stan polskiej gospodarki ywno ciowej po wej ciu do unii europejskiej n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Stan polskiej gospodarki żywnościowej po wejściu do Unii Europejskiej PowerPoint Presentation
Download Presentation
Stan polskiej gospodarki żywnościowej po wejściu do Unii Europejskiej

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Stan polskiej gospodarki żywnościowej po wejściu do Unii Europejskiej - PowerPoint PPT Presentation


 • 135 Views
 • Uploaded on

Stan polskiej gospodarki żywnościowej po wejściu do Unii Europejskiej. prof. dr hab. Roman Urban Zakład Ekonomiki Przemysłu Spożywczego. 12 - 13 grudzień 2005, Warszawa. Produkcja rolnicza Produkcja przemysłu spożywczego Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Stan polskiej gospodarki żywnościowej po wejściu do Unii Europejskiej


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
stan polskiej gospodarki ywno ciowej po wej ciu do unii europejskiej

Stan polskiej gospodarki żywnościowejpo wejściu do Unii Europejskiej

prof. dr hab. Roman Urban

Zakład Ekonomiki Przemysłu Spożywczego

12 - 13 grudzień 2005, Warszawa

zakres oceny stanu polskiej gospodarki ywno ciowej po wej ciu do ue
Produkcja rolnicza

Produkcja przemysłu spożywczego

Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi

Ceny w sektorze żywnościowym

Efekty cenowo-dochodowe w gospodarce żywnościowej

Inwestycje w rolnictwie i przemyśle spożywczym

Konkluzje – ocena stanu gospodarki po 1,5 roku od wejścia do UE

Zakres oceny stanupolskiej gospodarki żywnościowejpo wejściu do UE
wska niki rozwoju produkcji rolnictwa przyrost w rocznie w cenach sta ych
Wskaźniki rozwoju produkcji rolnictwa(przyrost w % rocznie) w cenach stałych

* Szacunek na podstawie danych zawartych w raportach rynkowych IERiGŻ-PIB.

produkcja rolnictwa
Produkcja rolnictwa

a produkcja rolnicza według nieostatecznych danych GUS, a produkcja zwierzęca według

prognoz IERiGŻ-PIB.

Źródło: Roczniki Statystyczne GUS 2001-2004, Mały Rocznik Statystyczny GUS 2005

oraz Raporty rynkowe IERiGŻ-PIB.

tempo wzrostu przemys owej produkcji ywno ci napoj w i wyrob w tytoniowych w rocznie
Tempo wzrostu przemysłowej produkcji żywności,napojów i wyrobów tytoniowych (w % rocznie)

Źródło: GUS.

slide6
Wskaźniki zmian produkcji sprzedanejproducentów żywności i napojów(w %, w stosunku do tego samego okresu roku poprzedniego)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów GUS publikowanych w Biuletynach

Statystycznych 2004 i 2005.

slide10
Przyrost przychodów i wydatków pieniężnych rolnictwaz działalności operacyjnej w stosunku do 2003 roku (w mld zł)

Źródło: Szacunki własne.

Poprawiła się rentowność przedsiębiorstw rolnych z  -3,3% w 2003 roku do 5,6% w 2004 roku i 9,3% w roku gospodarczym 2004/05.

stan finansowy przemys u spo ywczego
Stan finansowy przemysłu spożywczego

Źródło: Niepublikowane dane GUS.

nak ady inwestycyjne w rolnictwie i przemy le spo ywczym w mld z
Nakłady inwestycyjne w rolnictwiei przemyśle spożywczym (w mld zł)

Źródło: Roczniki Statystyczne GUS 2001-2004.

slide13

Sektor żywnościowy jest niewątpliwie jednym z głównych beneficjentów integracji Polski ze strukturami UE. Po wejściu do UE:

 • wzrosły dochody rolników,
 • większe były zyski przemysłu spożywczego,
 • wzrosły przychody producentów środków

produkcji dla rolnictwa i firm handlowych obsługujących sektor rolno- -spożywczy,

 • wysoka jest dynamika eksportu produktów rolnictwa i przemysłu spożywczego.
slide14

Obecny stan sektora żywnościowego cechuje:

 • wyższy niż przed integracją standard techniczny, jakościowy

i sanitarny wszystkich ogniw łańcucha żywnościowego,

 • gasnący efekt cenowy integracji łagodzi skutki wzmocnienia złotówki, utrwala nasze przewagi cenowo-kosztowe

i umożliwia dalszy wzrost eksportu,

 • dopłaty bezpośrednie stabilizują dochody rolnictwa

i amortyzują skutki zmienności cen,

 • fundusze strukturalne zapewniają kontynuację procesów dostosowawczych całego sektora do wymaganych standardów,
 • upowszechnienie standardów i procedur postępowania zwiększa bezpieczeństwo żywności i potencjał eksportowy całego sektora żywnościowego.
    • Zjawiska te powodują, że polski sektor żywnościowy również w latach następnych będzie beneficjentem integracji.