halfjaarcijfers 2012 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Halfjaarcijfers 2012

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Halfjaarcijfers 2012 - PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

Halfjaarcijfers 2012. Amsterdam, 29 augustus 2012 Raad van Bestuur Vincent de Bok Huub van der Vrande . Hoofdpunten H1-2012 Omzet op goed niveau, winstgevendheid blijft achter. Omzet stijgt met 0,6% naar 144,4m Hoogste halfjaaromzet ooit Marktdynamiek hoger in met name tweede kwartaal

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Halfjaarcijfers 2012' - eshe


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
halfjaarcijfers 2012

Halfjaarcijfers 2012

Amsterdam, 29 augustus 2012

Raad van Bestuur

Vincent de Bok

Huub van der Vrande

hoofdpunten h1 2012 omzet op goed niveau winstgevendheid blijft achter
Hoofdpunten H1-2012Omzet op goed niveau, winstgevendheid blijft achter
 • Omzet stijgt met 0,6% naar 144,4m
  • Hoogste halfjaaromzet ooit
  • Marktdynamiek hoger in met name tweede kwartaal
  • Planningen worden vaker/sneller zowel in positieve als negatieve zin bijgesteld
  • Verschuivingen zijn klantspecifiek, niet zo zeer sectorspecifiek
 • Orderportefeuille op goed niveau - stijgt met 1% naar 67,8m ten opzichte van ultimo 2011
  • Voorbereidingen gestart voor in eerste kwartaal verworven meerjarige defensieprojecten, nog geen onderdeel van omzet en orderportefeuille
hoofdpunten h1 2012 omzet op een goed niveau winstgevendheid blijft achter
Aanhoudende margedruk door fellere concurrentie tussen OEMs wereldwijd

Steeds intensievere samenwerking (partnership) met OEMs biedt aan ene kant meer stabiliteit en veel nieuwe kansen, vraagt om meer meedenken en in tijden van economische neergang ook om meeveren

Operationeel resultaat daalt naar 3,9m (H1-11: 5,3m)

Margedruk door onbalans in bezetting binnen de groep in met name tweede kwartaal

Orderverplaatsingen en inzet medewerkers elders in de organisatie op korte termijn in beperkte mate mogelijk

Reorganisatie Neways Electronics Production (Kassel) afgerond, resultaatherstel gedrukt door planbijstellingen klanten in tweede kwartaal

Extra kosten gemaakt vooruitlopend op de start van nieuw verworven defensie- en halfgeleiderprojecten

Hoofdpunten H1-2012Omzet op een goed niveau, winstgevendheid blijft achter
hoofdpunten h1 2012 omzet op een goed niveau winstgevendheid blijft achter1
Nettowinst gedaald naar 2,2m (H1-11: 3,2m)

Belastingdruk ruim boven 30% door verlies in Duitsland

Balansverhoudingen onverminderd sterk

Solvabiliteit 41,5% (ultimo 2011: 43,5%)

Balanstotaal met 8% toegenomen door met name hogere voorraden

Netto cash flow -7,4m (H1-11: -10,6m)

Werkkapitaal gestegen door toename voorraden

Investeringen met 2,5m licht hoger dan afschrijvingen

Hoofdpunten H1-2012Omzet op een goed niveau, winstgevendheid blijft achter
ontwikkelingen na balansdatum
Acquisitie van IACS per 1 september 2012

Overname van alle elektronische ontwikkelactiviteiten, enkele activa en klanten

Sluit naadloos aan op strategie gericht op versterking van hogere toegevoegde waarde ontwikkelcapaciteit (one-stop-provider)

Nieuw ontwikkelcentrum start met circa 10 medewerkers, te vestigen op de hightech campus van de Universiteit Twente

Verbeterde toegang tot arbeidsmarkt - aantrekkelijkheid als werkgever voor engineers / ontwikkelaars in het oosten van Nederland

Ontwikkelingen na balansdatum
ontwikkeling omzet en orderportefeuille
Ontwikkeling omzet en orderportefeuille

Netto-omzet

Orderportefeuille per ultimo

(Eur m)

(Eur m)

+1%

284

243

255

188

+0,6

 • Netto-omzet op hoogste niveau ooit; beperkt positief consolidatie-effect ontwikkeltak DHV
resultaatontwikkeling
Resultaatontwikkeling

Bedrijfsresultaat*(Eur m)

Nettoresultaat* (Eur m)

5,1

8,4

7,4

3,8

1,4

-0,5

-5,5

-5,7

* 2008, 2009, 2011 inclusief bijzonder lasten

slide10

Ontwikkeling operationele marge

 • Economische neergang vanaf 2008/2009 resulteert in margedruk EMS-markt wereldwijd
 • Onderbezetting meerdere werkmaatschappijen in met name tweede kwartaal (incl. Neways Electronics Production, Kassel)
 • Extra kosten andere werkmaatschappijen om aan hoge vraag te voldoen
 • Extra kosten opstart nieuwe grote projecten
 • Doelstelling 7% in jaren van hoogconjunctuur

7%

* 2008/2009/2011/2012 exclusief bijzondere lasten

slide11

Balans

Solvabiliteit (per ultimo, %)

 • Toename eigen vermogen (+3%) door gerealiseerde winst
 • Balansverlenging (+8%) met name door toename voorraden
 • Solvabiliteit gecorrigeerd voor belastinglatentie en goodwill 39,3% (ultimo 2011: 41,2%)
werkkapitaal
Werkkapitaal
 • Werkkapitaalbeslag lager dan ultimo juni 2011
 • (Courante) voorraden opgelopen door volatiliteit in de marktvraag in met name tweede kwartaal
 • Omloopsnelheid debiteuren verder verbeterd – op uitstekend niveau
slide13

(Bank)schulden

(Eur m)

 • Toename H1 2012 betreft uitsluitend kortlopende schulden
human resources
Human resources

Gemiddeld aantal medewerkers

 • Kenniscomponent steeds belangrijker
 • Inhuur flexibele krachten op relatief hoog niveau
 • Aantal FTE’s per ultimo vrijwel stabiel (2087 vs 2082)
 • Aantal ontwikkelaars gestegen naar ca 130 in FTE (6%; incl. IACS)
 • Circa 34% van totaal aantal medewerkers actief in Oost-Europa en Azië

2170

2082

2077

2087

2027

1783

* waarvan inhuur 58 216 282 270269 279

gegevens per aandeel
Gegevens per aandeel

(Eur)H1-1220112010

Bedrijfsresultaat 0,39 0,750,86

Nettoresultaat 0,22 0,390,53

Dividend - 0,120,16

Eigen vermogen 5,16 5,044,77

Aantal uitstaande aandelen (x 1.000ultimo)9.941 9.834 9.685

ems markttrends
EMS - markttrends
 • Globalisering leidt tot sterkere concurrentie onder OEM’s; toename outsourcing door OEM’s zet versterkt door sinds economische neergang in 2008/2009
 • Hoger tempo van technologische innovatie leidt tot steeds kortere product life cycle
 • Vraag naar meer toegevoegde waarde; product life cycle management en eerdere betrokkenheid bij ontwikkeling (one-stop-provider) door OEM’s
 • Onderscheidend vermogen op basis van flexibiliteit versus efficiëntie en (productie)kostenverlaging wordt nog belangrijker
 • Verdere intensivering van samenwerking in de keten (partnerships) met klanten – slag zal worden gewonnen dicht bij de klant
ems markttrends1
EMS - markttrends
 • Toenemende vraag en productie in emerging markets (Oost-Europa, China en India)
 • Toenemende transparantie en inzet moderne communicatiemiddelen versterken mogelijkheden nauwe samenwerking in de keten; groeiende vraag naar SMOI (Supplier Managed Owned Inventory)
 • Hogere volatiliteit in de vraag door aanhoudende onzekere economische ontwikkelingen; planningen van klanten worden sneller bijgesteld, orders worden sneller uitgesteld en weer opgestart, zorgt voor druk op goede balans tussen flexibiliteit enerzijds en efficiëntie en kostenverlaging anderzijds
slide18

Langetermijnstrategie

 • Gericht op autonome groei, aangevuld met acquisities
 • Uitbouw one-stop-provider concept / hogere toegevoegde waarde
  • Uitbouw ontwikkelingstak, protobouw en (‘box built’) systeembouw activiteiten
  • Uitbreiding service & repair activiteiten
  • Verdere intensivering samenwerking met klanten, uitbouw rol als kennispartner voor kostenefficiënte (product life cycle) oplossingen voor elektronisch componenten en (deel)systemen
 • Meer evenwichtige spreiding naar marktsectoren gericht op stabielere omzet- en hogere toegevoegde waarde
  • Medische sector
  • Defensiemarkt (voorlopig onder druk door bezuinigingen overheden)
slide19

Langetermijnstrategie

 • Benutting kansen in emerging markets (Azië)
  • Meegroeien met OEM’s die productiecapaciteit opbouwen in Azië
  • Commerciële slagkracht in regio vergroten; uitbreiding inkoop componenten in Azië
 • Verbetering interne samenwerking en uitwisselingsmogelijkheden / efficiëntie van de organisatie
  • Optimalisatie en uitbouw productie Oost-Europa en China (eigen faciliteiten)
  • Terugbrengen aantal toeleveranciers / betere benutting inkoopvoordelen en sterkere inzet op preferred supplierships
  • Voortgaande initiatieven voor flexibilisering en verbetering van de kostenstructuur
aandachtspunten h2 2012
Aandachtspunten H2-2012
 • Hoge volatiliteit in de marktvraag houdt aan, dus veel aandacht voor terugdringen onbalans in bezetting binnen de groep
  • Productie-orderverplaatsingen
  • Inzet van vaste medewerkers door de organisatie heen
 • Verdere resultaatverbetering Neways Electronics Production (Kassel)
 • Uitbouw van directe leveringen vanuit productiefaciliteiten in China aan OEM’s in de regio en meer nadruk op inkoop materialen in Azië
 • Gerichte sturing op cashflow en voorraadreductie / balansverkorting
 • Start implementatie van het nieuwe ERP LN systeem van Infor/BaaN
 • Integratie van per 1 september over te nemen activiteiten van IACS en verplaatsing activiteiten naar nieuwe vestiging op hightech campus Universiteit Twente
vooruitzichten h2 2012
Vooruitzichten H2-2012
 • Economische crisis zorgt voor aanhoudend onzeker marktsentiment en hoge dynamiek in de EMS-markt
 • Orderportefeuille per ultimo juni 2012 op een goed niveau
 • Resultaat naar verwachting ook in H2-2012 onder druk door aanhoudend hoge volatiliteit in de marktvraag
 • Op basis van de huidige inzichten naar verwachting H2-2012 een hogere nettowinst dan H1-2012.
ad