Download
vesm r n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vesmír PowerPoint Presentation

Vesmír

250 Views Download Presentation
Download Presentation

Vesmír

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Vesmír Vývoj hvězd, Supernovy, černé díry

  2. Rozdělení hvězd • Hvězdy lze rozdělit podle velikosti a podle barev do několika skupin. • Barva závisí na povrchové teplotě hvězdy, při postupném zahřívání se její barva mění z oranžové na žlutou, bílou a modrou • Čím větší hvězda je, tím víc je žhavá. • Podle velikosti se hvězdy dělí na: veleobry, obry, bílé trpaslíky a neutronové hvězdy • Velké hvězdy mají však kratší životnost než hvězdy malé a chladnější.

  3. Zrození hvězdy • Hvězdy se rodí v mlhovině • Gravitačním smršťováním se v centru uvolňuje tepelná energie.Roste tlak a teplota v nitru. Později stoupne teplota a tlak natolik, že se zapálí termonukleární reakce-narodí se hvězda. • Stavba hvězdy: jádro, vrstva v zářivé rovnováze, konvektivní vrstva, fotosféra, chromosféra a koróna

  4. Zánik hvězdy • Každá hvězda směřuje ke svému zániku • Masivní hvězdy mají kratší životnost. Rychleji vyčerpají své jaderné palivo v jejich nitru a většinou končí svou existenci explozí a zhroucením jako supernovy • Menší hvězdy se však promění v rudého obra a po určité době se z nich stanou bílí trpaslíci

  5. Supernovy • Supernova je hvězdné stádium, při kterém je výbuchem uvolněno velké množství nahromaděné energie. • Po výbuchu zůstává na místě původní hvězdy její zhroucené jádro. Toto jádro může být buď neutronovou hvězdou nebo černou dírou

  6. Černé díry • Černá díra není vidět. Skrývá se uvnitř tzv.“ horizontu událostí“, sféry, která je obklopuje a kde je prostor tak zakřiven, že ani světlo nemůže uniknout. Vše co do sebe černá díra vtáhla, zůstává pohřbeno uvnitř. Horizont také brání na fyzikální singularitu“ bod nula“ (vznik nekonečných hustot), kterou má díra ve svém středu.

  7. Vznik černé díry • Kolabující hvězda vytvoří tzv. studnu z níž se světlu stále hůře uniká. Nakonec se světlo ocitne zcela v pasti a hvězda se stává“černou dírou“ • Samostatná černá díra je neviditelná, ale může nastat případ, kdy se ocitne v blízkosti jiné hvězdy a rotuje s ní v tzv.“ spirále smrti“ • Černé díry jsou možná i v centru většiny galaxii a vytvářejí hrob pro mnoho hvězd starších generací