Download
m nniskokroppen n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Människokroppen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Människokroppen

Människokroppen

411 Views Download Presentation
Download Presentation

Människokroppen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Människokroppen Matspjälkningen

 2. Matspjälkningskanalen i korthet • Munhåla + Matstrupe + Mag–tarmkanal = Matspjälkningskananlen • Matspjälkningen sker huvudsakligen med hjälp av enzymer (kemiskt) • Födan sönderdelas också genom tuggningen och knådning i magtarmkanalen (mekaniskt)

 3. Matens väg • I munnen mals maten av tänderna • Maten blandas med saliv/enzymet amylas • Tungan trycker upp maten mot gommen och utlöser en sväljreflex

 4. Ner mot magsäcken • Sväljreflexen utlöses • Struplocket täpper för luftstrupen och matstrupen öppnas • Söndermald mat kramas ner mot magsäcken (peristaltik) • Ner till övre magmunnen

 5. Magsäcken • Övre magmunnen (ringmuskel) släpper in små portioner • Magsaft = saltsyra + enzymet pepsin • Magsäcken knådar innehållet • Här startar spjälkningen av proteiner • Nedre magmunnen (ringmuskel) pytsar ut magsäcksinnehållet i tolvfingertarmen

 6. Tolvfingertarmen • Lika lång som 12 fingrar i bredd eller ca 25 cm • Bukspottet innehåller pH-höjande ämnen • Bukspott spjälkar proteiner till aminosyror • Bukspott och galla finfördelar fetter till mindre fettpartiklar • Bukspott spjälkar kolhydrater till enklare sockerarter • Tarminnehållet skickas vidare in i tunntarmen

 7. Tunntarmen • Nedbrytningen av näringsämnena slutförs i tunntarmen – de sönderdelas till sina minsta beståndsdelar • Skickar ut alla små beståndsdelar i blodet • Blodet för beståndsdelarna till levern via portådern där de sen antingen lagras eller portioneras de ut till alla kroppens celler

 8. Levern • All näring följer blodet genom levern • Väger ca 1,3 kg • Ett renhållningsorgan som renar blodet • ”Näringschef” som bestämmer hur näringen ska fördelas och lagras

 9. Tillbaka till tarmarnas värld

 10. Tjocktarmen • Börjar med blindtarmen och det maskformiga bihanget Appendix • Suger upp det mesta av vattnet och vattenlösliga vitaminer • I nedre delen av tarmen bor kolibakterierna Ja! Texten är spegelvänd, men det är bilden du första hand ska titta på…..;)

 11. Kolibakterier • Människans avföring består till ungefär hälften av kolibakterier • Kolibakterierna är livsviktiga inne i tarmen…. • ….men farliga utanför tarmen • Bakterierna bearbetar fibrerna använder dem som näring till bakterierna själva och till cellerna i tarmens innervägg

 12. Ändtarmen och anus • Här samlas det som så småningom ska lämna kroppen via anus (ringmuskel)

 13. Snipp, snapp, snut, så var resan slut!!!! Men…….

 14. Kom ihåg Det är coolt att vara smart!!