Problematika brownfields a p klady t chto ploch na zem m sta plzn
Download
1 / 17

- PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on

Problematika brownfields a p ř íklady t ě chto ploch na území m ě sta Plzn ě. Alena Nová. KBI/OŽP. Květen 2009. Pojem „brownfields“. Brownfields jsou pozemky a budovy situované obvykle v urbanizovaném území, které ztratily své původní využití nebo jsou podvyužity

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - erol


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Problematika brownfields a p klady t chto ploch na zem m sta plzn

Problematika brownfields a příklady těchto ploch na území města Plzně

Alena Nová

KBI/OŽP

Květen 2009


Pojem brownfields
Pojem „brownfields“

 • Brownfields jsou pozemky a budovy situované obvykle v urbanizovaném území, které ztratily své původní využití nebo jsou podvyužity

 • Jedná se např. o nevyužité výrobní areály, opuštěná nádraží, objekty bývalých JZD, neobydlené chátrající domy, bývalé armádní objekty ap.

 • Plochy brownfields se začaly v České republice objevovat zejména po roce 1989 v důsledku společenských a hospodářských změn

 • Pozemky bývají často ekologicky poškozeny a budovy na nich zdevastovány

 • Jejich novému využití brání zvýšená rizika a vysoké náklady spojené s renovací


Typy brownfields
Typy brownfields

Podle původu:

 • Opuštěné průmyslové, energetické, těžební, skladovací, zemědělské a dopravní objekty, vojenské budovy, „vybydlené“ části měst, zchátralé objekty s památkovou hodnotou (např. industriální památky 19. století ap.)

  Podle polohy:

 • Zastavěné území měst – v centrální části města

 • Zastavěné území měst – ve větší vzdálenosti od městských center

 • Příměstské zóny

 • Okrajové části malých obcí a vesnic

 • Mimo urbanizované území


Typy brownfields ii
Typy brownfields II

Typy brownfields z ekonomického hlediska:

 • Pokud se nevyužité nebo podvyužité objekty nachází v atraktivní lokalitě, postará se o ně sám trh a není třeba do nich investovat veřejné prostředky

 • Naopak brownfields umístěná v nezajímavé lokalitě většinou potřebují velmi silnou podporu, a to buď ve formě nefinanční nebo přímo veřejné prostředky

 • U pozemků, pro které nové využití není možné nalézt, je jediným řešením rekultivace


Pro je t eba e it problematiku brownfields
Proč je třeba řešit problematiku brownfields?

 • Přítomnost brownfields se dotýká celého území obce, neboť chátrající budovy, z nichž není žádný ekonomický užitek, do svého okolí přinášejí negativní vlivy a často dokáží snížit i atraktivitu celé obce

 • S nárůstem počtu ploch brownfields přestává být obec zajímavá nejen pro investory a podnikatele, ale i pro bydlení a rekreaci

 • Pro nové rozvojové aktivity se stále uvolňují další území v příměstské krajině, zatímco ve městech chátrají nevyužité objekty

 • Veřejná infrastruktura vedená přes plochy brownfields chátrá, přičemž výstavba na „zelené louce“ vyžaduje infrastrukturu novou


P klad revitalizovan ho brownfield karl nsk kotelna
Příklad revitalizovaného brownfield – karlínská kotelna

 • Bývalá kotelna a parní elektrárna, situovaná na Praze 8 – Karlíně v historické zástavbě obytných bloků z 19. století, byla v letech 2003-2004 revitalizována a přeměněna na administrativní objekt s výstavními prostory

 • Budova je příkladem citlivé revitalizace historického průmyslového objektu a její současná podoba může být podnětem pro budoucí úpravy obdobných brownfield


P klady brownfields na zem m sta plzn klotzova cihelna
Příklady brownfields na území města Plzně - - Klotzova cihelna

 • Klotzova cihelna v Plzni na Košutce, dnes zcela zdevastovaný objekt, byla kdysi významným podnikem, zpracovávajícím zdejší sprašové hlíny

 • V objektu se dvěma kruhovými pecemi na parní pohon bylo zaměstnáno 50 dělníků a vyráběl se až jeden milión cihel ročně. Provoz trval až do 80. let 20. století.

 • Cihelna je v současné době v soukromém vlastnictví, předpokládaný záměr majitele není dosud znám.

 • Dle portálu Plzeňského kraje je jediným řešením demolice. Možnost využití pro jiné funkce připadá v úvahu v případě projednání změny územního plánu.P klady brownfields na zem m sta plzn pova tov rna na d tsk ko rky
Příklady brownfields na území města Plzně - - Šípova továrna na dětské kočárky

 • Bývalá továrna na výrobu dětských kočárků Václava Šípa v Plzni na Roudné, vybudovaná jako součást areálu pro výrobu a bydlení v roce 1893, byla v průběhu doby téměř zcela zdevastována

 • Společnost ABK Trust s. r. o. nechala v roce 2005 provést podrobný stavebně technický průzkum objektu se zdokumentováním stávajícího stavu

 • V roce 2006 byla v hlavním objektu provedena první etapa oprav

 • Objekt nyní čeká navstup hlavního nájemce popř. investora pro zhodnocení další části areálu


P klady brownfields na zem m sta plzn pova tov rna na d tsk ko rky1
Příklady brownfields na území města Plzně - - Šípova továrna na dětské kočárky

Foto: duben 2009


P klady brownfields na zem m sta plzn n dra plze ji n p edm st
Příklady brownfields na území města Plzně - - nádraží Plzeň – Jižní předměstí

 • Odjezdová zastávka na Jižním předměstí, vystavěná v roce 1904 podle návrhu Ing. Rudolfa Buriána,přestala být využívána ke svému účelu v roce 1986.Od té doby docházelo k jejímu postupnému ničení.

 • V roce 1995 byla z důvodu snahy o její záchranu prohlášena za kulturní památku

 • V roce 2000, v době konání mezinárodního divadelního festivalu, se zdevastovaná budova nádraží na několik dní otevřela festivalovému publiku

 • Ohlas akce vedl k jednání o vzniku nového alternativního prostoru pro nezávislou a experimentující kulturu

 • Od roku 2006 je majitelem objektu realitní společnost Klotz s. r. o., která budovu pronajímá sdružení Johan, pořádajícímu v jejích prostorách různé kulturní akce


P klady brownfields na zem m sta plzn n dra plze ji n p edm st1
Příklady brownfields na území města Plzně - - nádraží Plzeň – Jižní předměstí

Zastávka Plzeň – Jižní předměstí v r.1906

Zastávka Plzeň – Jižní předměstí v r.1999


P klady brownfields na zem m sta plzn plze sk pap rna
Příklady brownfields na území města Plzně - - plzeňská papírna

 • Výroba v plzeňské papírně, situované v Zahradní ulici na břehu řeky Radbuzy, byla zahájena v roce 1873. Tehdejším majitelem byla akciová společnost Spolek Praha založená skupinou pražských podnikatelů.

 • V roce 1878 kupují obchodní společnost bratři Piettové, pocházející z rodiny s bohatou papírenskou tradicí

 • po skončení 2. světové války vzniká národní podnik Západočeské papírny se sídlem v Plzni. V roce 1975 došlo z výrobních i ekologických důvodů k zastavenívýroby sulfitové celulózy

 • V 90. letech 20. století byla založena akciová společnost Plzeňské papírny, která vyráběla papír až do září 2004, kdy byl na její majetek, z důvodu neschopnosti splácet závazky věřitelům, prohlášen konkurs

 • V současnosti patří plzeňská papírna společnosti KRPA, a. s., která zastavila výrobu na papírenských strojích a soustředila se na výrobu obálek


P klady brownfields na zem m sta plzn plze sk pap rna1
Příklady brownfields na území města Plzně - - plzeňská papírna

Foto: květen 2009


P klady brownfields na zem m sta plzn prase k na ko utce
Příklady brownfields na území města Plzně - - „prasečák“ na Košutce

 • Provoz „prasečáku“ v Plzni na Košutce pod Sylvánským vrchem byl zastaven na počátku 90. let 20. století z hygienických důvodů, neboť docházelo k šíření zápachu do nedaleké obytné čtvrti. V současné době je objekt zcela zdevastovaný a postupně zarůstá vegetací.

Foto: duben 2009


Stanou se jednou brownfields i z podobn ch objekt
Stanou se jednou brownfields i z podobných objektů? „prasečák“ na Košutce

Foto: duben 2009

Bývalý supermarket Delvita v Plzni ve Studentské ulici, postavený v r. 1995, je již několik let uzavřen. Najde nového majitele, který ho smysluplně využije, nebo se stane pouze dalším „kandidátem na brownfield“?


Problematika brownfields a p klady t chto ploch na zem m sta plzn

Literatura: „prasečák“ na Košutce

Jackson, J. et al.: Brownfields snadno a lehce. IURS o. s., 2004

Kolektiv autorů: Bolevec a okolí. Sdružení boleveckých rodáků Plzeň, 1999

Internetové zdroje:

ABK Trust s. r. o.: http://abktrust.com/docs.htm

IURS o. s.: http://www.brownfields.cz

MŽP ČR: http://www.env.cz/AIS/web-pub.nsf/$pid/MZPMAF4Z1M5W

Portál Plzeňského kraje: http://www.plzensky-kraj.cz/brownfield.asp?IdBrown=10

Sdružení Johan: http://www.johancentrum.cz/cz/moving-station

http://www.estav.cz/region/plzensko/techpam.asp

http://www.fabriky.cz/2008_plzen_klotz/index.htm

http://www.pressweb.cz/zprava/nadrazni-plzen-jizni-predmesti-vydrazeno

http://www.konkursni-noviny.cz/clanek.html?ida=1026

Snímky železniční zastávky Plzeň – Jižní předměstí převzaty z publikace „Plzeň ve fotografii na začátku a na konci 20. století“ autorů Zdeňka Popílka, Hany Šmejkalové a Miroslava Přibáně

Snímky karlínské kotelny převzaty z prezentace „Databáze brownfields“, ČVUT Praha, 2005