Qari mit-Tieni Ittra ta’
Download
1 / 28

Qari mit-Tieni Ittra ta’ San Pawl Appostlu lill-Korintin 2Kor 8, 1-9 - PowerPoint PPT Presentation


  • 182 Views
  • Uploaded on

Qari mit-Tieni Ittra ta’ San Pawl Appostlu lill-Korintin 2Kor 8, 1-9. Kristu ftaqar min]abba fikom. Aħna għarrafnielkom, ħuti, il-grazzja ta’Alla li ngħatat lill-knejjes tal-Maċedonja, għaliex fil-prova l-kbira ta s -sofferenza, il-ferħ tagħhom kien kbir u l-faqar.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Qari mit-Tieni Ittra ta’ San Pawl Appostlu lill-Korintin 2Kor 8, 1-9' - erik


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Qari mit-Tieni Ittra ta’

San Pawl Appostlu

lill-Korintin

2Kor 8, 1-9

Kristu ftaqar min]abba fikom


Aħna għarrafnielkom, ħuti, il-grazzja ta’Alla li ngħatat lill-knejjes tal-Maċedonja, għaliex fil-prova l-kbira tas-sofferenza, il-ferħ tagħhom kien kbir u l-faqar


bla tarf ngħatat lill-knejjes tal-Maċedonja, għaliex fil-prova l-kbira ta tagħhom safa’ ta’ għana kbir biex taw minn qalbhom. Għaliex taw minn rajhom kemm setgħu, u nixhidhulkom jien,aktar milli setgħu.


Talbuna b’ħeġġa kbira din il-grazzja, jiġifieri, li jissieħbu f’dan

il-ministeru ta’ għajnuna lill-qaddisin, u aktar milli ttamajna aħna, huma taw


ruħhom l-ewwel lil-Mulej, imbgħad lilna bir-rieda ta’ Alla. U hekk tlabna lil Titu, li beda dan ix-xogħol, biex itemm din il-ħidma ta’ ħnienafostkom.

Iżda bħalma intom għonja


f’kollox, fil-fidi u Alla. U hekk tlabna lil Titu, li beda dan ix-xogħol, biex itemm din il-ħidma ta’ ħniena

fil-kelma, fl-għerf u

fiż-żelu kollu, fl-imħabba li aħna rawwimna f’qalbkom, hekk għandkom tistagħnu f’din il-ħidma ta’ ħniena.


M’iniex nordnalkom: iżda permezz tal-ħerqa li wera ħaddieħor, irrid nipprova kemm hi sinċiera

l-imħabba tagħkom. Intom tafu l-grazzja ta’


Sidna Ġesù ħaddieħor, irrid nipprova kemm hi sinċiera Kristu, li għad li kien għani, ftaqar minħabba fikom, sabiex intom tistagħnu permezz tal-faqar tiegħu.


Il-Kelma tal ħaddieħor, irrid nipprova kemm hi sinċiera -Mulej.

R:/ Irroddu ħajr lil Alla


Salm Responsorjali ħaddieħor, irrid nipprova kemm hi sinċiera

Faħħar, ruħ tiegħi,

il-Mulej!


Faħħar, ruħ tiegħi, ħaddieħor, irrid nipprova kemm hi sinċiera

il-Mulej!

Infaħħar il-Mulej tul ħajti kollha;

ngħanni lil Alla tiegħi kemm indum ħaj.


R:/ ħaddieħor, irrid nipprova kemm hi sinċiera Faħħar, ruħ tiegħi,

il-Mulej


Ħieni min f’Alla ta’ Ġakobb isib l-għajnuna tiegħu, ħaddieħor, irrid nipprova kemm hi sinċiera

min għandu t-tama

fil-Mulej, Alla tiegħu,


l ħaddieħor, irrid nipprova kemm hi sinċiera i għamel is-sema, l-art u l-baħar,

u kulma jinsab fihom;

hu li jżomm kelmtu għal dejjem.


R:/ ħaddieħor, irrid nipprova kemm hi sinċiera Faħħar, ruħ tiegħi,

il-Mulej


Il-Mulej jagħmel ħaqq lill-maħqurin, ħaddieħor, irrid nipprova kemm hi sinċiera

U jagħti l-ħobż

lill-imġewħin.

Il-Mulej li jeħles

lill-imjassrin.


R:/ ħaddieħor, irrid nipprova kemm hi sinċiera Faħħar, ruħ tiegħi,

il-Mulej


Il-Mulej li jiftaħ għajnejn ħaddieħor, irrid nipprova kemm hi sinċiera

l-għomja;

Il-Mulej li jerfa’

lill-milwijin;

Il-Mulej li jħobb lill-ġusti;

Il-Mulej li jħares

lill-barranin.


R:/ ħaddieħor, irrid nipprova kemm hi sinċiera Faħħar, ruħ tiegħi,

il-Mulej


Hallelujah. Hallelujah ħaddieħor, irrid nipprova kemm hi sinċiera

Nagħtikom kmandament ġdid, jgħid il-Mulej:

Bħalma ħabbejtkom jien, hekk ukoll ħobbu intom lil xulxin.

Hallelujah. Hallelujah


Qari ħaddieħor, irrid nipprova kemm hi sinċiera

mill-Evanġelju skont

San Mattew

Mt 5,43-48

GlorjalilekMulej

Ħobbu lill-għedewwa tagħkom


F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: ħaddieħor, irrid nipprova kemm hi sinċiera

“Smajtu x’intqal: <Ħobb lil għajrek, u obgħod

lill-għadu tiegħek.> Imma jiena ngħidilkom:


Ħobbu lill-għedewwa tagħkom, u itolbu għal dawk ħaddieħor, irrid nipprova kemm hi sinċiera li jippersegwitawkom, biex tkunu wlied Missierkom li hu

fis-smewwiet; għax hu jtalla’ x-xemx tiegħu


sew fuq il-ħżiena u sew fuq it-tajbin, u jniżżel ħaddieħor, irrid nipprova kemm hi sinċiera

ix-xita sew fuq min hu tajjeb u sew fuq min mhuwiex.

Għax jekk intom tħobbu


lil min iħobbkom, xi ħlas jistħoqqilkom? ħaddieħor, irrid nipprova kemm hi sinċiera

Mhux il-pubblikani wkoll jagħmluh dan? U jekk issellmu lil ħutkom biss, xi tkunu tagħmlu żejjed?


Mhux il-pagani wkoll jagħmluh dan? ħaddieħor, irrid nipprova kemm hi sinċiera

Kunu mela perfetti, bħalma hu perfett Missierkom li hu

fis-smewwiet.”


Il- ħaddieħor, irrid nipprova kemm hi sinċiera Kelma

tal-Mulej

R:/ It-tifħirlilekKristu


Ħ ħaddieħor, irrid nipprova kemm hi sinċiera SIEB


ad