slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SERVIZO DE RELACIÓNS EXTERIORES Rúa das Casas Reais, nº 8 15782 Santiago de Compostela PowerPoint Presentation
Download Presentation
SERVIZO DE RELACIÓNS EXTERIORES Rúa das Casas Reais, nº 8 15782 Santiago de Compostela

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

SERVIZO DE RELACIÓNS EXTERIORES Rúa das Casas Reais, nº 8 15782 Santiago de Compostela - PowerPoint PPT Presentation


  • 113 Views
  • Uploaded on

MOBILIDADE DE ESTUDANTES POR CONVENIO BILATERAL CARA PAÍSES FORA DO EEES (ESPAZO EUROPEO EDUCACIÓN SUPERIOR). SERVIZO DE RELACIÓNS EXTERIORES Rúa das Casas Reais, nº 8 15782 Santiago de Compostela. USC Servizo Relacións Exteriores Publicación inminente da convocatoria (14 de febreiro).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SERVIZO DE RELACIÓNS EXTERIORES Rúa das Casas Reais, nº 8 15782 Santiago de Compostela' - estrella-gomez


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
MOBILIDADE DE ESTUDANTES POR CONVENIO BILATERAL CARA PAÍSES FORA DO EEES (ESPAZO EUROPEO EDUCACIÓN SUPERIOR)SERVIZO DE RELACIÓNS EXTERIORESRúa das Casas Reais, nº 815782 Santiago de Compostela
usc servizo relaci ns exteriores publicaci n inminente da convocatoria 14 de febreiro
USC

Servizo Relacións Exteriores

Publicación inminente da convocatoria

(14 de febreiro)

SERVIZO DE RELACIÓNS EXTERIORESRúa das Casas Reais, nº 815782 Santiago de Compostela
servizo de relaci ns exteriores r a das casas reais n 8 15782 santiago de compostela

Países:

Estados Unidos, Australia, Canadá, Xapón, China, Israel, India, Rusia, Corea do Sur e países de Iberoamérica

Universidades:

Aquelas coas que existe un Convenio bilateral vixente coa Usc (anexo I)

SERVIZO DE RELACIÓNS EXTERIORESRúa das Casas Reais, nº 815782 Santiago de Compostela
servizo de relaci ns exteriores r a das casas reais n 8 15782 santiago de compostela1

Duración da estadía:

1 cuatrimestre (agosto-decembro 2014) ou segundo datas exactas do calendario académico específico na universidade de destino

Posibilidade de extensión a 1 cuatrimestre na mesma institución e/ou repetición de mobilidade por convenio a outra universidade ou país

SERVIZO DE RELACIÓNS EXTERIORESRúa das Casas Reais, nº 815782 Santiago de Compostela
servizo de relaci ns exteriores r a das casas reais n 8 15782 santiago de compostela2

Créditos: minimo 20 maximo 30 ECTS

(Ver reglamento intercambios)

Outras posibilidades:

Inclusión materias suspensas no acordo (grao)

Render exame na Usc das materias suspensas (plans de estudos anteriores ao Real Decreto 1393/2007 )

prácticas/ proxecto/ traballo fin de grao segundo plans de estudo e consulta coa universidade receptora

SERVIZO DE RELACIÓNS EXTERIORESRúa das Casas Reais, nº 815782 Santiago de Compostela
servizo de relaci ns exteriores r a das casas reais n 8 15782 santiago de compostela3

Recoñecemento posterior na titulación de orixe da Usc

Ao final da estadía, debes solicitar (ante o órgano competente na universidade de destino) a expedición dunha certificación académica (Transcript of records).

O estudante titularáse pola titulación de procedencia na USC

SERVIZO DE RELACIÓNS EXTERIORESRúa das Casas Reais, nº 815782 Santiago de Compostela
servizo de relaci ns exteriores r a das casas reais n 8 15782 santiago de compostela4

Non serán recoñecidos estudos ou actividades realizados que non figuren no acordo de estudos nin aqueles nos que o estudante non se matriculase previamente; e non se poderán facer modificacións extraordinarias do acordo de estudos con posterioridade á resolución do recoñecemento.

O recoñecemento de estudos na USC queda supeditado á presentación no SRE dos documentos requeridos na convocatoria, especialmente os certificados de chegada e de fin de presenza.

SERVIZO DE RELACIÓNS EXTERIORESRúa das Casas Reais, nº 815782 Santiago de Compostela
servizo de relaci ns exteriores r a das casas reais n 8 15782 santiago de compostela5

Requisitos xerais

Estar matriculado na USC no curso 2013-14 nunha titulación oficial (grao ou máster)

Os alumnos de último curso poden rematar a titulación na sua estadia de mobilidade se o período de estudos no estranxeiro forma parte integral do programa de estudos do centro de orixe e reúnen os requisitos no momento da solicitude e cursan un mínimo de 20 ECTS. Titularánse en todo caso na USC logo do recoñecemento desa estadía.

SERVIZO DE RELACIÓNS EXTERIORESRúa das Casas Reais, nº 815782 Santiago de Compostela
exceptuados investigadores e doutorandos ou matriculados en titulaci ns propias
Exceptuados investigadores e doutorandos ou matriculados en titulacións propiasSERVIZO DE RELACIÓNS EXTERIORESRúa das Casas Reais, nº 815782 Santiago de Compostela
  • Requisitos xerais, continuación
servizo de relaci ns exteriores r a das casas reais n 8 15782 santiago de compostela6

Requisitos idiomáticos segundo país solicitado( acreditables no periodo de solicitudes)

Brasil:

.(Proba B1- A) das probas de acreditación de competencia linguistica nivel B1 para a obtención do titulo de Grao e programas de mobilidade

CLM (Centro de Linguas Modernas da USC): nivel 2 (B1.2) ou superior

Documentos acreditativos de superación do B1 ou superiores expedidos polas universidades públicas españolas

EOI (Escola Oficial de Idiomas): Certificado de Nivel Intermedio 2 ou superior (R.D. 1629/2006) e 3º curso Ciclo Elemental (R.D. 967/1988) ou superior

DEPLE (Diploma Elemental de Portugués Lingua Estrangeira) ou superior

Estarán exentos de acreditar o coñecemento de idioma o alumnado que teña realizada unha estadía ERASMUS en Portugal, os estudantes de filoloxía portuguesa ou alumnos con materias cursadas de lingua portuguesa, portugués lingua materna.

SERVIZO DE RELACIÓNS EXTERIORESRúa das Casas Reais, nº 815782 Santiago de Compostela
servizo de relaci ns exteriores r a das casas reais n 8 15782 santiago de compostela7

Requisitos idiomáticos segundo país solicitado( acreditables no periodo de solicitudes)

Estados Unidos e Canadá:

proba TOEFL, modalidade IBT. cunha puntuación mínima de 80. O alumnado debe informarse na web da organización TOEFL sobre taxas, datas, requisitos, e lugares de exame

http://www.ets.org/toefl/ibt/faq/

SERVIZO DE RELACIÓNS EXTERIORESRúa das Casas Reais, nº 815782 Santiago de Compostela
servizo de relaci ns exteriores r a das casas reais n 8 15782 santiago de compostela8

Requisitos idiomáticos segundo país solicitado( acreditables no periodo de solicitudes)

AUSTRALIA, INDIA ISRAEL e KOREA DO SUR:

Será de aplicación a información actualizada dos requisitos de idioma para cada universidade nas fichas informativas no Anexo I a esta convocatoria. A modo orientativo, poden esixir o TOEFL ou IELTS

SERVIZO DE RELACIÓNS EXTERIORESRúa das Casas Reais, nº 815782 Santiago de Compostela
servizo de relaci ns exteriores r a das casas reais n 8 15782 santiago de compostela9

Requisitos idiomáticos segundo país solicitado( acreditables no periodo de solicitudes)

XAPÓN, CHINA, RUSIA:

acreditar coñecementos lingüísticos do idioma do país a través de calquera título oficial existente desas linguas.

No seu defecto bastará posuír o Toefl ou IELTS

SERVIZO DE RELACIÓNS EXTERIORESRúa das Casas Reais, nº 815782 Santiago de Compostela
slide17
Requisitos idiomáticos segundo país solicitado( acreditables no periodo de solicitudes)

Resto países Iberoamerica agás Brasil:

ningún

SERVIZO DE RELACIÓNS EXTERIORESRúa das Casas Reais, nº 815782 Santiago de Compostela
servizo de relaci ns exteriores r a das casas reais n 8 15782 santiago de compostela10

Solicitude:

Prazo: ata o 5 de marzo na Secretaría Virtual (Intercambio)

Documentos esixidos ( a cargar na solicitude):

Carta de motivación (texto libre)

Curriculum Vitae

Cartas de recomendación (formulario en anexo)

Fotocopia de pasaporte

Non é necesario presentación documentos en papel nin no SRE nin no Rexistro Xeral.

SERVIZO DE RELACIÓNS EXTERIORESRúa das Casas Reais, nº 815782 Santiago de Compostela
servizo de relaci ns exteriores r a das casas reais n 8 15782 santiago de compostela11

Elección destinos;

No formulario de solicitude

Ata 5 destinos por orde de preferencia (non se poden cambiar rematado o prazo)

Asesoramento do Ram (Responsable Académico de Mobilidade)

Obrigatorio verificar a oferta académica

Ver Fichas universidades (anexo ll)

Comprobar se existe titulación equivalente

Testemuños anteriores alumnos

SERVIZO DE RELACIÓNS EXTERIORESRúa das Casas Reais, nº 815782 Santiago de Compostela
servizo de relaci ns exteriores r a das casas reais n 8 15782 santiago de compostela12

Adxudicación de destinos:

polo SRE compróbase candidato reune requisitos

Listaxe provisorio admitidos a trámite

Asignación definitiva destinos: segundo selección de destinos na solicitude, media expediente e número de prazas ofertadas (máximo 2 alumnos mesmo centro da USC)

SERVIZO DE RELACIÓNS EXTERIORESRúa das Casas Reais, nº 815782 Santiago de Compostela
servizo de relaci ns exteriores r a das casas reais n 8 15782 santiago de compostela13

non hai lista de agarda nin reasignación de destinos a vacantes producidas por renuncias. As listas de agarda son incompatibles co cumprimento dos prazos marcados polas universidades de destino.

Reclamacións- 10 dias

Prazo de aceptación 5 dias

De aceptar, o candidato renuncia a outras mobilidades no mesmo período

SERVIZO DE RELACIÓNS EXTERIORESRúa das Casas Reais, nº 815782 Santiago de Compostela
servizo de relaci ns exteriores r a das casas reais n 8 15782 santiago de compostela14

Secuencia da tramitación do expediente de mobilidade

Aceptados os destinos os candidatos seleccionados son presentados polo SRE ás institucións de destino- Nominación

Envío polo alumno/Sre dos formularios e documentos ás universidades de destino (postulación)

Escolla de materias. Elaboración do Acordo Académico co asesoramento do RAM

SERVIZO DE RELACIÓNS EXTERIORESRúa das Casas Reais, nº 815782 Santiago de Compostela
servizo de relaci ns exteriores r a das casas reais n 8 15782 santiago de compostela15

Aceptación do alumno e as materias propostas no acordo académico.

Recepción no SRE da carta de Aceptación do alumno

Tramitación do visado

Viaxe do alumno e incorporación do alumno ao destino

SERVIZO DE RELACIÓNS EXTERIORESRúa das Casas Reais, nº 815782 Santiago de Compostela
servizo de relaci ns exteriores r a das casas reais n 8 15782 santiago de compostela16

Obrigas do alumno

Seguro escolar estudantes intercambio (coberturas)

Matricula nas dúas institucións Usc e universidade de destino (gratuita)

Acreditación ante o SRE da chegada e fin de presencia

Enviar o acordo académico selado coa sinatura da institución destino e os cambios

Comprobar a matrícula e cambios de materias nas dúas universidades.

SERVIZO DE RELACIÓNS EXTERIORESRúa das Casas Reais, nº 815782 Santiago de Compostela
servizo de relaci ns exteriores r a das casas reais n 8 15782 santiago de compostela17

Financiamento da mobilidade

Bolsas do Banco Santander (só para mobilidade cara universidades de Iberoamérica incluídas na listaxe do Banco Santander) http://www.usc.es/gl/perfis/internacional/programas/becas_santander/index.html

Iberoamérica Grado Santander 20 bolsas para alumnos da USC de 3.000 euros, estadía no curso académica 14-15 (publícanse coa convocatoria de Convenio Bilateral)

Fórmula Santander; 2 bolsas para alumnos da USC de 5.000 euros, estadía no ano natural. (próxima publicación)

SERVIZO DE RELACIÓNS EXTERIORESRúa das Casas Reais, nº 815782 Santiago de Compostela
servizo de relaci ns exteriores r a das casas reais n 8 15782 santiago de compostela18

Bolsas para o financiamento da mobilidade, continuación

Bolsa da Xunta de Galicia mobilidade fóra do EEES. (información orientativa, bolsa convocada pola xunta non pola USC)

90 bolsas de 1000 euros para alumnos de universidades galegas con mobilidade concedida cara un destino fóra do EEES.

Convocatoria en maio. Adxudicación outubro.

últimos 3 anos cursados no SUG/outro centro de Galicia

Habilitar dni electronico solicitude

SERVIZO DE RELACIÓNS EXTERIORESRúa das Casas Reais, nº 815782 Santiago de Compostela
slide27
Bolsas para o financiamento da mobilidade, continuación

Bolsa do Mec, compatible coas anteriores

O SRE informará de calquera outra axuda da que o alumno con mobilidade concedida poida ser beneficiario

servizo de relaci ns exteriores r a das casas reais n 8 15782 santiago de compostela19

Xustificación de axudas

O SRE acreditará perante os anteriores organismos que o alumno reune os requisitos para a percepción da axuda, que se incorporou ao destino en prazo e realizou a mobilidade con aproveitamento.

SERVIZO DE RELACIÓNS EXTERIORESRúa das Casas Reais, nº 815782 Santiago de Compostela
servizo de relaci ns exteriores r a das casas reais n 8 15782 santiago de compostela20

Se aínda quedan dúbidas sen contestar

Problemas coa solicitude enviar mail a secretaría virtual: secretaria.virtual@usc.es

Dúbidas coas materias a escoller e plans estudo institucións destino. Ver fichas e asesorarse co Ram

Convocatoria: nas oficinas do mesmo SRE ou na nosa web :http://www.usc.es/gl/perfis/internacional/programas/convenio_bilateral/estudantes_outgoing.html

Incidencias coa matricula, cambios : Uxa correspondente

SERVIZO DE RELACIÓNS EXTERIORESRúa das Casas Reais, nº 815782 Santiago de Compostela