introduktion til programmering n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Introduktion til programmering PowerPoint Presentation
Download Presentation
Introduktion til programmering

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 51

Introduktion til programmering - PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on

Introduktion til programmering. Uge 39 Python I Learning Python, kap 4-7. Plan. Hvad er et Python program Udtryk Værdier og Datatyper Øvelse Lister og dictionarys Stand-up programmering Filer Øvelse . Fortolkning/compilering.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Introduktion til programmering' - essien


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
introduktion til programmering

Introduktion til programmering

Uge 39 Python I

Learning Python, kap 4-7.

slide2
Plan
 • Hvad er et Python program
 • Udtryk
 • Værdier og Datatyper
 • Øvelse
 • Lister og dictionarys
 • Stand-up programmering
 • Filer
 • Øvelse
fortolkning compilering
Fortolkning/compilering
 • Python er et fortolket sprog, der kan afvikles interaktivt i IDLE eller ud fra en fil med programkoden
 • Muliggør en hurtig måde at skrive programmer på, først interaktivt så som script
installering af python
Installering af Python
 • http://www.python.org/
slide5
Idle
 • xx

Jeres egne kommandoer

Pythons prompt

slide6
Idle

Denne menu bruger I til at lave en file der indeholder et python-program

Husk at tilføje .py når I gemmer filen

hvad er et python program
Hvad er et Python program?
 • En sekvens af repræsentationer
  • Udtryk som repræsenterer en værdi
   • De fleste værdier i Python er objekter
  • Sætninger (statements) som udvirker databehandling.
 • Sekvensen udføres i rækkefølge
 • Rækkefølgen styres af kontrolstrukturer
  • Gentagelse, selektion
 • Sekvenser kan grupperes (klasser og funktioner: indkapsling) (søge-algoritme)
muslinge programmet
Muslinge programmet
 • while spand <> []:
  • enmusling = spand[0]
  • del spand[0]
  • if enmusling == 0:
   • gryde.append(enmusling )
  • else:
   • affaldspose.append(enmusling )

Rækkefølge

Gentagelse

Selektion

Spand, gryde og affaldspose repræsenterer lister af nuller og etter

programmer
Programmer
 • Udføres fra start til slut (hele sekvensen)
 • Kan være i en ventetilstand
  • Typisk for interaktive programmer. De bruger mest af tiden til at vente på brugerinput
  • cpr = raw_input(’Type a word:’) #venter til der tastes input ind
 • Består af udtryk(data) og sætninger(kode)
  • spand = [1,0,0,1,0,1,0,0]
  • gryde = []
  • affaldspose = []
  • while spand <> []:

Data

Kode

v rdier
Værdier
 • Det grundlæggende element i Python er værdier der tilhører bestemte typer
 • Værdier er næsten altid objekter
 • Eksempler på typer:
  • Et tal eller en tekst (string)
 • Nogle typer er indbyggede, andre er defineret af programmøren
 • Tal og tekst er to grundlæggende indbyggede typer
 • Vi refererer til værdier ved hjælp af navne (variable)

Interpretant: Python fortolkeren

Repræsentamen: navn

Objekt: værdi/objekt

v rdier og typer
Værdier og typer

Type: tekst (string), markeret ved apostrofferne

 • >>> navn = 'peter’
 • >>> telefon = 86379790
 • >>> navn
  • 'peter‘
 • >>> telefon
  • 86379790
 • >>> type(navn)
  • <type 'str'>
 • >>> type(telefon)
  • <type 'int'>

Type: heltal

Vi kan checke hvilken type værdien er ved hjælp af ”type”

tildeling assignment
Tildeling (assignment)
 • Variable “opstår” ved at der bliver tildelt en værdi til dem
 • “ = “ er tildelingsoperatoren
 • Variable skal tildeles en værdi før de kan benyttes
 • >>> navn = ‘Peter’
 • >>> print navn (OK, navnet er oprettet)
 • >>> print nytnavn (FEJL, nytnavn ikke tildelt en værdi)
  • Traceback (most recent call last):
  • File "<interactive input>", line 1, in ?
  • NameError: name 'nytnavn' is not defined
variabelnavne
Variabelnavne
 • Først: bogstav eller understregning (_)
 • Dernæst: et vilkårligt antal bogstaver, understregninger, eller tal.
  • Rigtigt: __builtin__, navn, _navn_, navn1
  • Galt:
   • 1peter = 'x'
   • ^SyntaxError: invalid syntax
 • Reserverede ord kan ikke benyttes:
  • While, if, elif, print,…
  • Der er 29 i alt (se bogen side 137)
 • Java konvention ”bilFabrik” (variabel), ”BilFabrik” (klasse)
tildeling igen
Tildeling igen
 • Da variable er indirekte referencer kan to variable referere til den samme objekt
  • Navnet refererer først til en lokation i lageret
  • Lagerlokationen refererer til objektet
  • >>> statsminister = 'fogh’
  • >>> venstreformand = statsminister

Representamen:

’Venstreformand’

 • Objekt:
 • 20826464
 • Representamen

Objekt: ‘Fogh’

Representamen:

’Statsminister’

referencer
Referencer
 • Hvis vi ændrer den første variable har det ingen indflydelse på den anden som det vil have i C, vi opretter i stedet et nyt objekt og en ny reference
  • >>> statsminister = ’schlüter’
 • Objekt:
 • 20826464
 • Representamen

Representamen:

’Venstreformand’

Objekt: ‘Fogh’

 • Objekt:
 • 20826465
 • Representamen

Objekt: ‘schlüter’

Representamen:

’Statsminister’

kvivalens og identitet
Ækvivalens og identitet
 • >>> venstreformand = 'andersfoghrasmussen’
 • >>> statsminister = 'andersfoghrasmussen’
  • To forskellige objekter der har samme bogstaver og derfor er ækvivalente
 • >>> venstreformand is statsminister
  • False
  • Is checker om de to objekter er identiske
 • >>> venstreformand == statsminister
  • True
  • ”==”checker om to objekter er ækvivalente, her: indeholder samme bogstaver
 • >>> venstreformand = statsminister
 • >>> venstreformand is statsminister
  • True
garbage collection
Garbage collection
 • Hvor mange navne refererer til objetket ”fogh”?
  • >>> sys.getrefcount(statsminister)
  • 3
  • >>> sys.getrefcount(venstreformand)
  • 3
 • Vi kan slette ’statsminister’s direkte reference uden at slette den indirekte
  • >>> del(statsminister)
  • >>> statsminister
  • Traceback (most recent call last): File "<interactive input>", line 1, in ?NameError: name 'statsminister' is not defined
  • >>> sys.getrefcount(venstreformand)
  • 2
  • >>> venstreformand
  • 'fogh’
 • Når ingen navne refererer til en værdi slettes den. Garbage collection
dynamiske typer
Dynamiske typer
 • I nogle programmeringssprog skal man angive hvilken type en variabel skal have
  • String x = “Anders Fogh Rasmussen”
 • Det gælder ikke i Python. Her kan en variabel indeholde forskellige værdier
  • >>> x = “Anders Fogh Rasmussen”
  • >>> x = 12
 • Men objekterne har stadig en type!
 • Stærk typet vs dynamisk typet sprog
typer 1
Typer 1
 • De operationer der kan foretages på et objekt afhænger af hvilken type det er
 • Polymorfi
  • >>> “Peter “ + “ bjerregaard” (sætter strengen sammen)
  • ’Peter bjerregaard’
  • >>> 12 + 34 (lægger tallene sammen)
  • 46
 • Operatorerne har altså forskellig betydning ud fra den kontekst de er i. Dette kaldes også operator overloading
typer 2 casting
Typer 2 casting
 • Det er muligt at “tvinge” en type til at være en anden type
  • Eks. tvinge en tekst (string) til at være et tal (int)
  • >>> x = “12”
  • >>> y = int(x)
 • >>> str(int('2')+int('3'))+' kroner’
  • ’5 kroner’
 • >>> '2'+'3'+' kroner’
  • '23 kroner'
 • Vi ændrer interpretanten - måden værdien fortolkes på
typer 3
Typer 3
 • “Umulige” ændringer giver en fejl
  • >>> x = “Morten”
  • >>> y = int(x)
 • Det er ikke altid let at skelne mellem mulige og umulige ændringer
  • >>> x = ['a','b','c'] (liste)
  • >>> x
  • ['a', 'b', 'c']
  • >>> y = str(x) (liste -> streng)
  • >>> y
  • “['a', 'b', 'c']“
  • >>> y[0] (nu er det strengen vi tager index 0 på og ikke listen)
  • '[‘
  • >>> x[0] (her får vi værdien fra listen)
  • 'a'
typer 4
Typer 4
 • Simple typer
  • Tekst (string, str), tal (integer, int …)
 • Scalarer vs compound
  • Scalarer = tal, tekst(string): består ikke af mindre selvstændige dele
  • Compound = lister, tupler, dictionaries: består af mindre selvstændige dele
 • Mutable vs immutable
  • Mutable = lister, dictionaries: kan ændres
  • Immutable = tal, tekst, tupler: kan ikke ændres
string
String
 • Opfører sig lidt som en Compound-type
 • Er immutabel
 • Kan opfattes som en sekvens af bogstaver
 • >>> navn = “PETER”
 • Vi ser fra nu af bort fra den indirekte reference!
indexering
Indexering
 • >>> navn = 'PETER’
 • >>> len(navn)
  • 5
 • >>> navn[0]
  • 'P’
 • >>> navn[len(navn)-1] (vær opmærksomme på dette)
  • 'R’
 • >>> navn[-1]
  • 'R’
 • >>> navn[-2]
  • 'E’

>>>navn[len(navn)]Traceback (most recent call last):

File "<pyshell#1>", line 1, in <module>

a[len(a)]

IndexError: string index out of range

ndring af strenge
Ændring af strenge
 • Man kan ikke ændre bogstaverne ved strenge:
 • >>> 'peter'[1] = 'a'
  • Traceback (most recent call last):
 • File "<pyshell#7>", line 1, in -toplevel-
 • 'peter'[1] = 'a'
  • TypeError: objectdoes not support item assignment
 • Det kan man godt ved lister
 • >>> a = [1,2,3]
 • >>> a[1] = 6
 • >>> a
 • [1, 6, 3]
 • Hvis man vil ændre på en streng må man bygge en ny af den gamle
 • >>> a = 'peter'
 • >>> b = a.replace('e','a',1) erstat kun den førsteforekomst
 • >>> a
 • 'peter'
 • >>> b
 • 'pater‘
 • Eller….
 • >>> a = a.replace(‘e’, ‘a’, 1)
 • >>> a
 • ‘pater’ #vi har dog ogsåmistetreferencentilvoresgamleinstansaf a
intervaller slicing
Intervaller, ’slicing’
 • Navn[fra og med: til men ikke med]
 • >>> navn[0:3]
  • 'PET’
 • >>> navn[:3]
  • 'PET’
 • >>> navn[2:4]
  • 'TE’
 • >>> navn[2:]
  • 'TER’
 • >>> navn[:]
  • 'PETER’
slicing
Slicing
 • >>> navn[:] (laver en kopi)
  • 'PETER'
 • >>> navn[::2]
  • 'PTR’
 • >>> navn[::-1]
  • 'RETEP'
string funktioner
String funktioner
 • >>> navn = 'PETER’
 • >>> tal = '123’
 • >>> navn.isalpha()
  • True
 • >>> tal.isalpha()
  • False
 • >>> tal.isdigit()
  • True
 • Navn.__getslice__(2, 4) <==> navn[2:4]
dot notationen
Dot-notationen
 • Alle værdier er objekter der tilhører en klasse (kommer senere!)
 • Et objekt har egenskaber og metoder tilknyttet
 • Help-funktionen giver en liste over klassens metoder
 • >>>help(str)

Navn

PETER

isalpha

Navn.isdigit()

isdigit

Navn.split()

split

slide30
Help
 • >>> help(str)
 • Help on class str in module __builtin__:
 • class str(basestring)
 • | str(object) -> string (laver objektetomtil en streng)
 • | capitalize(...)
 • | S.capitalize() -> string
 • |
 • | Return a copy of the string S with only its first character
 • | capitalized.
 • | isalpha(...)
 • | S.isalpha() -> bool
 • |
 • | Return True if all characters in S are alphabetic
 • | and there is at least one character in S, False otherwise.
 • |
 • | isdigit(...)
 • | S.isdigit() -> bool
 • |
 • | Return True if all characters in S are digits
 • | and there is at least one character in S, False otherwise.
 • |
stringfunktioner
Stringfunktioner
 • >>> opdeling = 'peterbjerregaardvahlstrup'.split(' ')
 • >>> opdeling
  • ['peter', ’bjerregaard', ’vahlstrup']
 • y.find(x) returnerer indexet for første forekomst af x in y.
 • >>> andetord = peterbjerregaardvahlstrup'.find(' ')
 • >>> andetord
  • 5
 • >>> fornavn = 'peterbjerregaardvahlstrup'[0:andetord]
 • >>> fornavn
  • 'peter’
 • efternavn = peterbjerregaardvahlstrup'[andetord:]
 • >>> efternavn
  • ' bjerregaardvahlstrup'
v rdisammenligninger
Værdisammenligninger
 • a < b ; a > b ; a <= b ; a >= b ; a == b; a != b ; a <> b
 • Tal: numerisk sammenligning
 • Tekst: alfabetisk sortering ( a < b < c < d...)
opgave 1 2
Opgave 1 + 2
 • Løs opgave 1 og 2
 • Opgave 1 omhandler slicing af tekststrenge og concatenering
 • Opgave 2 omhandler indeksering i lister og dictionarys samt concatenering
boolean
Boolean
 • Efter George Boole
 • Alt hvad kan sammenlignes giver svaret True eller False
 • Boolean-typen er ny i python 2.3
 • Før: 0 og 1
 • >>> “a” == “ b”
  • False
 • >>> “a” < “b”
  • ... True
sekvenser
Sekvenser
 • Containere, kan indeholde mange værdier
 • String kan opfattes som en form for sekvens
  • slicing, indexering
  • kan kun “indeholde” tegn
 • Andre sekvenser: lister, tupler, dictionaries (kan indeholde alt)
lister
Lister
 • Tom liste: L = []
 • >>> navn = ['peter',’bjerregaard',’vahlstrup']
 • >>> navn[0]
  • 'peter’
 • >>> navn[1]
  • ’bjerregaard’
 • >>> navn[1:]
  • [’bjerregaard', ’vahlstrup']
 • >>> person = [navn, 59]
 • >>> person
  • [['peter', ’bjerregaard', ’vahlstrup'], 59]

Indexering og slicing

Lister er heterogene containere der kan indeholde værdier af mange forskellige slags, også andre lister.MEN PAS PÅ MED DET!

lister kan ndres 1
Lister kan ændres 1
 • >>> person
  • [['peter', ’bjerregaard', ’vahlstrup'], 59]
 • >>> person.remove(59)
 • >>> person.append(60)
 • Kan også gøres således:
  • person[1] = 60
 • >>> person[1]
  • 60
 • >>> person[0][1]
  • ’bjerregaard’
 • >>> del(person[0][1])
 • >>> person
  • [['peter', ‘vahlstrup'], 60]
lister kan ndres 2
Lister kan ændres 2
 • >>> person.sort()
 • >>> person
  • [60, ['peter', ’bjerregaard', ’vahlstrup']]
 • >>> person[1].sort()
 • >>> person
  • [60, [’bjerregaard', 'peter’, 'vahlstrup']]
tupler
Tupler
 • er (næsten) som lister, men er immutable (kan ikke ændres)
 • Kan derfor bruges som nøgler i et dictionary
 • navn = (”peter”, “vahlstrup”)
 • navn[1]=”Olsen” ikke tilladt
  • TypeError: object does not support item assignment
 • Tupel med et element: (”Peter”,)
 • >>> navn = ('peter')
 • >>> navn
  • 'peter’
 • >>> type(navn)
  • <type 'str'>
 • >>> navn = ('peter',), (1234, ) (hvis ikke tror den det er et tal)
 • >>> type(navn)
  • <type 'tuple'>
dictionary ordbog 1
Dictionary/ordbog 1
 • Associative map: afbilder nøgler på værdier
 • Indexering efter nøgler, ikke efter position
 • >>> ordbog = {}
 • >>> ordbog['hest'] = 'horse’ (nøgle:værdi)
 • >>> ordbog['ko'] = 'cow’
 • >>> ordbog
  • {'ko': 'cow', 'hest': 'horse'}
 • >>> ordbog['ko']
  • ’cow’
 • Meget anvendelig
dictionary ordbog 2
Dictionary/ordbog 2
 • >>> ordbog.keys() (returnerer en liste)
  • ['ko', 'hest']
 • >>> 'ko' in ordbog.keys()
  • True
 • >>> ordbog.values()
  • ['cow', 'horse']
 • >>> ordbog.get('ko','findes ikke')
  • 'cow’
 • >>> ordbog.get('so','findes ikke')
  • 'findes ikke'

Alternativ til ordbog[”ko”]

Hvad returneres hvis nøglen ikke findes

dictionary 3
Dictionary 3
 • Værdierne kan selv være en dictionary
 • >>> medarbejderliste = {}
 • >>> medarbejderliste['petervahlstrup'] = {'telefon':86196901,'email':'pbvahlst@imv.au.dk'}
 • >>> medarbejderliste
  • {'petervahlstrup ':{'email': 'pbvahlst@imv.au.dk', 'telefon': 86196901}
 • >>> medarbejderliste['petervahlstrup']
  • {'email': 'pbvahlst@imv.au.dk', 'telefon': 86379790}
 • >>> medarbejderliste['petervahlstrup']['email']
  • 'pba@imv.au.dk'
dictionary 4
Dictionary 4

dictionary

Værdi: dictionary

Nøgle: Peter Boegh Andersen

Nøgle: email

Værdi: pba@imv.au.dk

Nøgle: telefon

Værdi: 86379790

stand up programmering 1
Stand-up programmering 1
 • Lav din egen database med et select-kald
 • Databasen: en liste af ordbøger
 • tabel =
  • [{'fornavn':'Peter','efternavn':'Andersen','adresse':'Vestergade'},
  • {'fornavn':'Karen','efternavn':'Jensen','adresse':'Oestergade'},
  • {'fornavn':'Hans','efternavn':'Karlsen','adresse':'Vestergade'}]

kolonner

rækker

stand up programmering 2
Stand-up programmering 2
 • kolonneNavne = ['fornavn']
 • betingelse = {'adresse':'Vestergade'}
 • Skriv en algoritme der udskriver de ønskede kolonner ialle rækker hvor betingelsen er opfyldt (det er her vi starter)
  • Eks: Udskriv fornavne på alle der bor på vestergade.
 • Problemløsning del og hersk:
  • Opdel et problem i mindre problemer
  • Forsæt indtil du når til små problemer du kan programmere dig ud af.
input
Input
 • cpr = raw_input('¨Skriv Cpr:')
 • ¨Skriv Cpr:434343434
filer
Filer
 • Filens navn: entekst.txt
 • Filens indhold:
  • Der var en gang en mand
  • han boede i en spand
  • og spanden var af ler
  • nu kan jeg ikke mer
 • >>> myfile = open('C:/Python24/pythonfiles/38/entekst.txt','r')
 • >>> myfile.readline()
  • 'Der var en gang en mand\n‘
 • >>> myfile.readline()
  • 'han boede i en spand\n‘
 • >>> myfile.readlines()
  • ['og spanden var af ler\n', 'nu kan jeg ikke mer']

Den komplette sti ned til filen

filer hvad kan vi bruge det til
Filer – hvad kan vi bruge det til?
 • name = raw_input("name of file: ")
 • myFile= open(name, "r")
 • lines = myFile.readlines()
 • myFile.close()
 • outList= []
 • for l in lines:
 • if "Slum_x" in l:
 • outList.append("-"*10+l[:-1]+10*"-"+"\n")
 • elif "Ástríður" in l:
 • outList.append("*"*10+l[:-1]+10*"*"+"\n")
 • else:
 • outList.append("\t\t"+l+"\n\n) (\t og \n erescapedekarakterer)
 • myFile = open("chatoutput.txt", "w")
 • for l in outList:
 • myFile.write(l)
 • myFile.close()

Indlæse fil, formatere indholdetog udskrive det formaterede indhold igen til en ny fil

metoder
Metoder
 • Open, close
 • Mode:
  • 'r’: read
  • 'w’: write
  • 'a’: tilføje til slutningen (append)
 • Seek: flytter ’læse og skrivehovedet’
 • >>> myfile.readlines()
  • ['og spanden var af ler\n', 'nu kan jeg ikke mer']
 • >>> myfile.readlines()
  • []
 • >>> myfile.seek(0)
 • >>> myfile.readlines()
  • ['Der var en gang en mand\n', 'han boede i en spand\n', 'og spanden var af ler\n', 'nu kan jeg ikke mer']
metoder1
Metoder
 • Skrivning
  • >>> myfile = open('C:/Python24/pythonfiles/38/entekst.txt','w')
  • >>> myfile.write('Der var ikke nogen mand')
  • >>> myfile.close()
  • >>> myfile = open('C:/Python24/pythonfiles/38/entekst.txt','r')
  • >>> myfile.readlines()
   • ['Der var ikke nogen mand']
opgave 3
Opgave 3
 • Programmet skal ved hjælp af raw_input() indlæse et korrekt cpr-nummer, inddele det i dato, måned, år, løbenummer og køn og udprinte en liste af disse 5 strenge. I skal bruge dette i opgave 4. En kørsel skal se sådan ud:
  • type cpr:3112450091
  • ['31', '12', '45', '009', '1']
  • >>>
 • raw_input er en indbygget funktion der prompter brugeren for input, indlæser det og returnerer en tekststreng:
 • cpr = raw_input('type cpr:')