slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Teorija samodeterminacije i njezina uloga u obrazovnom procesu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Teorija samodeterminacije i njezina uloga u obrazovnom procesu

play fullscreen
1 / 15

Teorija samodeterminacije i njezina uloga u obrazovnom procesu

848 Views Download Presentation
Download Presentation

Teorija samodeterminacije i njezina uloga u obrazovnom procesu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Teorija samodeterminacije i njezina uloga u obrazovnom procesu

 2. Prisjetimo se…… • Teorije motivacije koje ste do sada upoznali?

 3. TEORIJA SAMODETERMINACIJE • Teorija samodeterminacije je makro teorija ljudske motivacije vezana uz razvoj i djelovanje ličnosti unutar socijalnog konteksta • U kojoj je mjeri ljudsko ponašanje slobodno i samodeterminirano?

 4. Edward L.Deci i Richard M. Ryan • Bavi se psihološkim rastom i razvojem, te određenim psihološkim potrebama koje su osnovne za samomotivaciju i integraciju ličnosti • tri osnovne psihološke potrebe - potreba za autonomijom, potreba za kompetencijom i potreba za povezanošću

 5. Potreba za autonomijom: • prirodna težnja organizma za samoorganizacijom vlastitih ponašanja na način da ta ponašanja budu u skladu s unutarnjim doživljajem sebe • Potreba za povezanošću: • potreba osobe da se osjeća povezana s drugim ljudima i socijalnim grupama • Potreba za kompetencijom: • potreba osobe se osjeća uspješno i da ima kontrolu u odnosu na okolinu

 6. Što je samodeterminacija ? • osjećaj slobode u obavljanju aktivnosti koje su interesantne, bitne za ličnost i od životne važnosti (Ryan i Deci, 2000).

 7. Motivacija u nastavnom procesu • prožima različita mjesta nastavne strukture • dinamičan proces koji ovisi o: • značajkama studenta • značajkama nastavnika • značajkama nastavnog sadržaja • nastavnoj tehnologiji • socio-kulturnim uvjetima • ...........

 8. Teorija samodeterminacije i unutarnja motivacija • Intrinzična motivacija- prototip samodeterminiranih aktivnosti, odnosno aktivnosti koje ljudi čine spontano kada se osjećaju slobodni slijediti vlastite unutarnje interese • Socijalna okolina može sprječavati ili poticati intrinzičnu motivaciju, ovisno o tome koliko mu pomaže ili ga onemogućuje u zadovoljavanju psiholoških potreba

 9. Teorija samodeterminacije i motivacija u školskom kontekstu • Većina teorija motivacije promatra motivaciju kao jedinstven fenomen koji varira samo u svojoj količini, ali: • ljudi se ne razlikuju samo po tome koliko su motivirani, već kako i koja je vrsta motivacije koja ih potiče na aktivnost (Deci i Ryan, 2000)

 10. Autonomno vs. kontrolirano ponašanje • Proces kojim dolazi do autonomnog ponašanja zove se internalizacija • prirodni razvojni proces u kojem djeca, adolescenti i odrasli aktivno integriraju socijalne vrijednosti u koherentnu sliku o sebi

 11. internalizacija

 12. eksternalna introjecirana identificirana integrirana KONTINUUM SAMODETERMINACIJE

 13. Vrste ekstrinzične motivacije • Eksternalna regulacija – ponašanje motivirano vrijednostima iz okoline • Introjecirana regulacija - samokontrola; pod utjecajem vanjskih pritisaka • Identificirana regulacija – usvojene, ali vlastite vrijednosti • Integrirana regulacija – vrijednost asimilirana s ostalim aspektima vlastitog ja

 14. Kontinuum samodeterminacije • razvojno važan, s obzirom da se socijalne vrijednosti i pravila ponašanja neprestano internaliziraju tokom života. • nije razvojni kontinuum u smislu da svi pojedinci prolaze kroz svaki stadij (npr. neko novo pravilo ponašanja se može usvojiti na bilo kojem stupnju, ovisno o ranijim iskustvima i situacijskim faktorima)

 15. meta-analiza 128 istraživanja (Deci, Ryan i Koestner, 2001) je pokazala da sve vrste materijalnih nagrada negativno utječu na intrinzičnu motivaciju prijetnje, nadziranja, nametnuti rokovi i sl.negativno djeluju na intrinzičnu motivaciju jer imaju eksternalni lokus kontrole i narušavaju primarnu psihološku potrebu za autonomijom mogućnost izbora i prilika za samoinicijativu potiču intrinzičnu motivaciju jer omogućuju veći osjećaj slobode i zadovoljstva