hvordan fasts ttes t rskel og reference v rdier i grundvand udvalgte eu og dk eksempler n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hvordan fastsættes tærskel- og reference værdier i grundvand – udvalgte EU og DK eksempler PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hvordan fastsættes tærskel- og reference værdier i grundvand – udvalgte EU og DK eksempler

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Hvordan fastsættes tærskel- og reference værdier i grundvand – udvalgte EU og DK eksempler - PowerPoint PPT Presentation


  • 126 Views
  • Uploaded on

Hvordan fastsættes tærskel- og reference værdier i grundvand – udvalgte EU og DK eksempler. Klaus Hinsby, GEUS. ATV temamøde nr. 29, Radisson SAS Hotel, Odense, 23.4.2008. Baggrund:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hvordan fastsættes tærskel- og reference værdier i grundvand – udvalgte EU og DK eksempler' - erling


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hvordan fasts ttes t rskel og reference v rdier i grundvand udvalgte eu og dk eksempler
Hvordan fastsættes tærskel- og reference værdier i grundvand – udvalgte EU og DK eksempler

Klaus Hinsby, GEUS

ATV temamøde nr. 29, Radisson SAS Hotel, Odense, 23.4.2008

slide2

Baggrund:

  • For at beskytte sundhed og miljø skal EU medlemslande arbejde mod at opnå god kemisk og kvantitativ tilstand for grundvand i 2015.
  • Den kemiske tilstandsevaluering foretages v.hj.a tærskelværdier som fastsættes for de stoffer der truer grundvandsforekomsten i flg. VRD art.5 karakteriseringen (dog minimumliste),
  • Tærskelværdier er kvalitetskrav, der skal overholdes for at sikre god kemisk tilstand og beskytte såvel afhængige økosystemer som ”legitime anvendelser”
bridge projektet
”BRIDGE” projektet:
  • EU projektet ”BRIDGE” (2004-2006) fik til opgave at udvikle og teste en metode til fastlæggelse af tærskelværdier (”TV”) på et videnskabeligt grundlag
  • Den udviklede metode blev delvist testet i 14 lande i en række forskellige typer af grundvandsmagasiner og ”økoregioner” defineret i Vandrammedirektivet.
slide4

Sand and gravel (11)

Sandstone (3)

Karstic carbonates (2)

Palaeozoic

carbonates (1)

Crystalline rocks (1)

Volcanic rocks (1)

LIsbon, 17-21 September 2007

Typer af grundvands-magasiner undersøgt i BRIDGE

Wendland et al., Env. Geology, 2007

IAH 2007 – Groundwater and Ecosystems

slide5

LIsbon, 17-21 September 2007

Transitional or coastal water ecosystems that receive direct or indirect discharge from groundwater bodies investigated in BRIDGE

WFD Ecoregions for rivers and lakes with BRIDGE case studies

IAH 2007 – Groundwater and Ecosystems

slide6

BRIDGE methodology for groundwater TV derivation:

Hinsby et al., Sci Tot Environ, in press

slide7

LIsbon, 17-21 September 2007

  • Beregning af TV’er ud fra baggrundsværdier og miljøstandarder (f.eks drikkevandskrav) - for grundvand ”selv”.

X

IAH 2007 – Groundwater and Ecosystems

slide8

LIsbon, 17-21 September 2007

BRIDGE metode for fastlæggelse af baggrundsværdier:

High level of knowledge/data

(e.g. env. Tracers etc. –

fx Hinsby og Rasmussen, 2008)

Medium level of knowledge/data

(BRIDGE: NO3 < 10 mg/L, etc.)

Low level of knowledge/data

(check NBL of similar aquifer type)

IAH 2007 – Groundwater and Ecosystems

baggrundsv rdier varierer betydeligt

LIsbon, 17-21 September 2007

Baggrundsværdier varierer betydeligt:

The BRIDGE methodology propose to select the NBL as the 90th percentile.

25

4000

0.45

30

Modified from Shand & Edmunds, (in: Edmunds, WM and Shand, P., Natural Groundwater Quality, Wiley-Blackwell, London, 2008.)

IAH 2007 – Groundwater and Ecosystems

slide10

LIsbon, 17-21 September 2007

TVs derived for groundwater “itself” (p90):

NBL

NBL

NBL

TV1

TV2

TV2

IAH 2007 – Groundwater and Ecosystems

t rskelv rdier baseret p milj m l og reference v rdier for overfladevand
Tærskelværdier baseret på miljømål og reference-værdier for overfladevand

Odense river

Odense fjord / estuary

Lake Arreskov

Photo Courtesy: Fyns Amt (County of Fyn)

slide13

Eutrophication:

Harmful algal blooms (Cyanobacteria) in North European coastal waters,

August 8, 2006

Photo

next

slide

OPRB

Data from NASA (Aqua Modis) - Courtesy GRAS A/S

University of Copenhagen / DHI Water and Environment

Hinsby et al., Sci Tot Environ, in press

slide14

HARMFUL ALGAL BLOOM (Cyanobacteria)

BALTIC SEA BETWEEN DENMARK AND GERMANY – 25.8.2006

Photo from ferry: Klaus Hinsby

slide15

Svovl bakterier på bunden af

Odense fjord

Undersøgelser af Odense Fjord estimerer at N og P belastningen skal reduceres med hhv. en faktor 0.3 og 0.5 for at opnå god status (Nielsen et al., 2003, DMU rapporter).

konceptuel model af odense oplandet
Konceptuel model af Odense å oplandet:

Land use: ~70 % Agriculture

N x 0.3

P x 0.5

Odense Fjord

Odense å

Vi antager at N og P belastningen i Odense å skal reduceres tilsvarende med hhv. en faktor 0.3 og 0.5

Hinsby et al., Sci Tot Environ, in press

slide20

Average of Danish agricultural monitoring sites 1990-2002.

Depth of monitored drains and wells 1-5 m.

DAF (NO3-N) = Cobs /Cae = 0.4

slide21

redox front

5m

Average of groundwater monitoring wells in OPRB 1990-2002 for wells with screen top at a depth of 10 – 20 m.

slide23

1) Dilution Attenuation Factor 2) Average of total dilution and attenuation in groundwater bodies, the riparian

Zone, and Odense river estimated in two different studies (Windolf et al, 2003, Hansen et al. 2007)