Curs 6
Download
1 / 68

Curs 6 - PowerPoint PPT Presentation


 • 188 Views
 • Uploaded on

Curs 6. Modelare procedural ă, Virtual-Humans, Modelare audio, Denavit – Hartenberg. Modelare procedurală. VE t i nd să devină din ce în ce mai complexe , pe măsură ce hardware-ul gra f ic 3D este îmbunătățit și permite specificarea de detalii adiționale.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Curs 6' - errin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Curs 6
Curs 6

Modelare procedurală, Virtual-Humans,

Modelare audio, Denavit–Hartenberg


Modelare procedural
Modelare procedurală

 • VE tind să devină din ce în ce mai complexe, pe măsură ce hardware-ul grafic 3Deste îmbunătățit și permite specificarea de detalii adiționale.

 • Există circumstanțe (mărimea datelor, gradul de repetițieal elementelor, structuri de obiecte particulare – spre ex. vegetația) unde este deneconceput să gândim modelarea VE folosind tehnici manuale, de scanare.

 • Modelarea la nivel “high-level” presupune devoltarea unor tehnici care săpună la dispoziție un nivel de abstractizarea modeluluiîn clase, care să permită specificații“high-level”.

 • In general, tehnicile procedurale (sau parametrice) folosesc algoritmi și proceduri pentru a coda șiabstractizadetaliile modelului, eliberândmotorul grafic de necesitatea definiriide specificații detaliate.

Analysis

Synthesis

Parameters

Hi-level

model

Virtual

model

Real

model

Procedures

Parameters

Procedures

Abstraction


Curs 6

PROs

 • Simularea demodele complexecu mai puțini parametrii de specificat

 • “Data Amplification” prin controlul parametrilor

 • Optim pentru structuri care au un anumit grad de repetivitate

 • Optim pentru modelarea unei varietăți de entități similaredar nu identice, care au anumite proprietați în comun

 • Permit modelarea/rendarea on-demand, evitând astfel stocarea de date care nu sunt necesare (Lazy Evaluation)

Procedural modelling: pros & cons

CONs

 • Tehnicile sunt puternic legte de aplicații specifice

 • De multe ori nu sunt ușor de identificat, înțeles, conceput si proiectat detaliile cu privire la procedurile și setul de parametri necesari

 • Foarte dificil să se mențină un control suficient asupra rezultatelor


Paradigmele model rii p rocedural e
Paradigmele modelării procedurale

Modelarea SEMI-AUTOMATĂ:

Procedurile și parametrii sunt definiți, dar aceștia nu acoperă întreg procesul de generare. De aceea, în unele etape este necesară sau recomandabilă intervenția manuală a celui care modelează.

Synthesis

Virtual

model

Proc

model

Procedures

Parameters

USER

USER

USERModelarea procedural a texturilor
Modelarea procedurală a texturilor

 • Texturileprocedurale sunt generate algoritmic, înloc sa fie rezultatul unui proces de sampling, imagini sau desene

 • Exista o multitudine de abordari, folosind diferite proceduri sau parametri:

  • Blinn & Newell propun sinteza Fourier.

  • Fournier, Fussel & Carpenter propun subdiviziune fractal.

  • Gacalowitz a dezvoltat niste metode statistice pentru a analiza proprietățile texturi naturale a reușit să le reproducă.

  • Perline propune utilizarea de latice de zgomot, adică numere aleatoare sau Pseudo gradienti generate pe o grilă/matrice.


Latice de sunete
Latice de sunete

ValueNoiseGradientNoiseValue-GradientNoise

+ Simple

- High bandwidth

+ Low bandwidth

- Artefacts (pattern)

http://en.wikipedia.org/wiki/Lattice_Boltzmann_methods

http://www.nada.kth.se/utbildning/grukth/exjobb/rapportlistor/2004/rapporter04/eriksson_erik_04161.pdf


Perlin noise
Perlin Noise

 • Es. 2D PerlinTurbulence:

  Value = 0

  for (f = MINFREQ; f<MAXFREQ; f*=2)

  value += 1/f * noise(P*f)


Texturi procedurale
Texturi procedurale

 • Pros:

  • Bandwidth and memorysaving (no storageneed)

  • No tiling

  • High detailindependentfrom zoom

 • Procedures:

  • IBR (Image Based-Rendering): textures are generated starting from samples

  • Texturesynthesis: texture are generatedstartingfrom material properties

 • IBR pro: no needtoidentifydifferent pro-

  ceduresfordifferentmaterials, storeonlysmallssamples


Curs 6
IBR


Ibr algoritmi genetici
IBR + algoritmi genetici

http://www.youtube.com/watch?v=Fp9kzoAxsA4


Procedural texturing animation
Procedural Texturing - Animation

 • Real-time animatedtextures

 • Allowsproducingcomplesanimations on images and not on polygons (es. facialanimation, fire or liquids, clouds etc.)


Procedural synthesis of geometry
Procedural synthesis of geometry

 • L-Systems:

  FormalgrammarproposedbyLindenmayer (1968) and adaptedtographicsbyAlvy Ray Smith (1984)

 • An L-System isbasedupon:

  • An alphabet (e.g. “F”, “+”, “-”)

  • A set of production rules (e.g. F → F+F--F+F)

 • Productions are applied in parallel, i.e. the biggestnumberofsymbolsissubstituted at eachinstance (output isindependentfromrulesapplicationsorder)


Procedural synthesis of geometry1
Procedural synthesis of geometry

 • Symbols can havegeometricalmeanings

 • Es. Logo:

  • “F” draws a segment

  • “+” rotatesθdegreescounterclockwise

  • “-” rotatesθdegreesclockwise

http://en.wikipedia.org/wiki/Fractal


Procedural synthesis of geometry2
Procedural synthesis of geometry

 • L-systems are more flexibleintroducingpush and popoperations (symbols “[“ amd “]”)

 • Thisallowtorealizeverycomplexstructures:

  • F → F [+F] F [-F] F


Procedural synthesis of geometry3
Procedural synthesis of geometry

 • Passingto 3D:

  • “+” e “–” foryaw

  • “^” e “&” forpitch

  • “\” e “/” forroll

 • In 3D segmentsmayberepresentedbycylinders or conefrustums


Paradigms of procedural synthesis
Paradigmsofproceduralsynthesis

 • The typicalmodeling data flow is:

  • The userspecifies a conceptualmodelto the modeler

  • The modelerconverts the conceptualmodel in an intermediate representation, suitableforbeingprocessed and rendered

  • The renderertakes the representation and synthesizeanimage

 • Proceduralsynthesisrelies on twodifferentparadigmstospecify the intermediate representation:

  • Data Amplification

  • LazyEvaluation

MODELER

UTENTE

RENDERER

Concept

Geometry


Data amplification
Data amplification

 • A high geometricaldetailisspecifiedstartingfromfew input information

 • L-Systems are a typicalexampleof data amplification (es. poplartree 16 Kb (concept) -> 6.7 MB (polygons)

 • Data explosion: high memorystoragerequirements

MODELARE(Amplificare)

USER

RENDERER

Articulare

Geometria


Lazy evaluation
Lazy evaluation

 • Thisparadigmavoids the intermediate representation, generating on the fly the synthesisonlywhenneededforrendering

 • Low storagerequirement, high real-time demands

MODELARE(server)

USER

Geometria

RENDERER

(client)

Concept

Coordonate


Parametric l systems
ParametricL-Systems

 • ParametricL-systems can change the behaviourdepending on the passedparameters. Thisallowsto alter transformations and toallowrecursion

 • Es. inductiveinstancing

  define grass(0) < iarbă >

  definegrass(n) <grass (n-1)

  grass (n-1) translate 2^n * (0.1, 0, 0)

  grass (n-1) translate 2^n * (0, 0, 0.1)

  grass (n-1) translate 2^n * (0.1, 0, 0.1)

  >


Procedural geometric instancing
Procedural Geometric Instancing

 • Global coordinates:

  An instancemayvaryitsgeometrydepending on its world position/orientation

  Es. Tropism http://en.wikipedia.org/wiki/Tropism

  es. top → down: gravity

  bottom→ up: searchingsunlight

  side: wind, etc.).Avatar
Avatar

 • “Icon or interactiverepresentationof a user in a sharedenvironment”

  • “avatar” comesfrom Hindu, describinggodVishnuembodiement

  • in text-based VR (suchasMUDs) an avatar is a textdescriptionprovidedtootheruserslooking at the user

  • In graphics VR, an avatar is a 3D model

   of a virtualhuman (or character) directlydrivenby a humanuser


Agents
Agents

 • An agentisanautonomous VH whoseactions are notdrivenby a humanbeingbutratherby a computer

 • VH actions can beguidedby:

  • anauthonomoussensory system

  • behaviouralrules

  • predefinedscripts


Virtual humans requirements
VirtualHumans: requirements

 • Graphicssimulation:

  • Rigidbodies

  • Deformablebodies

 • Physicalsimulation:

  • Physicallybasedmodeling

  • Inverse and directkinematics

 • Behavioural simulation


Graphical representation of vhs
GraphicalrepresentationofVHs

 • Layeredmodeling:

  • Simplest case: rigidbodieshierarchy (no deformations)

  • Usually at leasttwolayers: skeleton and skin

  • More layers: anatomybasedapproach

 • VH Animation

  • Skeleton motion

  • Consequent skin blending


R epr e z enta re grafica a vhs
Reprezentare grafica a VHs

 • Skeleton + skinning


Skinning
Skinning

 • Simpledeformationalgorithmallowing a skeletontocontinuously animate anassociatedskinmesh

 • Eachskinvertexisinfluencedbyone or more bonesof the skeletondepending on a system ofweights.

 • Toconnect the skinto the bones (rigging) envolopesofpredefinedshape and size can beused, withaninternal and anexternalboundary

 • Vertices inside the internalboundary are givenweight = 1

 • Verticesoutside the externalboundary are givenweight = 0

 • Verticesbetween the twoboundaries aregiven a weightbetween 0 and 1

 • A vertex assume the position relatedto theenvelopeitisincludedinto

 • If multiple envelopes include a vertex, itwill assume an intermediate position givenby the weightedaverageof the positions

vblend= v1w1 + … + vn-1 wn-1 + vn (1-Σiwi)

Blending formula


Rigid bodies vs skinning
Rigid bodies vs. skinning

 • Rigidbodieshierarchy:

  • P: Simple, lightweight

  • S: Imprecise, doesnot simulate deformations

It can be considered a borderline case of blending, where each vertex is associated to one bone only with weight = 1


Skinning bind pose
Skinning – Bind Pose

 • When the skinislinkedto the skeleton, the “Bind pose” issaved, whichis the status, in world-space, of the transformationmatricesof the bones and of the skin, whichwillbeused in the blending stage.

 • Duringblendingeachskinvertex:

  • Istransformedfrom the skinlocal-spaceintoworld-space

  • The fromworld-spaceto the localspaceofeachboneitisconnected

  • Itundergoesall the animationsofeachboneitisconnected, and foreach a correspondingnew positioniscomputed

  • Alle the newpositions are transformedintoworld-space and thenweighted


Skinning vertex shader
Skinning – Vertex shader

 • Whendealingwithcomplexskins and skeletons, blending can be CPU intensive

 • The sameoperation can beperformed on GPU byprogrammingan opportune vertex shader

 • Important: in orderto produce a correctlighting, normalsmustbeblendedtoo!


Curs 6

Animationtechniques


Forward kinematics
Forwardkinematics

 • A human body can be sketched as a connected set of:

  • links (arm, forearm, etc.)

  • joints (connecting links: elbow, shoulder etc.)

 • In order to animate a skeleton, it is needed toalter the joint angles:

  • In a 2-layers representation, only the bones are animated composing, each frame, a particularposture, corresponding to a particular configurationof the joint angles array

  • The skin is then blended accordingly

 • Needed info:

  • Anatomy based joint angles limits

  • Masses of links (only for PBM)

http://www.youtube.com/watch?v=VjsuBT4Npvk&NR=1&feature=endscreen

http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=3ZcYSKVDlOc

http://en.wikipedia.org/wiki/Denavit%E2%80%93Hartenberg_parameters


Fk motion capture
FK: MotionCapture

 • Joint angles can be computed (Motion Synthesis) or sampled using sensors (Motion Capture)

 • Motion capture pros:

  • Realistic animation

  • Little work for modelers(only fine tuning and junctions)

  • Captures animation detailsthat are uncatchable from theeye or difficult to synthesize

 • Cons:

  • Requires expensive devices

  • Data are samples, which aremore difficult to process


Inverse kinematics
Inverse kinematics

 • The kinematicsof a connectedstructureis the processofcomputing the position in the spaceof the structureend-effector, given the jointangles

 • Inverse kinematics (IK) is the oppositeprocess: given theend-effector position (goal or target), retrieves theconfigurationof the related joint angles. Itis a processwidelyused in robotics.

 • Pros:

  • Allowstocalculatedjointsstartingonlyfrom someposition information (typicallyhands, feet, head), reducing the numberofneededsensors

 • Cons:

  • In some “singularity” point more thanonesolutionispossible. Althoughanatomicallimits can help, itisnotalwayspossibletofind the correctone.

http://demonstrations.wolfram.com/ForwardKinematics/


Shape interpolation
Shape Interpolation

 • Two or more 3D reference meshes representing human body postures are morphed

 • Generally the needed steps are:

  • 1 – Meshes are morphed

  • 2 - Texture coordinates are morphed

  • 3 - Texture maps are morphed

 • If meshes are related to the same basic shape, steps 1 and 2 arebasically linear interpolations.

 • Step 3 is needed only for some visualeffects


Keyframe interpolation
Keyframe Interpolation

 • Sometimes in literature is synonim of Shape Interpolation

 • Our definition refers to Skeletal Animation

 • Reference values are not diretly meshes, rather skeleton postures related to particular keyframes

 • Interpolations takes place on these values, determining new skeleton posture

 • The skin is blended frame by frame based on the new interpolated skeleton postures


Physically based modeling
Physicallybasedmodeling

 • Animations based on kinematics do not keep into account physical effects like gravity or inertia

 • Rather than setting up a kinematics problem, we can setup a dynamics problem, considering also masses and forces

 • Inverse dynamics is also possible (for each joint, computes forces and torques generating a desired movement)

 • Modeling dynamics is DESIRABLE to correctly manage the interaction between the VH and the VE (collision detection and management etc.)


Behavioural modeling
Behaviouralmodeling

 • VHs must be able to access information about the VE, either directly (unrealistic) or by means of a system of virtual sensors

 • These informatino will drive his actions: (behavioural modeling)

  • locomotion driven by sight

  • object manipulations

  • feedback to acoustic stimula etc.

 • Behaviours can be scripted or procedurally evaluated

 • Other behavioural issues:

  • Interaction among VHs

  • Interaction between VHs and real humansH anim
H-Anim

 • HumanoidAnimation:

  • Target: creationof a libraryofinterchangeablehumanoids and authoringtoolsto create newhumanoids and animations

  • Support keyframe, IK, FK, etc.

  • http://www.h-anim.org/Specifications/H-Anim1.1

 • Features:

  • VRML 97 compliant

  • Flexibility, no assumption on the applicationtype

  • Simple (dealsonlywithVHs and no otherarticulated figure)


H anim file format example
H-Anim – File format example

...

DEF hanim_l_shoulder Joint {  name "l_shoulder"   center 0.167 1.36 -0.0518   children    [     DEF hanim_l_elbow Joint {  name "l_elbow"       center 0.196 1.07 -0.0518       children        [         DEF hanim_l_wrist Joint {  name "l_wrist"           center 0.213 0.811 -0.0338           children    [             DEF hanim_l_hand Segment {  name "l_hand“       ...             }           ]         }       

DEF hanim_l_forearm Segment {  name l_forearm"            ...         }       ]     }     DEF hanim_l_upperarm Segment {  name "l_upperarm"       . ..     }   ] } ...


H anim hierarchy
H-Anim - Hierarchy


Mpeg 4 body animation
MPEG-4: body animation

 • FBA: Facial Body Animation in Mpeg-4

  • An Mpeg-4 body is a collectionofnodes

  • Root, BodyNode, contains 3 nodes:

   • BAP (Body AnimationParameter): 296 parametersdescribingskeletonproperties

   • Rendered Body: holds DEFAULT skin information (shape + textures)

   • If a specific body mustberendered, the BDP (Body DefinitionParameters) isadded, replacing the defaultdelRendered Body. Skinningparametersmaybespecified.

 • The H-Animgroup, coordinatedwith theFBA groupof Mpeg-4 hasstandardizedVH specifications, so asto produce coherentresults in bothennvironments.Virtual crowds
Virtual Crowds

 • VHs are neededtopopulateVEs

 • Some VEs (suchascities) need a high numberofVHs

 • Crowdssimulation, becauseofitsintrinsiccomplexity, cannotbemanagedas sum ofVHs

 • Application: entertainment, studyofcrowdflows (panic, disaster etc.)

 • Requirements:

  • Graphicsmodeling

  • BehaviouralmodelingVirtual crowds example
Virtual Crowds example

 • Real-time oriented

 • Allowsto render ~ 100K differentVHs

 • VHsrenderedasprecomputedimpostors

 • Several VH types, possibilityofmodulatingcolors andtextures

 • Real-time shadowingusingshadowmaps


Virtual crowds2
Virtual Crowds

 • Behaviouralalgorithms:

  • Collisionavoidance

  • Heightcheck

  • Interest attractor

  • Exit search, visibility, flow inertia etc.


Acoustical environment
AcousticalEnvironment

 • When a sound isgenerated, itispropagatedaswaves in a medium. The propertiesof the medium, and of the surroundingenvironment, influencehow the sound isperceived

 • A complete acousticalfieldiscomposedof:

  • Sound sources

  • Listener

  • Environment


Acoustical environment1
Acousticalenvironment

 • Sound source:

  anobjectproducing sound waves, which are transmitted(usually) along a preferential direction

 • Environment

  once produced the wavepropagates in the environment, whichcouldmodify the waveproperties

 • Listener:

  anobjectreceiving sound waves. Processing thesewaves, it can retrieve information about the sound source and the environment


Environmental effects
Environmentaleffects

 • Falloff:decayof the sound intensitywhen the distancebetween the listener and the sound source increases


Environmental effects1
Environmentaleffects

 • Reflection: when a sound source changespropagation medium, a share of the waveistransmitted in the new medium, the remainingisreflected (relatedphenomenons: echo, …)


Environmental effects2
Environmentaleffects

 • Diffraction:when a sound wavemeetsanobstacle, itbendsitspath so astomovearound the obstacle (like water waves)


Environmental effects3
Environmentaleffects

Reverberation:

Depending on theirshapes and materials, objects inside anenvironment are characterizedbyreflection and absorptionparameters. Thismodifies the sound wave; the humanbrain can perceiveindividuallyfirst-orderreflection, whilehigher-orderreflections are perceivedascombined and form the reverberation. Itisanimportantacousticalphenomenon, asthereisonlyonedirectpath and manyindirectones. Usuallymost

of the acousticenergyreaching

a listenercomesbyreflections.


Reverberation
Reverberation

 • Reverberationprovidesimportantperceptual information about the type and the sizeof the environment:

  • Short duration→ sound almostalldirect→clueofsmallenvironment

  • Long duration→welldistinctfrom the original sound →clueof big environment

  • Muchenergy in hifrequencies→clueofreflectingenviroment (notabsorbinghifreqs)

  • Muchenergy in hifrequencies → clueofsoundproofenvironment

 • Reverberationprovidesalsopositional information: when the sound source goesaway, the directcomponentdecreaseswhilst the reverberationremainsunaltered


Sound localization
Sound localization

 • Interauralintensitydifference(IID):

  The sound isperceivedas more intense in the earcloserto the sound sources, notonlybecauseof the distancebutalsobecauseof the head masking.


Sound localization1
Sound localization

 • InterauralTimedifference(ITD):

  The sound isperceivedearlierby the earcloserto the sound source.


Sound localization2
Sound localization

 • The humanbrainuses ITD + IID effects in ordertodetermine the position of a sound source inside a cone.

 • Althoughuseful, ITD and IID haveimportantlimits:

  • Internalization: usingheadphones the listenercorrectlyperceiveslateralizationbut the sound appearstobe inside the head

  • They do not help in perceiving “up-down” and “rear-front” differences.

  • Eachlistenerperceiveshisown “version” of a sound, due tohis head/body shape. Tocorrectlyperceive the 3D localization, theseanatomicparametersmustbekeptinto account


Curs 6
HRTF

 • Wemustmoveto a head-centeredacoustic system and computeis transfer function.

 • HRTF = Head Related Transfer Function

 • Given input signals (sound sources) and the transfer function, output signals (perceivedsounds) can becalculated

 • The HRTF isuniqueforeachhumanbeing (ear-print), howeveran “average” approximated HRTF can becomputed and used

sound source

perceived sound


Hrtf analysis
HRTF: analysis

 • A possibleprocesstocalculate

  an HRTF:

  • Twomicrophones are put closeto L

   and R channels (eitherof the user

   or using a mannequin)

  • A loudspeakeris put in a known

   position P.

  • A knownsignalisplayed.

  • The sound isrecoredusingmics.

  • Bycomparing the original sound wave

   with the resulting output, the HRTF

   iscomputedfor THAT P.

  • The processisrepeatedmoving P

   onto a sphere


Hrtf analysis1
HRTF: analysis


Hrtf synthesis
HRTF: synthesis

 • The describedprocess produce a HRTF tablerelatedto a particular head

 • This HRTF mustbesynthesized in ordertobeused in real-time in a VR application

 • Tothispurpose, special DSP (Digital Sound Processing) real-time algorithms are realized, implementingfilterstobeappliedtonon-directional input signalswhich are, this way, “localized”Virtual environment work flow
Virtual Environment Work Flow

Sampling

Synthesis

Modelling

Behaviour

Properties

VIRTUAL ENVIRONMENT

Management

Rendering

Interaction

USER


Sound modeling
Sound Modeling

Tecniques:

 • Playback of sampled signals

  Pros: maximum fidelity of THAT single eventCons: static, non reactive, repetitive

 • Signal-based synthesis (substractive, additive, FM…)Pros: better flexibility, computationally non demandingCons: limited, “artificial” sound

 • Physical-based modeling

  Pros: realistic, highly reactiveCons: Complex (both for calculation and control), often “too perfect”

  Stress on how the sound is produced

  Alternative: stress on how we perceive the sound (modal synthesis)Sw for 3d audio rendering
SW for 3D Audio Rendering

 • Basicconceptsof 3D Audio API are verysimilartothoseof 3D Graphics.

 • Todefine a virtualacoustic scenario wemustdefine:

  • Listener: correspondingto camera. Itisdefinedwith

   a position and anorientation (top and frontvecs)

  • Sound Sources : like light sourcesthey can be

   omnidirectional, directional or spot. Minimum and

   maximumdistances (likefar and nearplanes) exists.

  • Environment : definespropertiesofreflections,

   absorption etc. In basicAPIsoftenitisneglected

   Examplesof 3D Audio API:

 • DirectSound 3D: Microsoft only, HW support

  nowdiscontinued.

 • OpenAL: cross platform, HW support, 3D only

 • EAX: availablefor DS3D and OpenAL, managesenvironmentfx.