slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
LA NOVA FORMACIÓ PROFESSIONAL Juliol 2009

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 60

LA NOVA FORMACIÓ PROFESSIONAL Juliol 2009 - PowerPoint PPT Presentation


 • 148 Views
 • Uploaded on

LA NOVA FORMACIÓ PROFESSIONAL Juliol 2009. LA NOVA FORMACIÓ PROFESSIONAL. ÍNDEX. 1. La Formació Professional a la LOE. 2. Els nous currículums. 3. El procés d’implantació. LA NOVA FORMACIÓ PROFESSIONAL. La Formació Professional a la LOE. Inicial (LOE). FP per a l’ocupació.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'LA NOVA FORMACIÓ PROFESSIONAL Juliol 2009' - ernie


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
la nova formaci professional
LA NOVA FORMACIÓ PROFESSIONAL

ÍNDEX

1. La Formació Professional a la LOE

2. Els nous currículums

3. El procés d’implantació

la nova formaci professional1
LA NOVA FORMACIÓ PROFESSIONAL

La Formació Professional a la LOE

la nova formaci professional2

Inicial (LOE)

FP per a

l’ocupació

Ocupacional

Continua

Administració

educativa

Administració laboral

LA NOVA FORMACIÓ PROFESSIONAL

FP

slide5

UNIVERSITAT

Títol

BATX

Prova d’accés

ESO

La FP, un itinerari professionalitzador al servei de les persones i les empreses

slide6

PPAS Preparació proves accés GS (IES i CFPA)

M

Ó

N

L

A

B

O

R

A

L

R

C

CFGS

CFGM, CFGS, PPAS presencial i a distància

POT Prova obtenció del títol (Acr comp i Aval form)

PPAS

CFGM

C

C

Convalidacions

R

Reconeixement de crèdits

La FP, un itinerari professionalitzador al servei de les persones i les empreses

UNIVERSITAT

Títol

BATX

Prova d’accés

ESO

slide7

PPAS Preparació proves accés GS (IES i CFPA)

M

Ó

N

L

A

B

O

R

A

L

R

C

CFGS

CFGM, CFGS, PPAS presencial i a distància

PPAS

CFGM

C

La FP, un itinerari professionalitzador al servei de les persones i les empreses

UNIVERSITAT

BATX

ESO

slide8

PPAS

PPAM

Certificació acadèmica i professional

PQPI

(C) (A B)

La FP, un itinerari professionalitzador al servei de les persones i les empreses

Itinerari professionalitzador

UNIVERSITAT

PPAS Preparació proves accés GS (IES i CFPA)

M

Ó

N

L

A

B

O

R

A

L

T

R

E

B

A

L

L

R

C

PPAM Preparació proves accés GM (CFPA)

CFGS

CFGM, CFGS, PPAS presencial i a distància

CFGM

BATX

C

ESO

pqpi inici d un itinerari professional
PQPI: Inici d’un itinerari professional

ESO

sense acreditar

PQPI

Mòduls voluntaris: C

PQPI

Mòduls obligatoris: A, B

Títol GESO

[Prova accés amb reconeixement PQPI]

[Prova i curs accés]

Cicles formatius de grau superior

(CFGS)

Cicles formatius de grau mitjà

(CFGM)

Certificació acadèmica

Món laboral

Direcció General d’Ensenyaments

Professionals, Artístics i Especialitzats

pqpi estructura
PQPI: Estructura

MÒDULS OBLIGATORIS

1 curs escolar (800 - 1.100 hores)

MÒDULS VOLUNTARIS

(7 mòd. currículum GESO en CFA)

MÒDULS

PER A L’OBTENCIÓ

DEL GESO

MÒDULS

DE FORMACIÓ

PROFESSIONAL

MÒDULS

DE FORMACIÓ GENERAL

 • Competències professionals referides a qualificacions de nivell 1 per a: inserció laboral i formació professional
 • Competències bàsiques per a: la transició al món laboral i la continuació educativa
 • Aspectes bàsics del currículum de l’ESO

MÒDULS C

MÒDULS A

MÒDULS B

Direcció General d’Ensenyaments

Professionals, Artístics i Especialitzats

el model de formaci professional a la loe
Marc Normatiu

Llei 5/2002

El model de Formació Professional a la LOE

Reials Decrets: 1128/2003

1416/2005

Projecte decret Ordenació FP a Catalunya

Reial Decret 1538/2006

LOE 2/2006

 • Estableix elCatàleg Nacional
 • de Qualificacions
 • (INCUAL)
 • Actualització de les famílies professionals –26-
 • Art. 39-44 FP
 • Estructura la FP del sistema Educatiu en CFGM
 • i CFGS
 • Art.30
 • PQPI

Projecte decret pel qual es regulen els PQPI

 • Ordenació FP
 • Incorpora mesures flexibilitzadores de l’oferta
 • Proves d’accés i d’obtenció de títols
 • Curs de preparació de la prova d’accés
 • Integració de les ofertes d’FP
 • Títols
 • Certificats de professionalitat en base al Catàleg Nacional de Qualificacions

Projecte decret que estableix el Catàleg de Qualificacions Professionals a Catalunya

marc legal

Canvis en

l’entorn

sociolaboral

LOE (2006)

MARC LEGAL
 • LOGSE (1990): FP dissenyada en cicles formatius d’acord amb les necessitats del sistema productiu
 • Reial Decret d’ordenació de la FP (2006): fixa l’estructura dels nous títols de FP i pren com a base elCatálogo Nacional de Cualificaciones Profesionaleselaborat per l’INCUAL.
 • Cada títol inclou, com a mínim, una qualificació professional completa i pot contenir altres unitats de competència del Catálogo Nacional de Cualificaciones Porfesionales.
el model de formaci professional a la loe1
El model de Formació Professional a la LOE

Famílies professionals

Els títols de tècnic i tècnic superior, els programes de qualificació professional inicial i els certificats de professionalitat s’agruparan en les 26 famílies professionals que estableix el catàleg de qualificacions professionals:

el model de formaci professional a la loe2
El model de Formació Professional a la LOE

Què implicarà el nou catàleg de títols?

 • Actualització dels títols existents a nous requeriments tecnològics i necessitats del perfil professional
 • Incorporació de nous títols
 • Creació d’un títol a partir de dos títols anteriors
 • Eliminació d’alguns títols actuals
el model de formaci professional a la loe3
El model de Formació Professional a la LOE

Què implicarà el nou catàleg de títols?

 • Actualització dels títols existents a nous requeriments tecnològics i necessitats del perfil professional.

Exemple:

TS Laboratori d’anàlisi i control de qualitat (TS en Anàlisi i control) incorpora la qualificació d’Assajos microbiològicsi biotecnològics

el model de formaci professional a la loe4
El model de Formació Professional a la LOE

Què implicarà el nou catàleg de títols?

 • Incorporació de nous títols

Exemples:

T. Emergències sanitàries

TS. Eficiència energètica i energia solar tèrmica

el model de formaci professional a la loe6
Eliminació d’alguns títols actuals: El model de Formació Professional a la LOE

Què implicarà el nou catàleg de títols?

Exemple :

Es preveu en un futur l’eliminació del Tècnic en Laboratori, ja que no hi ha qualificacions de nivell 2 relacionades amb el perfil actual d’aquest títol

el model de formaci professional a la loe7
El model de Formació professional a la LOE

Què és una qualificació professional?

La qualificació professional és el conjunt de competències professionals amb significació en l'ocupació que poden ser adquirides mitjançant formació modular o altres tipus de formació, així com a través de l'experiència laboral.

Actualment hi ha 413 qualificacions publicades al BOE

Què és el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales?

El Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (CNCP) és el conjunt de qualificacions professionals organitzades en famílies professionals (26) i nivells de competència. Constitueix la base per a elaborar l'oferta formativa dels títols i els certificats de professionalitat.

el model de formaci professional a la loe8
El catàleg integrat de Qualificacions i Formació Professional

Les qualificacions son el referent del perfil professional en :

els programes de qualificació professional inicial: PQPI (qualificacions de N1)

els cicles formatius de grau mitjà (qualificacions de N2)

els cicles formatius de grau superior (qualificacions de N3)

els certificats de professionalitat que estableixi l’administració laboral (certificats de N1, N2 i N3)

Les qualificacions estan organitzades en unitats de competència.

Les unitats de competència són l’element de transferència entre els

sistemes de formació professional: PQPI, títols i certificats de

professionalitat

El model de Formació professional a la LOE
el model de formaci professional a la loe9

Consejo General de

Formación Profesional

Ministerio de

Educación

Presidència:

Ministerio de Trabajo e Inmigración

Ministerio de Educación

Administracions

Públiques

Organitzacions

empresarials

Organitzacions

sindicals

El model de Formació professional a la LOE
 • definició
 • elaboració
 • manteniment actualitzat

Catálogo Nacional de

Cualificaciones Profesionales

INCUAL

el cat leg integrat de qualificacions
El catàleg integrat de qualificacions

Catàleg

Qualificacions

Certificat de

professionalitat

(Administració laboral)

Títols i PQPI

(Administració educativa)

CFGS

Qualificació N3

Certificat Professionalitat

Qualificació N3

CFGS

Certificat Professionalitat

Qualificació N3

Certificat Professionalitat

Qualificació N2

CFGM

Certificat Professionalitat

Qualificació N2

Certificat Professionalitat

Qualificació N1

PQPI

Certificat Professionalitat

Qualificació N1

relaci entre certificat professionalitat t tol d fp
Relació entre Certificat Professionalitat – Títol d’FP

Convalida els Mòduls Professionals derivats d’UC1, si té els requisits acadèmics

Certificat de professionalitat

UC1, UC2, UC3

MF1,MF2,MF3,MF4

UC1

certificada

Cicle formatiu

UC1, UC2, UC3, UC4

MP1,MP2,MP3,MP4

Queda exempt del Mòdul formatiu derivat d’UC1.

Si certifiquen totes les UC es pot sol·licitar el Certificat de Professionalitat

11

t tol de formaci professional
Títol de formació professional

Qualificacions professional de referència

Formació modular

MP 1 “n” hores

UC 1

Qualificació professional 1

MP 2 “m” hores

UC 2

MP 3 “p” hores

UC 3

UF1 20 h

MP 4 “k” hores

UC 1

UF2 30 h

Qualificació professional 2

UC 2

MP 5 “s” hores

UF3 50

MP 6 “n” hores

UC 2

MP 7 “m” hores

Qualificació professional 3

MP 8 “r” hores

UC 2

MP 9 “p” hores

 • Superar tots els mòduls condueix a l’obtenció del TITOL OFICIAL amb valor acadèmic i professional. I, alhora, CERTIFICA LES UNITATS DE COMPETÈNCIA DE REFERÈNCIA
 • Superar el o els mòduls associats a una unitat de competència permet, també, CERTIFICA LA COMPETÈNCIA PROFESSIONAL (UC) DE REFERÈNCIA.
la nova formaci professional3
LA NOVA FORMACIÓ PROFESSIONAL

Els nous currículums

slide26

CATÁLOGO NACIONAL DE

CUALIFICACIONES PROFESIONALES

(INCUAL)

CATÀLEG DE QUALIFICACIONS

PROFESSIONALS (ICQP)

PQPI

TÍTULOS LOE

CURRÍCULUMS

DELS CICLES FORMATIUS

caracter stiques generals dels t tols de fp

almenys

Cada t

tol cont

una qualificaci

sencera del Cat

leg de

qualificacions.

qualificaci

sencera i

po

incorporar

qualificacions

incompletes

unitats de compet

ncia

Característiques generals dels títols de FP

Característiques generals dels títols de FP

-

Tots els títols tindran 2000 hores i excepcionalment algun en podrà

tenir m

é

s (Exemple: per requeriments de la professi

ó

a Europa,

o

perqu

è

acrediti determinats carnets professionals, etc. ).

En alguns t

í

tols es podran definir ESPECIALITATS (formació

-

afegida de 300-600 h. aprox. ).

í

é

ó

à

-

m

é

s d'una

La

majoria

de

t

í

tols

ten

en

ó

, en

alguns

casos

den

(

è

).

caracter stiques generals dels t tols de fp1
Característiques generals dels títols de FP

On trobar informació dels nous títols?

http://www.xtec.cat/estudis/fp/nova_fp/

R.Decret (BOE): El Real Decret del MEC, que ha servit de base per al nostre títol

Fitxa Resum: Fitxa on hi ha resumides les principals característiques.

Mòduls Professionals: Document on s’avancen els detalls dels mòduls del Decret.

Orientacions: Document amb orientacions per a preparar la implantació del nou títol

Decret Currículum: El Decret que serà d’aplicació a Catalunya

Ull!: Verd vol dir definitiu, taronja provisional. Cal anar comprovant quina és la última versió

dels documents d’aquesta pàgina

model curricular a catalunya

El

Perfil

Professional

El referent

del perfil

professional

són:

Les qualificacions professionals i unitats de competència del

?

Catàleg de Qualificacions Professionals de

Catalunya

Model curricular a Catalunya

Estructura del decret d’un títol

Les competències

professionals, personals i socials

?

El

Currículum

Els Objectius

generals

?

Els Mòduls

professionals

organitzats

en

Unitats

Formatives

?

Espais

Professorat

: centres

públics i privats.

Convalidació entre mòduls

LOGSE i LOE

Correspondència entre unitats de competència i mòduls

model curricular a catalunya1
Model curricular a Catalunya

Organització modular del títol

 • mòduls professionals associats a una o més unitats de competència.
 • mòduls de suport (formació de base de cada títol)
 • mòduls transversals a tots el títols :
   • Formació i orientació laboral (FOL)
   • Empresa i iniciativa emprenedora (EIE)
 • mòdul de síntesi en CFGM i mòdul de projecte en CFGS
 • mòdul d’idioma i utilització de la llengua anglesa com a metodologia treball
 • mòdul de FCT : 350-400 h.
model curricular a catalunya2
Model curricular a Catalunya

Els mòduls professionals s’organitzen en UNITATS FORMATIVES

Organització del mòdul en unitats més petites (aprox. 30h-60h.) que:

 • Tenen coherència didàctica per a l’aprenentatge
 • Tenen valor i sentit en el treball.
 • Faciliten l’accés de les persones adultes a la formació.
 • Poden ser ofertades per a la formació contínua.
 • Són unitats avaluables i certificables.
 • La superació de totes les unitats formatives donarà lloc a la superació i certificació del mòdul professional
slide33

Certificat

Mòdul Professional

UF1 -....

UF2 -....

UF3 - Homeopatia

UF4 -....

Mòdul professional

Dispensació de

productes farmacèutics

Certificat

UF3

Cicle formatiu: Farmàcia i parafarmàcia

model curricular a catalunya3
Els mòduls professionals

Durada dels mòduls i hores de lliure disposició

El mòduls tenen durada variable

Alguns mòduls tenen assignades hores de lliure disposició.

Els centres distribuiran les hores de lliure disposició entre les UF del mòdul professional o podran crear una nova UF relacionada amb els continguts del mòdul.

Model curricular a Catalunya
unitats formatives

Suma d’UF 165 h

H.L.D 33 h

Durada total Mòdul 198 h

UF 4

UF 5

(66 h)

(33 h)

UF 3

UF 4

(33 h)

(66 h)

UF 2

UF 3

(33 h)

(33 h)

UF 1

UF 2

(33 h)

(33 h)

+

UF 1

(33 h)

HLD

(33 h)

UF 4

(66 h)

UF 3

(33 h)

UF 2

(33 + 33)

+

UF 1

(33 h)

UF 4

(+ 9 h)

(66 h)

UF 3

(+ 8 h)

(33 h)

UF 2

(+ 8 h)

(33 h)

UF 1

(33 h)

(+ 8 h)

Unitats formatives
model curricular a catalunya4
Durada dels mòduls i hores de lliure disposició

El Departament d’Educació podrà autoritzar projectes presentats pels centres per crear un nou mòdul en el cicle formatiu a partir de les Hores de Lliure Disposició de tots o d’alguns mòduls.

Model curricular a Catalunya

Els mòduls professionals

model curricular a catalunya5
Model curricular a Catalunya

Elements que configuren el currículum dels mòduls professionals i les unitats formatives.

 • Els Resultats d’aprenentatge (RA)

El RA expressa la competència que ha d’adquirir l’alumnat, a través de l’aprenentatge per a poder desenvolupar funcions o processos i obtenir productes o resultats

Cada RA descriu la capacitat que ha d’aconseguir l’alumnat, l’objecte de l’activitat i la situació d’aprenentatge

 • Els Criteris d’avaluació (CA)

Els criteris d’avaluació indiquen les accions i els continguts de l’activitat o condicions que permeten valorar si s’ha aconseguit el resultat d’aprenentatge establert.

Cada RA es concreta amb diversos criteris d’avaluació (CA).

model curricular a catalunya6
Model curricular a Catalunya

Elements que configuren el currículum dels mòduls professionals i les unitats formatives.

 • Els Continguts (C)

Els Continguts són el conjunt de coneixements fonamentals que l’alumnat ha d’assimilar per assolir una determinada capacitat professional

A cada RA li correspon un bloc de continguts que integra els continguts procedimentals (saber fer), els conceptuals (saber ) i els actitudinals (saber ser i saber estar)

m dul a
Mòdul A

Durada: 99 h

Hores de lliure disposició en el mòdul: 0 h

l avaluaci i certificaci dels m duls i uf
L’avaluació i certificació dels mòduls i UF

- L’avaluació es realitzarà tenint en compte els resultats d’aprenentatge i els criteris d’avaluació establerts en cada unitat formativa.

- La superació del mòdul s’obté amb la superació de les unitats formatives que el componen.

- La certificació dels ensenyaments ha de detallar les qualificacions obtingudes en cada mòdul i pot detallar les qualificacions obtingudes de les unitats formatives superades (a petició de l’alumne).

- Els mòduls professionals acrediten les unitats de competència als quals estan associats

la nova formaci professional4
LA NOVA FORMACIÓ PROFESSIONAL

El procés d’implantació

especialitats de professorat en centres del departament d educaci

Mòdul Professional

Especialitat del professorat

Cos

MP...

Una o més especialitats de les actuals (alguns MP poden tenir assignat un Prof. Especialista)

Catedràtic, Professor d’Ense. Secundari, o Professor Tècnic d’FP

Especialitats de professorat en centres del Departament d’Educació
 • A cada decret s’estableix l’especialitat de professorat per a cada mòdul professional.
 • En un mòdul pot haver-hi més d’una especialitat de professorat assignada.
 • El mòdul de síntesi, quan hi sigui, tindrà assignades totes les especialitats de professorat del cicle.
titulacions del professorat en centres de titularitat diferent a la del departament
Titulacions del professorat en centres de titularitat diferent a la del Departament
  • La llista de titulacions requerides per impartir cada MP està establerta a cada decret.
  • En funció del mòdul, les titulacions son:
 • - superior o mitjana universitària o,
 • - mitjana universitària i/o tècnic superior d’FP i equivalents.

Mòdul professional

Titulació del professorat

MP n, MP m,....

Titulats superiors universitari: títol 1, t2,...

Titulat mitjà universitari: t3, t5,...

MP x , MP y,..

Titulat mitjà universitari: t3, t5,..., i/o

Tècnic superior d’FP i equivalents: ts1, ts2,..

espais formatius espec fics requerits per a cada cicle formatiu

(Exemple)

Espai formatiu

Superfície (m2)

Grau d’ús

30 alum.

20 alum.

Aula polivalent

60

40

30%

Laboratori d’assajos

120

90

5%

Taller d’automatismes

90

60

10%

....

...

...

...

TOTAL

100%

Espais formatius específics requerits per a cada cicle formatiu
 • Cada decret estableix la relació d’aules, la seva superfície, per a 30 i per a 20 alumnes, i el grau d’ús en % sobre la durada total del cicle.
convalidacions entre cr dits de t tols logse i m duls de t tols loe
Convalidacions entre crèdits de títols LOGSE i mòduls de títols LOE
 • Cada decret estableix les convalidacions de mòduls/crèdits LOGSE amb mòduls dels nous títols.
 • El crèdit de FOL (LOGSE) més el nivell bàsic de PRL (prevenció de riscos laborals) pot convalidar el mòdul de FOL (LOE). També el crèdit de FOL (LOGSE) es pot convalidar per la UF d’Incorporació al treball (LOE) del mòdul de FOL (LOE).
 • El mòdul de síntesi (GM) o de projecte (GS) dels nous títols queda convalidat amb el crèdit de síntesi de GM o GS (LOGSE).
 • El mòdul d’Empresa i iniciativa emprenedora (LOE) pot quedar, depenent del currículum, convalidat pel crèdit d’Administració i gestió de la PIME (LOGSE).
 • Quan estigui més desenvolupat el procés es podran establir noves convalidacions entre els mòduls i les unitats formatives del nous títols.
procediment per completar la fp logse
Procediment per completar la FP LOGSE

Ordre del Departament d’Educació que regularà el procés de

compleció de la FP LOGSE (en tramitacó):

 • El curs 2009-2010 s’inicia la implantació de 24 títols de FP (LOE) i

l’extinció d’altres 24 títols derivats de l’antiga LOGSE.

Quines persones poden completar els ensenyaments

extingits?

Les persones que:

 • Hagin estat escolaritzades en un cicle formatiu i hagin superat

almenys 1 crèdit.

 • Hagin estat inscrites en proves d’obtenció de títols i hagin superat

almenys 1 crèdit.

 • Hagin estat inscrites en el procés d’acreditació de competències i hagin acreditat almenys 1 unitat de competència.

Direcció General d’Ensenyaments

Professionals, Artístics i Especialitzats

procediment per completar la fp logse1
Procediment per completar la FP LOGSE

Ordre del Departament d’Educació que regularà el procés de

compleció de la FP LOGSE (en tramitacó):

On es podran completar els ensenyaments extingits?

Cicles inclosos en convocatòries d’obtenció de títol (POT) o d’acreditació de competències

Cicles impartits en

modalitat

presencial

Cicles impartits en

modalitat

a distància

Compleció al centre on es va formalitzar la darrera matrícula

Compleció a l’Institut d’Educació Secundària Obert de Catalunya

Compleció al centre on es va presentar per darrera vegada

Direcció General d’Ensenyaments

Professionals, Artístics i Especialitzats

procediment per completar la fp logse2
Procediment per completar la FP LOGSE

Ordre del Departament d’Educació que regularà el procés de

compleció de la FP LOGSE (en tramitacó):

Com es podran completar els ensenyaments?

Mitjançant

Activitats de recuperació i avaluació (AR), puntuals o continuades

Mitjançant proves d’avaluació (PA)

PA durant 2 cursos posteriors extinció del darrer curs del cicle

Exalumnes

Alumnat del centre amb crèdits pendents de curs anteriors extingits.

AR fins extinció total cicle

Presentats a POT i Acreditació de C. al centre

PA durant 2 cursos posteriors a l’inici de l’extinció del cicle

Direcció General d’Ensenyaments

Professionals, Artístics i Especialitzats

convocat ries en el proc s d extinci dels t tols logse

Procediment per completar la FP LOGSE

Convocatòries en el procés d’extinció dels títols LOGSE

2009-10

2010-11

2011-12

2012-13

2 c PA

2 c PA

2n curs CF i

AR de 1r

2c PA

2 c PA

2 c PA

2n i 3r curs AR de 1r

3r curs i

AR de 1r i 2n

2 c PA

2 c PA

1r curs CF

Si cal, es convoca POT

1r i 2n curs

POT LOE

FCT: es podrà fer durant els dos cursos següents a l’extinció del cicle

2c PA: dues convocatòries de proves d’avaluació - 1a. de l’1 al 30 de novembre i 2a. de l’1 al 30 d’abril. Inscripció: 1 al 15/10 i 1 al 15/03.

AR: Activitats de recuperació.

Direcció General d’Ensenyaments

Professionals, Artístics i Especialitzats

preinscripci i matr cula en el nous t tols per al curs 2009 2010
Preinscripció i matrícula en el nous títols per al curs 2009-2010
 • Es realitzarà pel procediment ordinari. Als aplicatius ja hi constaran les noves titulacions.
 • Gestió acadèmica, es preveu fer una aplicació específica.
slide55

La Formació Professional del sistema educatiu s’OBRE a nous col·lectius

 • Nou enfocament de la Formació professional:
  • Afavorir la formació al llarg de tota la vida.
  • La FP en el sistema educatiu: instrument de FP inicial i, alhora, de contínua per a la població activa.
 • Els cicles formatius cal adreçar-los a dos col·lectius
  • Joves, en procés de formació.
  • Persones ocupades o desocupades.
 • L’organització de la formació en el centre ha de ser pensada perquè doni resposta a les necessitats:
  • De joves, amb disponibilitat horària.
  • De persones treballadores, amb disponibilitat temporal condicionada i obligacions familiars.
slide56

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Evolució de la població entre 16 i 20 anys

a Catalunya

slide57

Formació del mercat de treball

Catalunya

Europa

30-35%

Universitària

25-30%

Mitjana: FP o Batxillerat

20-25%

45-50%

Bàsica o

sense formació

40-45%

20-25%

slide58

Criteris per organitzar en el centre els cicles formatius (1/2)

 • Organitzar el Cicle per unitats formatives.
  • Facilitar la matrícula per mòduls o UF.
  • Organitzar les unitats formatives per franges horàries horitzontals al llarg de la setmana.
  • Establir calendaris d’inici i finalització de cada UF i/o mòdul, i publicitar-los.
 • Establir horaris pensant en les necessitats de les persones amb obligacions laborals o familiars.
  • Alternar les franges horàries dels mòduls i UF per anys per facilitar cursar ensenyaments nocturns i de tarda amb la mateixa oferta formativa.
 • Potenciar la semipresencialitat dels ensenyaments entre les persones amb dificultats d’assistir a classe.

1r Curs 2009-2010

1r Curs 2010-2011

slide59

Criteris per organitzar en els centres els cicles formatius (2/2)

 • Promoure els cicles, el mòduls i les UF entre les empreses, les organitzacions i els treballadors, com un instrument de formació contínua.
 • Promoure, entre persones amb obligacions laborals o familiars, cursar simultàniament mòduls presencials en el centre i mòduls a distància a l’IOC (sempre que no sigui el mateix mòdul), per tal de donar més oportunitats a aquests col·lectius.
 • Estudiar la viabilitat de realitzar el CF en alternança: combinar treball i formació de manera planificada i coordinada.
 • Cercar empreses i associacions amb les quals col·laborar per impartir els Cicles.
ad