-producció escrita.

  • Matemàtiques: comptar-ordenar-seriació/ operacions i problemes.


  Atenci a la diversitat taller lectoescriptura i numeraci3
  Atenció a la diversitat socio-emocionalTALLER LECTOESCRIPTURA I NUMERACIÓ

  Disposició física de l’aula:

  • Ambient decorat i agradable.

  • Bona il·luminació

  • Cartells amb refles ortogràfiques i taules de multiplicar....


  Atenci a la diversitat taller lectoescriptura i numeraci4
  Atenció a la diversitat socio-emocionalTALLER LECTOESCRIPTURA I NUMERACIÓ

  Avaluació:

  • Inicial i continua

  • Proves per fer en el taller

  • Seguiment a l’aula de referència


  Atenci a la diversitat taller lectoescriptura i numeraci5
  Atenció a la diversitat socio-emocionalTALLER LECTOESCRIPTURA I NUMERACIÓ

  Materials:

  • Plantilles de detecció per al professorat

  • Llistats de objectius i continguts

  • Exercicis específics per a les dificultats

  • Llibres i quaderns recomanats