1 / 9

Regering indicts meer dan 500 euro aan hypotheek fraude door

Oplichters weten te herkennen een kans. Zodra de behuizing crisis vorm te krijgen begon waren oplichters klaar en wacht met phishing en valse beloftes ontworpen om te profiteren van liquiditeitsproblemen huiseigenaren. Met grote aantallen huiseigenaren, of voormalige huiseigenaren, gerekend worden tot de vele slachtoffers, heeft de AMERIKAANSE regering lanceerde haar eigen campagnes en onderzoeken om dit steeds populairder wordende vorm van fraude. Er zijn verschillende regelingen oplichters huiseigenaren te duperen tewerkstellen. De meest gangbare methode omvat de valse belofte dat indien een huiseigenaar een substantiële investering vooraf vergoeding betaalt, "investeerders" het eigendom te koop liggen te wachten. Zij overtuigen de huiseigenaar worstelt om de daad van de eigendom met de gedachte dat zij hun kredietwaardigheid door hun eigen eigendom voor enige tijd huren opbouwen. Na Maryland's leiden indien we de problemen marktafscherming van redding willen oplossen dan moeten wij het voorbeeld van Maryland en enkele andere lidstaten. Onder Maryland wet, kan iedereen deelnemen aan afschermende redden zolang ze de verkoper een één-pagina vorm die de staat gegeven heeft. De vorm omvatten dergelijke dingen als het bedrag van de geldmiddelen advanced, de aankoopprijs van het vastgoed, het moeilijker kunnen worden afgezet prijs van de eigendom en de huurprijs. Leer zelf ondanks de negatieve druk, er zijn particuliere investeerders die geïnteresseerd zijn in terecht verontruste eigenschappen van huizenbezitters voor afscherming bestemd koopt. StopFraud.gov is een regering website ontworpen om consumenten voor te lichten over hoe te herkennen en voorkomen van fraude. Terwijl particulieren kan zeker zelf van de nieuwste regelingen en trucs bijbrengen, misschien moeten er meer staten Maryland volg de draad en krijgen bescherming tegen fraude schriftelijk. http://storify.com/gordonmustard/re

enricsolid
Download Presentation

Regering indicts meer dan 500 euro aan hypotheek fraude door

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


    More Related