1 / 27

Meteorologie: Bouřky a doprovodné jevy

Meteorologie: Bouřky a doprovodné jevy. Seminář ŘLP ČR, s.p. 12.ledna 2013. Jacek Kerum, ÚFA AVČR. Co je to bouřka?. Bouřka je vrcholný projev konvekce. Podmínky vzniku:. - synoptické

Download Presentation

Meteorologie: Bouřky a doprovodné jevy

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Meteorologie: Bouřky a doprovodné jevy Seminář ŘLP ČR, s.p. 12.ledna 2013 Jacek Kerum, ÚFA AVČR

 2. Co je to bouřka? Bouřka je vrcholný projev konvekce

 3. Podmínky vzniku: • - synoptické konvergence při zemi, divergence ve vyšších hladinách; cyklonální tvar tlakového pole, brázda nízkého tlaku vzduchu; • - termodynamické absolutní instabilita; žádná nebo nevýrazná zádržná vrstva; dostatečná vlhkost vzduchu; horní hranice konvekce (HHK) je nad -10°C; • - místní podmínky vhodný terén, podporující termiku; morfologie terénu, podporující mechanickou turbulenci;

 4. Podle vzniku a struktury: • frontální - vznikají nuceným výstupem na frontální ploše bez ohledu na druh fronty; jsou rozsáhlejší než bouřky uvnitř VH • uvnitř vzduchové hmoty - jednotlivé (izolované) – unicely – ISOL - rozsáhlé „jednobuněčné“ – supercely (mezocyklony) - četné – multicely – FRQ - na čáře instability - SQL

 5. Faustův index(sondážky Libuš a Prostějov):: < - 5: – fakticky stabilní zvrstvení, slabá konvekce-5 – 0: – slabá až mírná konvekce, ale žádná významná aktivita 0 – 3: – od pěkných kumulů až po přeháňky > 3: – bouřky CAPE index(Convective Available Potencial Energy):< 300: – nevýznamná konvekce 300 – 1000: – slabá konvekce1000 – 2000: – mírná konvekce2000 – 3000: – silná konvekce >3000: – velmi silná konvekce (bouřky)LI – index(Lifted index): > 6: – velmi stabilní podmínky 1 – 6: – stabilní podmínky 0 – -2: – mírně nestabilní, možné bouřky -2 – -6: – nestabilní, bouřky, které mohou být velmi silné < -6: – velmi nestabilní, silné bouře

 6. Jednotlivé - unicely

 7. Četné a četné sloučené - multicely

 8. Squall line – čára instability

 9. Supercelární Úprava obrázku: Kamil Večeřa

 10. Podle podmínek • advekční • orografické

 11. Projevy a nebezpečné jevy: - přeháňky (kapalné a pevné) - turbulence- námraza- elektrické výboje- húlava- tornádo a tromba- downburst: makro a mikro (podle horizontálního rozsahu ničivých větrů)

 12. Pojďme si připomenout dva, které doprovázejí četné bouřky: • húlava • downburst

 13. Húlava - v angličtiněwind squallneboshelf cloud • náhlé zvýšení rychlosti (až 45m/s) směrově silně proměnlivého větru • vyskytuje se na čele bouřky • je pozorována převážně na frontálních bouřkách, není vzácná ani v instabilních vzduchových hmotách

 14. Downburst - mikroburst • Silný klesavý proud (až 25 m/s) • Rozměr max. 4 km v průměru • Doba trvání 5-15 minut • Silný nárazovitý vítr, v extrému i více než 100 km/h

 15. Informace o nebezpečných jevech: Airmet a Sigmet na adrese: http://euro.wx.propilots.net/ Výstrahy na drese ČHMÚ:http://www.chmi.cz/portal/dt?portal_lang=cs&menu=JSPTabContainer/P1_0_Home

 16. Děkuji za pozornost, přeji úspěšný rok 2013 bez nehod způsobených počasím. kerum@chello.cz

More Related