wygra z azbestem n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
WYGRAĆ Z AZBESTEM PowerPoint Presentation
Download Presentation
WYGRAĆ Z AZBESTEM

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

WYGRAĆ Z AZBESTEM - PowerPoint PPT Presentation


 • 199 Views
 • Uploaded on

WYGRAĆ Z AZBESTEM. prof. dr hab. inż. Jerzy Dyczek, Przewodniczący Rady Programowej „Programu usuwania azbestu”, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków. Materiały zawierające azbest, ich charakterystyka, zastosowanie, trwałość i ryzyko emisji włókien.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'WYGRAĆ Z AZBESTEM' - erin-bolton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
wygra z azbestem
WYGRAĆ Z AZBESTEM

prof. dr hab. inż. Jerzy Dyczek, Przewodniczący Rady Programowej „Programu usuwania azbestu”, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

materia y zawieraj ce azbest ich charakterystyka zastosowanie trwa o i ryzyko emisji w kien

Materiały zawierające azbest, ich charakterystyka, zastosowanie, trwałość i ryzyko emisji włókien

azbest - co to jest, jak wygląda i ile jest azbestu w Polsce

zastosowania azbestu, wyroby zawierające azbest

lokalizacja azbestu

ryzyko emisji włókien azbestowych

trwałość materiałów zawierających azbest

uwagi wst pne
Uwagi wstępne
 • Azbest jest substancją kancerogenną a odpady zawierające azbest zaliczono do niebezpiecznych
 • W Polsce na dachach i elewacjach znajduje się około 1,3 mld m2 płyt azbestowo-cementowych (około 14,5 milionów ton)
 • Azbest (w płytach azbestowo cementowych i innych materiałach) występuje w instalacjach przemysłowych
 • Odpowiednie, bezpieczne postępowanie z takimi materiałami i odpadami skutecznie minimalizuje ryzyko
 • ważna jest świadomość, że ryzyko kontaktu z azbestem podczas eksploatacji, usuwania, transportu i składowania można w praktyce wyeliminować
slide5
Oszacowanie ilości materiałów zawierających azbestw wybranych instalacjach i branżachOdpady twarde i miękkie
 • Budynki (dachy i elewacje) 14 500 000t
 • Drogi, place … ?
 • Kominy i kanały dymowe (wszystkie branże) 3 000 t (w tym ok. 200 t sznurów azbestowych)
 • Chłodnie kominowe w energetyce zawodowej 33 500 t
 • Chłodnie wentylatorowe (wszystkie branże) 70 000 t
 • Hutnictwo, metalurgia, przemysł chemiczny w tym petrochemia i przemysł ceramiczny 60 000 t
oszacowanie ilo ci materia w zawieraj cych azbest cd
Oszacowanie ilości materiałów zawierających azbest (cd.)

W miastach zabudowanych jest ok. 0,3 mld m2 płyt azbestowo-cementowych

Na wsiach zabudowanych jest ok. 1 mld m2płyt azbestowo-cementowych

slide7

Azbest chryzotylowy i azbesty amfibolowe

Pod względem mineralogicznym rozróżnia się dwie grupy azbestów: grupę serpentynów (chryzotyli) i grupę azbestów amfibolowych

SERPENTYNY AMFIBOLE

chryzotyl amozyt azbest grunerytowy

azbest chryzotylowy krokidolit włókn. nazywany azb. niebieskim

azbest białyodmiana ribekitu

antofilit wysoka odporność tremolit i aktynolit (małe znaczenie)

slide8

Azbest. Wzory chemiczne

Chryzotyl Mg6 [(OH)8Si4010]

Krokidolit (riebeckit) Na2Fe3Fe2 [(OH)Si4011]2

Amozyt (gruneryt) (Fe,Mg)7 [(OH)Si4011]2

Antofyllit (Mg, Fe)7[(OH)Si4O11]2

Tremolit Ca2Mg5 [(OH)Si4011]2

Aktynolit (amiant)Ca2(Mg, [(OH)Si4O11]2

slide9

Grubość niektórych włókien organicznych i nieorganicznych

Włóknośrednica włókna

[nanometry]

włókno łykowe (len) 12 000 – 80 000

bawełna 10 000 – 25 000

wełna 2 000 – 50 000

włos ludzki 38 000

nylon 1 000 – 9 000

włókno szklane (cienkie) 1 000 – 7 000

włókno mineralne 3 000 – 9 000

azbest chryzotylowy 15 – 42

azbest amfibolowy 100 – 300

1mm = 1 000 m= 1 000 000 nm

1m = 1 000 nm

azbest chryzotylowy
Azbest chryzotylowy

Długowłóknisty azbest nie zawierający talku (Chiny)

Azbest krótkowłóknisty zanieczyszczony talkiem

trwa o wyrob w azbestowo cementowych
Trwałość wyrobów azbestowo-cementowych
 • Uszkodzenia mechaniczne
 • korozja

Problem korozji jest analogiczny do problemu korozji betonu

slide14
Płyty faliste

czas eksploatacji około 30 lat

Nieliczne odsłonięte włókna powiązane z podłożem. Miasto średniej wielkości. Małe natężenie kwaśnych deszczy. ( -10m - )

Korozja dalej posunięta. Odsłonięte włókna pozostają wyraźnie powiązane z podłożem. ( - 10m - )

slide15
Płyty płaskie prasowane typu KARO. Katowice. Czas eksploatacji przeszło 20 lat

Włókna azbestu pokryte produktami reakcji cementu i zespolonez podłożem ( -10m - )

Na skorodowanej powierzchni widoczne iglaste kryształy wtórnego gipsu( -10m - )

slide16
Płyty płaskie prasowane typu KARO. Katowice. Czas eksploatacji przeszło 40 lat

Znaczna korozja. Odsłonięta, luźna wiązka włókien azbestu.( -10m - )

Znaczne ryzyko emisji

Powierzchnia przełomu , odłamane naroże płyty.( -10m - )

Znaczne ryzyko emisji

slide17

Bezpieczne postępowanie z materiałami zawierającymi azbest

 • Obecne regulacje prawne stanowią dobre podstawy bezpiecznego postępowania z azbestem i materiałami zawierającymi azbest.
 • Pilnego uzupełnienia wymagają zasady i tryb kontroli przestrzegania prawa w tym zakresie.
 • Nie zawsze usuwanie płyt azbestowo-cementowych jest celowe, często pomalowanie właściwymi farbami stanowi dobre zabezpieczenie przed ryzykiem emisji włókien azbestowych.