hva er biomedisin l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hva er Biomedisin? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hva er Biomedisin?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Hva er Biomedisin? - PowerPoint PPT Presentation


 • 204 Views
 • Uploaded on

Hva er Biomedisin?. Biomedisin forener studiet av biologi, medisin og teknikk for å utnytte erfaringer fra biologien til tekniske fremskritt og for å utvikle tekniske hjelpemidler i medisinen. .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hva er Biomedisin?' - ephraim


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hva er biomedisin
Hva er Biomedisin?

Biomedisin forener studiet av biologi, medisin og teknikk for å utnytte erfaringer fra biologien til tekniske fremskritt og for å utvikle tekniske hjelpemidler i medisinen.

slide2
Man kan si at Biomedisinsk forskning ligger i bunn av, og ”glir over” i (klinisk) medisinsk forskning (og inkluderer også forskning innen veterinærmedisin og odontologi-som har med tennene å gjøre). Det forskes i biologi, biokjemi, bioteknologi, kjemi og fysikk og mye mer.
 • Målet med all forskningen vil være å finne ut hvordan vi fungerer, og hvordan vi kan holde oss friske.
hvorfor har vi biomedisinsk forskning
Hvorfor har vi biomedisinsk forskning?
 • For å forebygge sykdommer
 • For å helbrede sykdommer
  • Vi må forstå hvorfor vi blir syke
   • Vi må finne ut hvordan kroppen virker
   • Kan sykdom eller skader forebygges?
   • Kan vi finne ny medisin?
 • For å finne hjelpemidler til å øke livskvalitet etter skader sykdom
   • Skape kunstige organer
   • Skape kunstig vev (hud, årer, muskler etc)
hvordan forsker vi
Hvordan forsker vi?
 • Vi må begynne med en idé/hypotese, noe vi

ønsker å finne ut mer om

 • Så må vi finne ut mer om ideen vår, søke

informasjon forskjellige steder, undersøke

om andre har forsket på det samme som oss,

og hva de har funnet ut.

Vitenskapelige tidsskrifter og bøker er svært viktige

informasjonskilder for forskere. Internet er også et

fint sted å begynne å lete etter informasjon

 • Så må vi finne en måte, eller metode, å teste ut ideen,

eller hypotesen vår.

slide5
Arbeidet vil hjelpe oss til å enten bekrefte

eller forkaste hypotesen vår (og noen ganger

finner man ut at man må forske mer for å bli sikker).

 • Så gjøres arbeidet tilgjengelig for andre

ved å PUBLISERE resultatene.

Dette gjøres som oftest først i et

vitenskapelig tidsskrift, eller blad.

hvordan kan vi forske p noe som skal gj re mennesker friske
Hvordan kan vi forske på noe som skal gjøre mennesker friske?
 • Vi må finne metoder som gjør det mulig å studere prosesser som skjer i menneskekroppen, uten at vi bruker mennesker. Under følger noen eksempler på slike metoder:
  • Vi kan studere bakterier. De kan dyrkes og leve godt i laboratorier.
   • Vi kan studere forskjellige mekanismer i selve bakteriene
   • Vi kan sette inn deler av for eksempel DNA vi har lyst til å vite mer om i bakterien, og finne ut mer om dem.
slide7
Det forskes på (ekte) celler.
  • Kroppen vår og kroppene til alle dyr og planter er bygget opp av celler. Mange celler har like egenskaper selv om de kan stamme fra meget ulike organismer (mus/menneske)
  • Noen celler kan dyrkes og forskes på i laboratorier.
   • Det forskes på friske celler, vi vil finne ut av alt som foregår og alle mekanismer i cellene. Det er fortsatt mye vi ikke vet.
   • Vi vil se på syke celler. Hvordan virker de?
   • Kan vi finne forskjeller på friske og syke celler?
   • Kan kunnskap om forskjeller brukes til å sloss mot de syke cellene?
slide8
Forsøksdyr vil være nyttig og nødvendig i mange tilfeller. Prosesser i mennesker er ofte de samme som i dyr, og dyrene kan derfor fungere som modeller for menneskestudier.
 • Det er viktig å kunne forske på levende dyr, så utvikling av billedbehandling og ulike metoder å studere hele, eller deler av kroppen på er også svært viktig i biomedisinsk forskning. (bildert under viser MR-bilder av en musehjerne)
slide9
Det forskes mye for å finne ut hvordan vi skal bli frisk av en rekke sykdommer dere kan ha hørt om, for eksempel:
  • Kreft
  • Hjerte- kar sykdommer
  • Nevrologiske sykdommer/tilstander
   • Hjernen
   • Fysisk funksjonshemming
   • ADHD
  • Virussykdommer
   • HIV
   • Hepatitt
slide10
Vi må vite så mye som mulig om alle delene av kroppen for å kunne helbrede og forebygge sykdommer.
 • Alt henger sammen, og om en liten feil oppstår ett eller annet sted i kroppen vil det kunne få store konsekvenser for hele organismen.
 • Forskerne må ofte velge ut en liten del å studere, og samarbeider ofte med mange andre om å finne løsninger på problemstillingene
 • Her kommer noen eksempler på hva det forskes på:
  • Gener
  • Celler
  • Proteiner
  • Organer
  • Nanoteknologi
  • …og mye mer
slide11
Under følger noen konkrete eksempler på forskning

som foregår ved Institutt for Biomedisin, UIB

 • Hvordan oppfører en kreftsvulst seg?
  • Hvordan sprer kreftceller seg?
  • Hvordan snakker cellene sammen?
  • Hvilket miljø liker kreftceller?
   • Eks. Celler i svulst er tilpasset et miljø uten mye oksygen. Kan man finne ut om de liker seg dårlig hvis de får mye oksygen tilgjengelig? (Ref)
   • Kan vi stoppe alt oksygen tilgjengelig, hvordan liker de det?
   • Kan slik forskning hjelpe til med å finne ut hvordan vi kan skade kreftceller, og ikke friske celler i behandling?
kan vi skape kunstig vev
Kan vi skape kunstig vev?
 • I medisinsk behandlig ser man muligheter for å reparere eller erstatte kroppsvev. For eksempel Bein, brusk, blod årer bære hud m.m.
 • Mye ulik forskning som finner sted vil kunne kombineres for å øke kunnskapen om kunstig vev.
  • Fosterutvikling
   • Det er viktig for å lære mer om hvordan cellene fordeles og spesialiseres i kroppen.
   • Kan vi for eksempel håpe å reparere skader i kjever og ansikt ved å finne ut så mye som mulig av fosterutviklingen av kjeve og ansikt (ref)?
slide13
Hvordan er cellene bygget opp?
 • Struktur. Man studerer cellenes ”skjelett” og oppbygning
 • Hvordan forholder celler seg til hverandre.
slide14

Nanoteknologi

Dette er teknologi som handler om svært små strukturer.

Vi snakker om en størrelsesskala fra 0,1-100 nanometer.

Ved bruk av nanoteknologi kan man etterlikne

kroppens naturlige prosesser noe som er helt

nødvendig for å kunne gå videre med for

eksempel å lage nytt vev.

Man bruker for eksempel nanoteknologi for å studere

hva som skal til for å få celler til å danne nye

Blodårer, både i og utenfor kroppen.

nevrologiske tilstander og sykdommer
Nevrologiske tilstander og sykdommer

Hvordan foregår kommunikasjon mellom

nerveceller og muskelfibre?

Smerte (ref)

 • Hva er smerte?
 • Hvordan kan vi lindre smerte

Hukommelse

 • Ved avansert billedbehandling kan

man identifisere hvilke områder i hjernen

som brukes, både i dyr og mennesker.

slide16
Nå har dere fått vite litt mer om biomedisin, og sett noen eksempler på hva biomedisinsk forskning kan være og handle om. Det er nesten ingen grenser for hva vi kan finne ut om kroppen vår. Fra nanoteknologi og genetikk opp til organer og hele kroppen.

Alt vi vet og, alt vi klarer å finne ut vil være verdifull kunnskap for å kunne bekjempe sykdommer og skader.

Lykke til med Prosjektet!