slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ammattiosaajan työkykypassi ja ALPO.fi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ammattiosaajan työkykypassi ja ALPO.fi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Ammattiosaajan työkykypassi ja ALPO.fi - PowerPoint PPT Presentation


  • 79 Views
  • Uploaded on

Ammattiosaajan työkykypassi ja ALPO.fi. AMMATTIOSAAJAN TYÖKYKYPASSIN TAVOITE: AMMATTIIN OPISKELEVAT JAKSAVAT TEHDÄ TYÖTÄ JA VIETTÄÄ VAPAA-AIKAA! Passin avulla opiskelija saa tietoja, taitoja ja motivaatiota huolehtia omasta hyvinvoinnistaan sekä toiminta- ja työkyvystään!

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ammattiosaajan työkykypassi ja ALPO.fi' - ernst


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide5

AMMATTIOSAAJAN TYÖKYKYPASSIN TAVOITE: AMMATTIIN OPISKELEVAT JAKSAVAT TEHDÄ TYÖTÄ JA VIETTÄÄ VAPAA-AIKAA!

Passin avulla opiskelija saa tietoja, taitoja ja motivaatiota huolehtia omasta hyvinvoinnistaan sekä toiminta- ja työkyvystään!

Tavoitteena elinikäinen ja jatkuva työkyvystä huolehtiminen!

Työkykyapua opiskelijalle, henkilöstölle sekä

oppilaitokselle => hyvinvoiva oppimisympäristö!

Työkykypassi kokoaa työkyvyn tekijät yhteen!

Ammattiosaajantyökykypassi

slide6

Miten eritasoiset opiskelijat hyötyvät passista?

kaikki opiskelijat: opetussuunnitelmat ja teemahetket

aktiivit: oppilaitoksen harrastustoiminta

hyperaktiivit: oppilaitoksen ulkopuolinen harrastustoiminta

Työkykypassin käyttöönoton riskit ja kysymykset

Vastarinta (kaikkea uutta vastaan)

Kuinka paljon teettää lisätyötä ja -kuluja?

Mitä uutta? Miksi uutta? Miksei uutta?

Mikä muuttuu, jos mikään ei muutu!? =>

Mitä pitää tehdä, ettei työkykypassista tule kumileimasinta?

Valvonta, etiikka? Voiko huijata? Miten voi huijata?

Ammattiosaajantyökykypassi

slide7

MITEN LIIKKEELLE?

Työkykypassipuu: ensin runko, sitten oksat!

Olemassa olevien mahdollisuuksien kartoitus ja mahdollinen muokkaaminen/kehittäminen

Alussa muutama pilottiryhmä aloilta, joissa hyvät yhteistyömahdollisuudet tai

kaikki aloittaa samalta osa-alueelta (esim. liikunta)

kartoitetaan ja testataan oman oppilaitoksen toimintamallit

suunnitellaan muiden osa-alueiden ja kokonaisuuden suorittamista

Useita toteutustapoja samanaikaisesti

Toimivan mallin löytymisen jälkeen ”hojksaukset”

Ammattiosaajantyökykypassi

slide8

1. Toiminta- ja työkykyä edistävä liikunta

pakollinen liikunnan opintokokonaisuus (1. vuoden syksyllä)

liikunta osana ammattiin kasvamista ja ammatintyökykyhaasteet huomioiden

kartoitetaan fyysisen kunto: motivaation lisääminen, vertaaminen vain omaan tulokseen, seuranta

ohjaaminen toiminta- ja työkykyä edistävään liikuntaan: omalla ja oikealla tavalla, oma ja oikea laji

opiskelija suorittaa vähintään 40 tuntia ja täyttää osa-alueelle määritetyn tavoitteen

liikunnanopettaja merkitsee hyväksytyn suorituksen opintorekisteriin

Ammattiosaajantyökykypassi

slide9

2. Terveysosaaminen

pakollinen terveystiedon opintokokonaisuus (1. vuoden keväällä)

terveystieto ammattiin kasvamisen tukena ja omakohtaisena

kartoitetaan terveyskäyttäytymistä

ohjaaminen terveyttä edistävään käyttäytymiseen => tieto käytäntöön!

vähintään 40 tuntia ja tavoitteen saavuttaminen

terveystiedon opettaja merkitsee hyväksytyn suorituksen opintorekisteriin

Ammattiosaajantyökykypassi

slide10

3. Ammatin työkykyvalmiudet

toisen vuoden ammattiopinnot

työturvallisuus, mahdollisesti jokin kurssi (esim. ensiapu)

oman toiminnan seuranta ja arvioiminen (työturvallisuus ja työkykyyn vaikuttava terveyskäyttäytyminen)

ohjaaminen turvalliseen työskentelyyn

vähintään 40 tuntia ja tavoitteen saavuttaminen

ammattiaineenopettaja merkitsee hyväksytyn suorituksen opintorekisteriin

Ammattiosaajantyökykypassi

slide11

4. Harrastuneisuus ja yhteistyötaidot

opiskelijaliikuntatuutorkoulutukset ja -toiminta, toisen vuoden aikana

aktiivisuus, sitoutuminen, yhteistyötaidot

vähintään 40 tuntia ja tavoitteen saavuttaminen

opiskelijatuutortoiminnasta vastaava merkitsee hyväksytyn suorituksen opintorekisteriin

Ammattiosaajantyökykypassi

slide12

5. Työkykyvalmiuksien syventäminen

työssäoppimisjakso, 3. vuoden aikana

opiskelija seuraa annettuja teemoja, ALPO-hyvinvointiportaalia hyödyntäen

miten oma toiminta vaikutti työssäjaksamiseen?

keskustelut työpaikkaohjaajan kanssa

vähintään 40 tuntia ja tavoitteen saavuttaminen

työssäoppimisen ohjaaja merkitsee hyväksytyn suorituksen opintorekisteriin

Ammattiosaajantyökykypassi

slide13

Vivahteita ja vinkkejä…

liikunnan ja terveystiedon hyödyntäminen toisiaan tukevina => teoriasta käytäntöön

hyvinvoinnin, turvallisuuden ja työkykyisyyden teemapäivät

yhteistyö eri toimijoiden kanssa

terveydenhoitajan hyödyntäminen

ammattikuntopiirit, taukojumpat jne.

Aktiivisesti ammattiin –terveystietopaketti

ALPO-hyvinvointiportaalin hyödyntäminen

Ammattiosaajantyökykypassi

slide14

Työkykypassin onnistunut käyttöönottaminen edellyttää:

osa-alueiden suoritusjärjestyksen selvillä oloa

missä aineissa ja miten passia suoritetaan

mitä passiin hyväksytään ja miten se dokumentoidaan

miten oppilaitoksen ulkopuolella kerätyt suoritukset dokumentoidaan ja hyväksytään

toimintaa tukevan opetussuunnitelman

asiasta kiinnostuneen johdon, henkilöstön ja opiskelijat

henkilöstön yhteistyötä

myönteisen suhtautumisen työkykyyn ja hyvinvointiin

halua ja valmiutta kehittää / uudistaa koulutusta

opiskelijoiden motivointia ja ohjaamista

vastuuhenkilöiden kouluttamista

aikaa ja kärsivällisyyttä

tiedottamista ja markkinointia

Ammattiosaajantyökykypassi

slide15

ONGELMIA?

Työkykypassin ajatuksia pidetään hyvinä ja toteutuskelpoisina, mutta ei tulla mukaan, koska

työkykypassiryhmän ongelmaksi saattaa tulla yhteisen ajan löytäminen

kulttuurissa on muutettavaa – muutos vaikeaa = muutosvastarintaa

osa-alueiden yksittäiset sisällöt ovat olemassa, mutta yhteys toisiin puuttuu

palaverit ja yhteistoiminta vaativat aikaa (kokonaistyöajassa olevien kanssa helpompi järjestää)

mitä ja miten ammattiaineiden yhteydessä voidaan / halutaan opettaa, ei olla yksimielisiä

Ammattiosaajantyökykypassi

slide16

ONNISTUMISEN TUNTOMERKKEJÄ

rennolla otteella, tehdään tästä kivaa, mutta jämptiä – selvät pelisäännöt

markkinointi ja tiedotus

kartoitetaan osallistuvat opiskelijat ja ohjaajat

kartoitetaan opetus- ja ohjaustarjonta: mitä sisältöjä on valmiina, mitä päivitetään sekä miten ne liittyvät toisiinsa / miten ne saadaan liittymään toisiinsa

kysytään opiskelijoilta, mitä he haluavat tehdä

opiskelijat suunnittelevat ja tekevät, ohjaaja auttaa

ei aloiteta liian isoilla eikä useilla ryhmillä, tavoitteet realistiseksi

työkyky koetaan kaikkien asiaksi

Ammattiosaajantyökykypassi

slide17

Ammattiosaajan työkykypassin suorittamisesta tulee merkintä tutkintotodistuksen päättötodistusosaan päättötodistuksen Opintoihin sisältyvät -kohdan alle

Kokonaisuudesta ei anneta numeroarvosanaa eikä työkykypassi sinällään edellytä numeraalista arviointia

Ammattiosaajan työkykypassiin sisällytetyt pakollisina tai valinnaisina tutkinnon osina suoritettavia osa-alueita arvioidaan asteikolla 1 - 3 ammatillisesta koulutuksesta annetun asetuksen mukaisesti

Ammattiosaajantyökykypassi

slide18

ALPO.fi – ammattiin opiskelevan hyvinvointiportaali

Ammattiosaajan työkykypassin sähköinen huoltokirja sekä harjoitus- ja harrastuspäiväkirja

työkyvyn tiivis tietopankki ja risteysasema

ammattialakohtaisuus => tykytäkyt

opiskelijalle: työkaluja työkyvyn edistämiseen

ohjaajalle: työkaluja Ammattiosaajan työkykypassin toteuttamiseen

työkyvyn yhteisöllinen vaikutuspaikka

Ammattiosaajantyökykypassi