Download
f lggodkendelser n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Fælggodkendelser PowerPoint Presentation
Download Presentation
Fælggodkendelser

Fælggodkendelser

107 Views Download Presentation
Download Presentation

Fælggodkendelser

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Fælggodkendelser

  2. TÜV godkendelse • Hvad er TÜV? • TÜV er en uafhængig anerkendt instans, der har hjemmel til at udstede certifikater om en given kvalitet på stort set alt, lige fra medicinsk udstyr, elektriske installationer, el produkter, løfte anordninger, trykkogere, til autodele. Betegnelsen TÜV står for Technische Überwachungs Verein, hvilket kan oversættes til Teknisk overvågnings Sammenslutning. • Hvad er et TÜV Certifikat? • Et TÜV certifikat, er et certifikat, der bekræfter at et produkt overholder givne TÜV kvalitets- og sikkerheds standarder. • Alle fælge fra ALCAR er TÜV godkendte, da vores hovedmarked er Tyskland og der er en TÜV godkendelse en forudsætning for at sælge et teknisk produkt. • Se i filen TUEV REQUIRE english.pdf, hvad en TÜV godkendelse indeholder • Se billeder af hvordan testen foregår i filen Tüv billeder Technik

  3. ABE(Allgemeine Betriebserlaubnis für Fahrzeuge) • Die Allgemeine Betriebserlaubnis (§ 20 StVZO) wird nach Prüfung dem Hersteller für reihenweise gefertigte Fahrzeuge erteilt. Alle diesem Muster entsprechenden Serienfahrzeuge erhalten als Nachweis Datenbestätigung nach FZV. Zulassungspflichtigen Fahrzeugen kann der Hersteller eine Zulassungsbescheinigung Teil II (früher: Fahrzeugbrief) ausstellen. Die ABE kann nach Ablauf einer festgesetzten Frist erlöschen, z. B. bei Widerruf durch das Kraftfahrt-Bundesamt oder wenn der genehmigte Typ den Vorschriften nicht mehr entspricht. Die aufgrund der ABE für das einzelne Fahrzeug erteilte Betriebserlaubnis bleibt grundsätzlich erhalten, es sei denn, es werden Veränderungen am Fahrzeug (zum Beispiel: Verkürzen der Federn, nicht genehmigte Auspuffanlage usw.) vorgenommen. In diesem Fall erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges • For at en fælg kan modtage en ABE godkendelse kræver det at den er TÜV godkendt og at der er et KBA nummer i fælgen, ydermere kræver det at fælgen kan monteres på bilen uden nogen form for modifikation = modsvarer bilproducentens specifikationer. • KBA nummeret er et identifikationsnummer på fælgen. f. ex. er KBA45848 en DEZENT K i 8x17

  4. JWL mærkning • The JWL mark • Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) established the quality and performance criteria of light alloy wheels. There are standards “Technical standards for Light Alloy Disc Wheels for Passenger Cars” and “Technical standards for Light Alloy Disc Wheels for Trucks and Buses,” and products that have passed these Standards, by voluntary inspection, should have JWL (for passenger cars) and JWL-T (for tracks and buses) engraved on them. Incidentally JWL comes from “Japan Light Alloy Wheel”. • JWL er en Japansk styrketest der modsvarer den Tyske TÜV godkendelse, dog kan man støbe JWL i fælgen uden at den er testet hvis fælgen ikke skal sælges i Japan. • JWL er en frivillig test.

  5. VIA mærkning • VIA mark • As a light alloy wheel is an important safety part for vehicles and its safety quality can affect human lives, any organizations that manufacture and sell light alloy wheels or testing organizations that inspect and check aftermarket wheels need to do so based upon the technical standards approved by MLIT, and to have them registered accordingly. This is known as VIA registration. Registration is performed by the Japan Light Alloy Automotive Wheel Testing Council (hereafter referred to as “the Council”) and testing and registration are performed by the Japan Vehicle Inspection Association (hereafter referred to as Vehicle Inspection). • VIA is a registered trademark of the Japan Vehicle Inspection Association.The JWL mark and VIA mark are applied in Japan. The council is made up of the Nippon Auto Parts Aftermarket Committee (NAPAC) JAWA Division and the Japan Aluminum Association (JAA) along with the Japan Vehicle Inspection Association. • VIA er en japansk registrering af producenter/sælgere/testere af alufælge. de tekniske standarder er udstukket af MLIT. En fælg mærket med VIA, er registeret testet efter disse retningslinjer. VIA = Japan Vehichle Inspection Assosiation

  6. TÜV eller ikke TÜV!

  7. TÜV eller ikke TÜV!