J dozim ter rendszerek fejleszt se
Download
1 / 20

- PowerPoint PPT Presentation


  • 117 Views
  • Uploaded on

Új doziméter-rendszerek fejlesztése. MTA Izotópkutató Intézet Sugárbiztonsági Osztály Kovács András 2007. Dozimetriai kutatás-fejlesztési irányok. Doziméter alapanyagok kutatása Témavezető: Dr. Kelemen András 2. Környezeti és személyi dozimetria (10 -7 Sv – 1 Sv)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - ernie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
J dozim ter rendszerek fejleszt se

Új doziméter-rendszerek fejlesztése

MTA Izotópkutató Intézet

Sugárbiztonsági Osztály

Kovács András

2007


Dozimetriai kutat s fejleszt si ir nyok

Dozimetriai kutatás-fejlesztési irányok

Doziméter alapanyagok kutatása

Témavezető: Dr. Kelemen András

2. Környezeti és személyi dozimetria (10-7 Sv – 1 Sv)

Témavezető: Dr. Osvay Margit

3. Reaktor dozimetria (100 mGy – 10 kGy)

Témavezető: Dr. Osvay Margit

4. Sugártechnológiai dozimetria (10 Gy – 1 MGy)

Témavezető: Dr. Kovács András


K rnyezeti s szem lyi dozimetria

Környezeti- és személyi dozimetria

Cél:

- Módszer kidolgozása a kis és nagy LET értékű kevert (, , neutron) sugárterek dózisának szelektív mérésére TL dózismérőkkel:

1. Környezeti dozimetria: 10-7 Sv – 10-1 Sv

(természetes háttérsugárzás, H: ~ 100 nSv/h);

- troposzférában (5 – 10 km, repülőgépek személyzete) - LiF;

- sztratoszférában (10 – 60 km, 20 H) – Al2O3:C ill. CaSO4:Tm;

- ionoszférában ( 200 – 250 km, 50 – 100 H, űrhajók) – LiF, Al2O3;

2. Személyi dozimetria: 0.1 mSv – 1 Sv


Reaktor dozimetria

Reaktor dozimetria

Dózistartomány:

100 mGy – 10 kGy

Cél:

A Paksi Atomerőmű blokkjainak hermetikus, kevert neutron-gamma sugárterében, magas hőmérsékleten (50 – 110 oC) a gamma dózisviszonyok feltérképezése.

Alkalmazott dozimetriai rendszer:

Saját fejlesztésű (Magyar szabadalom, 1989) alumíniumoxid alapú Al2O3:Mg,Y kerámia termolumineszcens dózismérő.


Sug rtechnol giai dozimetria

Sugártechnológiai dozimetria

Cél:

Sugártechnológiai folyamatok minőségellenőrzésére szolgáló dozimetriai módszerek kidolgozása és bevezetése:

- dozimetriai rendszerek reakciómechanizmusának vizsgálata;

- doziméterek alkalmazhatósági vizsgálata;

Alkalmazási területek:

- gamma- és elektronbesugárzó berendezések bemérése;

- besugárzási technológiák kidolgozása;

- besugárzási technológiák rutin ellenőrzése;


Elterjedt sug rtechnol giai elj r sok

Elterjedt sugártechnológiai eljárások

Sugársterilezés (25 – 50 kGy)

Térhálósítás, felületkezelés, ojtás (20 – 200 kGy)

Egyes élelmiszerbesugárzási eljárások (0.05 – 50 kGy)

Környezetvédelmi technológiák (0.5 – 50 kGy)

(víz-, szennyvíz- és füstgáz kezelés)


Technol giai dozimetriai m dszerek fejleszt se

Technológiai dozimetriai módszerek fejlesztése

1. Nagyfrekvenciás vezetőképességmérés:

- szerves és vizes oldatok (alkoholos klórbenzol, alanin oldat);

- vezetőképes műanyagok;

2. Fotometria:

- „radiokróm” vegyületek, pl. tetrazóliumsók;

- „label” doziméterek;

3. Fluorimetria:

- LiF alapú un. Sunna filmek;

4. Kalorimetria:

- rutin un. „process” kaloriméterek (1.5 – 10 MeV);


Nagyfrekvenci s vezet k pess gm r s

Nagyfrekvenciás vezetőképességmérés

Alkoholos klórbenzol oldat:

- oszcillometriás kiértékelés (1 – 300 kGy)

- 18 országban alkalmazott eljárás

- besugárzási hőmérséklet hatása (-78  + 60 oC)

- „transfer standard” módszerTetraz liums k dozimetriai alkalmazhat s ga

Tetrazóliumsók dozimetriai alkalmazhatósága

Tetrazólium sók, mint „radiokróm” vegyületek besugárzása során sugárkémiai redukcióval színes formazán vegyületek képződnek, ami dozimetriai célú alkalmazhatóságuk alapja.

A vizsgált tetrazólium vegyületek és dozimetriai jellemzőik:

Vegyület Abszorpciós max. Dózistartomány

tetrazólium ibolya 525 nm 0.01 – 10 kGy

tetrazólium vörös 490 nm 0.01 – 100 kGy

tetrazólium kék 520 nm 0.01 – 10 kGy

tetrazólium nitro-kék 522 és 612 nm 0.01 – 25 kGy


A nitro k k tetraz lium klorid sug rhat sk miai vizsg lata

A nitro-kék tetrazólium klorid sugárhatáskémiai vizsgálata

Impulzus-radiolízis vizsgálatok:

NBT2+ + eaq-

NBT+•+ H+

 + NBT+•

NBT2+ + MF+

A tetrazolinyl gyök (NBT•+) képződése és monoformazánt (MF+) eredményező bomlása az abszorpciós spektrumokkal szemléltetve


J dozim ter rendszerek fejleszt se

Az NBT vizsgálata2+ vizes oldatának dozimetriai alkalmazhatósága

 522 nm

612 nm 


Az nbt 2 film label dozim ter alkalmaz sa

Az NBT vizsgálata2+ film „label” doziméter alkalmazása

Az NBT film által elnyelt ill. visszavert fény változása a dózissal:A fluorimetria dozimetriai alkalmaz sa

A fluorimetria dozimetriai alkalmazása vizsgálata

Az alkalmazás indoka:

Nagy érzékenységű módszer, igen kis koncentrációk

kimutatására (g – ng/ml) alkalmas.

Az alkalmazás háttere:

Bizonyos besugárzott anyagok gerjesztését követően ezek az elnyelt energiát 10-9 – 10-6 s-mal a gerjesztés után adják le pl. látható fény kibocsátásával.

Az alkalmazás alapja:

A besugárzott anyagban keletkezett – fluoreszcenciát adó –

radiolízis termékek fluoreszcencia spektrumának ill. intenzitásának

mérése.


Fluorimetriai vizsg lataink

Fluorimetriai vizsgálataink vizsgálata

Alapja:

A filmben besugárzás hatására keletkező hibahelyek (M-center) besugárzást követő fénygerjesztésének eredményeként jelentkező un. optikailag stimulált lumineszcencia mérése szolgál a dozimetriai alkalmazás alapjául – rutin fluoriméterrel.

Célja:

Az un. „Sunna” film – polietilénben szuszpendált mikrokristályos LiF por – dozimetriai alkalmazhatóságának ellenőrzése.

Hasznos dózistartomány:

10 Gy – 200 kGy (sugársterilezés, élelmiszerbesugárzás,

műanyag-technológiák);
A sunna film ipari ellen rz se

A Sunna film „ipari” ellenőrzése vizsgálata

Nagyaktivitású 60Co besugárzóban végzett összemérés: