POHJOIS-SAVO - PowerPoint PPT Presentation

espen
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
POHJOIS-SAVO PowerPoint Presentation
Download Presentation
POHJOIS-SAVO

play fullscreen
1 / 16
Download Presentation
POHJOIS-SAVO
129 Views
Download Presentation

POHJOIS-SAVO

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. POHJOIS-SAVO 1.4.2014

 2. Pohjois-Savo on kauneinta Järvi-Suomea. Maakunnan 20 kunnasta kuusi on kaupunkia. Pohjois-Savo on väestömäärältään Suomen kuudenneksi suurin maakunta; asukasluku oli vuoden 2012 lopussa 248 233.Pohjois-Savossa on väljä ja luonnonläheinen asuinympäristö, maakunnan pinta-alasta (20 367 km2) on 18 % vettä.Maakunnan työpaikoista on 8 % alkutuotannossa, 21 % jalostuksessa ja 71 % palveluissa. Pohjois-Savo

 3. Pohjois-Savon maakuntaprofiili (%-osuus koko maasta)

 4. Pohjois-Savon väestönmuutokset v. 1980-2012

 5. Pohjois-Savon väestön ikä- ja sukupuolirakenne v. 2012

 6. Väestö koulutusasteen mukaan 31.12.2012 Pohjoissavolaisia oppilaitoksia

 7. Pohjois-Savon ja koko maan elinkeinorakenne (%) v. 2011 (työpaikat)

 8. Pohjois-Savon merkittävimpiä teollisuusyrityksiä

 9. Pohjois-Savon teollisuus toimialoittain v. 2011

 10. Pohjois-Savon maatilat tuotantosuunnan mukaan v. 2012 Maatilojen lukumäärä 4 200 kpl (7% koko maasta) Peltoa viljelyksessä: 149 300 ha (6,5% koko maasta) Keskimääräinen tilakoko: 35 ha/tila (Koko maa 36 ha/tila) Marjantuotanto: Pohjois-Savon osuus 28 % koko maan tuotannosta Maidontuotanto: Pohjois-Savon osuus 14 % koko maan tuotannosta Maidon suora myyntitulo oli n. 134 milj. euroa (v. 2011)

 11. Kantorahatulot Pohjois-Savossa 2005-2011 (milj. euroa) Kokonaismaa-ala 1,7 milj. ha, josta metsätalousmaata 1,4 milj. ha Puuston määrä 166 milj. m3 Puuston vuotuinen kasvu 8,7 milj. m3 Kantorahatulot v. 2011 178 milj. euroa /v.

 12. Pohjois-Savon matkailu

 13. Valmistuneet asunnot ja kesämökit Pohjois-Savossa v. 1982-2013

 14. Pohjois-Savon rakennukset (m2) lämmitysaineen mukaan v. 2012

 15. Pohjois-Savon kuntien väestö, työpaikat ja tuloveroprosentit

 16. Maakuntatunnukset MAAKUNTALIPPU APATIITTI, maakuntakivi KUIKKA, maakuntalintu MUIKKU, maakuntakala HIRVI, maakuntaeläin Pohjois-Savon liitto Koljonniemenkatu 2, toinen kerros, Pl 247, 70101 Kuopio Puh. (017) 550 1400, faksi (017) 550 1428 Email: etunimi.sukunimi(at)pohjois-savo.fi Internet: http://www.pohjois-savo.fi KALAKUKKO, maakuntaruoka PIHLAJA, maakuntakasvi