slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
napofilm/sl/napo-for-teachers NAPO SPLETNO ORODJE ZA UČITELJE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

napofilm/sl/napo-for-teachers NAPO SPLETNO ORODJE ZA UČITELJE - PowerPoint PPT Presentation


 • 215 Views
 • Uploaded on

http://www.napofilm.net/sl/napo-for-teachers NAPO SPLETNO ORODJE ZA UČITELJE Andreja Bačnik, Zavod RS za šolstvo andreja.bacnik@zrss.si. Uvajanje varnosti in zdravja pri delu na področju izobraževanja: študijsko gradivo za učitelje

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'napofilm/sl/napo-for-teachers NAPO SPLETNO ORODJE ZA UČITELJE' - espen


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

http://www.napofilm.net/sl/napo-for-teachers

NAPO SPLETNO ORODJE ZA UČITELJE

Andreja Bačnik, Zavod RS za šolstvo

andreja.bacnik@zrss.si

slide2

Uvajanje varnosti in zdravja pri delu na področju izobraževanja: študijsko gradivo za učitelje

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) je v sodelovanju z združenjem Napo pripravila sklop izobraževalnega gradiva za učitelje o varnosti in zdravju pri delu, v katerem je uporabila priljubljeni lik Napa, ki na poučen, a hkrati zanimiv in slikovit način v obliki filmov in ustvarjalnih nalogosnovnošolskim otrokom predstavlja teme s področja varnosti in zdravja

pri delu.

slide4

Napo za učitelja

Ciljna skupina 7-9 let:

-> Lekcija 1: Napovi najboljši varnostni znaki

 • ... seznanje z osnovnimi varnostnimi znaki, ... prepoznavanje... razlikovanje... spoznavanje, zakaj nam lahko znaki pomagajo, da ostanemo varni…

-> Lekcija 2: Pazi na svoje telo z Napom (1. del)

 • … zaščititi svojo kožo in svoj hrbet pred enostavnimi, vsakdanjimi tveganji, …

prepoznatinevarnosttelesnihpoškodb in ogrožanjavarnosti…

Ciljna skupina 9-11 let:

 • Lekcija 3: Napov lov na nevarnosti
 • … ugotoviti in pojasniti nevarnosti in tveganja za varnost in zdravje, s katerimi se lahko srečamo doma in v šoli… razumeti lastno odgovornost v zvezi z nevarnostmi in tveganji … oceniti različne stopnje tveganja
didakti na zasnova gradiv
Didaktična zasnova gradiv:

 predlogi dejavnosti (ogled filma Napo, didaktične igre, ustvarjalne naloge itd.)

+evalvacija (sklepni del in ovrednotenje) +

slide6

IZ LEKCIJE 1:

PRIMERI DEJAVNOSTI:

Vedno ogledi izbranih filmov Napo!

IZ LEKCIJE 2:

slide10

NAPO ve: kemijska varnost ni šala!

Kaj je kemijska varnost?

slide11

Kemijska varnost je ustrezno ravnanje s snovmi (kemikalijami), ki so lahko potencialno nevarne, da bi bilo tveganje za naše zdravje in okolje čim manjše!

Kemijska varnost je to, da veš katero so stvari,

ki škodijo in se jih izogibaš. Če se ne moreš

izogniti, ti morajo straši povedat…

(Bor, 7 let)

Kemijska varnost ni samo za kemike … Kako živeti z nevarnimi snovmi…

slide12

NEVARNE SNOVI (KEMIKALIJE) ?

Imajo take fizikalno – kemijske in toksikološke lastnosti,

da predstavljajo VEČJE tveganje za varnost in zdravje…

Nevarna kemikalija je kemikalija,

ki ima vsaj eno od nevarnih lastnosti

v skladu s kemijsko zakonodajo!

T

Xi

C

*Info: Toksikologija – veda o strupih (toksin = strup)

slide13

NOVO OZNAČEVANJE NEVARNIH LASTNOSTI KEMIKALIJ:

Novi GHS predpisi(Globally harmonized system of classification & labeling of chemicals) prinašajo tudi nove simbole za označevanje kemikalij (predvidoma stopi v veljavo 1. 12. 2008 (snovi do 1. 12. 2010, pripravki do 1.6.2015)):

slide14

TVEGANJE, KI GA PREDSTAVLJAJO KEMIKALIJE

TVEGANJE =NEVARNOST xIZPOSTAVLJENOST

Nevarnost:

strupenost, lastnost kemikalije, na katero ne moremo vplivati

Izpostavljenost:

količina (odmerek),čas in pogostnost izpostavljenosti

Različna osebna dovzetnost!

slide15

Pri kemijski varnosti nam lahko na vseh stopnjah in področjih izobraževanja (pa ne samo tam) odlično pomaga NAPO,,,

Napovi filmi: http://www.napofilm.net/sl/napos-films

NAPO V … NEVARNOST: KEMIKALIJE!

NAPO DOGODIVŠČINE

NAPO … PRI TVEGANIH OPRAVILIH

slide16

NAPO V … NEVARNOST: KEMIKALIJE!

 • Sekvence:
  • Kemična tveganja na delovnem mestu - eksplozivno
  • Škodljivo
  • Dražilno
  • Vnetljivo
  • Jedko
  • Strupeno
  • Nevarno za okolje
  • Konec – plini pod tlakom
 • Izdelana tudi vsebinsko-didaktična gradiva!
slide17

NAPO DOGODIVŠČINE

 • Opozorilne napise je treba prebrati
 • Vsak izdelek ima svojo embalažo
 • NAPO … PRI TVEGANIH OPRAVILIH
 • Oceni tveganje!
 • Opredeli neznano!
 • Ukrepaj!