Утворення Київської Русі. Політика перших князів - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Утворення Київської Русі. Політика перших князів PowerPoint Presentation
Download Presentation
Утворення Київської Русі. Політика перших князів

play fullscreen
1 / 20
Утворення Київської Русі. Політика перших князів
370 Views
Download Presentation
erica
Download Presentation

Утворення Київської Русі. Політика перших князів

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Утворення Київської Русі. Політика перших князів

 2. Мета: охарактеризувати теорії походження назви «Русь», внутрішню та зовнішню політику перших київських князів, визначати хронологічну послідовність та особливості їх правління; розвивати вміння робити висновки й оцінювати діяльність історичних осіб, формувати навички самостійної роботи на уроці, сприяти розвиткові критичного мислення учнів;виховувати почуття любові до минулого свого народу.

 3. Тип уроку: комбінований. Обладнання: ІсторіяУкраїни: Підруч. для 7 кл. — К.: Грамота, 2007; атлас «ІсторіяУкраїни. 7 кл. Поняття: Полюддя Каган Нормани Київська Русь Сюзерен Васал Полюддя Нормани

 4. План уроку: • Утворення Руської держави. Князь Аскольд. • Правління Олега. • Князь Ігор та його діяльність. • Походи князів проти Візантії.

 5. Словесний лабіринт

 6. АДТИВЕРЦІПЧПОЛЯНИКОДСЛОВЕНИТІК • 2. ДОДЕРЕВЛЯНИКАРНССІВЕРЯНИХСУЛИЧІ • 3. ЖДОРКФСШРАДИМИЧІОУТКРИВИЧІІЯЧЦ • 4. АРКДРЕГОВИЧІОГСВЯТИЧІВДУЛІБИРКЧМУ • 5 . ДЛКРДДСТСИМХОРВАТИЮРЗФТПИМОКУХ

 7. Передумови утворення Київської Русі:

 8. Київська Русь — держава східних слов'ян, що існувала з ІХ ст. до 1132 року. Ії внесок у світову історію і культуру є надзвичайно великим. В період свого розквіту (кінець X—перша половина XI ст.) Київська Русь була найбільшою державою в Європі, обіймала величезну територію від Балтійського до Чорного моря, від Карпат до межиріччя Оки та Волги.

 9. Аско́льд—напівлегендарнийкиївський князь, володардавньоруськоїдержави, абоскоріше — лишеКиєва. Здобуввладуможливо перед 860, загинув у 882році. Дір— напівлегендарнийкиївський князь. Дір правив Києвом разом з Аскольдом і разом з ним загинуввід руки Олега у 882 році,

 10. Політика князів Аскольда та Діра

 11. Прибуття Аскольда і Діра до Константинополю. Вбивство Аскольда і Діра Олегом. 882 рік

 12. Князь ОлегВіщий (882 - 912)

 13. Політика князя Олега

 14. Ігор Рюрикович Основоположник київськоїдинастіїкнязів, щоїхпізніше назвали Рюриковичами (913-945).

 15. Політика князя Ігоря

 16. Закріплення матеріалу: Позначте буквою «О» події, пов’язані з правлінням Олега, «І» — з правліннямІгоря. 1. Переможнийпохід на Візантію 907 р. 2. Початок набігівпеченігів. 3. Невдалийпохід на Візантію 941 р. 4. ОволодінняКиєвом. 5. Повстаннядеревлян. 6. Смерть від укусу змії (за легендою). 1-О 2- І 3-І 4-О 5-І 6-О

 17. Висновки: • - За князювання перших князів відбулося становлення Київської Русі. • Розширилася територія, посилились її військова могутність та авторитет. • Міжнародне визнання, розвиток торгівлі з іншими країнами. • Одна з найбільших держав Європи. • Розвиток економіки, політичного життя, культури. • Було закладено традиції державотворення на території України, що дало могутній повштовх розвиткові української народності та її самобутньої культури.

 18. Домашнє завдання: П.2, переказ, відповіді на питання (усно), підготувати повідомлення про княгиню Ольгу та Святослава