egyszer s tett honos t si elj r s
Download
Skip this Video
Download Presentation
Egyszerűsített honosítási eljárás

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Egyszerűsített honosítási eljárás - PowerPoint PPT Presentation


 • 84 Views
 • Uploaded on

Egyszerűsített honosítási eljárás. Európai Migrációs Hálózat VIII. Nemzeti Ülés Budapest 2011. december 8. Az egyszerűsített honosítás/visszahonosítás anyagi jogi feltételei.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Egyszerűsített honosítási eljárás' - ernst


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
egyszer s tett honos t si elj r s

Egyszerűsített honosítási eljárás

Európai Migrációs Hálózat

VIII. Nemzeti ÜlésBudapest

2011. december 8.

az egyszer s tett honos t s visszahonos t s anyagi jogi felt telei
Az egyszerűsített honosítás/visszahonosítás anyagi jogi feltételei

A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény (Ápt.) 4. § (3) bekezdése alapján kérelmére honosítható, akinek felmenője magyar állampolgár volt, vagy aki valószínűsíti magyarországi származását.

Az Ápt. 5. §-a alapján kérelmére visszahonosítható, aki már volt magyar állampolgár, de állampolgársága megszűnt.

Általános feltételek:

 • magyar jog szerinti büntetlen előélet és a kérelem elbírálásakor nincs a kérelmező ellen magyar bíróság előtt büntetőeljárás folyamatban;
 • a honosítás a Magyar Köztársaság közbiztonságát és nemzetbiztonságát nem sérti; és
 • a kérelmező a magyar nyelvtudását igazolja.
az llampolg rs gi t rv ny s annak m dos t sai 2010 2011

Az állampolgársági törvény és annak módosításai (2010-2011)

1993. évi LV. törvény a magyar állampolgárságról (a továbbiakban: Ápt.)

2010. évi XLIV. törvény a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosításáról (2011. január 1-től kell alkalmazni!)

2011. évi XIV. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény, a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény és az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosításáról (2011. március 9-től hatályos!)

a v grehajt si rendelet v ltoz sai 2010 2011
A végrehajtási rendelet változásai (2010-2011)
 • 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról
 • 224/2010. (VIII. 4.) Korm. rendelet a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet módosításáról
 • 340/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek az egyszerűsített honosítási eljárás bevezetésével összefüggő módosításáról
 • 26/2011. (III. 10.) Korm. rendelet az egyszerűsített honosítási eljárással összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
kapcsol d jogszab lyok 2010 2011
Kapcsolódó jogszabályok (2010-2011)
 • 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról
 • 146/1993. (X. 26.)Korm. rendelet a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról
 • 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet a személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról
 • 1982. évi 17. törvényerejű rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről (a továbbiakban: At.)
 • 10/2011. (III. 10.) KIM rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet módosításáról (a továbbiakban: Ar.)
mi v ltozott 2011 janu r 1 j t l
Mi változott 2011. január 1-jétől?
 • a magyar „származásúak” honosításának/visszahonosításának anyagi jogi feltételei;
 • a névmódosítás feltételei (utónév magyarosítás kérhető);
 • az „illetékességi” szabályok (állampolgársági kérelmek benyújtásánál és az eskü/fogadalom letételénél);
 • a döntés előkészítés határideje (a honosítás 12 hónapról, a visszahonosítás 6 hónapról 3 hónapra, ügyintézési időbe be nem számítandó időtartamok);
 • a nyomtatványok (az egyszerűsített és a hagyományos honosítási kérelem, névmódosítási kérelem).
mi v ltozott 2011 m rciust l
Mi változott 2011. márciustól?
 • a honosítási okirat (a honosítás és a névmódosítás engedélyezése egy okiraton);
 • az eskü/fogadalom letétele a külképviselet vezetője által kijelölt konzuli tisztviselő előtt;
 • bővült az állampolgárság igazolására szolgáló okiratok köre (honosítási okirat);
 • bővült a kérelmek átvételére jogosultak köre (kormányablakok);
 • a kiskorú honosításához is mindkét szülő hozzájárulása szükséges;
 • a névmódosítás feltételei (kérhető a házassági név és a kérelmező elhalt anyja nevének módosítása);
 • a külföldi helységnév használata [kizárólag magyar elnevezéssel, vagy kérelemre Kolozsvár (Cluj, Románia) elnevezéssel]
 • a nyomtatványok (az egyszerűsített és a hagyományos honosítási kérelem, névmódosítási kérelem és az eskü jegyzőkönyv).
az egyszer s tett honos t si k relem mell kletei
Az egyszerűsített honosítási kérelem mellékletei
 • születési anyakönyvi kivonat;
 • családi állapotot igazoló okiratok;
 • a felmenő vagy a kérelmező egykori magyar állampolgárságát igazoló okirat (anyakönyvi kivonat, állampolgársági bizonyítvány, honosítási/visszahonosítási okirat, korabeli munkakönyv, cselédkönyv, névváltoztatási-, elbocsátási okirat, iskolai bizonyítvány, korabeli lakcímbejelentő, katonakönyv, korabeli magyar útlevél;
 • a magyarországi származás valószínűsítésére szolgáló okiratok; (csángók)
 • magyar nyelven, saját kézzel írt önéletrajz;
 • a külföldön élő nagykorú és a 14 életévét betöltött kérelmezőnek 1 db fénykép;
 • a magyarországi lakóhellyel rendelkező kérelmezőknek 2 db arcfénykép, továbbá a személyazonosító igazolvány kiadásához rendszeresített adatlap;
a n vm dos t s szab lyai 1 pt 20 a
A névmódosítás szabályai 1. (Ápt. 20/A. §)

A külföldi a honosítási kérelemmel egyidejűleg kérheti, hogy

 • családjának egykor viselt nevét visszakapja, (igazolásra az OFFI záradék elfogadható)
 • a magyar névviselési szokásoktól idegen elemeket, nemre utaló végződést a nevéből elhagyja;

2011. január 1-jétől

 • kérheti utónevének magyar megfelelőjét.
a n vm dos t s szab lyai 2 pt 20 a
A névmódosítás szabályai 2.(Ápt. 20/A. §)

2011. március 9-től kérhető

 • a házassági név módosítása (megszűnt és fennálló házasság esetén egyaránt)
 • A kérelmező elhalt anyja nevének magyar nyelven való feltüntetése, ha az anya nevét hivatalos okiratban magyar nyelven korábban feltüntették (halotti anyakönyvi kivonat+hivatalos okirat az egykori névviselésről)
a k relmek tv tele 1
A kérelmek átvétele 1.

Hol nyújtható be az egyszerűsített honosítási kérelem és vele együtt

 • a névmódosítási kérelem,
 • a hazai anyakönyvezés iránti adatlap és
 • a személyazonosító igazolvány kiadásához az adatlap

Magyarországon:

 • bármely anyakönyvvezetőnél
 • BÁH RIG-nél
 • 2011. március 9-től a kormányablakoknál is

Külföldön: a konzuli tisztviselőnél

a k relmek tv tele 2
A kérelmek átvétele 2.

A kérelmek átvételekor ellenőrizni kell

 • a személyazonosságot és a nyelvtudást (ez utóbbit igazolni is kell a kérelem-nyomtatványon);
 • az egyes nyilatkozatok megtételét;

egyeztetni kell

 • a kérelem-nyomtatvány adatait a csatolt okiratok adataival;
 • a kitöltés megfelelőségét

hitelesíteni kell

 • a kérelmezők saját kezű aláírását
a k relmek tv tele 3
A kérelmek átvétele 3.
 • Fel kell hívni a kérelmező figyelmét a hiányzó okiratok, adatok pótlására és azok elmaradásának következményeire;
 • átvételi elismervény használata;
 • kérelmező tájékoztatása;
 • a kérelem adatainak rögzítése;
 • a kérelmek továbbítása a BÁH-ba;
az anyak nyvi jogszab lyok v ltoz sa
Az anyakönyvi jogszabályok változása

Az Ar. módosítása a külföldi helységnév anyakönyvezése vonatkozásában

 • Ha az anyakönyvi esemény időpontjában a külföldi helység nem tartozott Magyarországhoz, a külföldi helységnév egykori hivatalos magyar elnevezése mellett zárójelben szerepel a helység adott országban hivatalos elnevezése és az ország magyar elnevezéssel (pl.: Nagyvárad (Oradea, Románia)

Az At. módosítása

 • Az ügyfél kérelmére az anyakönyvvezető kijavítja az anyakönyvi bejegyzést, ha azt a külföldi helységnév és annak magyar megfelelője sorrendje miatt kérik.
 • A kijavítás másik esete, ha a honosított személy elhalt anyja nevének magyar nyelven való feltüntetését kéri.
a nyilv ntart si szab lyok v ltoz sa
A nyilvántartási szabályok változása
 • a Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező, 2011. január 1-je után az egyszerűsített honosítással magyar állampolgárságot szerzett személyek is a személyiadat- és lakcímnyilvántartás (SZL) hatálya alá tartoznak;
 • külföldön élő magyar állampolgárként való nyilvántartásba vételükre hivatalból kerül sor, és LIG-et is kapnak;
 • LIG átadás a külföldön élő honosított számára az eskü letételekor;
 • a születési hely megjelölése az SZL-ben megegyezik az anyakönyvezésre vonatkozó szabályokkal;
 • kérhető a születési hely megjelölésének módosítása az új szabályoknak megfelelően.
ad