slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
www.hjarntorget.nu PowerPoint Presentation
Download Presentation
www.hjarntorget.nu

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

www.hjarntorget.nu - PowerPoint PPT Presentation


 • 154 Views
 • Uploaded on

IUP. Karin Wennbo karin.wennbo@orgryte.goteborg.se. Bilderna är från flickr. www.hjarntorget.nu. Grundskollärare SO 4-9 Skolutvecklingsfrågor i Göteborgs stad och Örgryte stadsdelsförvaltning Myndigheten för skolutveckling Kursplanerarbete hos Skolverket. www.hjarntorget.nu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'www.hjarntorget.nu' - essien


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

IUP

Karin Wennbo

karin.wennbo@orgryte.goteborg.se

Bilderna är från flickr

www.hjarntorget.nu

slide2

Grundskollärare SO 4-9

Skolutvecklingsfrågor i Göteborgs stad och Örgryte stadsdelsförvaltning

Myndigheten för skolutveckling

Kursplanerarbete hos Skolverket

www.hjarntorget.nu

slide3

Göteborgs stad

21 stadsdelar med ansvar för förskola och skola

25 000 barn i förskolan varav 21 000 i kommunal

38 000 elever i kommunal skola och 8 000 i fristående

7 600 förskollärare och lärare

Utbildningsförvaltningen med ansvar för gymnasieskola och vuxenutbildning

14 000 elever i kommunala gymnasieskolor

1 200 lärare

www.hjarntorget.nu

slide4

Skolplanen för Göteborg anger att alla ska ha en individuell utvecklingsplan, från förskola till gymnasieskola.

Skrevs in 2001

Inga direktiv på hur arbetet ska gå till eller hur mallen ska se ut

www.hjarntorget.nu

slide6

Uppdrag att ta fram ett nytt pedagogiskt it-stöd för förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning

www.hjarntorget.nu

slide7

Verktyg

 • Planering, schema, kalender, närvaro/frånvaro
 • Samarbetsytor
 • Informations- och kommunikationsverktyg
 • Elevens lärprocess
slide8

Stöd för utvecklingssamtal, omdömen och individuella utvecklingsplaner

Möta den diversifierade verksamheten i Göteborg

www.hjarntorget.nu

slide11

Några exempel....

www.hjarntorget.nu

http://ugli.pingpong.net/

www.hjarntorget.nu

slide12

Utvecklingssamtal7 kap. 2§ grundskoleförordningen

Läraren ska fortlöpande informera eleven och elevens vårdnadshavare om elevens skolgång. Minst en gång varje termin ska läraren, eleven och elevens vårdnadshavare ha ett utvecklingssamtal om hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan stödjas.

Informationen vid utvecklingssamtalet ska grunda sig på en utvärdering av elevens utveckling i relation till målen i läroplanen och kursplanerna.

www.hjarntorget.nu

utvecklingssamtal 7 kap 2 grundskolef rordningen
Utvecklingssamtal7 kap. 2§ grundskoleförordningen

Vid utvecklingssamtalet ska läraren i en skriftlig individuell utvecklingsplan

1 ge omdömen om elevens kunskapsutveckling i relation till målen i varje ämne eleven får undervisning i, och

2 sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven ska nå målen och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen och kursplanerna

www.hjarntorget.nu

slide14

Utvecklingssamtal7 kap. 2§ grundskoleförordningen

Den individuella utvecklingsplanen kan även innehålla omdömen om elevens skolgång i övrigt inom ramen för läroplanen, om rektor så beslutar det.

Överenskommelser mellan läraren, eleven och elevens vårdnadshavare vid utvecklingssamtalet ska alltid dokumenteras i utvecklingsplanen. Rektorn beslutar om utformningen av sådan skriftlig information som ges i utvecklingsplanen.

www.hjarntorget.nu

slide15

Utgångspunkter för IUP

 • Rektor bör
     • ge skolans lärare förutsättningar att skapa ett gemensamt förhållningssätt till arbetet med IUP
 • Skolans lärare bör
  • Ha gemensamma rutiner och former för dokumentation av elevens kunskapsutveckling och lärande
  • Utveckla och använda ett gemensamt språk i dokumentationen

www.hjarntorget.nu

slide16

Elevens lärare bör

  • Skapa förutsättningar för att samtalet blir ett trepartssamtal som ger ömsesidig information och leder fram till en plan för hur skolan kan främja elevens fortsatta lärande samt vad eleven själv kan ta ansvar för
  • Skapa förutsättningar för att samtalet präglas av respekt och förtroende
  • Beskriva hur de nationella målen konkretiserats i undervisningen
  • Informera elev och vårdnadshavare om vilka kunskaper och kunskapskvaliteter som ska bedömas

www.hjarntorget.nu

slide17

Syften med den individuell utvecklingsplanen med skriftliga omdömen

Ge tydlig information om kunskapsutvecklingen och om rektor så beslutar, den sociala utvecklingen

Innehålla en plan för fortsatt lärande

Ge eleven ökade möjligheter att påverka sina studier

Konkret beskriva vad skolan ska göra

Stärka elevens delaktighet

Underlätta kontinuitet i lärande vid byten av lärare, grupp och skola

www.hjarntorget.nu

slide18

De skriftliga omdömena bör

Ge tydlig information om elevens kunskaper i relation till de nationella målen

Ge tydlig information om elevens kunskaper i relation till de nationella målen

Utformas så att där inte förekommer känsliga uppgifter som kan tänkas omfattas av sekretess

Ge tydlig information om elevens kunskaper i relation till de nationella målen

www.hjarntorget.nu

slide19

Den framåtsyftande planeringen bör

Sammanfattande ange vilka kunskaper och förmågor eleven ska utveckla

Sammanfattande beskriva skolans insatser för att stödja och stimulera elevens fortsatta kunskapsutveckling

Uttrycka positiva förväntningar på eleven

Utgå från elevens förmågor, intressen och starka sidor

www.hjarntorget.nu

slide20

Är ett webbaserat system lösningen?

Är ett webbaserat system farligt?

Är ett webbaserat system bättre?

Gör ett webbaserat system våra utvecklingssamtal bättre?

www.hjarntorget.nu

slide21

www.google.com

www.hjarntorget.nu

slide22

Hur vill vi att vår process runt utvecklingssamtal och omdömen ska se ut?

Hur når vi dit?

Hur ser infrastrukturen ut?

Hur är kompetensen bland våra pedagoger?

Ställ krav på leverantören; hur mycket kan vi anpassa, hur ser utvecklingsarbetet ut?

www.hjarntorget.nu

slide23

I

U

P

Bilden från flickr

www.hjarntorget.nu