HYPOCORTISOLISME - PowerPoint PPT Presentation

erol
hypocortisolisme n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HYPOCORTISOLISME PowerPoint Presentation
Download Presentation
HYPOCORTISOLISME

play fullscreen
1 / 8
Download Presentation
Presentation Description
140 Views
Download Presentation

HYPOCORTISOLISME

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. HYPOCORTISOLISME

  2. VRAAG 1 • Ziekte van Addison • Primary adrenocortical insufficiency (PAI)

  3. VRAAG 2 • Vermagering: cortisol remt het gebruik van glucose in het lichaam • Droge huid: wegvallen van natrium ionen • Flauwvallen: lage bloeddruk (aldosteron) • Hyperpigmentatie: hoog ACTH gehalte

  4. VRAAG 3 & 8 • Vraag 3

  5. VRAAG 4 • Aldosteron • Functies: regulatie zout balans regulatie bloeddruk


  6. VRAAG 5 • Lage concentratie aldosteron, dus minder reabsorptie van Natrium ionen en minder secretie van Kalium ionen • Resultaat: lage concentratie Natrium ionen en hoge concentratie Kalium ionen

  7. VRAAG 6 • ADH (antidiuretic hormone) • Bij lage [cortisol] neemt [ADH] toe • Gevolg: minder water wordt uitgescheiden • Overgebleven natrium ionen worden verdund • [natrium] neemt verder af

  8. Vraag 7 • Hyperpigmentatie: door de hoge concentratie ACTH wordt de pigmentatie versterkt, ACTH bevat een fragment MSH (melanocyt stimulating hormone). Dit hormoon stimuleert melanocyten die ervoor zorgen dat pigmentatie toeneemt.