projekty a aktivity mas 2008
Download
Skip this Video
Download Presentation
PROJEKTY A AKTIVITY MAS 2008

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

PROJEKTY A AKTIVITY MAS 2008 - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

PROJEKTY A AKTIVITY MAS 2008. ZPRAVODAJ. Připravujeme pravidelné vydávání Zpravodaje

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PROJEKTY A AKTIVITY MAS 2008' - erica-summers


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
zpravodaj
ZPRAVODAJ

Připravujeme pravidelné vydávání Zpravodaje

Zpravodaj bude informačním materiálem o činnosti organizace, o inspirativních přípravovaných a realizovaných zajímavých projektech nejen z regionu působnosti organizace, o připravovaných výzvách a dotačních a grantových možnostech financování projektů a o obecném dění v mikroregionech. Zpravodaj bude distribuován na celé území působnosti naší organizace, všem našim členům a partnerům a bude vyvěšen zejména na domovských webových stránkách www.zivepomezi.cz.

Smyslem projektu je přinášení aktuálních informací o projektech od A do Z všem subjektům. Nehodláme nahrazovat běžné regionální deníky, kde podsatné informace chybí. Vydávání zpravodaje má pomoci orientovat se v množství informací, které jsou často zkreslené. Ve zpravodaji hodláme propagovat významné a začínající podnikatelské subjekty a organizace.

1. číslo vyjde v červnu 2008

slu by
SLUŽBY

Poradenství

 • formulace projektového záměru
 • konzultace projektů
 • nezbytné kroky pro další přípravu vašeho projektu (obsah projektu, právní úkony, finacování přípravy, aj.)
 • zjištění možnosti financování projektů, monitoring dotačních příležitostí

Příprava projektů

 • kompletní servis s přípravou projektů – spolupráce nebo komplexní zajištění dokumentace pro projekty (stavební dokumentace, studie proveditelnosti, ,marketingové strategie, aj.)

Projektový management

 • zpracování žádostí o dotace a granty (fondy EU, národních dotace, granty)
 • řízení a koordinace projektů
 • řádné ukončení projektů
 • rozvoj a přípava navazujících projektů
ekoporadna
EKOPORADNA

Bezplatné poradenství v oblasti domácí ekologie, zvyšování kvality životního prostředí

Od 1.4. poradenství v oblasti projektů financovatelných z OP ŽP.

p te n cyklostezka krumlovsko jevi ovicko
PÁTEŘNÍ CYKLOSTEZKAKRUMLOVSKO-JEVIŠOVICKO
 • Pokračování v projektové přípravě investiční části – v roce 2008 financování prostřednictvím mikroregionů
 • Infrastruktura, mobiliář – spolupráce s obcemi vlastníky
 • Analýza atraktivity a služeb v zájmovém území, podpora zvyšování atraktivity stezky (památky, životní prostředí, vybavenost), seminář, poradenství, propagace

Týká se zejména obcí a katastrů dotčených a logicky se stezkou souvisejících:

Jezeřany-Maršovice, Vedrovice, M.Krumlov, Rybníky, Vémyslice, Džbánice, Trstěnice, Višňové, Mikulovice, Rudlice, Vevčice, Jevišovice, Boskovštějn, Jiřice, Prokopov, Grešlové Mýto, Ctidružice, Blížkovice

stezky na pomez
STEZKY NA POMEZÍ
 • Podpora rozvoje turistických sítí a stezek (vedení, značení, tvorba tématických naučných stezek
 • Podpora rozvoje stezek a tras – ve smyslu vybavenosti (mobiliář, odpočinková místa, značení)

Zejména je nutné zahájit přípravu rozvoje vinařských stezek, obnovu cedulí, doplnění mobilář turistických stezek

Nositelem a žadatelem je MAS.

Týká se celého území a zejména obcí a subjektů s aktivním přístupem k projektu.

krumlovsko jevi ovicko servisn a informa n s propagace
KRUMLOVSKO – JEVIŠOVICKOservisní a informační síť, propagace
 • Předmětem projektu je vybudování, vybavení a provoz komunikačně propojených turistických informačních center v severozápadní části okresu Znojmo a společná propagace území spojená s profesionálním řízením sítě informačních center. Propagace je zaměřena jak na tvorbu turistického portálu, tištěné propagační materiály, tak na účast na místních a zahraničních veletrzích cestovního ruchu.
 • Vybudování infocenter podpoří modernizaci a nové funkční využití stávajících objektů občanské vybavenosti v obcích.

Předpokladem je podpora projektu z oblasti podpory 2.2. ROP Jihovýchod.

kulturn d dictv severoz padn ho znojemska uchov n o iven a rozvoj
KULTURNÍ DĚDICTVÍ SEVEROZÁPADNÍHO ZNOJEMSKAuchování, oživení a rozvoj

Projekt je zaměřený o uchování, obnovu a rozvoj tradic.

1/ památky a drobné stavby – evidence a koncepční rozvoj

Předmětem je na základě sdružení několika zájmových obcí (max. 5) zpracovat mapový soupis a evidenci historicky cenných objektů, lokalit, a připravit jednotný sýýstém evidence těchto prvků, které budou podkladem pro rehabilitaci těchto prvků a přípravy dalších individuálních projektů.

2/ podpora stavební obnovy historicky významných staveb

3/ živé expozice - výstavba, rekonstrukce expozic podporující uchování, rozvoj místních a regionálních tradic.

Vhodná je spolupráce s obcemi.

ad