Als je de dood niet kent.. - PowerPoint PPT Presentation

ernie
als je de dood niet kent n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Als je de dood niet kent.. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Als je de dood niet kent..

play fullscreen
1 / 16
Download Presentation
Presentation Description
133 Views
Download Presentation

Als je de dood niet kent..

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Als je de dood niet kent..

  2. ‘Als je de dood niet kent, kun je eigenlijk niet leven, want dood zul je altijd zijn en het leven duurt maar even’.

  3. Lof zij u God, om zuster dood halleluja zij is op aarde sterk en groot, halleluja Zij heerst alom, er is geen man, die aan haar macht ontsnappen kan, ha

  4. Houding: Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen in de eigen houding voor wie werkt met terminale patiënten en hun familie. ( het gevoelsgebied ) • Kennis: Wat is spiritualiteit, wat is levensbeschouwing, hoe geven mensen, (hoe geef ik zelf) zin aan het leven. En wat is de betekenis als mensen worden geconfronteerd met de eindigheid van het bestaan. ( het kennis gebied) • Vaardigheid: Hoe kan met spirituele vragen en behoeften van patiënten en hun sociale omgeving worden omgegaan. (het handelingsgebied )

  5. Spiritualiteit is het levensbeschouwelijk en religieus functioneren van de mens, waartoe ook de vragen van zingeving en zinervaring behoren

  6. casus • Onwetendheid • (te) Laat • Kwaadaardig • Toegevoegde tijd • Dilemma • Specialisten • Maximale/Optimale • Levensperspectief

  7. angst • Voor ondraaglijke pijn • Om te stikken • Voor totale afhankelijkheid • Om in de war te raken • Voor uitzichtloosheid • Om een last te worden • Voor vereenzaming en isolement • Om niet meer te communiceren • Voor het onzekere • Om afgewezen te worden

  8. LEVENSBEELDEN • Weg. Iedereen is in beweging en verandering, de toekomst tegemoet, de richting wordt gaandeweg duidelijk. • Reisgenoot. Menselijk leven is leven in communicatie. Het is goed om een ‘gids’ te hebben die je vergezelt. • Boom. Symbool van een eigenschap. Een mens geworteld in de generaties; opgroeien tot zelfstandig mens. • Vogel. Uitvliegen, vrijheid realiseren, keuzes maken, verantwoordelijkheid dragen. • Huis. Wonen in een levensovertuiging, leven onder een dak, staan op een fundament

  9. ziekenbezoek Mijn vader had een uur lang zitten zwijgen bij mijn bed Toen hij zijn hoed had opgezet zei ik, nou, dit gesprek is makkelijk te resumeren ! Nee, zei hij, nee toch niet, je moet het maar eens proberen… (Judith Herzberg)