1 / 1

Firewall Nedir

Veri Yedekleme

eroldemirc
Download Presentation

Firewall Nedir

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Firewall Nedir? Firewall Nedir? Firewall, ağ trafiğini kontrol eden ve yetkisiz erişimlere karşı koruma sağlayan bir güvenlik duvarı sistemidir. Temel amacı ağ üzerindeki veri trafiğini izlemek, denetlemek ve istenmeyen veya tehlikeli veri paketlerini engellemektir. Firewall belirli kurallar ve politikalar doğrultusunda çalışır ve bu kurallara uygun olmayan trafiği filtreler. Firewall'ün işleyişi genellikle iki ana kategori altında incelenir: ağ tabanlı firewall ve ev tabanlı firewall (host tabanlı). Ağ tabanlı firewall bir ağın giriş ve çıkış noktalarında genellikle router veya switch üzerinde konumlandırılır. Ev tabanlı firewall ise bireysel cihazlarda veya sunucularda çalışan yazılım tabanlı bir güvenlik duvarıdır. Firewall'ün sağladığı koruma bilgisayar korsanlığı saldırılarından, malware bulaşmalarından, spam trafiğinden ve diğer potansiyel tehditlerden korunmak için kritiktir. Sistem Kurulumu Ne Demek? Sistem Kurulumu Ne Demek? Sistem kurulumu, bir bilgisayarın veya bilgisayar ağındaki bir sistem veya uygulamanın, belirli bir işlevi veya hizmeti yerine getirebilmesi için gerekli olan yazılım, donanım ve yapılandırma işlemlerinin bütünüdür. Bu süreç, bir bilgisayarın ilk kez kullanıma hazır hale getirilmesinden, mevcut bir sistem veya uygulamanın güncellenmesine veya tamamen yeni bir sistem veya uygulamanın kurulumuna kadar çeşitli senaryolarda gerçekleşebilir. Sistem kurulumu işletmelerin veya bireylerin ihtiyaçlarına ve gereksinimlerine göre farklılık gösterebilir. Ama doğru ve dikkatli bir kurulum sistemin verimli, güvenli ve sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlar.

More Related