Download
1 / 33

ESÉLYEGYENLŐSÉG A HUMÁN ERŐFORRÁS MENEDZSMENTBEN - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

ESÉLYEGYENLŐSÉG A HUMÁN ERŐFORRÁS MENEDZSMENTBEN. Dr. Dajnoki Krisztina egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar Vezetési és Munkatudományi Tanszék. ESÉLYEGYENLŐSÉG.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ESÉLYEGYENLŐSÉG A HUMÁN ERŐFORRÁS MENEDZSMENTBEN' - erelah


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

ESÉLYEGYENLŐSÉG A HUMÁN ERŐFORRÁS MENEDZSMENTBEN

Dr. Dajnoki Krisztina

egyetemi adjunktus

Debreceni Egyetem

Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar

Vezetési és Munkatudományi Tanszék


ESÉLYEGYENLŐSÉG

Az Európai Unió Bizottság - HELIOS II.program  minden embernek más, mégis egyenjogú lehetőséget kell kapnia arra, hogy a maga választott módon tartalmas életet éljen.

Ehhez biztosítani kell számukra:

 • a személyi támogatás rendszerét,

 • az akadálymentességet,

 • információkhoz jutás korlátlan hozzáférhetőségét.


A HELIOS II. PROGRAM

A program az esélyegyenlősítéshez négy feladatot határoz meg:

 • szociális beilleszkedés, önálló életvezetés,

 • képzési rendszerekbe való beilleszkedés,

 • funkcionális rehabilitáció,

 • gazdasági beilleszkedés.


MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉG ÉS FOGYATÉKOSSÁG

 • ENSZ közgyűlés (1993.)"a világ tetszőleges országának bármely népességcsoportjában előforduló különböző funkcionális korlátozottság. A fogyatékosság okozója lehet fizikai, értelmi vagy érzékszervi károsodás, egészségi állapot vagy lelki betegség".

 • Fogyatékosság

  • egy vagy többirányú funkció elvesztése, képesség csökkenése az embernek pl.: nem lát, nem hall, nem képes helyzetet vagy helyet változtatni stb.

  • a fogyatékosság károsodás következménye, de nem minden károsodás vezet fogyatékossághoz.

 • Megváltozott munkaképesség

  • a károsodás következtében bizonyos funkció/funkciók sérülnek, de más funkciók sértetlenek maradnak.

  • az egyén képes a sértetlen funkcióval összhangban lévő feladatok ellátására, azaz képes munkát végezni  megváltozik a munkaképessége, más feladatok ellátására lesz alkalmas.


ELŐZMÉNYEK

Magyarország - több mint ötszázezer fogyatékos személy

+ rokkantnyugdíjasok és megváltozott munkaképességűek

közel egymillió ember él, akiknek az aktív foglalkoztatása elenyésző.

 • Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium, Fogyatékosok Esélye Közalapítvány

   DE AVK Vezetési és Munkatudományi Tanszék, Debrecen

   Fehér Bot Alapítvány, Hajdúdorog


ELŐZMÉNYEK - TANANYAG

Cél: feltárjuk a fogyatékosok foglalkoztatásának és menedzselésének feladatait, sajátosságait, eljárásait, módszereit.

Három alapvető módszer:

 • Elméleti és irodalmi feldolgozás - a fogyatékosok menedzselésében használható ismeretek átvétele, adaptálása

 • Pilot oktatási program  teszteltük, pontosítottuk és korrigáltuk az általunk elképzelt oktatási anyagot, a képzésen részt vevők tapasztalatai, véleményei és elvárásai alapján

 • Önálló kutatási program - fogyatékosokat foglalkoztató szervezetek vezetői és humánszakemberei körében

  „EsélyEgyenlőségi Emberi Erőforrás Menedzsment (4EM)”


A HEM FONTOSABB TEVÉKENYSÉGCSOPORTJAI

Munkakörelemzés,

-tervezés, -értékelés

Munkaerő-

tervezés

Munkaerő-ellátás

4EM

Teljesítmény-

értékelés

HUMÁN

ERŐFORRÁS

MENEDZSMENT

Ösztönzés

HEM információs

rendszer

Humán erőforrások

fejlesztése

Munkaügyi

kapcsolatok

Munkavédelem

Tudásmenedzsment

Karriermenedzsment


AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD SÉRELME

Ha a munkáltató a munkavállalóval szemben közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetést alkalmaz:

 • a munkához való hozzájutásban, különösen nyilvános álláshirdetésben, a munkára való felvételben, az alkalmazási feltételekben;

 • a munkavégzést megelőzően vagy annak folyamán végzett képzéssel kapcsolatosan;

 • a munkafeltételek megállapításában és biztosításában;

 • a foglalkoztatási vagy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony alapján járó juttatások, így különösen a munkabér megállapításában és biztosításában;

 • a tagsággal vagy részvétellel kapcsolatban a munkavállalók szervezeteiben;

 • az előmeneteli rendszerben.


A 4EM CÉLJA

 • segítse a munkaadókat abban, hogy eredményes stratégiát dolgozzanak ki, és alkalmazzanak a munkahelyeken a fogyatékos emberek alkalmazása során felmerülő kérdések menedzselésére, kezelésére, hogy a fogyatékossággal élő emberek valóban egyenlő esélyekkel rendelkezzenek a munkahelyen.

 • a fogyatékossággal élő emberek hatékony menedzselésea munkahelyen, ami megfelelő elméleti és gyakorlati tapasztalaton alapul, lehetővé teszi a fogyatékos munkavállalóknak, hogy jövedelmezően hozzájáruljanak a vállalat munkájához miközbena szervezet is profitál a munkavállaló munkatapasztalatából.


A 4EM ÉRTELMEZÉSE

A fogyatékossági kérdések hatékony munkahelyi kezelése segítik a munkaadókat abban,

 • hogy a fogyatékos dolgozók alkalmazása és megtartása a lehető legnagyobb mértékben a javukra váljon;

 • hozzájárulhat továbbá annak biztosításához, hogy a fogyatékos dolgozók is hasznos munkát végezzenek;

 • esélyegyenlőséget élvezzenek és egyenlő, minden diszkriminációtól mentes bánásmódban részesüljenek a törvény által megszabott jogi keretek között.


A 4EM STRATÉGIA

A fogyatékosság-kezelési stratégiának az alábbiakra kell kiterjednie:

 • fogyatékos munkakeresők felvétele

  • olyanoké is, akik korábban nem dolgoztak

  • olyanoké is, akik egy munka nélkül töltött időszak után kívánnak visszatérni a munka világába

 • a fogyatékos alkalmazottak esélyegyenlősége

 • a fogyatékossá vált alkalmazottak munkában tartása.


A 4EM SPECIÁLIS FELADATAI

 • a munkahelyi esélyegyenlőség megteremtése

 • az esélyegyenlőség szervezeti kereteinek kialakítása referensi funkció

 • negatív diszkrimináció kezelése

 • bérezés és juttatások

 • munkakövetelmények

 • szakmai előremenetel

 • képzés, továbbképzés


TANANYAG MODULOK

 • Esélyegyenlőség az emberi erőforrás menedzsmentben

 • EsélyEgyenlőségi Emberi Erőforrás Menedzsment (4EM) tevékenység területei

 • A munkaerő ellátás, kiválasztás szempontjai

 • A csoportkialakítás szempontjai

 • Ösztönzés, motiváció

 • Teljesítményértékelés

 • Kommunikáció

 • Konfliktusmenedzsment

 • Az emberi erőforrás fejlesztés sajátosságai és lehetőségei

 • Munkavédelem

 • Munkaügyi kapcsolatok rendszere

 • Támogatási rendszer


A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ SZEMÉLYEK FOGLALKOZTATÁSA

 • Integrált

 • Védett foglalkoztatás:

  betanulás, beilleszkedés  nyílt munkaerőpiac, normál foglalkoztatás

  • védett foglalkoztatás vállalaton belül,

  • védett foglalkoztatás, védett műhelyeken, védett szervezeteken belül.


A VÁLLALATON BELÜLI VÉDETT FOGLALKOZTATÁSOK I.

1. puffer – foglalkoztatás

munkahelyi baleset  dolgozó átképzése, munkahelyet adaptálása

2. időleges foglalkoztatás

csökkentett munkaidő (terhes nők, gyógyulófélben lévő alkalmazottak)

új szakmára, más beosztásra történő át- ill. kiképzés


A VÁLLALATON BELÜLI VÉDETT FOGLALKOZTATÁSOK II.

3. enklávék (zárványok)

erősen csökkent munkaképességű dolgozók (értelmi fogyatékossággal élők, epilepsziások, idegbetegek)  speciális felügyelet mellett: 10-12 fős csoportok pl.: parkban kertet ásnak, fát metszenek, kapálnak, gyümölcsöt szednek vagy oltanak

4. hosszú távú foglalkoztatás

akikről bebizonyosodott, hogy nem képesek a nyílt foglalkoztatás követelményeinek megfelelni.


A MUNKÁLTATÓI OLDAL

Alkalmazzanak-e megváltozott munkaképességű, illetve fogyatékos személyeket?

 • az előítéletek, a tájékozatlanság, a diszkrimináció;

 • a termelési és szolgáltatási tevékenység technológiája, biztonsági követelmények;

 • a munkaerő kereslet és kínálat aktuális helyzete, anyagi megfontolások;

 • az állami szabályozás kényszerítő és ösztönző hatása.
A fogyatékos munkaerő kiválasztásakor alkalmazott módszerek eredményességének megítéléseÖsztönzési lehetőségek alkalmazása eredményességének megítélése a fogyatékos munkaerő foglalkoztatásban


Teljesítményértékelési módszerek alkalmazhatóságának megítélése fogyatékos munkavállalóknálKonfliktus kialakításáért felelős tényezők megítélése fogyatékos alkalmazott esetébenA megítélésefogyatékos személyek munkaügyi kapcsolatrendszerében szerepet játszó tényezők megítélése


A fogyatékos személyek foglalkoztatására vonatkozó támogatási lehetőségek megítélése


A FOGYATÉKOS FOGLALKOZTATÁS NEHÉZSÉGEI I. támogatási lehetőségek megítélése

 • anyagi befektetést igényelhet egy-egy munkahely kialakítása (pl. fizikai vagy kommunikációs akadálymentesítés);

 • hosszabb elsajátítást kívánhat egy-egy munkafolyamat betanítása;

 • fel kell készíteni a sérült ember fogadására, a vele való kommunikációra, és kapcsolatépítésre a közvetlen munkatársakat, ami esetenként időigényesebb lehet;

 • ritkán, egy-egy esetben meg kell bíznunk egy segítő kollégát, mentort a munkavállaló mellé, aki támogatja, segíti a beilleszkedést, és a munka biztonságos elsajátítását;

 • odafigyelést és fegyelmet kíván a kollégáktól a sérült munkatárssal való együttdolgozás, ami néha teher az ott dolgozók számára (pl. látássérült esetén minden legyen a helyén, ne hagyjon az útba széket stb.);


A FOGYATÉKOS FOGLALKOZTATÁS NEHÉZSÉGEI II. támogatási lehetőségek megítélése

 • néha nehezebb egy sérült embernek elmondani, hogy hibázott, ami problémákat, konfliktusokat okozhat a munkatársak között;

 • a nem kellően felkészített kollégák esetén megjelenhet viselkedészavar egy adott közösségen belül, mert nem tudnak hogyan viszonyulni, viselkedni a megváltozott munkaképességű munkavállalóval szemben;

 • a sérült emberek foglalkoztatásával kapcsolatos új ismereteket, jogszabályokat kell megismernie a munkaadónak, ami esetenként nagy energiát, időráfordítást kíván (pl. munkavállalást szabályzó jogszabályok, adótörvények, stb.);

 • a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásából adódó esetleges időkiesést pótolnia kell.


A FOGYATÉKOSOK FOGLALKOZTATÁSÁNAK ELŐNYEI I. támogatási lehetőségek megítélése

 • Örömet, kihívást, motivációt jelent a sérült embernek a munka, éppen ezért sokkal figyelmesebben, gondosabban, pontosabban végzi azt;

 • A fogyatékos emberek képesek és tudnak is hasznos és produktív munkát végezni;

 • Sokkal könnyebben beilleszthetők egy munkahelyi közösségbe, termelési folyamatba, mint gondolnánk;

 • Kevesebbszer váltanak munkahelyet, ha képességeiknek, tudásuknak megfelelő munkatevékenységet végeznek, ezáltal a cég iránt elkötelezett, lojális munkaerő válik belőlük, emiatt csökkenhet abban a munkakörben a fluktuáció;

 • Szabálykövetők, szigorúan betartják a munkahelyi, munkavédelmi előírásokat;


A FOGYATÉKOSOK FOGLALKOZTATÁSÁNAK ELŐNYEI II. támogatási lehetőségek megítélése

 • A sérült munkavállaló befogadása közösségépítő erőként javítja a munkamorált, erősíti a többi dolgozó cég iránti elkötelezettségét is;

 • A cég szervezettsége is nőhet azáltal, hogy fogyatékos ember felvétele esetén — a beilleszthetőség érdekében — jobban átgondolják a vezetők a különböző munkahelyi folyamatokat, melyik munkakörtől mit vár el eredményként.

 • A vállalat megítélését pozitívan befolyásolhatja, ha köztudottá válik, hogy érvényesül az esélyegyenlőség elve a munkaerő-kiválasztás folyamán, és a beilleszkedés folyamatában;

 • Gazdasági érdek is fűződhet egy-egy sérült munkaerő foglalkoztatásához, hiszen igénybe lehet venni azokat a támogatásokat, dotációkat, pályázati lehetőségeket, melyek a foglalkoztatással elérhetővé válnak.


KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! támogatási lehetőségek megítélésewww.4em.hu


ad