html5-img
1 / 1

Almanya

Almanya eu011fitim danu0131u015fmanlu0131u011fu0131

eroldemirc
Download Presentation

Almanya

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Almanya'da Üniversite Okumak: Münih Teknik Üniversitesi Deneyimi Almanya'da Üniversite Okumak: Münih Teknik Üniversitesi Deneyimi Almanya, dünya çapında prestijli üniversiteleri ve yüksek kaliteli eğitim sistemiyle bilinir. Münih Teknik Üniversitesi (Technische Universität München veya kısaca TUM), Almanya'nın en önde gelen teknik üniversitelerinden biridir ve uluslararası öğrencilere çeşitli avantajlar sunar. Mükemmel Akademik Altyapı Mükemmel Akademik Altyapı Münih Teknik Üniversitesi mükemmel laboratuvarlar, kütüphaneler ve araştırma merkezleri ile donatılmıştır. Öğrenciler, alanlarında uzman öğretim üyeleri eşliğinde kapsamlı bir akademik deneyim yaşarlar. TUM, mühendislik, bilim, işletme, matematik ve daha birçok alanda geniş bir yelpazede yüksek lisans programları sunar. Öğrencilere, ilgi alanlarına uygun bir program seçme ve uzmanlaşma imkanı tanır. Münih, kültürel çeşitliliği, tarihi zenginlikleri ve yaşam kalitesiyle ünlü bir şehirdir. TUM, uluslararası öğrencilere açık bir ortam sunar ve kültürlerarası etkileşimi teşvik eder. TUM'un birçok yüksek lisans programı İngilizce dilinde sunulur. Uluslararası öğrencilerin dil bariyeri olmadan eğitim almalarını sağlar. Münih, Almanya'nın endüstri ve teknoloji merkezlerinden biridir. TUM, öğrencilere endüstri iş birlikleri ve staj olanakları aracılığıyla gerçek dünya deneyimi kazanma fırsatı sunar. TUM mezunları, mühendislik, teknoloji ve iş dünyasındaki lider firmalarda geniş kariyer olanaklarına sahiptir. Üniversitenin uluslararası itibarı, öğrencilere küresel bir iş piyasasında rekabet avantajı sağlar. Münih Teknik Üniversitesi Almanyada üniversite okumak isteyen öğrencilere zengin bir akademik deneyim ve uluslararası bir ortam sunan bir destinasyon olarak öne çıkmaktadır.

More Related