1 / 22

YGS kılavuz

ygs hakkında her şey

eo3138
Download Presentation

YGS kılavuz

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Yükseköğretime Geçiş Sınavı(YGS) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi(ÖSYM)'nin ilk adımıdır. Her yıl yaklaşık iki milyon kişi bu sınava girip üniversiteye giriş yolunda ilk denemesini gerçekleştirmektedir. YGS tek seferde yapılır ve 160 dakika sürer. Bu sınav tüm liselerde işlenen ortak konulardan(müfredat) derlenip hazırlanmıştır. Adaylar bu müfredata göre YGS'de Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testlerinden sorumludurlar. ÖSYS'ye kimler başvurabilir?(YGS-LYS) Açık öğretim veya diğer liselerden birinde son sınıf okuyan adaylar, bu sınıflarda beklemeli olan adaylar, lise son sınıfı tamamlamış olanlar, liseyi T.C. dışında bir ülkede okuyup yukarıdaki koşullara uyanlar YGS'ye girebilme haklarına sahiptirler. Sınavsız Geçiş Hakkını kullanmak isteyen adaylar bu taleplerini ÖSYS başvuru tarihleri içerisinde bildirmeleri gerekir. Ayrıca, doğum yeri Türkiye olan ve çıkma izni alabilmek adına Türk vatandaşlıklarını kaybedenler pembe/mavi kartları

 2. ile birlikte ÖSYM'ye başvuruda bulunabilirler. Yukarıda bahsedilen durumlara göre bir engeli olmayan yabancı uyruklu veya herhangi bir ülkenin vatandaşı olmayan adaylar ÖSYM'ye, başvuru tarihleri sona erene kadar T.C. vatandaşlığına geçmek kaydıyla, başvuruda bulunabilirler. Aksi takdirde hiçbir üniversite ön lisans programlarına kayıtları yapılamaz. Başvuru işlemleri nasıl gerçekleşmektedir? Öncelikle, başvuruda bulunmak isteyen adaylar ÖSYM'nin kendi sitesinde bulunan başvuru formuna ve ÖSYS kılavuzuna ulaşmalıdırlar. Kılavuzlar satışa sunulmazlar. Lise son sınıfta okuyan öğrenciler başvurularını okullarında yapabilirler. Okullarında başvuru merkezi bulunmayan öğrenciler müdürlerinden yardım istemelidirler. ÖSYM'nin aday işlemleri kısmında güncel bir fotoğrafı ve eğitim dokümanı bulunan adaylar başvurularını kendileri gerçekleştirebilirler. Bunların haricinde kalan adaylar başvurularını ÖSYM başvuru merkezlerinden veya sınav koordinatörlüklerinden yapabilirler. Gerekli

 3. başvuru belgelerinin örneklerini yayınlayacağımız resimlerde detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Ayrıca, yazılması gereken bilgilerin doğruluğu, eksik veya yanlış olması, öğrencinin yararına veya zararına yazılmış olan herhangi bilgiler tamamen öğrencinin sorumluluğundadır. Bu bilgiler adayların kişisel bilgilerini içermektedir. T.C. vatandaşı olmayan adaylar 11 rakamdan oluşan yabancı kimlik numaralarını girmelidirler. Henüz bu numarayı edinmemiş olan adaylar https://ais.osym.gov.tr/ adresinden yabancı uyruk numarası alma formunu doldurarak belge kodu edinebilirler. Bu kodun bir dökümü ile birlikte herhangi bir ÖSYM başvuru merkezine gidip yabancı kimlik numaralarını alabilirler. Başvurular nasıl tamamlanmalıdır? Başvurularını başvuru merkezlerinden yapacak olan adaylar başvurularını resmi iş saatleri ve resmi iş günleri içerisinde yapmaya dikkat etmelidirler. Adayın bizzat başvuru merkezine gitmesi zorunludur. Adaylar başvuru merkezlerine giderlerken beraberinde doğru bir biçimde

 4. doldurulmuş olan ÖSYM Aday Başvuru Formlarını, nüfus cüzdanı veya süresi yenilenmiş pasaportlarını getirmelidirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nde engel bilgisi veya sağlık bilgisi mevcut olmayan ya da değişen adaylar gerekli olan sağlık veya engel raporlarını başvuru merkezlerine değil başvuru tarihleri içerisinde ÖSYM'ye göndermelidirler. Yukarıda verilen bilgilere ek olarak noter onaylı olan gerekli eğitim bilgilerini içeren(diploma, mezuniyet belgesi, öğrenci belgesi gibi) belgeleri ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nde eğitim bilgileri olmayan veya değişen adaylar yanlarında getirmelidirler. ÖSYS Aday Başvuru Kayıt Bilgileri isimli belge başvuru merkezindeki yetkili kişi tarafından size verilecektir. Bu belge sizin kimlik bilgilerinizi içerir ve dikkatli bir biçimde kontrol edip, imzalayıp onaylanması için tekrar geri vermeniz gerekmektedir. Belgede belirtilen şifre kalıcı bir şifre değildir ve en kısa süre içinde değiştirilmesi gerekmektedir. Daha sonra yapacağınız işlemlerde bu şifre size gerekecektir bu yüzden kimseyle paylaşmamaya özen

 5. gösteriniz. Kontrol etmiş olduğunuz bilgiler doğrultusunda daha sonra çıkabilecek hatalı bilgi girişi problemleri belgenin sizin tarafınızdan onaylandığını gösteren imzanız sebebiyle sizin sorumluluğunuzdadır. Bilgilerinizi kontrol ettikten sonra onay kodunuzu yetkiliye söyleyin ve bilgileriniz sisteme girilmiş olsun. Başvuru işlemleri gerçekleştikten sonra sınavlı veya sınavsız geçiş ücretlerinin başvuru kayıt süresi içerisinde yatırılması gerekmektedir. Ücretlerin yatırılması konusunda detaylı bilgiler aşağıda mevcuttur. Başvurularını kendileri yapmak isteyen adaylar ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden bu isteklerini gerçekleştirebilirler. ÖSYS Bireysel Başvuru seçeneği doğrultusunda bu bölümde belirtilmiş olan adımların takip edilmesi ve sınavlı veya sınavsız geçiş sistemi dikkate alınarak ücretlerin yatırılması sonrasında başvurunuz tamamlanmış olacaktır. Mutlaka başvuru sayfasında "Başvuru İşlemi ÖSYM'ye Bildirilmiştir" yazısını gördüğünüzden emin olun ve Aday Başvuru Bilgi

 6. Kayıt Formunun bir kopyasını diğer işlemlerinizde kullanmak amacıyla saklayın. Engelli veya sağlık sorunu olan internet üzerinden başvuru yapmak isteyen adaylara ait gerekli sağlık veya engelli bilgilerinin sistemde olmaması veya değişmesi durumunda sisteme kayıtlarının yapılabilmesi için sağlık/engel bilgi formu, Aday Başvuru Kayıt Bilgilerinin bir nüshası ve onaylı sağlık raporlarının bir örneğini engelli veya sağlık sorunu olduğunu anlatan bir dilekçe ile birlikte ÖSYM'ye gönderin. İnternet üzerinden başvuru olanağı olmayan adaylar T.C. dışında herhangi bir ülkeden(KKTC ve Kırgızistan-Bişkek hariç) başvurularını posta yolu ile yapabilirler. Başvuru süreleri içerisinde sağlık veya eğitim gibi nedenlerden dolayı ülkedışında bulunan adayların aşağıda belirtilen gerekli belgeleri ÖSYM'ye ulaştırıp ücretlerini belirtilen zaman aralığında ödemeleri gerekmektedir. Bu süre zarfında ÖSYM'ye ulaşmayan ya da eksik veya hatalı bilgiler içeren belgeler kesinlikle ÖSYM tarafından dikkate alınmaz ve işlem dışı bırakılır.

 7. Öncelikle, ÖSYS Aday Başvuru Formunda adayın bu belgeyi onayladığını gösteren imzası ile birlikte ÖSYM'ye gönderilmesi gerekmektedir. Ülke dışında bulunmalarını gerektirecek geçerli sağlık kuruluşlarının onayını gösteren eğitim,sağlık veya engelli belgelerini ulaştırmaları gerekmektedir. Öğrenim durumlarının belirtildiği diploma, karne gibi onaylanmış dokümanlarını göndermeleri istenmektedir. Adayın gireceği sınav için güncel ve tanınabilir fotoğraf Aday Başvuru Formunu konulacaktır. Güncel nüfus cüzdanı veya pasaport örneği onaylanmış bir şekilde gerekli belgelere ilave edilmelidir. Posta yoluyla başvuruda bulunacak olan adaylar sınavlı veya sınavsız geçiş ücretlerini T.C. kimlik numaraları üzerinden yatırmalıdırlar. Ödemeler nasıl yapılmalı? KKTC veya T.C. ülke içerisinden başvuruda bulunmak isteyen adaylar YGS'ye girmek istediklerini belirten seçeneği tıklayabilir ve 50 TL ücretini yatırabilir yada sınavsız geçiş hakkını

 8. kullanmak isteyen adaylar bu haklarının belirtildiği seçeneği tıklayarak 15 tl ücret karşılığında başvurularını tamamlayabilirler. Bu ödemeyi ÖSYM'nin kendi internet adresini ziyaret edip ödemeler kısmından yapabilirler. Ödeme başvuruda kullanılan kimlik numaraları ile yapılmaktadır. İnternet Erişim Şifresi ne işe yarar? Adaylar başvurularını yaparken İnternet Erişim Şifresi isteğinde bulunabilirler. Bu durumda ÖSYM tarafından adaylara geçici şifre dağıtılmaktadır. Adaylar bu şifreyi ÖSYM ile yapacağı bütün işlerde kullanacaktır. Bu nedenle özenle koruyup saklanması adayların faydasına olur. Adaylar bu şifreyi unuttuklarında ya da kaybettiklerinde https://ais.osym.gov.tr adresinden yenisini temin edebilirler. Bu sitede "şifremi unuttum" butonuna tıklamaları ve sorulan soruları cevaplandırmaları gerekmektedir. Sorulara verilen cevaplar daha önceki şifre alımında verilen cevaplar ile aynı olmalıdır. Önceki bilgilerini hatırlayamayan adaylar ÖSYM sınav merkezlerinden 5 TL verilerek yeni

 9. şifre edinebilirler. Bu durum için bir ücret talep edilmemektedir. Tutuklu veya hükümlü olan ya da askerlik görevini icra eden adaylar cezaevi müdürlüklerinin veya askeri komutanlıkların bir dilekçe yazıp şifre için başvuruda bulunmaları halinde postayla şifrelerine ulaşabilirler. Aday dışında hiç kimse şifre talebinde bulunamaz. YGS(Yükseköğretime Geçiş Sınavı) YGS'de Sorumlu olunan testler nelerdir? Tüm okullarda ortak olarak işlenen konular doğrultusunda adaylar YGS'de Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi,Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testlerinden sorumludurlar. YGS'ye girerken adayların yanlarında bulundurması gerekenler nelerdir? YGS Sınav Giriş Belgesi: Sınav tarihinden 10 gün öncesinden Sınav Giriş Belgenizi https://ais.osym.gov.tr/ adresinden almaya başlayabilirsiniz. T.C. kimlik numaranız ve şifreniz

 10. ile birlikte Sınav Giriş Belgenize ulaşabilirsiniz. Bu belgede Sınav yeri, hangi binada sınava gireceğiniz, hangi salonda sınava gireceğiniz ve fotoğrafınız mevcuttur. Belirlenen bu yerler haricinde sınava girmeniz mümkün değildir. Sınava gireceğiniz yeri, binayı ya da salonu sınav tarihinden önce ziyaret etmeniz sınava girerken size zaman kaybı yaşatmayacaktır. Sınav Giriş Belgelerini kaybeden adayların yeniden ÖSYM'nin internet adresinden temin etmeleri mümkündür. Adaylar bu belgenin siyah-beyaz ya da renkli çıktısını sınav günü yanlarında getirmelidirler. Bu çıktılarda adayın fotoğrafının belirgin olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Ayrıca bu çıktının arka tarafında herhangi bir yazı, resim vb. şeyler bulunmaması gerekir. Aksi takdirde adayın sınavı geçerli sayılmaz. Eğer başvuru yapılıp ücret ödenmemişse adayın sınav giriş belgesi oluşturulmaz. Nüfus Cüzdanı veya Süresi Geçerli Pasaport: Adayların sınava girebilmesi için Sınav Giriş Belgesi haricinde nüfus cüzdanlarını ya da süresi geçerli

 11. pasaportlarını yanlarında getirmeleri mecburidir. Bunların dışında askerlik görevini yapan adaylar veya askeri öğrenciler için askeri kimlik kartlarını(Muvazzaf askerler için geçerli değildir), tutuklu veya hükümlü adayların bu durum hallerini belirten fotoğraflı resmi belgelerini, Türk vatandaşlığından ayrılan adaylar ya da onların mirasçıları için verilen pembe/mavi kartlarını adaylar yanlarında getirmek zorundalardır. Bunlar hariç meslek kimlik kartları, ehliyet vb. belgeler kesinlikle kabul edilmez. Soğuk damgalı nüfus cüzdanları, kimlik kontrolü yapan yetkili kişilerin sizi tanımakta güçlük çekmemeleri için güncel fotoğraf, getirmeleri şarttır. Yetkililerin sizi tanımakta güçlük çekmesi durumunda sizi sınava almama hakkı olduğunu unutmamak gerekir. Bu belgeleri mevcut olmayan adaylar hiçbir bahane kabul edilmeksizin YGS'ye alınmazlar. Şayet, yetkililer tarafından alınsalar bile ÖSYM tarafından bu adayların sınavları kabul edilmez. ÖSYM'nin belirlediği araçlar haricinde hiçbir eşya içeri alınmaz ve hiçbir şekilde emanet eşya kabul

 12. edilmez. Sınavların olduğu sınıflarda en az 1 adet duvar saati bulunmaktadır. Onun haricinde kalem, silgi, kalemtraş, peçete, şeker ve su ÖSYM tarafından temin edilmektedir. Su getirmek isteyen adaylar şeffaf pet şişe içerisinde getirebilirler. YGS'ye girerken içeri sokulması yasak olan araç ve gereçler hangileridir? Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan herhangi bir cihaz, kulaklık, kolye, küpe, yüzük(alyans hariç), bilezik, broş, anahtar, metal para gibi metal araç ve gereçler(sade başörtü iğnesi ve ince metal tokalı kemer hariç), her türden elektrik/elektronik cihazlarla, çağrı cihazları, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, plastik ve güneş gözlüğü gibi cam araçlarla(şeffaf veya numaralı gözlükler hariç), cep bilgisayarı, saat, banka kartı, ulaşım kartı gibi kartlarla, hesap makineleri, sözlük olarak kullanılabilen elektronik aletler, her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, kesici ve delici aletler, ateşli silahlar vb. teçhizatlarla, kalem, silgi, defter, kitap, kalemtraş,

 13. müsvette kağıt, ders notu, sözlük, gazete, dergi vb. yayınlarla, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlarla adayların YGS'ye girmeleri kesinlikle yasaktır. Herhangi bir engeli olan ya da sağlık açısından yanında getirilmesi zorunlu olan araç ve gereçler varsa başvuru süresi içerisinde adayların engel/sağlık bilgi formunu talepleri doğrultusunda doldurmaları gerekir. YGS'ye girmeden önce emniyet yetkilileri tarafından adayların üzerleri aranacaktır. Adayların sınava girmeden, sınav sırasında veya sınavdan sonra üzerlerinde sınava sokulması, getirilmesi yasak olan araç gereçler bulunursa adayların sınavları iptal edilir veya aday sınava alınmaz. Ayrıca okul güvenliği kameralar ile sağlandığı için bu belgeler kanıt olarak kullanılabilir. Adaylar YGS'ye girerlerken yanlarına çanta vb. araç getirmemeleri sınavın yapılacağı binanın önünde yoğunluk yapacağından çok önemlidir. Adayların sınava gelirlerken sınava alınmalarının kolaylaştırılması için sade, metal içermeyen kıyafetleri tercih etmeleri tavsiye edilir. 1 saat öncesinden sınavın olacağı binanın önünde

 14. olunması adaylara sınava zamanında girebilmeleri için kolaylık sağlar. Adaylar ÖSYM'nin kendi web adresinde mevcut olan "sınav uygulamalarına ilişkin güvenlik tedbirleri" ve 26 Eylül 2012 tarihinde 28423 sayılı resmi gazetede yayımlanan "adayların ve sınav görevlilerinin sınav binalarına giriş koşullarına ilişkin yönetmelik" hükümlerine uymak mecburiyetindedir. YGS nasıl uygulanır? YGS 13 mart 2016 tarihinde yapılacak olup saat 10:00 da başlayıp 160 dakika sürecektir. Adayların kimlik kontrollerinde sıkıntı çekmemeleri için yüzlerinin belirgin olduğu fotoğraflarının olduğu nüfus cüzdanlarını ve sınav belgelerini yanlarında getirmeleri gerekir. Adayların sınavın olacağı binanın önünde 1 saat öncesinden hazır bulunmaları zorunludur. Adayların kimlik ve giriş belgelerinin kontrolleri yapıldıktan sonra sıra numaralarının olduğu yerlere oturmaları gerekmektedir. Yerlerine geçen adaylar nüfus cüzdanlarını ve YGS'ye giriş belgelerini sıranın

 15. üzerlerine koymalıdırlar. Gerekli kontroller yapıldıktan sonra, salon başkanı sınav kuralları ile ilgili bilgileri adaylarla paylaşır. Bu adımdan sonra adaylara bir zarf içerisinde YGS için adayın kişisel bilgilerinin yazılması gerektiği cevap kağıtları ve kurşun kalem, silgi, şeker, su, peçete vb. araç ve gereçler dağıtılır. Her aday kendine ait cevap kağıdını kullanmak zorundadır aksi halde adayın sınavı geçersiz sayılır. Cevap kağıdındaki bilgiler doğru bir şekilde kodlandıktan sonra adaylara soru kitapçıkları dağıtılır. Adayların kitapçıklarda herhangi bir sorun yaşamamaları için bütün sayfaları kontrol etmeleri gerekmektedir. Ardından adaylardan kitapçık üzerinde bulunan ad-soyad, T.C. kimlik numarası, salon no, sıra no alanlarını doldurmaları istenir. Ayrıca soru kitapçık numarasının cevap kağıdındaki soru kitapçık numarası yerine kodlanması gerekir. Bu kodlamanın doğru yapılması adayın sorumluluğundadır. Daha sonra adayların soru kitapçıkları üzerindeki karekod etiketleri salon yetkililerince çıkartılıp aday yoklama listelerinde

 16. aday isimlerinin karşısına yapıştırılacaktır. Adaylar, dağıtılan soru kitapçıklarının ve cevap kağıtlarının kendi kişisel bilgileri ile eşleştirip herhangi bir problem olduğu takdirde yetkililere bildirmeleri gerekir. Aksi halde sınav yetkililerine herhangi bir bildirimde bulunmayan adaylar her türlü sorumluluğu üstleneceklerdir. Sınavın ilk 120 dakikası ve son 15 dakikası adayların YGS'yi terk etmeleri kesinlikle yasaktır. Kısa süreliğine tuvalet için dışarı çıkmakta buna dahildir. Eğer herhangi bir sebep gösterip sınavı terk eden aday olursa sınavın ilk 120 dakikası dolmadan sınavın olduğu binayı terk etmesine izin verilmeyecektir. Sınav devam ederken yetkililer tarafından denetleme veya kimlik kontrolü yapılabilir. Adayların kopya çekmeleri, kopya vermeleri veya konuşmaları, yetkililere soru sormaları, verilen kağıtlar haricinde soru veya cevapları yazmak için başka kağıt kullanmaları, adayların birbirleri arasında silgi, kalem gibi araç ve gereçleri paylaşmaları, sınav sürecinde uygunsuz hareketler içerisinde olmaları kesinlikle yasaktır ve bu yasakları ihlal eden

 17. adaylar olursa sınavları geçersiz sayılır. Sınav kuralları adayların esas vazifesidir. Her ne sebeple olursa olsun kural dışına çıkan aday olursa görevlilerce uyarılmayabilir(sınava giren diğer adayları rahatsız etmemek için). Ancak uyarılmamaları adayın sınavının iptal edilmediğini göstermez çünkü görevliler bu konuyu tutanaklarına işleyeceklerdir ve ÖSYM bu tutanak doğrultusunda o adayın sınavını iptal edecektir. Adayların soru kitapçıklarının yazılı olmayan yerleri haricinde bir müsvedde kullanmaları ve bu müsveddeyi sınav binasının haricine çıkarmaları yasaktır. Sınav sonrasında soru kitapçıkları adaylardan toplanıp ÖSYM tarafından kontrol edilmek üzere merkeze gönderilecektir. Adaylara ait kitapçıkların sayfalarının eksik çıkması durumunda adayların sınavları geçersiz sayılır. YGS soru kitapçığı nasıl olacaktır? YGS'de adayların sorumluluğunda olan testler bir bütün halinde ayrı ayrı poşetlenmiş bir şekilde salon görevlilerince rastgele bir şekilde dağıtılacaktır. Her soru kitapçığı birbirinden farklı

 18. kitapçık numarasına sahiptir. Bu kitapçıklardaki sorular birbirinin aynısıdır ancak soruların ve cevapların yerleri birbirlerinden farklı olabilir. Cevap kağıdı nasıl doldurulmalıdır? Sınav dokümanın uygun olup olmadığını kontrol ve cevap kağıdının doldurulması: Başvuru esnasında verilmiş olan bilgilere göre uyumlu olan soru kitapçıkları ve cevap kağıtları adaylarca kullanılacaktır. Cevap kağıtları adayın ad-soyad bilgisini, T.C. kimlik numarasını ve fotoğrafını içerir. Aday dağıtılan soru kitapçıklarının ve cevap kağıtlarının üzerlerinde mevcut olan bilgileri kontrol etmekle yükümlüdür. Aksi bir durumda salon görevlilerini bu konuda uyarmaları gerekir. Eğer aday uyarıda bulunmazsa ve başkasına ait cevap kağıdını kullanırsa sınav geçersiz sayılır. Adaylar verilen soru kitapçıklarının üzerindeki kitapçık numaralarını dikkatli bir şekilde cevap kağıdına geçirmelidirler. Bu işlem tamamlandıktan sonra cevap kağıdında bu numaranın doğruluğu aday tarafından onaylanacaktır. Yanlış kodlama veya boş bırakılma gibi durumlarda adayların

 19. sınavı optik okuyucular tarafından okunmaz. Bu işlemlerin doğru yapılması adayın sorumluluğundadır. Cevapların işaretlenmesi nasıl olacaktır? YGS'de çoktan seçmeli sorular mevcuttur ve her sorunun 5 farklı seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece biri doğru cevaptır. Bu cevaplar özenle cevap kağıdına işlenmelidir. Soru kitapçıklarının üzerine işaretlenmiş olan cevaplar için işlem yapılmaz. Cevap kağıdına doğru seçeneği işlerken işaretlenecek olan yuvarlağın dışına taşırılmaması gerekir. Eğer silinmesi gereken işaretlenmiş bir seçenek mevcutsa bu işlem hiç iz kalmayacak şekilde yapılmalıdır. Aksi bir durumda optik okuyucu için yanlış işaretlenmiş bir soru olarak işlem görür. Bir sorunun iki farklı cevabı olamaz ve eğer işareti silinmiş bir seçenek iyi silinememişse ve işaretli başka seçenek yok ise bu soru boş değil yanlış soru olarak işlem görür. Ayrıca bir soruda birden fazla işaretlenmiş seçenek var ise o soru yanlış sayılır.

 20. Adaylar sınavda hangi dokümanları teslim edeceklerdir? Sınavı bitiren adaylar soru kitapçıklarını ve cevap kağıtlarını sınav görevlilerine teslim etmelidirler. Sınav sırasının üzerinde bırakılan soru kitapçıkları ve cevap kağıtları ÖSYM'ye ulaşmazlar ve adayın sınavı geçersiz sayılır. Sınava Giriş Belgesi, soru kitapçıkları veya cevap kağıtlarının yetkili kişilere teslim edilmesi adayın sorumluluğundadır. İsteğe bağlı olarak YGS soru kitapçıklarının ve cevap kağıtlarının paketlenmesi adaylar tarafından izlenebilir. Sınav hangi durumda geçerli sayılır? Sınava giriş belgelerinin eksiksiz bir şekilde yetkililere teslim edilmesi ve belirlenen sınıf veya salonlarda adayların sınava girmesi, kopya çekmeye veya vermeye kalkışmama, sınav süresinde cevap kağıtlarına işaretlenen cevapların zamanında bitirilmesi, soru kitapçıklarına veya cevap kağıtlarına işaretlenmesi gereken bilgilerin doğru veya eksiksiz girilmesi, sınav bitiminde soru

 21. kitapçıklarının ve cevap kağıtlarının eksiksiz bir şekilde sınav görevlilerine verilmesi, adayın sınav sınıfında gerekli kurallara veya uyarılara uyması sınavın geçerli sayılmasını sağlar. Bu kurallara uyulmayıp ancak bu durum sınav görevlilerince farkedilmesse kamera kayıtları esas alınır ve bu durum sınavın geçersiz sayılmasını önlemez. Sınav esnasında yetkili kişilerin tutmuş olduğu tutanakları aday yakınlarına gösterme zorunlulukları yoktur. Böyle bir durumla karşılaşan aday 6114 sayılı kanuna göre cezalandırılır. Salon tutanakları ve test sorularına verilen cevaplar üzerinde ne tarz tetkikler yapılır? Kopya çeken, veren ya da aracılık eden adaylar hakkında 6114 sayılı kanun gereği işlem yapılır veya suç duyurusunda bulunulabilinir. Kopya veren veya alan adaylar bilgisayar ortamında yapılan istatistiksel kopya analizleri ile deşifre olabileceklerini unutmamalıdırlar ve bu yüzden sınav kağıtlarını çok iyi saklamalı ve kimsenin göremeyeceği şekilde kullanmalıdırlar.

 22. YGS Sonuçları nasıl duyurulacaktır? https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile birlikte YGS sonuçlarına ulaşabilirler. Sonuç belgeleri adayların eline ulaşmaz o yüzden bu internet adresinin kullanılması gerekmektedir. Kaynaklar: http://blog.osyskocu.com/ygs-lys-icin-faydali- bilgiler/ygs-kilavuzu/ http://osym.gov.tr

More Related