Mini s ownik kultury ydowskiej
Download
1 / 20

Mini słownik kultury żydowskiej - PowerPoint PPT Presentation


  • 124 Views
  • Uploaded on

Mini słownik kultury żydowskiej. SYNAGOGA. bóżnica - żydowski dom modlitwy, miejsce zebrań religijnych i społecznych gminy żydowskiej ; obiekt będący miejscem spotkań, m.in. w celu odprawiania obrzędów religijnych , dom nauki, szkoła – miejsce studiowania Tory i Talmudu. Holokaust.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Mini słownik kultury żydowskiej' - erek


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Synagoga
SYNAGOGA

bóżnica - żydowski dom modlitwy, miejsce zebrań religijnych i społecznych gminy żydowskiej ; obiekt będący miejscem spotkań, m.in. w celu odprawiania obrzędów religijnych , dom nauki, szkoła – miejsce studiowania Tory i Talmudu


Holokaust

Holokaust

To tak naprawdę nazwa ofiary, spalonej doszczętnie, którą Żydzi składali na ołtarzu w czasach starożytności. W czasie II wojny światowej stał się określeniem na masowe mordowanie ludności żydowskiej przez hitlerowskie władze III Rzeszy. Jest synonimem pojęcia Szoah. W Polsce używa się ponadto terminu Zagłada.


Syjonizm

Syjonizm

Ruch polityczny i społeczny, dążący do stworzenia żydowskiej siedziby narodowej na terenie Palestyny. Syjonizm doprowadził do powstania państwa Izrael w 1948 r.; współcześnie jego celem jest także utrzymanie jedności narodu żydowskiego żyjącego w rozproszeniu i jego więzi z Izraelem.

Ruch zapoczątkowany w końcu XIX wieku.

Twórcą i głównym ideologiem syjonizmu był Teodor Herzl

( na zdjęciu )


Jidisz

Jidisz

Język Żydów aszkenazyjskich, powstały ok. X wieku w południowych Niemczech na bazie dialektu średnio-wysokoniemieckiego Mittelhochdeutsch z dodatkiem elementów hebrajskich, słowiańskich i romańskich.


Antysemityzm

antysemityzm

Antyspołeczne uprzedzenie, nienawiść, wrogość i dyskryminacja Żydóworaz osób pochodzenia żydowskiego, postrzeganych jako grupa religijna, etniczna lub rasowa. Ekstremalny antysemityzm głosiła ideologia niemieckiego nazizmu, doprowadzając do próby wyniszczenia narodu żydowskiego w okupowanej Europie.


Judaizm

Judaizm

Religia monoteistyczna, której podstawą jest wiara w Boga, będącego nie tylko stwórcą świata, ale także jego stałym "nadzorcą", czy też "opiekunem". Bóg ten zawarł z ludem Izraela wieczyste przymierze, obiecując ochronę i pomoc w zamian za podporządkowanie się jego nakazom.


Sprawiedliwy w r d narod w wiata

Sprawiedliwy wśród narodów świata

Najwyższe izraelskie odznaczenie cywilne nadawane

nie - Żydom, przyznawane przez Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu YadVashem.


Diaspora

diaspora

Termin używany na określenie wszystkich skupisk żydowskich .Ogólnie oznacza on rozproszenie członków danego narodu wśród innych narodów lub też wyznawców danej religii wśród wyznawców innej. Nazywa się tak również społeczność rozproszonych osób. Semantycznie diaspora oznacza po grecku rozrzucone ziarna.


Menora
MENORA

jest siedmioramiennym kandelabrem i symbolem Izraela umieszczanym na paszportach, na urzędach państwowych, etc. Ten ozdobny świecznik był używany przez Żydów w Przybytku i Świątyni Jerozolimskiej. Menora jest jednym z najstarszych symboli narodu żydowskiego. Według tradycji symbolizuje on krzew gorejący, który zobaczył Mojżesz na górze Synaj.


Cadyk

Cadyk

Był duchowym przywódcą społeczności żydowskiej, współwyznawcy wierzyli w jego nadprzyrodzoną moc czynienia cudów. Uważano, że cadyk, dzięki swej mistycznej jedności z Bogiem, może pośredniczyć we wszystkich sprawach ludzkich.


Kaba a

KABAŁA

Najczęściej używany termin na określenie tajemnych nauk judaizmu i mistyki żydowskiej. W szerokim sensie oznacza wszystkie kolejne ezoteryczne kierunki w judaizmie, które powstawały od końca okresu Drugiej Świątyni (I w. n.e.) i odegrały żywą rolę w symbolice, obrzędach, obyczajach i historii żydowskiego narodu.


Macewa
MACEWA

rodzaj nagrobka, pionowo ustawiona płyta kamienna pokryta inskrypcjami, stawiana na grobach zmarłych.


Kirkut
KIRKUT

Określenie cmentarza żydowskiego od wieków używane przez Polaków, głównie mieszkańców Galicji. Żydzi nie używali tego określenia, zastępując je nazwami w jidysz , pochodzącymi z hebrajskiego.


Szabat
SZABAT

Najważniejsze żydowskie święto, na cześć Boga Stworzyciela, który tego dnia odpoczął. Jest to dzień pełen harmonii i radości, wewnętrznego uspokojenia i pokoju. Szabat jest nazywany Królową i Oblubienicą. W przykazaniu o Szabacie jest powiedziane, że należy zaniechać wszelkiej pracy. Szabat trwa od zachodu słońca w piątek do zachodu słońca w sobotę .

Stół przygotowany na szabat


Rabin
RABIN

Uczony w Piśmie, posiadający pozwolenie na nauczanie i orzekanie w kwestiach prawa i rytuału żydowskiego; rabi to także tytuł grzecznościowy, odnoszący się do nauczycieli lub innych poważnych członków gminy; w środowisku chasydzkim odpowiednikiem było określenie "rebe" lub "reb".


Talmud
TALMUD

jedna z podstawowych (choć nie jest uznawana za świętą) ksiąg judaizmu. Został napisany językiem judeo-aramejskim. Jest zbiorem komentarzy do Tory.


TORA

pięć pierwszych ksiąg Biblii (stąd także Pięcioksiąg, Pentateuch), najważniejszy tekst objawiony judaizmu. Głównym tematem Tory jest Przymierze pomiędzy Bogiem, a narodem Izraela za pośrednictwem Mojżesza zawarte podczas wędrówki z niewoli egipskiej do Ziemi Obiecanej. Opis kształtowania się narodu i kultu za czasów Mojżesza poprzedzony jest znajdującymi się w Księdze Rodzaju opowieściami o prapoczątkach ludzkości (od Stworzenia do Potopu i Wieży Babel) oraz pradziejach Izraela .


Do wykonania powy szej prezentacji wykorzysta em strony

Do wykonania powyższej prezentacji wykorzystałem strony

http://www.tnn.pl/pamie.php

http://www.studnia.org/piaseczno/swieta.htm

http://www.zydziwpolsce.edu.pl/

http://www.izrael.badacz.org/zydzi_w_polsce/wstep.html

http://www.obyczaje.org.pl/swieta-i-zwyczaje-zydowskie/


Prezentacj wykona dariusz wikli ski kl ii a
Prezentację wykonał Dariusz Ćwikliński kl II a

Dziękuję za uwagę


ad