slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
31.3.2011 PowerPoint Presentation
Download Presentation
31.3.2011

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

31.3.2011 - PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on

PREDSTAVITEV REZULTATOV POSLOVANJA POZAVAROVALNICE SAVA IN SKUPINE SAVA RE V LETU 2010 ZA INVESTITORJE IN ANALITIKE . 31.3.2011 . LETO POZITIVNEGA PREOBRATA. POSLOVANJE SKUPINE SAVA RE. 2010 – LETO POZITIVNEGA PREOBRATA.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '31.3.2011' - esma


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

PREDSTAVITEV REZULTATOV POSLOVANJA

POZAVAROVALNICE SAVA IN SKUPINE SAVA RE

V LETU 2010

ZA INVESTITORJE IN ANALITIKE

31.3.2011

2010 leto pozitivnega preobrata
2010 – LETO POZITIVNEGA PREOBRATA
 • Čisti merodajni škodni količnik=čisti odhodki za škode/čisti prihodki od premij
 • Čisti stroškovni količnik=obratovalni stroški, zmanjšani za pozavarovalne provizije/čisti prihodki od premij
 • Čisti kombinirani količnik=čisti merodajni škodni količnik + čisti stroškovni količnik
2010 leto pozitivnega preobrata6
2010 – LETO POZITIVNEGA PREOBRATA
 • ROE=čisti poslovni izid/povprečno stanje kapitala v obdobju
na e tr i e in rast

CAGR

2008 – plan 11

NAŠE TRŽIŠČE IN RAST

Kosmata premija v mio EUR (konsolidirana)

Uravnoteženje mednarodnega in domačega portfelja

Pozavarovanje

10,0%

Novoustanovljena zavarovalnica na Hrvaškem, visoke stopnje rasti na vseh trgih, razvoj zdravstva na Kosovu

Premoženje

9,6%

Novoustanovljene zavarovalnice v Srbiji, na Kosovem in na Hrvaškem

Življenje

18,0%

slide8

ZAVAROVANJE (POSAMEZNE DRUŽBE V SKUPINI)

SKUPINA JE RASLA NA VEČINI TRGOV

struktura nalo b skupine sava re
STRUKTURA NALOŽB SKUPINE SAVA RE

Struktura naložb

Stanje naložb

slide11

POSLOVANJE POZAVAROVALNICE SAVA D.D.

(POZAVAROVALNA DEJAVNOST)

usmerjeni na tuje trge

POZAVAROVANJE (DRUŽBA SAVA RE)

Sprememba strukture premije iz tujine v zadnjih 6. letih v korist manj razvitih zavarovalnih trgov

USMERJENI NA TUJE TRGE

Trgi, s katerih pričakujemo največji porast premije

vidni efekti uravnavanja portfelja na tehni nem delu rezultata

POZAVAROVANJE (DRUŽBA SAVA RE)

VIDNI EFEKTI URAVNAVANJA PORTFELJA NA TEHNIČNEM DELU REZULTATA

Izboljšanje rezultatov leta 2010 je posledica ugodnega škodnega leta ter čiščenja zavarovalnih portfeljev Sava Re ter Tilie in ZM

Opazen je trend zniževanja razmerja med stroški in premijo

 • merodajni količnik= (kosmate škode+sprememba kosmatih škodnih rezervacij)/(kosmate premije+sprememba kosmatih prenosnih premij)
 • stroškovni količnik= (kosmate provizije+sprememba kosmatih razmejenih provizij)/(kosmate premije+sprememba kosmatih prenosnih premij)
rezultati iz nalo benja pozitivni

POZAVAROVANJE (DRUŽBA SAVA RE)

REZULTATI IZ NALOŽBENJA POZITIVNI

V strukturi naložb so se najbolj povečali depoziti

V letu 2010 pozitiven skupen donos naložb v višini 0,8%

klju ne aktivnosti v letu 2011
KLJUČNE AKTIVNOSTI V LETU 2011

Pozavarovanje

Razpršitev in rast pozavarovalnega dela

Dobičkovnost pozavarovalnega portfelja

Ohranjanje kapitala

(Solvency II)

Uravnavanje stroškov

Nadgradnja sistema obvladovanja tveganj

Zavarovanje

Učinkovitost segmenta zavarovanja

Izboljšanje procesa prevzema rizikov

Razvoj IT sistemov

Razvoj tržnih mrež

strate ka usmeritev
STRATEŠKA USMERITEV

Pozavarovanje

Doseganje povprečne letne rasti na tujih trgih > 8%

Zniževanje obsega premije iz Slovenije zaradi omejevanja dvojne izpostavljenosti

Doseganje 95% kombiniranim količnikov (5% profitna marža)

Zavarovanje Slovenija

Razvoj Tilie in doseganje nad 5% tržnega deleža premoženjskih zavarovanj

Pospeševanje rasti življenjskih zavarovanj

Iskanje možnosti boljših pogojev upravljanja v ZM za oba strateška lastnika

Zavarovanje Z Balkan

Rast premoženjskih zavarovanj (pretežno preko organske rasti)

Izkoristek visokega potenciala rasti življenjskih zavarovanj

Usmerjenost na male in srednje rizike (dosleden sistem sklepanja)

plan 2011
PLAN 2011

Rast premije za 3,0%

(5% rast premoženjske premije, čez 40% rast življenjske premije ter 3,4% padec pozavarovalne premije)

Padec premije za 3,4%; podvojitev donosnosti naložb in pričakovano poslabšanje škodnih rezultatov (saj je bil škodni rezultat leta 2010 boljši od dolgoletnega povprečja)

 • čisti odhodki za škode/čisti prihodki od premij
 • obratovalni stroški, zmanjšani za pozavarovalne provizije/čisti prihodki od premij
 • čisti merodajni količnik + čisti stroškovni količnik
 • čisti poslovni izid/povprečno stanje kapitala v obdobju