Електронні ресурси для освіти та науки: - PowerPoint PPT Presentation

erica-king
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Електронні ресурси для освіти та науки: PowerPoint Presentation
Download Presentation
Електронні ресурси для освіти та науки:

play fullscreen
1 / 24
Download Presentation
Електронні ресурси для освіти та науки:
114 Views
Download Presentation

Електронні ресурси для освіти та науки:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Електронні ресурси для освіти та науки: з досвіду Наукової бібліотеки НаУКМА та проекту ELibUkr

 2. План • склад та зміст електронної колекції бібліотеки НаУКМА • проведення семінарів, тренінгів для користувачів по користуванню електронними ресурсами • координування роботою над електронними ресурсами у бібліотеці

 3. Веб-сторінка бібліотеки http://www.library.ukma.kiev.ua/ • основна точка доступу до електронних ресурсів бібліотеки • основне джерело інформування користувачів про новини у царині електронних ресурсів • важливий довідковий “пункт” для користувача

 4. Загальний електронний фонд бібліотеки (станом на 31.12.11 р. 307 836 назв ресурсів З них: • Електронні журнали – 95 207 • Електронні книги - 74 696 • Електронні дисертації – 130 000 • Електронні газети – 780 • Відео-матеріали – 1095

 5. Можливості доступу до е-ресурсів • з будь-якого комп’ютера в мережі університету • за паролем (окремі бази даних HINARI, OARE) • авторизований віддалений доступ (через портал ELibUkr) • в мережі університету + за паролем (БД б-ки Міжнародної інф. служби Деждепартменту США) • в глобальній мережі Інтернет (якщо це бази даних відкритого доступу або інституційні репозитарії)

 6. І. Ліцензійні (передплачені) бази даних (доступні в мережі ун-ту • Центр учбової літератури • Ліга: Закон Еліт (доступ з робочих станцій в 22 читальній залі) • EBSCO (Academic Search Premier, Business Source Premier, ERIC, Health Source - Consumer Edition, Health Source: Nursing / Academic Edition, EconLit with Full Text, Environment Complete,Humanities International Complete, SocIndex with FullText, Health Policy Reference Center, LISTA (Library, Information Science & Technology Abstracts), MasterFile Premier, MEDLINE, Newspaper Source, Regional Business News) • Emerald Management eJournal Collections • RSC Journals (Royal Society of Chemistry Journals) • JSTOR Arts & Sciences I • Oxford Journals • Oxford Reference Online - Premium Collection • SpringerLink's eBook collection • SpringerLink's eJournal collection • HINARI (The Health Inter Network Access to Research Initiative) (доступ за паролем) • OARE (Online Access to Research in the Environment) (доступ за паролем)

 7. Бази даних доступні через сервіс бібліотеки Міжнародної інформаційної служби Держдепартаменту США • English Language Learner (EBSCOhost) • Encyclopedia Britannica, Encyclopedia Britannica for Kids, Gale Directory Library (Gale), Gale Virtual Reference Library, Grzimek's Animals Online (Gale) • CQ Global Researcher,CQ Researcher Online, Global Issues in Context (Gale), Gale Science in Context • Fuente Academica (EBSCOhost), GREENR (Gale), Library, Information Science & Technology Abstracts and Full Text (EBSCOhost), Pop Culture Universe • Gale Academic OneFile, Gale General OneFile • Ebrary • Literary Reference Center (EBSCOhost), Literary Reference Center (Gale), LitFinder (Gale) • HIV RAP, Teen Health and Wellness

 8. Доступ до передплачених ресурсів через веб-сторінку бібліотеки

 9. Веб-сторінка бібліотеки: меню «Е-ресурси»Бази даних > Передплачені ресурси

 10. EBSCO host Research Databases EBSCO host Research Databases 15 універсальних та тематичних баз даних, які містять повнотекстову та бібліографічну інформацію понад 10 000 назв журналів, газет, бюлетенів, довідників з глибокими архівами.

 11. Центр учбової літератури Центр учбової літератури Повнотекстовий ресурс із понад 560 навчальних посібників, виданих ТОВ "Центр учбової літератури". Тематика: аудит, бухгалтерський, кадровий облік, фінанси, економіка, менеджмент, маркетинг, право, гуманітарні науки, природничі та технічні науки. Доступ: в локальній мережі НаУКМА

 12. JSTOR Arts & Sciences I Collection full-text author Item-title abstract caption JSTOR Arts & Sciences I Collection -журнальний архів провідних повнотекстових академічних журналів з економіки, історії, політології та соціології, а також з інших ключових областей гуманітарних і соціальних наук. Також містить журнали з екології, математики та статистики. Всього 118 журналів з 21 дисципліни.  Серед відомихжурналів American Historical Review, American Journal of Mathematics, American Political Science Review, William and Mary Quarterly

 13. OXFORD JOURNALS Oxford Journals Доступ до 211 академічних журналів в галузі гуманітарних, природничих, соціальних наук, права та медицини видавництва Oxford University Press за період з 1996 р.Серед відомих  журналів: JNCI - Journal of the National Cancer Institute / European Heath Journal / Proceedings of the London Mathematical Society / The Quarterly Journal of Economics / Molecular Biology and Evolution / Systematic Biology

 14. Бази даних > Ресурси відкритого доступуНаукова періодика України Наукова періодика України Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського НАН України представляє журнали відкритого доступу та збірники наукових праць, виданих в Україні, в основному за 4 останні роки, але є і з глибоким архівом (від першого числа). Представлено понад 1500 назв видань. http://www.nbuv.gov.ua/portal/

 15. arXiv.org arXiv.org Архів відкритого доступу, вміщує понад 600 тисяч публікацій з фізики, математики, комп'ютерних наук, інформатики, біології, фінансів та статистики. http://www.arxiv.org/

 16. DOAJ (Directory of Open Access Journals) DOAJ (Directory of Open Access Journals) Каталог наукових журналів відкритого доступу. Ця послуга надає доступ до повнотекстових рецензованих наукових та академічних журналів з усіх галузей знань та різними мовами http://www.doaj.org/

 17. eKMAIR– важливе джерело доступу до наукових надбань викладачів та науковців наукма eKMAIR – ресурс відкритого доступу (інституційний репозитарій), розміщений на сервері УНІВЕРСИТЕТУ в мережі Інтернет і доступний з будь-якого місця і у будь-який час. http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/

 18. Сервіс доступу до всіх електронних журналів, який поєднує в собі можливості перегляду назв журналів за алфавітами, предметними рубриками, базами даних тощо

 19. Base Google Scholar OAIster Scirus

 20. Координування роботи з елеткронними ресурсами в бібліотеці • Робоча група з розвитку електронної колекції • Відділ електронних ресурсів • Відділ автоматизації

 21. ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! Олена Гімос himosop@ukma.kiev.ua