vy 52 inovace 02 1 19 chemie n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VY_52_INOVACE_02/1/19_Chemie PowerPoint Presentation
Download Presentation
VY_52_INOVACE_02/1/19_Chemie

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 6
Download Presentation

VY_52_INOVACE_02/1/19_Chemie - PowerPoint PPT Presentation

erma
96 Views
Download Presentation

VY_52_INOVACE_02/1/19_Chemie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ŠABLONA: V/2 – Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd VY_52_INOVACE_02/1/19_Chemie KYSLÍK - procvičování Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Bohdan Hladký

  2. Příklad 1 - Určete druh vazby ve sloučeninách, které obsahují kyslík: • CO2 • MgO • Al2O3

  3. Příklad 2 - Určete pro každou molekulu v jednotlivých řádcích tabulky, zda obsahuje vazbu polární, nepolární nebo iontovou. Zakroužkovaná písmena vytvoří název stavební částice látek.

  4. Příklad 3 - Zapište vzorcem názvy následujících sloučenin: • bromid sodný • fluorid vápenatý • chlorid olovičitý • chlorid antimoničný • bromid zinečnatý • fluorid železitý

  5. Příklad 4 – Jaký společný zápis nalezneme pro tyto zápisy:

  6. Odkazy • [cit. 2011-03-09]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carbon_dioxide.svg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Magnesium_oxide.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aluminium_oxide.jpg Použitá literatura: • BENEŠ, P., PUMPR, V., BANÝR, J. Základy chemie. 3. vyd. Praha : Fortuna, 2000. ISBN 8071687200. • ŠKODA, J., DOULÍK, P. Chemie 8 pro ZŠ a VG UČ. 1. vyd. Plzeň : Fraus, 2006. ISBN 8072384422.