finan no pravo in javne finance
Download
Skip this Video
Download Presentation
Finančno pravo in javne finance

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Finančno pravo in javne finance - PowerPoint PPT Presentation


 • 190 Views
 • Uploaded on

Finančno pravo in javne finance. DAVKI (IZBRANE VRSTE) Dr. Aleš Ferčič. PREDSTAVITEV NEKATERIH DAVKOV (davščin) Opozorilo(!!): splošni del - FPJF, zato predstavitev davkov ni omejena le na slovensko davčno pravo. Carine. Trošarine / akcize. Davek na dohodek fizičnih oseb.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Finančno pravo in javne finance' - erica


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
finan no pravo in javne finance

Finančno pravo in javne finance

DAVKI

(IZBRANE VRSTE)

Dr. Aleš Ferčič

slide2
PREDSTAVITEV NEKATERIH DAVKOV (davščin)

Opozorilo(!!): splošni del - FPJF, zato predstavitev davkov ni omejena le na slovensko davčno pravo.

Carine

Trošarine / akcize

Davek na dohodek fizičnih oseb

Davek na dohodek pravnih oseb

Nekateri izbrani davki

Davek na dodano vrednost

slide3
DAVEK NA DOHODEK FIZIČNIH OSEB / DOHODNINA (personal income tax, Einkommensteuer natürlicher Personen, impôt sur le revenu des personnes physiques)

Modeli obdavčitve

Dohodek

Kdo?

Davčna osnova

Elementi

+ / -

Ostalo

Subjektivni oz. osebni davek

slide4
Kdo?

-Fizične osebe

-Ločevanje med rezidenti in nerezidenti

(v primerjalnem pravu je prevladujoči model obdavčitve rezidentov po teritorialnem (vir) in personalnem načelu (svetovni dohodek), obdavčitev nerezidentov pa le po teritorialnem načelu).

slide5
Dohodek (v smislu dohodnine)
 • teorija ni uspela oblikovati popolne abstraktne in praktično uporabe definicije (“najboljši” definiciji)
 • praksa je zato izbrala pragmatično rešitev: naštevanje relevantnih dohodkov (prevladujoči dohodki – glej naslednjo stran)

t. (stalnega) izvora

t. čistega povečanja ekonomske moči oz. (Schanz, Haig, Simons – t. SHS)

slide7
Opomba:
 • -Davčni predpisi včasih določene dohodke izrecno
 • izvzemajo iz sistema obdavčljivih dohodkov:
 • določajo, da se sploh ne štejejo za dohodke
 • določajo, da sicer so dohodek, vendar se od njih ne plača dohodnine (oprostitev).
 • -Pri določanju dohodkov se prevladujoče upošteva t.i.
 • neto načelo.
 • -Upoštevajo se dohodki, doseženi v določenem
 • koledarskem letu.
slide8
-Davčni predpisi prevladujoče določajo obveznost plačila akontacije dohodnine (sprotna plačila med letom).

Obseg in način tovrstnega plačevanja določajo davčni predpisi.

slide9
(Prevladujoča) modela obdavčitve (pri dohodnini)
 • dvotirna obdavčitev dohodka
 • enotirna obdavčitev dohodka

-nekateri dohodki se obdavčijo posebej (proporcionalno)

-ostali dohodek se obdavči (progresivno)

-celoten dohodek se obdavči (progresivno)

slide10
Davčna osnova

Krajevni / prostorski

KJE?

Časovni

KDAJ? oz. V KATEREM OBDOBJU

Osebni

KDO? oz. ČIGAVI DOHODKI?

Vidik

Stvarni

KAJ?

slide11
Subjektivni oz. osebni davek
 • pri obdavčitvi se upoštevajo nekatere osebne lastnosti davčnega zavezanca:
 • -ekonomska moč;
 • -zdravstveno stanje;
 • -vzdrževanje enega ali več družinskih članov…
slide12
Prednosti in slabosti

Korekcija pretirano neenakomerne razporeditve sredstev

Instrument za korekcijo slabih makrogosp. kazalcav

Izdaten in stalen vir JP

+

-

Zahtevnost: težave pri določanju DO in pri kontroli

Stroški

slide13
DAVEK OD DOHODKOV (OZ. DOBIČKA) PRAVNIH OSEB

Kdo?

Davčna stopnja

Ostalo

Elementi

Davčna osnova

slide14
Kdo?

-Pravne osebe (domačega ali tujega prava),

razen izrecno izvzete z davčnim predpisom.

-Ločevanje med rezidenti (statutarni ali dejanski sedež) in nerezidenti

-Prevladujoč model je obdavčitev rezidentov po personalnem in teritorialnem načelu, obdavčitev nerezidentov pa po teritorialnem načelu.

slide15
Davčna osnova

-DO je načeloma dobiček, dosežen v določenem obdobju

(dobiček je razlika med relevantnimi prihodki in odhodki)

-Davčni predpisi izrecno določajo relevantne prihodke in odhodke (vsak odhodek ni davčno relevanten – razlika med t.i. poslovno in davčno bilanco)

-Posebne pozornosti so deležne t.i. transferne cene (cene, ki si jih zaračunavajo povezane osebe).

Primer: DM (država A), DH (država B)

Država A je davčno manj ugodna kot država B

“Umetno” prelivanje dobička iz DM v DH

POSLEDICE na strani DM, DH, države A, države B?!

slide16
Davčna stopnja

-Prevladujoči model v primerjalnem pravu je

ena davčna stopnja (splošna DS),

razen za posebej predvidene primere (posebna DS),

ki so določeni restriktivno.

slide17
DAVEK NA DODANO VREDNOST (value-added tax, Mehrwertsteuer, impôt sur valeur ajoutée)

Dodana vrednost

Podjetje/ podjetnik

Elementi

+/-

Neto (vsefazni) davek na promet

slide18
Dodana vrednost
 • 2 možnosti obdavčitve DV:
 • a) neposredna (DV=DO)
 • b) posredna: skupni bruto promet relevantne faze je DO, nato pa od na tej osnovi ugotovljenega davka odbijemo davek, plačan v prejšnji fazi

2 metodi za ugotavljanje DV (DO)

-m. seštevanja: vsota vseh elementov cene

-m. odštevanja: razlika med sk.vred. prometa relevantne faze in sk.vred. prometa prejšnje faze

slide19
DB DB DB DB

10 35 75 85

10 35 75

100 350 750 850

A B C D Potrošnik

10 35 75 85

25 40 10

Celoten davek (pri potrošniku): 10+25+40+10=85

slide20
Prednosti in slabosti (DDV)

Nevtralnost

2x kontrola: država in podjetja med seboj

Praktično ni kumuliranja

+

-

Težave pri uvedbi

Asocialnost

slide21
TROŠARINE / AKCIZE

(excises, taxes on specific goods and services, Akzisen, droits d`accises)

Promet določenega blaga/storitev

Elementi

+ / -

slide22
CARINE (customs duty, Zoll, douane)

Prečkanje carinske črte

Razvoj

Elementi

Vrste

Pomen GATT/WTO in EU

Cilji

Fiskalni

Gospodarski

slide23
Vrste (carin)
 • smer (uvozne, izvozne, (tranzitne))
 • vloga (fiskalne, gospodarske/zaščitne)
 • tehnika izračunavanja (količinske, vrednostne)
 • višina carinske stopnje(diferencialne, preferenčne)
 • način sprejemanja (avtonomne/nacionalne, konvencionalne/mednarodne)
ad