Download
bildanalys n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bildanalys PowerPoint Presentation

Bildanalys

550 Views Download Presentation
Download Presentation

Bildanalys

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Bildanalys • Ett försök att tränga djupare än ytan • Jakt efter budskap • Synintryck kläs i ord • Kulturbundenhet • Tidsberoende • Man behöver kunskap om tecken i bild

 2. Visuell läsförståelse • ”En bild säger ofta mer än tusen ord” • Bilden är ett kommunikationsmedel jmf. verbal kommunikation • 2/3 av all kommunikation är non-verbal • Universellt språk: skratt, gråt, peka, kela, stirra mm • Seendet kommer före orden • Seendet är viktigt, särskilt för att tolka ansiktsuttryck och kroppspråk

 3. MOTIV OCH INNEHÅLL • BESKRIV BILDEN:Vad för slags bild? Vem är konstnären? Har bilden något namn? Var har den publicerats? Vilket är motivet? • Vad vi ser vi i bilden är motivet • Innehållet är det budskap konstnären vill förmedla • I en del bilder är innehåll och motiv detsamma

 4. Komposition - Balans – symmetri, asymmetri - Rörelse - Rytm - Kontrast Kompositionen är en plan eller ett arrangemang av de enskilda elementen i ett konstverk. Målet med kompositionen är att välja och placera elementen ändamålsenligt för att bilden skall kommunicera med betraktaren.

 5. De visuella elementen är: Linjer Former - ytor Ljus - skugga Färger Bildperspektiv Beskärning Bildvinkel Rumsbildning Analys av kompositionen Composition VII, 1913. Målad 1913 då Kandinsky levde i München.

 6. Linje • Den visuella stigen som leder blicken i en bild • Horisontal, vertikal, diagonal etc. • Fri linje • Linjen uttrycker känslor, stämningar och rörelser

 7. Gyllene snittet • En matematisk formel för proportioner i en bild • Utvecklades av grekerna. • Da Vinci räknade ut att mänskokroppens proportioner stod i detta förhållande • Den mindre delen förhåller sig till den större som den större till hela sträckan • 1:0,618 eller 3:5 = 5:8

 8. Tredelning

 9. Form • Ytor som definieras av konturer – geometriska eller organiska • Två- eller tredimensionella former

 10. Kontur – Yta • Teckning byggs upp med hjälp av kontur och yta • Konturer finns inte i verkligheten men de är ett sätt att framställa den • Ytan kan ha egenskaper såsom valör och materialkänsla • Linjen är ett uttrycksfullt medel. Den kan vara stark, svag, rofylld, levande.

 11. Ljus - skugga • En skuggad yta ger djup åt teckningen • En ren valörteckning saknar konturer • Valör = graden av ljushet – mörkhet • Använd hela gråskalan då du tecknar dvs svart, mörkgrått, grått, ljusgrått, vitt

 12. Grundfärger Mellanfärger Komplementfärger Kalla / varma FÄRG

 13. Rumsbildning Omättade färger oskärpa Kalla färger Perspektiv Transparens Ljus och skugga Överlappande former Gradvis upprepning av visuella element skärpa Mättade färger varma färger

 14. Bildperspektiv – Olika perspektiv ger olika betydelser åt bilden Normal ögonhöjd Luftperspektiv Bildvinkel förändrad Grodperspektiv Fågelperspektiv