prezentace spole nosti n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Prezentace společnosti PowerPoint Presentation
Download Presentation
Prezentace společnosti

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

Prezentace společnosti - PowerPoint PPT Presentation


 • 164 Views
 • Uploaded on

Prezentace společnosti. Geoengineering spol. s r.o. projekční a inženýrská činnost. Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009. KS Ostrava Havlíčkovo nábřeží 38 tel.: 596 639 667 e-mail: geoengineering@geoengineering.cz

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Prezentace společnosti' - espen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
prezentace spole nosti

Prezentace společnosti

Geoengineering spol. s r.o.

projekční a inženýrská činnost

Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009

KS Ostrava Havlíčkovo nábřeží 38 tel.: 596 639 667 e-mail: geoengineering@geoengineering.cz

OR-odd.C, vlož.4888 702 00 Ostrava tel.: 596 624 091 www.geoengineering,cz

IČ: 47668121 DIČ: CZ47668121 datová schránka: 3fq756a

nab z me pr ce v t chto oborech
Nabízíme práce v těchto oborech
 • Podzemní stavitelství
 • štoly, kolektory, tunely, energokanály
 • kanalizační sběrače
 • Geotechnika a speciální zakládání staveb
 • zakládání na pilotách, mikropilotách, stavební
 • jámy, kotvy, těsnící a zpevňující injektáže, řešení
 • sesuvů, stabilizace náspů, zářezů,
 • opěrné konstrukce
 • Hornictví
 • otvírková díla, přípravná díla, komory,
 • likvidace jam, likvidace starých důlních děl,
 • starých důlních zátěží
 • Vodohospodářské stavby
 • vodovodní a kanalizační sítě včetně čerpacích stanic,
 • malé vodní nádrže, vodní hráze
 • Mosty
 • železniční, silniční, železobetonové, ocelové,
 • spřažené, lávky, nadchody, podchody,
 • rekonstrukce a sanace mostů, opěrné zdi
 • Inženýrská geologie a hydrogeologie
 • geologický a hydrogeologický průzkum
 • včetně vyhodnocení, metanový průzkum
slide3

Společnost Geoengineering byla založena 11. 11. 1992, od svého vzniku až do roku 1995 byla předmětem činnosti převážně realizační činnost v oblasti kotvení, injekáží a sanací betonových konstrukcí a okrajově projekční činnost ve výše uvedených oblastech.

 • Projekční činnost se začala plně rozvíjet až v 2. polovině roku 1995 a v následujících letech. V roce 1996 se oddělila realizační složka vedená Ing. Ladislavem Rybákem a vznikla společnost Geoconubium spol. s r.o. Od této doby se stala společnost Geoengineering spol. s r.o., pouze projekční firmou.
 • Společnost Geoengineering spol. s r.o. spolupracuje s odborníky ze Stavební fakulty VŠB – Technické univerzity Ostrava vedené profesorem Aldorfem.
slide4

Společnost Geoengineering spol. s r.o. vyvíjí činnost nejenom pro zákazníky z Moravskoslezského kraje, ale i z celé České republiky a dokonce se objevují zakázky i pro zákazníky ze Slovenska a Polska.

 • Společnost Geoengineering spol. s r.o. má zavedeny certifikované systémy managementu jakosti a enviromentálního managementu. V roce 2002 – ISO 9001 a v roce 2005 – ISO 14001.
p ehled v znamn j ch zak zek v oblasti most
Přehled významnějších zakázek v oblasti mostů
 • Oprávněné osoby: Ing. Jan Crhán

Ing. Luděk Venclík

 • ŘSD Most. ev.č. 45-003 přes Bystřici v Dětřichově nad Bystřicí
 • Viamont DSP Most přes R35 – Motorest Křepelka u obce Příkazy
 • SSMSK Karviná Rekonstrukce propustku v km 9,850 sil. III/4735 v obci Horní
 • Bludovice
 • SSMSK Karviná Rekonstrukce propustku v km 10,826 sil. III/4735 v obci Horní
 • Bludovice
 • Důlní škody Stonava Rekonstrukce mostu ev.č. 4749-4 v k.ú. Stonava
 • Ostravské komunikace Most ev.č. OV-363 na ul. Pod Janíčkem přes místní potok
 • v Ostravě-Staré Bělé
 • ŘSD Most přes přítok Lomnice v obci Dvorce – ev.č. 46-052
 • ŘSD Most přes místní potok v obci Hořejší Kunčice – ev.č. 46-089
p ehled v znamn j ch zak zek v oblasti pozemn ch staveb
Přehled významnějších zakázek v oblasti pozemních staveb
 • Oprávněné osoby: Ing. Jiří Martinčík

Ing. Vladislav Kubalák

 • Důl Paskov Oprava rodinného domu v k. ú. Staříč, č. p. 345, řešení důlních

vlivů

 • Důl ČSA TL jámy Karel – těžní věž a budova – stavební uzávěra a

přístupové komunikace

 • Důl ČSA TL jámy Karel – těžní věž a budova – II. etapa, terénní úpravy

u energomostu

 • Důl Paskov Turnikety, dílčí akce stavební úpravy vrátnice
 • Důl Paskov Realizace oplocení provozu na lokalitě Paskov
 • Ostravské komunikace Zastřešení skladu soli v areálu Ostravských komunikací
p ehled v znamn j ch zak zek v oblasti geotechniky
Přehled významnějších zakázek v oblasti geotechniky
 • Oprávněné osoby: Prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc.
 • Ing. Pavel Šípek
 • SSMSK Ostrava Účelová komunikace MSK Hvězda – Ovčárna,

zajištění stability silničního tělesa komunikace,

km 0,000 – 2,470 a 2,905-5,513

 • OVaK Oprava stávající opěrné zdi na ul. Švermova
 • DEV Company Čerpací stanice pohonných hmot,

ul. Bohumínská, Ostrava

 • TALPA – RPF Statické posouzení a návrh založení stavby v Orlové
 • ŘSD Sil. I/58 Frenštát pod Radhoštěm – zajištěnísesuvu