1 / 49

Nyheter i Dewey decimalklassifikation 23

Nyheter i Dewey decimalklassifikation 23. Seminarium/Webbinarium 2011-12-15. Innehåll. Kort om Dewey och nya upplagor Förändringar i världen Nyheter med anknytning till Sverige Andra viktiga förändringar Strukturella förändringar Nedslag 1: Grupper Nedslag 2: Digitala trender

estelle
Download Presentation

Nyheter i Dewey decimalklassifikation 23

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Nyheter i Dewey decimalklassifikation 23 Seminarium/Webbinarium 2011-12-15

 2. Innehåll • Kort om Dewey och nya upplagor • Förändringar i världen • Nyheter med anknytning till Sverige • Andra viktiga förändringar • Strukturella förändringar • Nedslag 1: Grupper • Nedslag 2: Digitala trender • Nedslag 3: Typer & stilar

 3. Dewey och nya upplagor • DDC finns i en fullständig och en förkortad utgåva. • Nya tryckta upplagor publiceras ungefär vart sjunde år.DDC 21: 1996DDC 22: 2003DDC 23: våren 2011 • Numera är det WebDewey som gäller, med kontinuerlig uppdatering. • Mer övergripande förändringar görs när den tryckta upplagan kommer ut.

 4. DDC translations: Anatomy of an edition ItalianDDC 22 GermanDDC 22 FrenchDDC 22 Swedish Mixed DDC 22 Afrikaans Arabic Chinese French German Norwegian Portuguese Russian Scots Gaelic Spanish Swedish DDC 22 English French Italian Rhaeto-Romansch DDCSummaries DDC Sach-Gruppen (German) 200 Religion Class Guide(French) A14 Vietnamese A14 French A14 Hebrew A14 Spanish A14 Italian A14

 5. DDC 23 Family:Editions planned /in progress GermanDDC 23 FrenchDDC 23 ItalianDDC 23 Norwegian DDC 23 (2012) Arabic DDC 23 (2012) Swedish Mixed DDC 23 (2011) Afrikaans Arabic Chinese French German Norwegian Portuguese Russian Scots Gaelic Spanish Swedish . . . (2012) DDC 23 (2011) DDCSummaries (2011) Vietnamese DDC 23 (2013) Guide(French) (2012) 200 Religion Class (2012) A15 (2012) Indonesian A15

 6. Typisk förändring i Dewey - exempel DDK 22 641.815 Bröd och brödliknande livsmedel Omfattar skorpor, kex, crêpes, pannkakor, våfflor DDK 23 641.815 Bröd och brödliknande livsmedel Omfattar skorpor, kex 641.8153 Crêpes, pannkakor, våfflor

 7. Förändringar i världen, vad vi vet om världen, hur vi ser på världen

 8. 962.056 Egyptens historia, 2011- 962.055 Administration of Muḥammad Ḥusnī Mubārak, 1981-2011 962.056 2011- 2014-06-10 8

 9. 720.4724 Användning av solenergi [inom arkitektur]

 10. 523.4922 Pluto [tidigare 523.482]

 11. Nya grundämnen under 546.4-546.7

 12. Nyheter med anknytning till Sverige

 13. Skandinavien före 481 T2—368 Skandinavien före 481 [tidigare T2--363] Tillfoga till basnummer T2--368 de nummer som följer T2--48 under T2--481-T2--489, t.ex. Danmark T2--3689; men för Finland se T2—4897 Exempel: T2—3685 Sverige före 481 (finns färdigbyggt) T2—3688Norrland före 481 (T2—368 + (T2—48)8) T2—36883 Jämtlands län före 481 (T2—368 + (T2—48)83) T2—368836 Östersunds kommun före 481 (T2—368 + (T2—48)836)

 14. Skandinavien före 481 (2) 936.8 Skandinavien före 481 [tidigare 936.3] Exempel: 936.85 Sverige före 481 (finns färdigbyggt) 936.88 Norrland före 481 (9 +T2—368 + (T2—48)8) 936.883 Jämtlands län före 481 (9 +T2—368 + (T2—48)83) 936.8836 Östersunds kommun före 481 (9 + T2—368 + (T2—48)836)

 15. Skandinavien före 481 – exempel (1) Hagerman, Maja,1960- Försvunnen värld : om den största arkeologiska utgrävningen någonsin i SverigeUppland – fornlämningarUppland – historia – forntiden936.874 Uppsala län före 481 (9 + T2—36 + (T2—48)74)

 16. Skandinavien före 481 – exempel (2) Andrén, Anders,1952- Det medeltida Gotland : en arkeologisk guidebok Historiska minnesmärken - Sverige - Gotland – medeltiden948.6901 Gotlands historia – medeltiden (9 + T2—4869 + (948.5)01)

 17. Skandinavien före 481 – exempel (3) Eriksson, Thomas, 1963-Kärl och social gestik : keramik i Mälardalen 1500 BC-400 AD Keramik  - sociala aspekter - Sverige - Mälardalen - forntiden  738.093687738 Keramisk konstT1—09 Historia, geografisk aspektT2—36 Skandinavien före 481T2—(48)7 Svealand (Klassificera här Mälardalen)

 18. Fler tidsperioder under svensk historia & litteratur 948.50381 Gustav III:s regeringstid, 1772-1792 839.7364 Svenska romaner och noveller – 1830-1879

 19. Geografiska varianter av svenska 439.779 Geografiska varianter i särskilda världsdelar, länder, platser i den moderna världen Tillfoga till basnummer 439.779 notation T2—4-9, t.ex. geografiska varianter i Sverige 439.779485, i Finland 439.7794897 Exempel 439.779488 Norrländska dialekter (439.779 +T2—488) 439.77948883 Jämtländska dialekter (439.779 +T2—4883) 439.779488836 Dialekter i Östersunds kommun (439.779 +T2—48836) 439[.776-439.778] Geografiska varianter i delar av Sverige Flyttat till 439.779486-439.779488

 20. Samiska språk T6—9457 Samiska språk [tidigare T6--9455]T6—94572 Södra gruppen av västsamiska språkT6—945722 SydsamiskaT6—94574 Norra gruppen av västsamiska språkT6—945743 LulesamiskaT6—945745 NordsamiskaT6—94576 Östsamiska språk

 21. Samiska språk - exempel Hedlund, Cecilia Larsson, Lars-Gunnar,1947- Ii dušše duoddaris! : lärobok i nordsamiskaNordsamiska – läromedel 494.5745824397494.5745 NordsamiskaT4—824 Strukturellt förhållningssätt till språkfärdighet för personer med ett annat modersmålT6—397 Svenska

 22. Samer T5—9457 Samer [tidigare T5--9455] Tillfoga till basnummer T5--9457 de nummer som följer T6--9457 i notation T6--94572-T6--94578 från tabell 6, t.ex. folk som talar, eller vars förfäder talade, lulesamiska T5--945743; tillfoga därefter ytterligare enligt anvisningar i början av T5--0, t.ex. lulesamer i Sverige T5--9457430485

 23. 636.2948 Renskötsel 2014-06-10 23

 24. Idrotter 796.963Bandy 796.3562Innebandy

 25. 341.2422 Europeiska unionen • Nya anmärkningarKlassificera politisk integration av Europeiska unionens medlemsstater under 320.94Klassificera ekonomisk integration av Europeiska unionens medlemsstater under 337.142Klassificera lagar utfärdade av Europeiska unionen med ämnet under 341-347, t.ex. upphovsrättslig lagstiftning 346.240482 • Nya nummer341.24220265 Multilaterala fördrag341.24222 Organisation341.24223 Anslutning och medlemskap341.24224 Förhållandet mellan Europeiska unionens lagstiftning och den nationella rätten i Europeiska unionens medlemsstater

 26. Omfattande revision och utbyggnad under 297.0902 Historiska perioder för islam 297.125 Hadith 341.2421 Europarådet 394.1 Mat, dryck, droganvändning [778.5] Filmfotografi, videofotografi, liknande verksamheter 777 Filmfotografi och videofotografi Graphic arts 760  Grafiska konstformer & konsthantverk med flera

 27. Strukturella förändringar

 28. Tvådelade rubriker försvinner DDK 22: 943 Centraleuropa Tyskland DDK 23: 943 Tyskland och närliggande centraleuropeiska länder DDK 22: 570 Biovetenskaper    Biologi DDK 23: 570 Biologi Klassificera här biovetenskaper

 29. Obalanserade nummerintervall tas bort DDK 22: 449 Occitanska, katalanska, frankoprovensalska 449.01-449.8 Indelningar av occitanska, langue d'oc DDK 23: 449 Occitanska, katalanska, frankoprovensalska 449.01-449.09 Standardindelningar av occitanska, langue d'oc 449.1-449.8 Indelningar av occitanska, langue d'oc

 30. Några nedslag

 31. Nedslag 1: Grupper Ändringar i terminologin: • Kinds of persons  Groups of people • Persons treatment  Biography På svenska: • Grupper  Grupper • Personer  Biografi

 32. Grupper i tabell 1 – genus och kön T1—081 Personer utifrån genus eller kön Klassificera här könsidentitet, genusroller, könsroller T1—0811 Män [tidigare T1—081] T1—082 Kvinnor T1—0867 Transpersoner och intersexuella personer T1—08675 Intersexuella personer

 33. Genus och kön – exempel (1) Abrahamsson, Lena, 1966- Att återställa ordningen : könsmönster och förändring i arbetsorganisationer Arbetsorganisation  - genusaspekter Könsarbetsdelning 658.402081 658.402 Intern organisation T1—081 Personer utifrån genus eller kön

 34. Genus och kön – exempel (2) Captive genders : trans embodiment and the prison industrial complex Transgender prisonersDiscrimination in criminal justice administration 364.30867364.3 LagöverträdareT1—0867 Transpersoner och intersexuella personer.

 35. Grupper i tabell 1 - civilstånd T1—08656 Personer i partnerskap och samlevnadsförhållanden Klassificera här personer i common-law marriages [tidigare T1--08655], registrerade partnerskap, samboförhållanden, samvetsäktenskap; ogifta par som lever tillsammans (samboende)

 36. Ändringarna påverkar hela schemat • Särskilt 155 Differentiell psykologi och utvecklingspsykologi305 Sociala grupper306 Kultur och sociala institutioner331 Arbetsmarknadsekonomi 362 Sociala problem och sociala tjänster

 37. Ändrad prioritetsordning i 302-307 • Prioritetsordningen i 302-307 förändras. • Vänskap bland kvinnor: DDK22: 305.4 Kvinnor DDK23: 302.34082 Vänskap + kvinnor

 38. Nedslag 2: Digitala trender • Nummer försvinner • 004.696 Videotex • Nya nummer tillkommer • 004.6782 Cloud computing

 39. Digitala apparater • Multifunctional digital devices are classed with their predominant function, e.g., personal digital assistants (PDAs), which often include mobile phone and portable media player capabilities in addition to their baseline computing capabilities, with handheld computing devices 004.167. However, a work that focuses on a specific function other than the predominant function is classed with the specific function, e.g., audio recording using a personal computer 006.5

 40. [775 Digitalfotografi] Användningen av detta nummer för övergripande verk om digitalfotografi har upphört, klassificera under 770 Iordningställande och behandling av fotografiska digitala bilder flyttat till 771.44 Tillfoga inte T1—0285 Datortillämpningar för övergripande verk om digitalfotografi, klassificera under 770 och dess indelningar.

 41. Nedslag 3: Typer och stilar • Uppräkningar av särskilda företeelser ersätts med frasen:Klassificera här särskilda typer av X

 42. Typer och stilar – exempel (1) 004.16 Persondatorer DDK 22Klassificera här mikrodatorer; bärbara datorer, bärbara pekdatorer, datorer som kan fästas på kroppen, arbetsstationer DDK 23Klassificera här särskilda typer av persondatorer

 43. Typer och stilar – exempel (2) 781.66 Rock (rock’n’roll) DDK 22Omfattar acid, folkrock, hårdrock, punk, soft rock DDK 23Klassificera här särskilda rockstilar Även under countrymusik, blues, soul, reggae, electronica, rap

 44. Vad händer nu? • DDK 23 tillgänglig för alla som abonnerar på WebDewey inom kort • Uppdatering av schemat under de tre översta nivåerna på svenska • Allmän rekommendation om att går över till DDK 23 – när? • Ska vi vänta tills uppdateringen på svenska är färdig, eller ska vi rekommendera ett allmänt byte till DDK 23 redan i januari? • Synpunkter till dewey@kb.se

 45. Konverteringstabellen SAB-Dewey • Mappningar där DDK förändrats kommer att uppdateras. • Både koder ur DDK 22 och DDK 23 kommer att finnas med, när de skiljer sig åt

 46. Länkar • Fler presentationer om DDK 23 finns här: http://www.oclc.org/uk/en/dewey/news/conferences/default.htm • Deweyprojektets sidor: http://www.kb.se/bibliotek/dewey/ • Dewey i Verktygslådan: http://www.kb.se/katalogisering/Klassifikation/DDK/ • Deweybloggen: http://deweybloggen.kb.se • Svenska WebDewey (abonnemang krävs): http://deweysv.pansoft.de

 47. Källor Bild 4 och 5 från Joan S. Mitchells presentation http://www.oclc.org/multimedia/2011/files/future-ddc-now-ilf.ppt Foton http://www.flickr.com/photos/mortalcoil/5442334958/ av Luke Robinson på flickr http://www.flickr.com/photos/chicagogeek/3924692229/ av ChicagoGeek på flickr http://www.flickr.com/photos/blile59/2435962370/avBill Lile på flickr http://www.flickr.com/photos/destinysagent/4004302303/ av Steve Smith på flickr http://www.flickr.com/photos/63794459@N07/6169426268/ av Stifts- och landsbiblioteket i Skara på flickr http://www.flickr.com/photos/63794459@N07/6263272393/ av Stifts- och landsbiblioteket i Skara på flickr

 48. Källor (2) http://www.flickr.com/photos/peternijenhuis/202969559/ av Peter Nijenhuis på flickr http://www.flickr.com/photos/ylvas/2203701830/ av Ylva S på flickr http://www.flickr.com/photos/northerncards/5524568566/ av Ole Sindt på flickr http://www.flickr.com/photos/mikaelmiettinen/3837146439/sizes/z/in/photostream/ av Mikael Miettinen på flickr http://www.flickr.com/photos/mr_t_in_dc/4376801881/ av Mr T in Dc på flickr

 49. Synpunkter och frågor? Magdalena Svanberg 010-7093640 magdalena,svanberg@kb.se http://deweybloggen.kb.se 2014-06-10 49

More Related