felsz nre hozzuk az rt keket n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
„Felszínre hozzuk az értékeket” PowerPoint Presentation
Download Presentation
„Felszínre hozzuk az értékeket”

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 41

„Felszínre hozzuk az értékeket” - PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on

Projektfinanszírozás és projektmenedzsment „Civil-módra” Forrásszerzés, sikeres pályázás, projektkoordináció a „Non - Profit” szektorban. „Felszínre hozzuk az értékeket”.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '„Felszínre hozzuk az értékeket”' - esme


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
felsz nre hozzuk az rt keket

Projektfinanszírozás és projektmenedzsment

„Civil-módra”

Forrásszerzés, sikeres pályázás, projektkoordináció a

„Non - Profit” szektorban

„Felszínre hozzuk az értékeket”

Előadó:Semperger-Dorogi KingaStratégiai és kommunikációs igazgatóA ProjectMine Gazdasági Tanácsadó Kft., ügyvezetőjeAz Ernst & Young 2004. Év üzletembere díj különdíjasa „Jövő ígérete kategóriában”

slide2

2012 a „Változás Éve”

 • Mit rejt 2012 a civilek részére – a források oldaláról?
 • 1. Leginkább sok – sok projekttámogatást, kevésbé működési támogatás
 • Átrendeződő támogatási rendszer, új törvények, új forrásirányok
 • 3. Országos nagy projektek és helyi lokális beavatkozások!
 • 4. Folyamatosan figyelni kell a forrásokat! Gyorsan elfogynak!
 • Együttműködést – számos esetben előny, van ahol kötelező!
 • KMR régió hátrányban….Konvergencia előnyben!
 • 7. 100%-os támogatások
slide3

2012 a „Projektek Éve”

 • Legfontosabb tanácsok 2012-re!
 • Projekteket kell építeni, melyek segítik a működés fenntartását!
 • ( Szolgáltató és ernyőszervezetek: Humán kapacitások fejlesztése, IT- fejlesztések, stb.)
 • Célterületek: turisztika, gyermekek, ifjúság, sport, egészség, oktatás, környezetvédelem, infrastruktúra beruházások, hátrányos helyzetűek terén!
 • Megvalósítás és fenntartás! A források javarésze a megvalósítást segíti! A fenntartásról gondoskodni kell!
 • ÜZLETI TERV és MENEDZSMENT szemlélet!
 • Esélyegyenlőségi és környezeti fenntartási szempontok – minden társfinanszírozott pályázatban kötelező elemek!
 • A szakmai kapacitások és azok rendelkezésre állása! Mindig
 • figyeljük rá!
slide4

Célirányok 2012-ben

Munka, család, Nők – rugalmas, családbarát munkahely

Nemzetiségi tanulók lehetőségei

Vidéki örökség, falumegújítás

Kulturális szakemberek képzése

Szociális szolgáltatásfejlesztés, szegregált területek felzárkóztatása

Turizmus, attrakciók és szolgáltatásfejlesztés

Kutatás-fejlesztés

Felzárkóztatás és integráció

Egészségfejlesztés több színtéren

Önkéntesség fejlesztése

Bentlakásos intézmények fejlesztése

Építő Közösségek Program

Nevelési intézmények fejlesztése

Egészségügyi szektor fejlesztése

Nemzeti Tehetség Program

Foglalkoztatás a civil szektorban

p ly zati forr sok fajt i
Pályázati források fajtái

TIOP

Társadalmi Infrastruktúra Fejlesztési Operatív Program

Eu által társfinanszírozott pályázatok

Általában 100%-os támogatás

Leginkább infrastruktúra fejlesztés a TÁMOP célokhoz illeszkedve

TÁMOP

Társadalmi Megújulás Operatív Program

Eu által társfinanszírozott pályázatok

Általában 100%-os támogatás

Leginkább módszertani költségekre, kevésbé infrastruktúrára

ROP

Regionális Operatív Program

Eu által társfinanszírozott pályázatok

Szociális infrastruktúrák fejlesztése, turizmus

Wekerle Sándor Alapkezelő

Hazai finanszírozású források

NEA, Oktatás és Szociális területre

Norvég Alap , egyéb EU-n kívüli Alap

2012-ben újra indul

Számos új területen lehet majd pályázni

ÚMVP programok

Vidékfejlesztés

EU-társfinanszírozott

Egyéb Alapok, Források

Alapítványok, Nagykövetségek,

Kormányzati Szervezetek kiírásai

HITA – Kereskedelemfejlesztés

Gyűjtőpont: www.pafi.hu

Közvetlen Brüsszeli Támogatások

Ifjúság, Kultúra, Kutatás - Fejlesztés

Nemzetközi és EU-s együttműködések

Konzorciumi pályázatok

slide6

Pályázati kavalkád…

 • Javasoljuk központilag a www.nfu.hu oldalon keresni!
 • Térkép alapján a leghatékonyabb!
 • Új Széchenyi Terv pályázatok – társfinanszírozott pályázatok ( régi ÚMFT, NFT )
 • 7 prioritási terület (EU által társfinanszírozott források átcsoportosításából + egyéb hazai programok segítségével)
 • Fő cél: vállalkozásfejlesztés, munkahelyteremtés, turizmusfejlesztés, kutatás-fejlesztés, regionális fejlesztés
 • http://szechenyiterv.gov.hu (GOP, KMOP, DAOP, KDOP, NYDOP, ÉMOP, DDOP, ÉAOP stb.)
 • Közvetett Kapcsolódás – azon társfinanszírozott programcsomagok, melyek közvetlenül nem kapcsolódnak az ÚSZT 7 prioritási irányához, de közvetetten igen
 • www.nfu.hu- TÁMOP, TIOP, EKOP, ÁROP
 • 2.a. Agrárium, Vidékfejlesztés és Mezőgazdaság számára kiírások – ÚMVP programok keretei között www.umvp.eu és www.vm.gov.hu (EMVA programok)
 • Brüsszeli közvetlen programok – minden tagország részére, számos témában, hazai kontaktpontokon keresztül
 • Unión kívüli finanszírozási eszközök – Svájci alap, Norvég alap
 • Egyedi támogatások – Fejlesztési adókedvezmény, kiemelt projektek
slide7

Pályázni szeretnénk? – A legfontosabb kérdések…

 • Kérdés Miért fontos?
 • Főtevékenységem Alapvető jogosultságok miatt
 • Hol lesz a projektem? Regionális besorolások miatt
 • Mekkora kapacitásaim vannak?Egyedül vagy együttműködésben?
 • Van legalább 1 fő alkalmazottam? Alapvető jogosultság
 • Legalább 2 éve létezik a szervezetem? Sokszor alapvető jogosultság
 • Rendelkezésre áll –e önerő?Előny!
 • Rendezett munkaügyi jogviszonyok? Alapvető jogosultság
 • Kik az együttműködő partnereim? Előny!
 • Ingatlan beruházás esetén fontos, hogy a jogviszonyok legyenek
 • Tisztázva!
slide9

Gyakori Buktatók! Amire figyeljünk!

 • A projekt megvalósítása során:
 • Rosszul dokumentált projekt
 • Nem a pályázat, jogosultság szerinti megvalósítás
 • Eljárásrendi hibák (pl. megkezdettség!)
 • Támogatás lehívása hibás (igénylési dokumentáció, pénzügyi beszámoló)
 • Esélyegyenlőségi munkatárs kell most már a legtöbb projekthez!
 • Belső és külső humán kapacitások rendelkezésre állása, ennek dokumentálása
 • KÖTELEZŐ KOMMUNIKÁCIÓ és TÁJÉKOZTATÁS
 • Fenntartás során:
 • Vállalások teljesítése nem történik meg – „túlvállalt” projekt:
 • Monitoring nem történik meg (Fenntartási Jelentés, Záró beszámoló stb.)
 • Kizáró okok életbe lépése (pl. visszaélés, bérbeadás)
 • Biztosítékadási kötelezettség, amennyiben szükséges!
slide10

Hogyan érdemes külső forrásokhoz projektek építeni?

 • Projektcélhoz, fejlesztési célhoz keresünk pályázatot, forrást
 • 2. Pályázati kiíráshoz, egyéb forráslehetőséghez építünk projektet
slide11

Pályázói 10+1 parancsolat

 • Ne kapkodj a pályázatok kiválasztása kapcsán!
 • Mindig résen kell lenni!
 • Mindig a részletekben rejtőzik az ördög!
 • Jogosultságok és kizáró okok áttekintése!
 • A bírálati szempontrendszert mindig át kell olvasni!
 • Mit vállalunk, miért? Légy tisztában a monitoring mutatókkal!
 • A beadási határidőből mindig számoljunk vissza!
 • Válasszunk felelősöket már a projekttervezés elején!
 • El kell merülni a pénzügyi részletekben! Önerő, támogatási intenzitás, előleg lehívás, mind lényeges pontok! Pénzügyi elvárások áttekintése.
 • Több szem többet lát! A pályázat benyújtása előtt tartalmilag, formailag valaki mással is mindig nézessük át a pályázatot!
 • + 1 A legfontosabb a projekt előkészítés! Adottságok, lehetőségek, pontszámok felmérése, összevetése, mérlegelése!
slide12

Egyedül vagy partnerrel?

 • Projektet kialakítani több szinten is lehet:
 • Önállóan
 • Együttműködve – szervezetek egymás között:
 • 1. együttműködő civil hálózat
 • kötelező szakmai együttműködő partnerek ( TKKI, TDM, LEADER HACS, stb.)
 • 2. konzorciumban – szervezetek, vállalkozások, önkormányzatok, civilek együtt
 • 3. klaszter formájában – szervezeti szintű együttműködés
slide13

Pályázati pénzügyek…

 • Önerő sok esetben nem kell, de előny!!!!
 • Támogatástartalom 85% - 100%
 • Fontos tényezők:
 • Figyelembe kell venni az elszámolható költségeket és azok előre meghatározott belső arányait
 • A pályázat benyújtásakor a teljes 100%-os finanszírozási portfóliót ki kell alakítani
 • Az önerőről általában nyilatkozni kell
 • Az önerő általában SZÁMLAPÉNZ!
slide14

FONTOS körülmények!

 • Megkezdett beruházás nem támogatható
 • Célszerű és érdemes megvárni a formai befogadást!
 • Hiánypótlás, tisztázó kérdéssor bármikor lehet, nem kell tőle megijedni!
 • Automatikus vagy tartalmi értékeléses eljárás! Mindig nézzük meg!
 • Pályázatonként más és más feltételek szerint lehet megkezdeni a beruházást! Sok esetben meg kell várni a pályázat befogadását!
 • A pályázat befogadása nem = pályázatnyeréssel
 • Helyszíni ellenőrzést a beadott pályázati folyamat során bármikor végezhet a közreműködő szervezet
 • Minden a pályázattal kapcsolatos papírt, email - t őrizzünk meg!
 • EMÍR felületen keresztül mindig lekövethetjük a pályázatunk állapotát, helyzetét
 • Kérdéses esetekben mindig kérjünk írásos állásfoglalást a KSZ, vagy IH képviselőitől.
slide15

Pozitív változások a támogatáspolitikában

 • 20 M Ft alatt egyszerűsített eljárásrend
 • Előleg lehívásának lehetősége (25% - 50%)
 • Projektmenedzsment és szakmai előkészítés (megvalósíthatósági tanulmányok, műszaki, szakmai anyagok) elszámolható költségként jelentek meg.
 • Elszámolható költségek kapcsán előre megadott belső arányok, elszámolási mértékek.
 • Kötelező nyilvánossági és tájékoztatási feladatok, ezek elszámolhatósága, szakmai portál: www.mcmine.hu
 • Sok átcsoportosított keret, a leginkább igényelt célok érdekében
t mop p ly zatok
TÁMOP pályázatok

Pályázat kódja:TÁMOP – 5.3.8. A / 2 – 12/2

A leghátrányosabb helyzetű csoportok munkaerő-piaci esélyeinek növelése érdekében motiváló képzések és kapcsolódó szolgáltatások támogatása foglalkoztatóknál (KMR)

Rendelkezésre álló keret és térségi allokáció: KMR 80 millió Ft

Beadási határidő: várhatóan 2012. augusztus 15 – szeptember 7.

Pályázati cél:A megváltozott munkaképességű, foglalkozási rehabilitációban részesülő személyek munkaerő-piaci integrációjának elősegítése, javítása képzésekkel, szakmai és informatikai fejlesztésekkel, munkaerő-piaci szolgáltatások biztosításával.

Pályázhatnak:113 Korlátolt felelősségű társaság, 114 Részvénytársaság, 129 Egyéb szövetkezet, 211 Közkereseti társaság , 212 Betéti társaság , 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság, 573 Nonprofit részvénytársaság, 599 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet, 721 Leányvállalat

Támogatási intenzitás: 100%

Támogatási összegek: 20 – 80 millió Ft

t mop p ly zatok1
TÁMOP pályázatok

Pályázat kódja:TÁMOP 4.1.1. D. – 12/1 - KMR

Roma szakkollégiumok támogatása

Rendelkezésre álló keret és térségi allokáció: KMR 150 millió Ft

Beadási határidő: várhatóan 2012. július 2 – július 31.

Pályázati cél:Roma szakkollégium hozzájáruljon a közéleti feladatvállalás iránt elkötelezett, aktív társadalmi párbeszédet folytató cigány értelmiségiek formálódásához, akik a szakmai kiválóságot ötvözik a társadalmi és szociális kérdések iránti érzékenységgel.

Pályázhatnak:311 Központi költségvetési irányító szerv , 312 Központi költségvetési szerv341 Köztestületi költségvetési irányító szerv , 342 Köztestületi költségvetési szerv, 529 Egyéb egyesület 541 Kamara, 549 Egyéb köztestület , 551 Egyház, 552 Önálló egyházi intézmény 553 Egyház önálló szervezete, 559 Egyéb egyházi szervezet , 561 Közalapítvány, 562 Közalapítvány önálló intézménye , 569 Egyéb alapítvány, 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság , 573 Nonprofit részvénytársaság, 591 Egyesülés, 599 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet

Támogatási intenzitás: 100%

Támogatási összegek: 60 – 150 millió Ft

t mop p ly zatok2
TÁMOP pályázatok

Pályázat kódja:TÁMOP 3.1.11. – 12/1

Óvodafejlesztés

Rendelkezésre álló keret és térségi allokáció: KMR 1 Mrd Ft

Beadási határidő: várhatóan 2012. július 16 – augusztus 17

Pályázati cél:A pályázat célja az, hogy az óvoda a támogatás segítségével optimális személyi és tárgyi feltételeket tudjon biztosítani a kisgyermekek számára személyiségük kibontakoztatásához.

I. Intézmények szolgáltatási színvonalának növelése, szervezetfejlesztés;II. Képzések, továbbképzések, tréningek;III. Az óvoda nevelési programjában foglaltak megvalósulását támogató szolgáltatások/tevékenységek/programok megszervezése, lebonyolítása;IV. Építés és eszközök beszerzése.

Pályázhatnak: Óvoda fenntartók és szervezetek, alapítványok, számos jogosultsági szint!

Támogatási intenzitás: 100%

Támogatási összegek: 1 – 100 millió Ft

t mop p ly zatok3
TÁMOP pályázatok

Pályázat kódja:TÁMOP 3.1.1. A. – 11/ 1

Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések kialakítása(tanulást segítő támogató formák bevezetése)

Rendelkezésre álló keret és térségi allokáció: KMR 130 millió Ft

Beadási határidő: várhatóan 2012. június 1 – július 2

Pályázati cél:Saját élményű tanuláson keresztül kívánjuk fejleszteni szociális érzékenységüket, és számos olyan kompetenciájukat (együttműködés, problémamegoldás, projektmenedzsment, felelős döntéshozatal, vezetői készségek, stb.), amelyek megszerzése elengedhetetlen a tudatos, felelősségteljes állampolgári léthez.P

Pályázni az 50 órás közösségi szolgálat teljesítésére a következő 20-40 órás, alkalmanként minimum 1, maximum 3 órás időkeretben megvalósítandó, az alábbi tevékenységcsoportokban meghatározott tevékenységekkel lehet:I. Szociális tevékenységekII. Egészségügyi tevékenységekIV. Környezetvédelmi tevékenység

Pályázhatnak: Közoktatási intézmény fenntartók és szervezetek, alapítványok, számos jogosultsági szint!

Támogatási intenzitás: 100%

Támogatási összegek: 5 – 30 millió Ft

t mop p ly zatok4
TÁMOP pályázatok

Pályázat kódja:TÁMOP 6.2.2 / A. KMR

TÁMOP 6.2.2./A./ 11/ 1. Konvergencia

KÉPZÉSI PROGRAMOK AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZAT SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSE KAPCSÁN

Rendelkezésre álló keret: KMR: 903 millió Ft / KONV!!!!!!9 Mrd Ft

Beadási határidő: 2012. június 15 – szeptember 30-ig

Pályázati cél: Az egészségügyi szektorban kialakult HR krízis kezelésével összhangban a Semmelweis Tervvel párhuzamban, javuljon a színvonal és nőhessenek a foglalkoztatási esélyek.

Pályázhatnak: Közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatást nyújtó fekvő és járóbeteg intézmények

Háziorvosi szolgáltatók

Otthoni szakellátást nyújtó háttérintézmények

Költségvetési szervek, intézmények

Önkormányzatok, non-profit és civil szervezetek és VÁLLALKOZÁSOK is!

Támogatási intenzitás: 100%

Támogatási összegek: 2 – 200 millió Ft

Támogatott célterületek: Képzések és továbbképzések szakorvosok, fogorvosok, szakgyógyszerészek, klinikai szakpszichológusok részére.

Szakdolgozói ösztöndíjas programok kialakítása

Rezidensek ösztöndíjas programjainak megszervezése

Menedzsment jellegű továbbképsézek

t mop p ly zatok5
TÁMOP pályázatok

Pályázat kódja:TÁMOP 6.1.2 / LHH / 11 / A.

EGÉSZSÉGRE NEVELŐ SZEMLÉLETFORMÁLÓ ÉLETMÓDPROGRAMOK AZ LHH TÉRSÉGEKBEN

Rendelkezésre álló keret és térségi allokáció: LHH térségek: 1,033 Mrd Ft

Beadási határidő: folyamatosan figyelni kell! Változik!

Pályázati cél:Előzetesen már jóváhagyott kistérségi egészségfejlesztési tervek

továbbfejlesztése

Pályázhatnak: Önkormányzatok, költségvetési szervek, intézmények, alapítványok, akiknek már előzetesen rendelkezésre áll ezen fejlesztési terve

Ezen programszegmens célja, hogy a mikro szinten kialakított komplex egészségfejlesztési programcsomag – térségi szintre emelkedjen és összekapcsolódjon a helyi ellátórendszerrel, egészségügyi szervezetekkel, intézményekkel

Támogatási intenzitás: 100%

Támogatási összegek: 5 – 200 millió Ft

Egyéb hasznos információk: Kistérségenként 1 projekt nyújtható be! Azoknak, akik

előzetesen már volt az NFÜ által jóváhagyott ilyen

fejlesztése

t mop p ly zatok6
TÁMOP pályázatok

Pályázat kódja:TÁMOP 6.1.2 / 11 / A. és B: komponens

EGÉSZSÉGRE NEVELŐ SZEMLÉLETFORMÁLÓ ÉLETMÓDPROGRAMOK – LOKÁLIS SZÍNTEREK

Rendelkezésre álló keret és térségi allokáció: csak konvergencia!, 5 Mrd Ft, KMR nem!

„A” komponens

„B” komponens

Beadási határidő: FOLYAMATOSAN VÁLTOZIK!!!!!!

Pályázati cél:Az egészséget szolgáló egyéni magatartásminták és közösségi értékek elterjedésének ösztönzése, az egészségfejlesztés színterein megvalósuló közösségi programok elterjesztése, az életminőség javítása

Komponensek és színterek:

Települési színtér („A” komponens): pályázhatnak: önkormányzatok 10.000 fő alatt, kisebbségi

önkormányzatok 10.000 fő alatt

Munkahelyi színtér („A” és „B” komponens): önkormányzat és intézménye, kisebbségi önkormányzat,

kistérségi járó és fekvőbeteg ellátó, egészségügyi szakellátó szervek, gazdasági társaságok, non-profit

gazdasági társaságok, non-profit szervezetek. – cél a munkahelyi egészségprogram és munkahelyi

Egészségfejlesztés

Bölcsőde, óvoda színtér („A” komponens): központi költségvetési szervek, intézmények,

Non-profit szervezetek, önkormányzatok! ( ISKOLÁK NEM! )

Egyéb célcsoport, specifikus színtér („A” komponens): civil szervezetek, betegsegélyez

Szervezetek, kistérségi járóbeteg és fekvőbeteg ellátó szervezetek, intézmények

t mop p ly zatok7
TÁMOP pályázatok

Pályázat kódja:TÁMOP 6.1.2 / 11 / A. és B: komponens

EGÉSZSÉGRE NEVELŐ SZEMLÉLETFORMÁLÓ ÉLETMÓDPROGRAMOK – LOKÁLIS SZÍNTEREK

Rendelkezésre álló keret megoszlása komponensenként:

„A” komponens az önkormányzatok illetve azok intézményei, valamint a nonprofit szervezetek (civil szervezetek, tömegsportot népszerűsítő sportegyesületek stb.) részére 3.000.000 Ft áll rendelkezésre

„B” komponens a for-profit szervezetek, gazdasági társaságok részére 2.000.000 Ft áll rendelkezésre

Önállóan támogatható programok:

 • Dohányzás megelőzés és dohányzásról való leszokást támogató programok megvalósítása;
 • Alkohol- és drogfogyasztást megelőző tudományosan megalapozott módszereket és eszközöket alkalmazó programok megvalósítása;
 • Stresszkezelő, lelki egészség megőrzésére irányuló egészségfejlesztési programok megvalósítása;
 • Az egészséges táplálkozás, illetve energiaegyensúly (táplálkozás és testmozgás egyensúlya) megtartása, és/vagy visszaállítása érdekében kidolgozott programok megvalósítása, melyek eredményesen befolyásolják többek között a megfelelő folyadékfogyasztást, a túlzott só- és energia bevitelt;
 • A lakosság rendszeres testmozgását elősegítő szabadidős programok megvalósítása, melyek hangsúlyt helyeznek az energiaegyensúlyra – kivéve: technikai sportágakkal, extrém sportokkal, versenysporttal összefüggő programok;
 • Az életvezetési kompetenciák fejlesztését célzó programok megvalósítása;
 • A családi életre való felkészülést támogató programok megvalósítása;
 • A biztonságos szexuális életet elősegítő programok megvalósítása;
 • Elsősegély nyújtási és baleset megelőzési programok megvalósítása.
t mop p ly zatok8
TÁMOP pályázatok

Pályázat kódja:TÁMOP 6.1.2 / 11 / A. és B: komponens

EGÉSZSÉGRE NEVELŐ SZEMLÉLETFORMÁLÓ ÉLETMÓDPROGRAMOK – LOKÁLIS SZÍNTEREK

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések

 • Az alábbi tevékenységek kötelezően megvalósítandó projektelemek, önállón viszont nem támogathatóak:
 • Amennyiben a pályázó nem rendelkezik egészségtervvel vagy egészségfejlesztési tervvel vagy bölcsődei nevelés-gondozás szakmai programmal, óvodai helyi nevelési programmal, a projekt keretében kötelező ezen terv/program elkészítése.
 • Amennyiben a pályázó 3 évnél régebbi egészségtervvel vagy egészségfejlesztési tervvel vagy bölcsődei nevelés-gondozás szakmai programmal, óvodai helyi nevelési programmal rendelkezik, a projekt keretében kötelező ezen terv/program aktualizálása.
 • A projekt részét képező célcsoport bevonása, motiválása, nyilvánosság érdekében folytatott projekt kommunikáció, valamint a tevékenységek eredményeinek mérése, értékelése és erről dokumentáció készítése a projekt keretében.
 • Projekt megvalósításával összefüggő menedzsment biztosítása a C1.3 pontban foglaltak alapján
 • Munkahelyi színtérprogram esetén a pályázónak kötelező legalább kettőt választania az önállóan támogatható tevékenységek 1-4. pontban felsorolt önállóan támogatható tevékenységből
 • Tájékoztatás, nyilvánosság
 • Horizontális elvekre vonatkozó előírások
t mop p ly zatok9
TÁMOP pályázatok

Pályázat kódja:TÁMOP 6.1.2 / 11 / A. és B: komponens

EGÉSZSÉGRE NEVELŐ SZEMLÉLETFORMÁLÓ ÉLETMÓDPROGRAMOK – LOKÁLIS SZÍNTEREK

Támogatási intenzitás: 100%

Támogatási összegek: 1 – 10 millió Ft

Egyéb fontos információk:

 • Egy pályázó csak egy színtér programra nyújthat be pályázatot
 • Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.
 • A pályázónak vállalnia kell, hogy a támogatott projekt keretében létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat a projekt befejezését követően legalább 3 évig fenntartja
t mop p ly zatok10
TÁMOP pályázatok

Pályázat kódja:TÁMOP 6.1.2 / 11 / 2.

A LAKOSSÁG EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSÉT SZOLGÁLÓ FIZIKAI AKTIVITÁS SZAKMAI PROGRAM TÁMOGATÁSA ÉS A SZABADIDŐ SPORTOLÓI KÖZÖSSÉGEK BŐVÍTÉSE

Rendelkezésre álló keret és térségi allokáció:

„A” komponens: 400 millió Ft KMR:30%-a KONV: 70%

„B” komponens: 400 millió Ft KMR: 0 % KONV: 100%

Beadási határidő: FIGYELNI KELL VÁLTOZIK!

Pályázati cél: lakossági egészségfejlesztési szolgáltatások, fizikai aktivitás, egészségfejlesztő programok szakmai támogatása

„A” komponens célcsoport: sporttudósok, sportszakma, sportegészségügy képviselői, e területen dolgozó kutatók, sportszervezők, sportmenedzserek, testnevelő szakpedagógusok, testnevelésben, közoktatásban érintettek, sportegészségügyi szakember, sportigazgatási szakemberek

„B” komponens célcsoport: gyermek, diák és hallgatói sportolói bázis, szabadidő sportolói közösség, gyermekek diákok (HH, HHH, SNI), felsőoktatásban hallgatók. Nők, fogyatékosok, hátrányos helyzetűek, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szakemberek, szociális szakemberek, intézményvezetők, egészségügyi szolgáltatók, iskola egészségügyi ellátást végzők, egészségfejlesztők

Pályázói jogi személyiség: sportegyesület, sport szakszövetség, országos, sportági

szakszövetség, egyesület, alapítvány, non – profit

szervezet, non – profit Rt.

Támogatási intenzitás: 100%

t mop p ly zatok11
TÁMOP pályázatok

Pályázat kódja:TÁMOP 4.2.2. / 11 / 1 / KONV

NEMZETKÖZI KÖZREMŰKÖDÉSSEL MEGVALÓSULÓ ALAP ÉS CÉLZOTT KUTATÁSI PROJEKTEK TÁMOGATÁSA

Rendelkezésre álló keret és térségi allokáció: CSAK konvergencia: 20 Mrd Ft

Beadási határidő: február 15-ig társadalmi egyeztetésen van! Várhatóan 2012. július 15 és október 15 között lehet benyújtani

Pályázati cél: Innovatív kutatói team-ek, felsőoktatásban együttműködő partnerek összekapcsolása,

FP7 projektekben való részvétel elősegítése, K+F+I+O koordinációja

Pályázhatnak: Államilag elismert felsőfokú nevelési intézmények

DE! Konzorciumi partner lehet: költségvetési szerv, alapítvány, kamara!

Támogatási intenzitás: 100%

Támogatási összegek: 150 – 900 millió Ft

Támogatható tevékenységek: Kutatási terv, megvalósíthatósági tanulmányok elkészítése

Piacelemzés, helyzetelemzés

Alapkutatás

HR szükségletek biztosítása

Kutatói team-ek felállítása

K+F+I biztosítása

Infrastruktúra fejlesztés kialakítása (szoftverek+hardverek)

Projektmenedzsment biztosítása

t mop p ly zatok12
TÁMOP pályázatok

Pályázat kódja:TÁMOP 5.3.6 – 11/1

Komplex telep-program - komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása

Rendelkezésre álló keret és térségi allokáció: CSAK konvergencia: 4,7 Mrd Ft

Beadási határidő: 2 szakaszban, második szakasz: 2012. augusztus 31.

Pályázati cél:A támogatás célja a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának segítése.A komplex telep-program a hátrányoknak felszámolása, enyhítése érdekében szociális, közösség-fejlesztési, oktatási, egészségügyi, képzési és foglalkoztatási elemeket tartalmaz, továbbá elősegíti a telepszerű környezetben élők lakhatási körülményeinek javítását.

Pályázhatnak: Önkormányzatok, intézményeik, civil és non profit szervezetek + kötelező konzorciumi tagok!

Támogatási intenzitás: 100%

Támogatási összegek: 45 – 150 millió Ft

Támogatható tevékenységek: Kutatási terv, megvalósíthatósági tanulmányok elkészítése

Piacelemzés, helyzetelemzés

Alapkutatás

HR szükségletek biztosítása

Kutatói team-ek felállítása

K+F+I biztosítása

Infrastruktúra fejlesztés kialakítása (szoftverek+hardverek)

Projektmenedzsment biztosítása

rop p ly zatok
ROP pályázatok

Pályázat elnevezése: TURISZTIKAI ATTRAKCIÓK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE

Rendelkezésre álló keret és térségi allokáció: országosan, KMR régió nem!

Országosan: 26 Mrd Ft-os keret (régiónként változó!)

Beadási határidő: 2012. augusztus 31-ig!

Pályázati cél:Komplex turisztikai attrakciók kialakítása és szolgáltatás csomagok fejlesztése

Pályázhatnak: Gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, költségvetési szervek és intézmények, non-profit szervezetek, egyházak

Támogatási intenzitás: 40% - 95%

Támogatási összegek: 50 – 300 millió Ft

Támogatható tevékenységek: Gyógy és termálfürdők szolgáltatás és technológiai fejlesztése

Történelmi és kulturális örökség turisztikai hasznosítása

Természeti és környezeti értékek öko – turisztikai hasznosítása

Turisztikai célú kerékpáros adottságok és infrastruktúrák fejlesztése

Természetes fürdőhelyek turisztikai célú hasznosítása

Vitorlás kikötők és csónakkikötők kapcsolódó szolgáltatási

létesítmények fejlesztése

Vallási turizmus, zarándokszálláshely és zarándok út

fejlesztése

Egyéb a területekhez kapcsolódó vállalkozói célú tevékenység

norv g alap 2012 2016
Norvég Alap 2012 – 2016

A civil szervezetek támogatása duplájára emelkedik

A magyarországi civil társadalom erősítése szintén kiemelt terület.

A civil szervezetek támogatására a korábbi időszakban megvalósult Norvég Civil Támogatási Alap méretének mintegy kétszeresét elérő program indul, mintegy 3,5 milliárd forint (12,6 millió euró) keretösszeggel.

A program elsődleges célja a civil szervezetek kapacitásépítésének támogatása, s a források legalább egyharmadát olyan kiemelt célterületeken lehet majd felhasználni, mint az emberi jogok védelme, a diszkrimináció elleni küzdelem és az társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése.

A gyermek- és ifjúságvédelem, nemek közti esélyegyenlőség, valamint a roma lakosság körülményeinek javítása szintén a támogatandó területek között szerepelnek.

Forrás: www.nfu.hu

norv g alap 2012 20161
Norvég Alap 2012 – 2016

Programterületek civil szervezetek részére:

Globális alap a méltányos munka és háromoldalú párbeszéd előmozdításáért: kb. 228 millió forint (€ 832,000)

A program célja a méltányos munka támogatása és a háromoldalú együttműködések erősítse a munkáltatók szervezetei, a szakszervezetek és az állami hatóságok között, az igazságos és fenntartható gazdasági és társadalmi fejlődés érdekében. A program felelőse az Innovation Norway.

Forrás: www.nfu.hu

norv g alap 2012 20162
Norvég Alap 2012 – 2016

Programterületek civil szervezetek részére:

Intézményfejlesztés és intézményközi együttműködés a magyar és norvég közintézmények, helyi és regionális hatóságok között: kb. 2,3 milliárd forint (€ 8,320,000)

A program célja az intézményi kapacitások megerősítése és humánerőforrás fejlesztése a magyar közintézményekben, helyi és regionális hatóságoknál a hasonló feladatokat ellátó norvég intézményekkel és hatóságokkal való együttműködés és tudásátadás által.

A támogatási összeg legalább 30%-át a helyi és regionális hatóságok intézményfejlesztésére, minimum 10%-át pedig a nemek közti esélyegyenlőség előmozdítására kell fordítani. A kijelölt projekt(ek)et a Norvég Királyság Külügyminisztériuma és a Nemzeti Kapcsolattartó (NFÜ NEP IH) közösen fogadhatja el, és minden kijelölt projekt egy vagy több norvég intézménnyel partnerségben valósul meg.

Forrás: www.nfu.hu

norv g alap 2012 20163
Norvég Alap 2012 – 2016

Programterületek civil szervezetek részére:

Népegészségügyi kezdeményezések: kb. 4,5 milliárd forint (€ 16,640,000)

A program célja a népegészségügyi állapot javítása és az egészségügyi egyenlőtlenségek csökkentése a felhasználói csoportok között, az egészségügyi ellátások minőségének és hozzáférhetőségének javítása, beleértve a reproduktív és preventív gyermek-egészségügyi szolgáltatásokat, valamint a helytelen életmód okozta betegségek megelőzése és visszaszorítása.

A program a leghátrányosabb helyzetű csoportok, köztük a roma népesség támogatását célozza. A program felelőse a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás Programok Irányító Hatósága, együttműködésben a Norvég Népegészségügyi Intézettel.

Forrás: www.nfu.hu

norv g alap 2012 20164
Norvég Alap 2012 – 2016

Programterületek civil szervezetek részére:

Civil szervezetek támogatása: kb. 3,5 milliárd forint (€ 12,618,000)

A program fő célkitűzése a civil társadalom fejlődésének elősegítése és fokozott hozzájárulás a társadalmi igazságossághoz, a demokráciához és a fenntartható fejlődéshez. A támogatási összeg legalább egyharmadát a kiemelt támogatási területekre kell fordítani.

A rendelkezésre álló keret minimum 10%-a a gyermekek és fiatalok támogatását célzó szervezetekre és/vagy tevékenységekre, további 10%-a pedig a nemek közti esélyegyenlőség előmozdítására kerül elkülönítésre. A roma népességet érintő tevékenységeknek szintén egyértelműen meg kell jelenni a program céljai között. A program működtetésére a Finanszírozási Mechanizmus Iroda kap megbízást. Az alapkezelő a Nemzeti Kapcsolattartóval egyeztetve kerül kiválasztásra.

Forrás: www.nfu.hu

norv g alap 2012 20165
Norvég Alap 2012 – 2016

Programterületek civil szervezetek részére:

Veszélyeztetett gyermekek és fiatalok: kb. 3 milliárd forint (€ 11,216,000)

A program célja a veszélyeztetett gyermekek és fiatalok jólétének növelése, többek között a gyermekjóléti rendszerek minőségének és a gyermekvédelmi intézkedések hatékonyságának javítása révén. A program e célok elérése érdekében a különös kockázatoknak kitett hátrányos helyzetű gyermekeket és fiatalokat célzó eredményes és hatékony intézkedések megvalósítását támogatja. A program a leghátrányosabb helyzetű csoportok, köztük a roma népesség támogatását célozza. Az oktatás és az iskolalátogatás fokozása szintén részét képezi a programnak. A program felelőse a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás Programok Irányító Hatósága, együttműködésben az Európa Tanáccsal.

Forrás: www.nfu.hu

norv g alap 2012 ben
Norvég Alap 2012 – ben!

Programterületek civil szervezetek részére:

Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása: kb. 3 milliárd forint (€ 11,216,000)

A támogatás a kulturális és természeti örökség védelme, megőrzése és a jövő generációk számára hozzáférhetővé tételét célozza.

A program keretének minimum 10%-a egy kis összegű támogatási alap részére kerül elkülönítésre, mely a kulturális sokszínűséget és a donor országokkal való kulturális kapcsolatok erősítését szolgáló projekteket támogat. A program felelőse a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága, együttműködésben a Norvég Kulturális Örökség Igazgatósággal (RA).

Forrás: www.nfu.hu

slide41

Felszínre hozzuk az értékeket….

Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

Kérdéseik kapcsán örömmel állok rendelkezésre!

Semperger-Dorogi Kinga

Ügyvezető

Minősített EU pályázati és projektmenedzsment tanácsadó

Mobil: +36 70 931 5585

Email: semperger.kinga@projectmine.hu