CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ VÀ CÁC EM!
Download
1 / 21

CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ VÀ CÁC EM! - PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on

CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ VÀ CÁC EM!. TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG TỔ: ĐỊA LÍ. Quansát lượcđồ nông nghiệp hãy nhân xét sự phân bố các cây trồng và vật nuôi? Giải thích?. KIỂM TRA BÀI CŨ:. TRẢ LỜI. - Nh ận xét: Có sự khác biệt trong phân bố nông nghiệp giữa miền Ñông và miền Tây.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ VÀ CÁC EM! ' - eric-perry


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ VÀ CÁC EM!

TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG

TỔ: ĐỊA LÍ


Quansát lượcđồ nông nghiệp hãy nhân xét sự phân bố các cây trồng và vật nuôi?Giải thích?

KIỂM TRA BÀI CŨ:


Tr l i
TRẢ LỜI phân bố các cây trồng và vật nuôi?

- Nhận xét:Có sự khác biệt trong phân bố nông nghiệp giữa miền Ñông và miền Tây.

+ Miền Đông: Sản phẩm nông nghiệp đa dạng, cây công nghiệp, cây lương thực, chăn nuôi gia súc, gia cầm.

+ Miền Tây: chủ yếu chăn nuôi gia súc lớn (cừu, ngựa….).

- Giải thích:

+ Miền Đông:đồng bằng rộng lớn, màu mỡ, mưa nhiều.

+ Miền Tây: chủ yếu các cao nguyên khô hạn.


TIẾT 3 phân bố các cây trồng và vật nuôi?: THỰC HÀNH – TÌM HIỂU SỰ THAY ĐỔI CỦA NỀN KINH TẾ TRUNG QUỐC


A m c ch y u c u
A.Mục đích, yêu cầu phân bố các cây trồng và vật nuôi?

 • Tìm hiểu sự thay đổi trong giá trị GDP (tính tỉ trọng GDP)

 • Tìm hiểu thay đổi trong sản lượng nông nghiệp

 • Tìm hiếu sự thay đổi trong cơ cấu giá trị xuất – nhập khẩu (vẽ biểu đồ)

B. Nội dung tiến hành


I thay i trong gi tr gdp

 • D phân bố các cây trồng và vật nuôi?ưạ vào bảng sỐ liệu sau hãy:

 • Tính tỉ trọng GDP của Trung Quốc so vơí thế giơí ?

 • - Nhận xét ?

I.THAY ĐỔI TRONG GIÁ TRỊ GDP


I.THAY ĐỔI TRONG GIÁ TRỊ GDP phân bố các cây trồng và vật nuôi?

- GDP của Trung Quốc tăng 7 lần (từ 1,93% năm 1985 lên 4,03% năm 2004)

- Trung Quốc ngày càng có vai trò quan trọng trong nền kinh tế thế giới.


Ii thay trong s n l ng n ng nghi p
II.THAY ĐÔỈ TRONG SẢN LƯỢNG NÔNG NGHIỆP: phân bố các cây trồng và vật nuôi?


Qua các hình ảnh em có nhận xét gì về sự thay đổi của nền nông nghiệp Trung Quốc?


Ho t ng c p nh m d a v o b ng 10 3 h y ho n th nh n i dung phi u h c t p v cho nh n x t
Hoạt động cặp /nhóm đổi của nền nông nghiệp Trung Quốc?Dựa vào bảng 10.3 hãy hoàn thành nội dung phiếu học tập và cho nhận xét?


H ng d n
HƯỚNG DẪN đổi của nền nông nghiệp Trung Quốc?

Ví dụ:

- Về lương thực năm 1995 so với năm 1985 được tính như sau:

418,6 -339,8 = +78,8 triệu tấn

- Tương tự như vậy học sinh tính các sản lượng còn lại.


Th ng tin ph n h i phi u hoc t p
Thông tin phản hồi phiếu hoc tập đổi của nền nông nghiệp Trung Quốc?


Ii thay trong s n l ng n ng nghi p1
II.THAY ĐÔỈ TRONG SẢN LƯỢNG NÔNG NGHIỆP: đổi của nền nông nghiệp Trung Quốc?

- Từ năm 1985-2004 nhìn chung sản lượng nông sản tăng.

- Tuy nhiên từ 1995-2000 sản lượng của một số nông sản giảm (lương thực, bông).

- Một số nông sản có sản lượng lớn nhất thế giới (bông, lạc).


Iii thay i trong c c u xu t nh p kh u
III.Thay đổi trong cơ cấu xuất – nhập khẩu đổi của nền nông nghiệp Trung Quốc?

Hoạt động cá nhân / cả lớp


D đổi của nền nông nghiệp Trung Quốc?ựa vào bảng số liêụ sau, hãy:

 • Vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu xuất, nhập khẩu của Trung Quốc qua các năm?

  - Cho nhân xét?

CƠ CẤU GIÁ TRỊ XUẤT – NHẬP KHÂỦ CUẢ TRUNG QUỐC (Đơn vị: %)

THPT Cömgar Toå Ñòa Lyù


H ng d n1
HƯỚNG DẪN: đổi của nền nông nghiệp Trung Quốc?

-Vẽ 3 biểu đồ hình tròn:

+ Có bán kính bằng nhau.

+ Chia tỉ lệ chính xác, đảm bảo tính thẩm mỹ, đầy đủ các thông tin.

-Nhận xét: ngắn gọn, có số liệu chứng minh.


Bi u c c u xu t nh p kh u c a trung qu c qua c c n m
Biểu đồ cơ cấu xuất - nhập khẩu của Trung Quốc qua các năm (%)

53,5

48,6

51,4

39,3

60,7

39,3

Năm 1995

Năm 2004

Năm 1985


Iii s thay o i trong c ca u gi tr xua t nha p k ha u
III.SỰ Quốc qua các năm (%)THAY ÑOÅI TRONG CƠ CAÁU GIÁ TRÒ XUAÁT – NHAÄP KHAÅU.

- Có sự thay đổi từ nhập siêu (năm 1985) sang xuất siêu (năm 2004)

+ Nhập khẩu: giảm 0,8 lần

+ Xuất khẩu: tăng 1,3 lần

- Sự thay đổi của cán cân xuất - nhập khẩu thể hiện sự phát triển của nền kinh tế.


Cu ng co ba i
Cuûng coá baøi Quốc qua các năm (%)

Qua bài thực hành hôm nay các em cần nắm được những kỹ năng gì?

- Kỹ năng tính toán, xử lý số liệu.

- Kỹ năng vẽ biểu đồ tròn.

- Kỹ năng phân tích, nhận xét biểu đồ, bảng số liệu.


ad