slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Библиотечните мрежи и организацията на знанието PowerPoint Presentation
Download Presentation
Библиотечните мрежи и организацията на знанието

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Библиотечните мрежи и организацията на знанието - PowerPoint PPT Presentation


 • 111 Views
 • Uploaded on

Библиотечните мрежи и организацията на знанието. Надя Карачоджукова Национална библиотека “Св. св. Кирил и Методий”. Информация - знание. Общество на знанието. Информационно общество. Организация на знанието в библиотеките. Традиционни каталози азбучен систематичен предметен

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Библиотечните мрежи и организацията на знанието' - estralita-mendez


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Библиотечните мрежи и организацията на знанието

Надя Карачоджукова

Национална библиотека

“Св. св. Кирил и Методий”

slide2
Информация - знание

Общество на знанието

Информационно общество

XXII конференция на ББИА, София, 7-8 юни 2012 Библиотечните мрежи и организацията на знанието

slide3
Организация на знанието в библиотеките
 • Традиционни каталози
   • азбучен
   • систематичен
   • предметен
 • Бази данни
   • пълнотекстово търсене
   • търсене чрез дескриптори
   • търсене чрез булеви оператори
   • търсене по предметни рубрики

XXII конференция на ББИА, София, 7-8 юни 2012 Библиотечните мрежи и организацията на знанието

slide4
Организация на знанието – определение

Описание на документите, разкриване на тяхното съдържание, функции и предназначениеи организацията на описанието по начин, по който документитеи тяхното съдържание да станат достъпни за потребителя

XXII конференция на ББИА, София, 7-8 юни 2012 Библиотечните мрежи и организацията на знанието

slide5
Организация на знанието – съдържание

Организацията на знанието включва:

различни видове и методи за индексиране;

каталогизиране;

управление на записите;

изработване на библиографии;

създаване на пълнотекстови бази данни;

библиографски бази данни за търсене.

XXII конференция на ББИА, София, 7-8 юни 2012 Библиотечните мрежи и организацията на знанието

slide6
Защо възникват библиотечните мрежи?

необходимост от:

предоставяне на научна и технологична информация за изследователите;

бърз обмен на информация на далечни разстояния.

XXII конференция на ББИА, София, 7-8 юни 2012 Библиотечните мрежи и организацията на знанието

slide7
Характеристики на библиотечните мрежи – предишно виждане

Формална организация, която служи за изпълнение на целта – достъп до информация;

Комуникация, която да осигури бързо свързване на отделните точки;

Движение на информацията във всички посоки, за да може да се изпраща и получава от всеки участник в мрежата.

XXII конференция на ББИА, София, 7-8 юни 2012 Библиотечните мрежи и организацията на знанието

slide8
Характеристики на библиотечните мрежи – съвременно виждане
 • икономически ефект -еднократно създаване на библиографски запис и многократното му използване
 • повишаване на качеството на информацията
 • улеснения за потребителите

XXII конференция на ББИА, София, 7-8 юни 2012 Библиотечните мрежи и организацията на знанието

slide9
Създаване на библиографски бази данни и библиотечни мрежи - история

70-те години на 20 век – първите онлайн служби с големи бази данни – DIALOG, ORBIT, SEARCH

80-те години на 20 век – онлайн библиотечни каталози (OPAC) – ERIC, MEDLINE, OCLC, DIALOG

XXII конференция на ББИА, София, 7-8 юни 2012 Библиотечните мрежи и организацията на знанието

slide10
Стандартизация
 • Консолидирано ISBD
 • Правила за каталогизация
   • AACR
   • Национални правила за каталогизация

XXII конференция на ББИА, София, 7-8 юни 2012 Библиотечните мрежи и организацията на знанието

slide11
Стандартизация- продължение

Идентификатори – ISBN, ISSN, ISMN, ISAN, DOI...;

Таблици за кодирани данни;

Нормативен контрол;

Универсална система за десетична класификация;Тезауруси

XXII конференция на ББИА, София, 7-8 юни 2012 Библиотечните мрежи и организацията на знанието

slide12
Комуникативни формати

MARC

MARC 21

UNIMARC

XXII конференция на ББИА, София, 7-8 юни 2012 Библиотечните мрежи и организацията на знанието

slide13
Библиотечни обединения

библиотечен консорциум;

библиотечна мрежа;

библиотечна кооперация;

организация на библиотеки от различен вид.

XXII конференция на ББИА, София, 7-8 юни 2012 Библиотечните мрежи и организацията на знанието

slide14
Видове библиотечни мрежи и консорциуми

Неконсолидирано сдружение;

Сдружение с висока степен на обвързаност;

Сдружение на библиотеки по отраслов или териториален принцип;

Централно финансиран консорциум върху територията на страната.

XXII конференция на ББИА, София, 7-8 юни 2012 Библиотечните мрежи и организацията на знанието

slide15
Организация на библиотечните мрежи

Структура;

Договори;

Програма за действие;

Финансиране;

Развитие;

Права и отговорности.

XXII конференция на ББИА, София, 7-8 юни 2012 Библиотечните мрежи и организацията на знанието

slide16
Библиографски мрежи за споделена каталогизация
 • OCLC
 • COBISS.Net

XXII конференция на ББИА, София, 7-8 юни 2012 Библиотечните мрежи и организацията на знанието

slide17
OCLC
 • Основана 1967 г.
 • Членове: 25900 библиотеки, архиви и музеи от 170 страни
 • Годишно се каталогизират 271 милиона единици

XXII конференция на ББИА, София, 7-8 юни 2012 Библиотечните мрежи и организацията на знанието

cobiss net
COBISS.Net

свързва независимите (национални) кооперирани библиографски системи COBISS на отделните страни и техните системи за текуща информация за научните изследвания.

възможност за потребителя да прехвърля библиографски записи от всяка от споделените библиографски бази данни в COBIB и от каталога на OCLC (WorldCat)

свободен обмен на библиографски записи, създадени в рамките на независимите библиотечно-информационни системи на Босна и Херцеговина, Македония, Словения, Сърбия, Черна гора и България.

XXII конференция на ББИА, София, 7-8 юни 2012 Библиотечните мрежи и организацията на знанието

cobi s s net
Възможности на COBISS.Net
 • Утвърдени организационни решения и поддръжка на софтуера COBISS за автоматизация на библиотечни дейности със споделена каталогизация в рамките на мрежата COBISS.Net;
 • Утвърдена методология и софтуер за управление на библиографиите на изследователи в рамките на системата COBISS и приложението за създаване на национална информационна система за научни изследвания (E-CRIS);
 • Различни програми за обучение на библиотекари и информационни специалисти;
 • Международни конференции на COBISS и организиране на семинари на специалисти;
 • Софтуерът, разработен и поддържан от IZUM обслужва различни библиотечни дейности и предоставя интерфейс на няколко езика (словенски, сръбски, босненски, български, македонски и английски).

XXII конференция на ББИА, София, 7-8 юни 2012 Библиотечните мрежи и организацията на знанието

cobib
Качествона базите данни в споделената база COBIB

Осигурява се чрез:

нормативен контрол на имената на авторите;

контролни функции на софтуера за форматите COMARC;

възможност за редактиране на записите;

използване на общи кодови таблици за всички стандартизирани данни;

локални кодови таблици за всички еднообразни за библиотеката данни;

обучение на създателите на записите, които получават лицензза споделена каталогизация.

XXII конференция на ББИА, София, 7-8 юни 2012 Библиотечните мрежи и организацията на знанието

cobiss net1
Предимства на мрежата COBISS.Net

Система за споделена каталогизация

Спазване на международни стандарти

Комуникативен формат COMARC

Възможност за изходи в MARC 21

Нормативен контрол

XXII конференция на ББИА, София, 7-8 юни 2012 Библиотечните мрежи и организацията на знанието

slide22

Благодаря за вниманието!

N.Karachodjukova@nationallibrary.bg

XXII конференция на ББИА, София, 7-8 юни 2012 Библиотечните мрежи и организацията на знанието