Wyk ad xi
Download
1 / 15

Wykład XI - PowerPoint PPT Presentation


 • 95 Views
 • Uploaded on

Wykład XI. Promieniowanie ci ała doskonale czarnego.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Wykład XI' - eshana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Promieniowanie ci a a doskonale czarnego
Promieniowanie ciała doskonale czarnego

nCiało doskonale czarne jest to ciało całkowicie pochłaniające promieniowanie elektromagnetyczne padające na jego powierzchnię.Spektralna zdolność absorpcyjna ciała doskonale czarnego jest równa jedności dla każdej długości absorbowanej fali

Model ciała d. c.


Promieniowanie ci a a doskonale czarnego1
Promieniowanie ciała doskonale czarnego

n Prawo Kirchoffa. Stosunek spektralnej zdolności emisyjnej do spektralnej zdolności absorpcyjnej nie zależy od rodzaju ciała i jest on dla wszystkich ciał jednakową, uniwersalną funkcjąf( l ,T) długości fali i temperatury równą spektralnej zdolności emisyjnej ciała doskonale czarnego.

n Prawo Stefana - Boltzmana. Strumień energii R emitowany w całym zakresie spektralnym z jednostki powierzchni ciała doskonale czarnego (tzw. całkowita zdolność emisyjna) jest proporcjonalny do czwartej potęgi temperatury T w skali Kelvina.


Promieniowanie ci a a doskonale czarnego2
Promieniowanie ciała doskonale czarnego

Prawo Wiena:


Narodziny kwant w
Narodziny kwantów

 • Założenia Maxa Plancka- energia zawarta w fali jest całkowitą wielokrotnością hc/l :

 • - promieniowanie elekromagnetyczne jest emitowane oraz absorbowane w postaci osobnych porcji energii ( kwantów ) o wartości E = hc/l, gdzie l jest długością emitowanej ( absorbowanej ) fali.


Narodziny kwant w1

4hf

3hf

2hf

1hf

0

4

3

2

1

0

energia

n

Konsekwencje założeń Plancka

Narodziny kwantów

 • poziomy energetyczne molekuł muszą być dyskretne

 • zmiana energii musi być wielokrotnością hf

 • fala elektromagnetyczna jest skwantowana


Efekt fotoelektryczny i

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Efekt fotoelektryczny I

-

Q = 0

E

+

Aby elektron mógł opuścić metal należy dostarczyć mu pewną minimalną wartość energii którą nazywamy pracą wyjścia. Energia ta może być uzyskana np. poprzez absorpcję energii fali elektromagnetycznej. Dla większości metali wartość pracy wyjścia jest bliska 4 eV.Efekt fotoelektryczny iv
Efekt fotoelektryczny IV

 • Właściwości fotoefektu

  • Elektrony emitowane są jedynie pod wpływem „oświetlenia” falą o częstotliwości większej od pewnej minimalnej zwanej długofalową granicąfotoefektu

  • Maksymalna wartość energii kinetycznej emitowanych elektronów jest tym większa im większa jest częstotliwość fali, nie zależy jednak od natężenia oświetlenia

  • Natężenie fotoprądu jest proporcjonalne do wartości strumienia padającej fali

  • Elektrony emitowane są natychmiast


Efekt fotoelektryczny vi
Efekt fotoelektryczny VI

Założenie Einsteina:

Fala elektromagnetyczna o częstotliwości n jest strumieniem cząstek ( fotonów) o energii E=hn , każdy.

Wyjaśnienie:

•W wyniku absorpcji fotonu przez elektron uzyskuje on energię E=hn. Jeżeli energia ta jest większa od pracy wyjścia A,elektron może opuścić powierzchnię katody i w układzie płynie fotoprąd.

•Wraz ze wzrostem oświetlenia powierzchni katody ( tzn. wzrostem ilości fotonów padających w jednostce czasu na jednostkę powierzchni katody) rośnie ilość elektronów emitowanych z powierzchni, a tym samym wartość fotoprądu nasycenia.

•Różnicę energii pomiędzy energią fotonu a pracą wyjścia elektron unosi w postaci jego energii kinetycznej.Lampa rentgenowska
Lampa rentgenowska

Roentgen 1895; prom. X : 10-12m – 10-9m
Dyfrakcja promieniowania x ii
Dyfrakcja promieniowania X -II

X

Warunek na maksima dyfrakcyjne: