1 / 20

Утворення Київської Русі. Політика перших князів

Утворення Київської Русі. Політика перших князів.

erica
Download Presentation

Утворення Київської Русі. Політика перших князів

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Утворення Київської Русі. Політика перших князів

 2. Мета: охарактеризувати теорії походження назви «Русь», внутрішню та зовнішню політику перших київських князів, визначати хронологічну послідовність та особливості їх правління; розвивати вміння робити висновки й оцінювати діяльність історичних осіб, формувати навички самостійної роботи на уроці, сприяти розвиткові критичного мислення учнів;виховувати почуття любові до минулого свого народу.

 3. Тип уроку: комбінований. Обладнання: ІсторіяУкраїни: Підруч. для 7 кл. — К.: Грамота, 2007; атлас «ІсторіяУкраїни. 7 кл. Поняття: Полюддя Каган Нормани Київська Русь Сюзерен Васал Полюддя Нормани

 4. План уроку: • Утворення Руської держави. Князь Аскольд. • Правління Олега. • Князь Ігор та його діяльність. • Походи князів проти Візантії.

 5. Словесний лабіринт

 6. АДТИВЕРЦІПЧПОЛЯНИКОДСЛОВЕНИТІК • 2. ДОДЕРЕВЛЯНИКАРНССІВЕРЯНИХСУЛИЧІ • 3. ЖДОРКФСШРАДИМИЧІОУТКРИВИЧІІЯЧЦ • 4. АРКДРЕГОВИЧІОГСВЯТИЧІВДУЛІБИРКЧМУ • 5 . ДЛКРДДСТСИМХОРВАТИЮРЗФТПИМОКУХ

 7. Передумови утворення Київської Русі:

 8. Київська Русь — держава східних слов'ян, що існувала з ІХ ст. до 1132 року. Ії внесок у світову історію і культуру є надзвичайно великим. В період свого розквіту (кінець X—перша половина XI ст.) Київська Русь була найбільшою державою в Європі, обіймала величезну територію від Балтійського до Чорного моря, від Карпат до межиріччя Оки та Волги.

 9. Аско́льд—напівлегендарнийкиївський князь, володардавньоруськоїдержави, абоскоріше — лишеКиєва. Здобуввладуможливо перед 860, загинув у 882році. Дір— напівлегендарнийкиївський князь. Дір правив Києвом разом з Аскольдом і разом з ним загинуввід руки Олега у 882 році,

 10. Політика князів Аскольда та Діра

 11. Прибуття Аскольда і Діра до Константинополю. Вбивство Аскольда і Діра Олегом. 882 рік

 12. Князь ОлегВіщий (882 - 912)

 13. Політика князя Олега

 14. Ігор Рюрикович Основоположник київськоїдинастіїкнязів, щоїхпізніше назвали Рюриковичами (913-945).

 15. Політика князя Ігоря

 16. Закріплення матеріалу: Позначте буквою «О» події, пов’язані з правлінням Олега, «І» — з правліннямІгоря. 1. Переможнийпохід на Візантію 907 р. 2. Початок набігівпеченігів. 3. Невдалийпохід на Візантію 941 р. 4. ОволодінняКиєвом. 5. Повстаннядеревлян. 6. Смерть від укусу змії (за легендою). 1-О 2- І 3-І 4-О 5-І 6-О

 17. Висновки: • - За князювання перших князів відбулося становлення Київської Русі. • Розширилася територія, посилились її військова могутність та авторитет. • Міжнародне визнання, розвиток торгівлі з іншими країнами. • Одна з найбільших держав Європи. • Розвиток економіки, політичного життя, культури. • Було закладено традиції державотворення на території України, що дало могутній повштовх розвиткові української народності та її самобутньої культури.

 18. Домашнє завдання: П.2, переказ, відповіді на питання (усно), підготувати повідомлення про княгиню Ольгу та Святослава

More Related