1 / 16

MEDYA & DİJİTAL LEŞME

MEDYA & DİJİTAL LEŞME. ZAMAN ARTIK DAHA MI HIZLI AKIYOR?.

Download Presentation

MEDYA & DİJİTAL LEŞME

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. MEDYA & DİJİTALLEŞME

 2. ZAMAN ARTIK DAHA MI HIZLI AKIYOR? ….…. ....... .. 300 nesil önce YAZI 20 nesil önce GÜNLÜK GAZETE 35 nesil önce MATBAA • 2013 Sosyal Medya / “KÜRESEL KÖY” • 2000 İnternet / E-posta • 1985 PC / Lokal Network • Faks / Yaygın Kitle İletişim • 1955 TV / Elektronik cihazlar • 1940 Radyo / Sesli Film • Telefon / Sessiz film • 1910 Telgraf / Fotoğraf Medya & Dijitalleşme

 3. İLGİLENMEMİZ GEREKEN “WHAT IS NEXT?” DEĞİL PLATFORM Medya & Dijitalleşme

 4. ADAPTE OLMA TELAŞI Xn  • Adapte olma telaşındayız! Medya & Dijitalleşme

 5. Radyonun Gücü 1930’lu yıllar Medya & Dijitalleşme

 6. Radyonun Gücü; Marslıların İstilası • CBS radyosu - Romanı Tiyatro olarak seslendiriliyor • Senaryo gereği olay radyoda geçiyor, • Senaryodaki Müzik yayını yapan radyonun yayını anonsla kesilince, anons gerçek olarak algılanıyor. “Hanımlar beyler, dans müziği yayınımıza kıtalararası radyo haberlerinin özel bülteni için ara veriyoruz.” “Marstan göktaşı yağmuru başladı.” • Konu boyut kazanıyor ve Marslıların Dünyaya geldiği, garip yaratıklar olduğu anlatılıyordu. Amerika bir anda kaosa sürükleniyor • Çoğu yerde hayat felç , Polis ve itfaiye telefonları kilitleniyor. Medya & Dijitalleşme

 7. Radyonun Gücü; Marslıların İstilası • CBS yayına devam ederken dışarıda olup bitenlerde bihaberdi. • Polis radyoyu bastı ve anons yapılmasını istedi. 15 dk’da bir bu yayının bir tiyatro olduğu anons ediliyordu. • Ancak Orson Welles çok başarılı bir Tiyatro performansı sergiliyordu. • Anonslar yapılıyordu ama insanlar olayın geçekliğine inanmaya devam ettiler. • Sonra, Oyun devam eder… “Olaylardan sonra hayatta kalmayı başaran Gökbilimci profesör, aklını yitirmiş bir askerle karşılaşır ve olanları anlattırır. Askerin anlattığına göre, basit bir bakteri türü yüzünden bütün Marslılar hayatını kaybeder.” • CBS’in bu yayını MEDYA TARİHİ’ne geçti Medya & Dijitalleşme

 8. Sosyal medya tecrübe ediliyor – Toplumsal öğrenme • Gezi parkı olaylarında MEDYA görevini tam olarak yapamadı • Sosyalmedya • Dezenformasyon • Çok seslilik • ? Neler paylaşıyoruz • ? Takip ettiğimiz kişiler – etkilenme • Medya = Referans Medya • Medya = Kim? Medya & Dijitalleşme

 9. HABERİN KAYNAĞI • Objektiflik • Haberin sunumu • Mecradaki yeri • TV’de haberin sırası • Referans mecra • Tarihe not düşmek • Evrak niteliği • … Medya & Dijitalleşme

 10. DAVRANIŞ ŞEKİLLERİ DEĞİŞMEDEN! Medya & Dijitalleşme

 11. DİJİTAL, ŞİMDİLİK YETERLİ DEĞİL! Medya & Dijitalleşme

 12. MEDYA NEDEN HEMEN ŞEKİL DEĞİŞTİREMEZ?

 13. DİJİTAL, ŞİMDİLİK YETERLİ DEĞİL! Medya & Dijitalleşme

 14. SON OLARAK • Artık ZEKİ MÜREN’ler bizi görebiliyor. • Dijital teknolojilerin değiştirmediği hiçbir sektör yok. • Dijital kolaylaştırıyor, dönüştürüyor. • TV’yi kuşattı. Yok etmedi. Entegre etti. • İnternet hayatı değiştirmişti, kısıtları vardı. • Kısıtlar ortadan kalkıyor, davranış şekilleri değişiyor. • Hayatımız Mobil Teknoloji ile tekrar değiştiriyor. Medya & Dijitalleşme

 15. TEŞEKKÜRLERwww.iab-turkiye.org

More Related