slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kanada & Česká republika : Obchodn í příležitosti pro české firmy PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kanada & Česká republika : Obchodn í příležitosti pro české firmy

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 39

Kanada & Česká republika : Obchodn í příležitosti pro české firmy - PowerPoint PPT Presentation


 • 139 Views
 • Uploaded on

Kanada & Česká republika : Obchodn í příležitosti pro české firmy. Základní ukazatel e ( zdroj: Economist Intelligence Unit). Struktura vzájemného obchodu Kanady a ČR. Hlavní položky českého vývozu do Kanady. Struktura vzájemného obchodu Kanady a ČR.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Kanada & Česká republika : Obchodn í příležitosti pro české firmy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Kanada & Česká republika:

Obchodní příležitosti pro české firmy

struktura vz jemn ho obchodu kanady a r
Struktura vzájemného obchodu Kanady a ČR

Hlavní položky českého vývozu do Kanady

struktura vz jemn ho obchodu kanady a r1
Struktura vzájemného obchodu Kanady a ČR

Hlavní položky českého dovozu z Kanady

v znamn provincie kanady
Významné provincie Kanady
 • Ontario
  • Tradičně hospodářsky i populačně (38,5 %) nejvýznamnější provincie
  • Automobilový průmysl ad. strojírenství, high-tech
 • Alberta a Saskatchewan
  • Rapidní růst, ropa, zemní plyn
 • Québec, Britská Kolumbie
  • Aerospace, energetika, biotechnologie (Hospodářská stagnace)
alberta
Alberta
 • Ekonomika Alberty se z globální recese zotavuje nejrychleji ze všech provincií s průměrným ročním růstem HDP 3,4 %/rok
 • 1997 – 2007 se zdvojnásobil export (na $90,5 mld.) i výroba ($67,1 mld.)
 • Investice na osobu ($23 230 v r. 2007) dosahují dvojnásobku kanadského průměru
 • Průměrná nezaměstnanost v r. 2007: 3,5 %, 2013: 4,4%
 • Jediná provincie bez provinční prodejní daně (PST), nejnižší zdanění v Kanadě
alberta1
Alberta
 • Důvody rapidního rozvoje:
  • Velké přírodní bohatství:
   • Ropa, zemní plyn
   • Úrodná zemědělská půda
   • Kvalitní lesy
  • Růst cen paliv
  • Rozvoj těžby ropy se přenesl na další odvětví – stavebnictví, finančnictví, strojírenství, chemický pr., potravinářský pr.
  • Pozitivní obchodní prostředí, progresivní hospodářská politika
t ebn pr mysl v kanad
Těžební průmysl v Kanadě

Kanada je jedním z největších exportérů nerostných surovin (20.8% celkového kanadského exportu).

Kanada je největším světovým producentem uranu a potaše. Také je mezi pěti největšími producenty zinku, niklu, hliníku, kobaltu a diamantů.

Kanada má také obrovské zásoby ropy a to především ve formě ropných písků v Albertě a Saskatchewanu, tj. 27.9 mld. m3.

Kanada má velká ložiska kvalitního černého uhlí se nachází ve Skalistých horách u hranice Alberty a Britské Kolumbie. 90% uhelných dolů je povrchových.

minimum export ra do kanady
Minimum exportéra do Kanady
 • Jazykové znalosti (angličtina podmínkou)
 • Kvalitní tištěné a elektronické katalogy
 • Jasně a krátce komunikované výhody Vašeho produktu oproti přímé konkurenci
 • Průzkum trhu a zjištění případných obchodních barier
 • Co nejpřesnější specifikace VAŠÍ cílové skupiny
 • Základní informovanost o celních procedurách a spedici
 • Plán působení na trhu (prezence, reklamace, náhradní díly, skladování, podpora prodeje)
minimum export ra do kanady1
Minimum exportéra do Kanady
 • Volba oblasti pro vstup (provincie, další expanze, návaznost na USA)
 • Volba typu obchodního partnera, pokrytí Kanady
 • Zajištění certifikací
 • Business plán: marketing, komunikace, finance
 • Ceník (CAD, USD), doprava EXW
 • Komunikace s vytipovanými partnery, kontakt v Kanadě, návštěva zákazníka je většinou nezbytná!
trendy na kanadsk m trhu
Trendy na kanadském trhu
 • Zvyšující se tlak na cenu
 • Snižující se požadavek na trvanlivost
 • V mnoha případech se “nichem“ stává kvalitní “customer service“
 • Zboží se prodává s možností jej vrátit bez udání důvodu
 • Bodují novinky, designy, jasně viditelná přidaná hodnota oproti konkurenci
 • Vyhrávají mozky (IT, biotechnologie, výzkum, neotřelé způsoby precizního
 • zpracování)
 • Požadavek na pružnější komunikaci, rychlé jednání, prokázání zájmu dodavatele
certifikace
Certifikace
 • Neplatí evropské certifikace
 • Certifikace pro dovoz či vyžadované trhem
 • Nutnost – potraviny, nápoje, alkohol, farmacie, elektronika, stroje
 • Standards Council of Canada (SCC) – akredituje subjekty pro vydávání norem
 • Kanada uznává některé US certifikáty
 • CSA (Canadian Standards Association)
  • www.csa.ca
 • ULC (Underwriters´ Laboratories of Canada)
  • www.ulc.ca
 • Pobočky v Evropě, finanční náročnost závisí na konkrétním produktu
jedn n s obchodn m partnerem
Jednání s obchodním partnerem
 • Angličtina, francouzština (QC)
 • Ulehčení rozhodování, dodání cílených argumentů z pohledu potenciálního zákazníka/partnera
 • Načasování schůzky
 • Potvrzení schůzky, agenda a následný follow-up
 • Dodržení termínů, telefonická komunikace v případě problémů
 • Dobrá nálada, zastupitelnost v případě nepřítomnosti
 • Komunikace do 24 hodin
telefonick komunikace
Telefonická komunikace
 • Nerozezná se mobilní číslo od pevné linky
 • Časté užívaní záznamníků a automatických telefonních systémů
 • Odpovědi do 24-48 hod.
 • Firmy mají svá “800“ čísla
 • Roaming mezi provinciemi
 • “Long distance“ za hranicí města
 • Pokrytí mobilní sítí nekompatibilní, liší se dle provincií
rozd l y v bankovnictv
Rozdíly v bankovnictví
 • Používání šeků a kreditních karet
 • Převody mezi účty či bankami problematičtější a finančně náročnější
 • On-line převody z vlastního účtu do zahraničí – problém
 • Založení prvního osobního účtu je jednoduché
 • 5 velkých bank v Kanadě
 • Elektronické platby – e-biller
 • Faktury neobsahují dostatečné informace pro převod z účtu – poplatek
cla vzorky celn n le itosti
Cla, vzorky, celní náležitosti
 • Harmonized Comodity System (HS)
  • 6-místné číslo mezinárodní + 2 export/4 import pro Kanadu
 • Canada Border Services Agency (CBSA)
  • Poskytuje veškeré celní informace
  • Poradenská telefonní linka 24/7, email, vyhledání na webových stránkách
  • www.cbsa-asfc.gc.ca
 • Převoz vzorků (kauce, clo)
 • Vzorky alkoholu (licence)
 • Importér, Broker
slu by zahrani n ch kancel
Služby zahraničních kanceláří
 • Charakteristiky trhu - zvyklosti, konkurence, distribuční kanály, cenový průzkum, možnosti propagace v teritoriu, technické překážky
 • Vyhledání obchodních kontaktů, oslovení, představení nabízených produktů a služeb, komunikace
 • Příprava osobních jednání, asistence při jednáních, podpora navázaných obchodních vztahů
 • Podpora při účasti na veletrhu
 • Asistence při zakládání zahraničního zastoupení
 • Zprostředkování konkrétních exportních příležitostí z teritoria

Časově omezené zázemí pro firmy vstupující na nový trh

z na voln ho obchodu mezi eu a kanadou ceta

Zóna volného obchodu mezi EU a Kanadou (CETA)

Comprehensive Economic and Trade Agreement

slide23
CETA
 • Cílem dohody je odstranit obchodní bariéry v předem daných oblastech a podpořit tím obchod mezi EU a Kanadou. Lepší ochrana značek a produktů na kanadském trhu. Snazší ochrana duševního vlastnictví.
 • Jednání o smlouvě začala v květnu 2009 a v roce 2013 jsou jednání ve finální fázi.
 • V roce 2008 byla vypracována studie dopadu dohody pro obě strany tzv. Joint study.
oblasti voln ho obchodu
Oblasti volného obchodu

-  přístup na trh pro zboží

 • pravidla původu zboží, celní řízení, usnadnění obchodu
 • technické překážky obchodu
 • regulatorní spolupráce
 • sanitární a fytosanitární opatření
 • nástroje obchodní ochrana
 • investice a služby
 • veřejné zakázky
 • ochrana duševního vlastnictví
 • politika konkurenceschopnosti
 • trvale udržitelný rozvoj (práce a životní prostředí)
 • řešení sporů a institucionální záležitosti 
ekonomick p edpov
Ekonomická předpověď
 • Po vstupu dohody v platnost se odhaduje nárůst exportu do Kanady až o 24,3 % ( 17 mld. €) a importu do EU až o 20,6% mld.€ (8,6 mld. €)
 • Výhody plynou jak ze zvýšení obchodu mezi zeměmi, ochraně investic, tak i odstranění celního sazebníku.
 • V roce 2008 byla vypracována studie dopadu dohody pro obě strany. V průběhu sedmi let vstupu platnosti dohody se předpovídal roční příjem 11,6 mld.€ pro EU a 8,2 mld.€ pro Kanadu.
 • V roce 2012 hodnota vzájemného obchodu se zbožím bylo 61,7 mld.€. Podle ekonomické studie by hodnota vzájemného obchodu byla vyšší o dalších 25,7 mld.€
z ny voln ho obchodu mezi kanadou a dal mi zem mi
Zóny volného obchodu mezi Kanadou a dalšími zeměmi.

Platné Dohody o volném obchodu (Free TradeAgreement - FTA) s 13 zeměmi. 

NAFTA - USA, Mexiko (od 1.1.1994)  Izrael (od 1.1.1997) Chile (od 5.7.1997)Kostarika (od 1.11.2002)EFTA - Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Norsko, Island (od 1.7.2009)Peru (od 1.8.2009)Kolumbie (od 15.8.2011)Jordánsko (od 1.10.2012)Panama (od 1.4.2013)

Podepsané FTA či ukončené jednání

Honduras - ukončena jednání (12.8.2011)

FTA ve stádiu jednání:Singapur (jednání přerušena v srpnu 2007)Jižní Korea (od roku 2005)Dominikánská republika (od 7.6.2007)CARICOM země (od 18.10.2007)EU (od 6.5.2009)Ukrajina (od 15.5.2010) Indie (od 17.11.2010)Maroko (od 27.1.2011)Trans-PacificPartnership(od 8.10.2012)Japonsko (od 26.11.2012) 

vz jemn obchod
Vzájemný obchod

EU-Kanada: obchod se zbožím v mld. €.

EU-Kanada: obchod se službami v mld. €

kanad t obchodn partne i 2012
Kanadští obchodní partneři 2012

Hlavní importéři (409,918 ml€)

Hlavní exportérské země (358,915 ml.€)

USA- 263,768 ml € (73,5%)

EU27- 30,105 ml € (8,4 %)

Čína- 15,065 ml € (4,2%)

Japonsko- 8,077 ml € (2,3%)

Mexiko – 4,197 ml € (1,2%)

 • USA - 200,348 ml € (48,9%)
 • Čína -43,511 ml € (10,6%)
 • EU27- 43,318 ml € (10,6%)
 • Mexiko- 21,849 ml € (5,3%)
 • Japonsko-12,869 ml € (3,1%)
p klady celn ch sazebn k
Příklady celních sazebníků
 • Kanadské celní sazby jsou celkově mírně vyšší než např. celní sazby USA nebo zemí EU a jejich průměrná výše činí 6%. Vyšší celní sazby existují zejména u zemědělských a potravinářských výrobků, textilu, obuvi, apod.
 • Kanada uplatňuje pro celní sazby velké množství kategorii, které mají další mnohé podkategorie.
 • Příklady cel z různých oblastí výrobků:
 • Pianino 0 %, Piano 7%
 • Plně automatické stroje pro domácnost (mimo strojů, které myjí a suší zároveň) 8%
 • Zbraně 3,5% - 7%
 • Ocel v primárních formách, polotovary z nerezové oceli 0%
 • Trubky a duté profily, bezešvé, ze železa (jiného než litiny) nebo z oceli 0%
 • Hydraulické turbíny 6%
 • Světla a zvukové signalizace pro kola 5,5%
 • Kola 13%, Motocykly 0%
 • Lokomotivy s externím příjmem elektřiny 9,5%
 • Tramvaje, vagóny 8%
exportn a importn komodity
Exportní a importní komodity

Importní komodity z Kanady-2012 (30,514 ml. €)

Exportní komodity do Kanady-2012 (31,291 ml.€)

Stroje a dopravní prostředky-12,665 ml.€ ( 40,5%)

Chemikálie-5,691 ml.€ (18,2%)

Tržní výrobky- 3,532 ml.€ (11,3%)

Průmyslové spotřební zboží-2,842 ml.€ (9,1%)

Minerální paliva,maziva a příbuzné materiály-1,972 ml.€ (6,3%)

 • Komodity a předměty mimo ostatní skupiny- 8,826 ml. € (28,9%)
 • Stroje a dopravní prostředky-5,550 ml. € (18,2%)
 • Surový materiál (mimo ropu) – 4,630 ml. € (15,2%)
 • Tržní výrobky- 3,052 ml.€ (10%)
 • Chemikálie- 2,723 ml.€ (8,9%)
pr mysl v kanad oblasti t by ropy a zemn ho plynu
Průmysl v Kanadě. Oblasti těžby ropy a zemního plynu.

Ve více, jak polovině provincií je těžba ropy nebo plynu jedním z hlavních průmyslových odvětví. Na dalších místech jsou zemědělství, rybolov a zpracování produktů z něj,dřevozpracující průmysl nebo turismus. Další významným odvětvím je těžba nerostných surovin- uhlí, diamanty, nikl, stříbro nebo zlato.

nov mo nosti pro esk export i jinou ekonomickou spolupr ci s r
Nové možnosti pro český export či jinou ekonomickou spolupráci s ČR
 • Lifesciences- farmacie- lékařské přístroje a pomůcky- lékařský výzkum (nervový systém, onkologie, genomika)
 • Informační a komunikační technologie (ICT)- aplikace pro mobilní telefony a jiná mobilní zařízení- software pro uchování a organizaci dat- digitální média, videohry, internet
 • Těžební zařízení a technologie Kanada má obrovské zdroje energetických surovin (ropa, zemní plyn, uhlí, uran), kovových rud (měď, zinek, nikl, olovo, železná ruda, zlato, stříbro) a dalších surovin (diamanty, potaš).
 • Čisté technologie (cleantech.)- energie z obnovitelných zdrojů- zachycení a skladování uhlíku- vyšší energetická účinnost- ochrana životního prostředí (čištění odpadních vod a kališť, recyklace odpadů)
global petroleum show 2014 calgary kanada 10 6 12 6 2014
Global Petroleum Show 2014 – Calgary, Kanada10.6. - 12.6. 2014

2000+ vystavovatelů z celého světa

na 67 000 čtverečních metrech výstavní plochy

global petroleum show 2014 calgary kanada 10 6 12 6 20141
Global Petroleum Show 2014 – Calgary, Kanada10.6. - 12.6. 2014

60,000+ registrovaných návštěvníků

global petroleum show 2014 calgary kanada 10 6 12 6 20142
Global Petroleum Show 2014 – Calgary, Kanada10.6. - 12.6. 2014

Jedinečná možnost networkování

Příležitost, kterou byste neměli vynechat

global petroleum show 2014 calgary kanada 10 6 12 6 20143
Global Petroleum Show 2014 – Calgary, Kanada10.6. - 12.6. 2014

Tento veletrh je zařazen do projektu SVV (podpora pro vystavovatele 120 000,-Kč)

Český pavilon - 100 m2 výstavní plochy

Dodavatelem je firma:

EuroNet.CZ, spol. s r.o.

Zenklova 139/224, 182 00 Praha 8

tel.: +420 286 840 328, fax: +420 286 840 191

gsm: +420 737 282 838

http://www.euronet.cz

Kontaktní osoba: Bc. Milan Gebauer