Meteorologie: Bouřky a doprovodné jevy - PowerPoint PPT Presentation

meteorologie bou ky a doprovodn jevy n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Meteorologie: Bouřky a doprovodné jevy PowerPoint Presentation
Download Presentation
Meteorologie: Bouřky a doprovodné jevy

play fullscreen
1 / 27
Meteorologie: Bouřky a doprovodné jevy
95 Views
Download Presentation
estefani-perez
Download Presentation

Meteorologie: Bouřky a doprovodné jevy

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Meteorologie: Bouřky a doprovodné jevy Seminář ŘLP ČR, s.p. 12.ledna 2013 Jacek Kerum, ÚFA AVČR

 2. Co je to bouřka? Bouřka je vrcholný projev konvekce

 3. Podmínky vzniku: • - synoptické konvergence při zemi, divergence ve vyšších hladinách; cyklonální tvar tlakového pole, brázda nízkého tlaku vzduchu; • - termodynamické absolutní instabilita; žádná nebo nevýrazná zádržná vrstva; dostatečná vlhkost vzduchu; horní hranice konvekce (HHK) je nad -10°C; • - místní podmínky vhodný terén, podporující termiku; morfologie terénu, podporující mechanickou turbulenci;

 4. Podle vzniku a struktury: • frontální - vznikají nuceným výstupem na frontální ploše bez ohledu na druh fronty; jsou rozsáhlejší než bouřky uvnitř VH • uvnitř vzduchové hmoty - jednotlivé (izolované) – unicely – ISOL - rozsáhlé „jednobuněčné“ – supercely (mezocyklony) - četné – multicely – FRQ - na čáře instability - SQL

 5. Faustův index(sondážky Libuš a Prostějov):: < - 5: – fakticky stabilní zvrstvení, slabá konvekce-5 – 0: – slabá až mírná konvekce, ale žádná významná aktivita 0 – 3: – od pěkných kumulů až po přeháňky > 3: – bouřky CAPE index(Convective Available Potencial Energy):< 300: – nevýznamná konvekce 300 – 1000: – slabá konvekce1000 – 2000: – mírná konvekce2000 – 3000: – silná konvekce >3000: – velmi silná konvekce (bouřky)LI – index(Lifted index): > 6: – velmi stabilní podmínky 1 – 6: – stabilní podmínky 0 – -2: – mírně nestabilní, možné bouřky -2 – -6: – nestabilní, bouřky, které mohou být velmi silné < -6: – velmi nestabilní, silné bouře

 6. Jednotlivé - unicely

 7. Četné a četné sloučené - multicely

 8. Squall line – čára instability

 9. Supercelární Úprava obrázku: Kamil Večeřa

 10. Podle podmínek • advekční • orografické

 11. Projevy a nebezpečné jevy: - přeháňky (kapalné a pevné) - turbulence- námraza- elektrické výboje- húlava- tornádo a tromba- downburst: makro a mikro (podle horizontálního rozsahu ničivých větrů)

 12. Pojďme si připomenout dva, které doprovázejí četné bouřky: • húlava • downburst

 13. Húlava - v angličtiněwind squallneboshelf cloud • náhlé zvýšení rychlosti (až 45m/s) směrově silně proměnlivého větru • vyskytuje se na čele bouřky • je pozorována převážně na frontálních bouřkách, není vzácná ani v instabilních vzduchových hmotách

 14. Downburst - mikroburst • Silný klesavý proud (až 25 m/s) • Rozměr max. 4 km v průměru • Doba trvání 5-15 minut • Silný nárazovitý vítr, v extrému i více než 100 km/h

 15. Informace o nebezpečných jevech: Airmet a Sigmet na adrese: http://euro.wx.propilots.net/ Výstrahy na drese ČHMÚ:http://www.chmi.cz/portal/dt?portal_lang=cs&menu=JSPTabContainer/P1_0_Home

 16. Děkuji za pozornost, přeji úspěšný rok 2013 bez nehod způsobených počasím. kerum@chello.cz