n ofi 2 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
N_OFI_2 PowerPoint Presentation
Download Presentation
N_OFI_2

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 54

N_OFI_2 - PowerPoint PPT Presentation


  • 167 Views
  • Uploaded on

N_OFI_2. 2. Přednáška Opce. Ing. Miroslav Šulai, MBA. 1. Derivátové kontrakty. 2. Forwardový kontrakt. 3. Opční kontrakt. 4. Grafy zisku a ztrát z opcí. 5. Maximální zisky a ztráty z opcí. 6. Spekulace na vzrůst či pokles. 7. Bod zvratu (break even point) call opce. 8.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

N_OFI_2


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
n ofi 2

N_OFI_2

2. Přednáška

Opce

Ing. Miroslav Šulai, MBA

1

hodnota opce
Hodnota opce

na penězích

mimo peníze

v penězích

Časová –time value

Vnitřní –intrinsic value

10

slide24

Příklad:Uvažujme 6měsíční call opci s uplatňovací cenou X = 100 Kč na akcii, jejíž cena St = 100 Kč. Cena této opce ct = 10 Kč, úroková míra r = 8 % p.a. (spojité úročení). Vypočteme „spravedlivou“ cenu put opce se stejnou uplatňovací cenou.Cena put opce je p = 5 Kč místo ceny vypočtené na základě parity put a call opcí (6,08 Kč). Put opce je tedy nadhodnocena (nebo call opce podhodnocena), což umožňuje realizovat čistý zisk ve výši

podhodnocena

nadhodnocena),

24

slide25

Dlouhá pozice

  • Krátká pozice

25

black scholes v model
Black-Scholesův model

Ocenění evropské opce (call i put) na akcii, která nenese dividendu

op n charakteristiky
Opční charakteristiky

Závislost hodnoty opce na jednom parametru se nazývá opční charakteristika.

Budeme tedy sledovat:

op n charakteristiky delta2
Opční charakteristiky - Delta

Parametr Δ vyjadřuje, o kolik se změní cena opce, jestliže se cena podkladové akcie změní o 1 Kč

Pro call opci platí

0 < Δc< 1

a pro

St → 0 platí Δc → 0

St → ∞ platí Δc → 1

Pokud zderivujeme podle S obě strany parity put a call opcí,

máme ihned

Δp +1 = Δc

op n charakteristiky delta3
Opční charakteristiky - Delta

Pro put opci platí

-1 < Δp< 0

a pro

St → 0 platí Δp → -1

St → ∞ platí Δp → 0

op n charakteristiky delta4
Opční charakteristiky - Delta

Parametr Δ pro call opce můžeme navíc interpretovat jako pravděpodobnost, že opce bude v čase T uplatněna

Parametr Δ má ještě další velmi významnou interpretaci:

Portfolio složené jako

-1 call opce

+ Δ akcií

je neutrální vůči riziku způsobenému změnou ceny akcie

op n charakteristiky delta5
Opční charakteristiky - Delta

Vztah Δp +1 = Δc můžeme vyjádřit slovně takto:

op n charakteristiky delta6
Opční charakteristiky - Delta

Závislost delty call na S

op n charakteristiky delta7
Opční charakteristiky - Delta

Závislost delty put na S

op n charakteristiky delta8
Opční charakteristiky - Delta

Závislost delty call na T

op n charakteristiky delta9
Opční charakteristiky - Delta

Závislost delty call na r

op n charakteristiky delta10
Opční charakteristiky - Delta

Závislost delty call na σ – opce mimo peníze

op n charakteristiky delta11
Opční charakteristiky - Delta

Závislost delty call na σ – opce v penězích

op n charakteristiky theta1
Opční charakteristiky - Theta

Ekvivalentní vzorce pro parametr theta call

op n charakteristiky theta2
Opční charakteristiky - Theta

Ekvivalentní vzorce pro parametr theta put

Výpočet theta put pomocí theta call